Submit Data |  Help |  Video Tutorials |  News |  Publications |  FTP Download |  REST API |  Citing RGD |  Contact   

Ontology Browser

Term:
N(2)-(3-hydroxy-3-methylhexanoyl)-L-glutamine (CHEBI:145323)
Annotations: Rat: (0) Mouse: (0) Human: (0) Chinchilla: (0) Bonobo: (0) Dog: (0) Squirrel: (0) Pig: (0)
Parent Terms Term With Siblings Child Terms
(+)-4-epi-cubebol 
(+)-6a-hydroxymaackiain +  
(+)-butaclamol  
(+)-caryolan-1-ol 
(+)-cis-isohumulone 
(+)-diversonol 
(+)-epicubenol 
(+)-homalomenol A 
(+)-homalomenol B 
(+)-isoafricanol 
(+)-pisatin 
(-)-10-epi-cubebol 
(-)-cubebol 
(-)-cubenol 
(-)-epicubenol 
(-)-homalomenol C 
(-)-homalomenol D 
(-)-Jasmonoyl-L-isoleucine 
(-)-Tau-muurolol 
(1-hydroxycyclopentyl)phenylacetic acid +  
(10S)-Juvenile hormone III diol 
(10S)-Juvenile hormone III diol phosphate 
(13S)-vitexifolin A 
(1E,4S,5E,7R)-germacra-1(10),5-dien-11-ol 
(1R)-Hydroxy-(2R)-N-acetyl-L-cysteinyl-1,2-dihydronaphthalene 
(1R)-N-Acetyl-L-cysteinyl-(2R)-hydroxy-1,2-dihydronaphthalene 
(1R,4R,5R,8S)-8-hydroxy-4,8-dimethyl-2-oxabicyclo[3.3.1]nonan-3-one 
(1S)-Hydroxy-(2S)-N-acetyl-L-cysteinyl-1,2-dihydronaphthalene 
(2,4-dichlorophenyl)(phenyl)pyrimidin-5-ylmethanol +  
(2-chlorophenyl)(4-chlorophenyl)pyrimidin-5-ylmethanol +   
(2-chlorophenyl)(4-fluorophenyl)pyrimidin-5-ylmethanol +   
(2E,24R)-24-[(alpha-L-ascarosyl)oxy]-N-(2-hydroxyethyl)-2-methylpentacos-2-enamide 
(2E,6E)-hedycaryol 
(2R)-dihomocitric acid 
(2R)-N-[(2S)-3,3-dimethyl-1-oxo-1-[[(1R)-1-phenylethyl]amino]butan-2-yl]-N'-hydroxy-2-[3-(3-methyl-4-phenylphenyl)propyl]butanediamide 
(2R,3R,4S,5S)-6-[(1E)-1-chloro-3-ethylpent-1-en-4-yn-3-yl]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid 
(2R,5S)-linalyl oxide 
(2S)-2-[[(2-chlorophenyl)-oxomethyl]amino]-3-methylbutanoic acid (3-cyano-4-imino-2-oxopentyl) ester 
(2S)-2-[[(2-chlorophenyl)-oxomethyl]amino]-3-methylbutanoic acid (6-nitro-4H-1,3-benzodioxin-8-yl)methyl ester 
(2S)-2-[[(2R)-2-[(1S)-1-hydroxy-2-(hydroxyamino)-2-oxoethyl]-4-methyl-1-oxopentyl]amino]-2-phenylacetic acid cyclopentyl ester 
(2S)-2-[[(2S)-2-[(2S)-2-[[(2R)-2-amino-3-mercaptopropyl]amino]-3-methylpentoxy]-1-oxo-3-phenylpropyl]amino]-4-methylsulfonylbutanoic acid propan-2-yl ester 
(2S)-2-[[(2S)-2-[(2S,3R)-2-[(2-amino-3-mercaptopropyl)amino]-3-methylpentoxy]-1-oxo-3-phenylpropyl]amino]-4-methylsulfonylbutanoic acid propan-2-yl ester 
(2S)-2-[[2-[(2S,3S)-2-[[(2R)-2-amino-3-mercaptopropyl]amino]-3-methylpentoxy]-1-oxo-3-phenylpropyl]amino]-4-methylsulfonylbutanoic acid propan-2-yl ester 
(2S)-2-[[[5-[[5-[[(2-methylpropan-2-yl)oxy-oxomethyl]amino]pentylamino]-oxomethyl]-1H-imidazol-4-yl]-oxomethyl]amino]propanoic acid tert-butyl ester 
(2S)-2-[[[5-[[methyl-(phenylmethyl)amino]-oxomethyl]-1H-imidazol-4-yl]-oxomethyl]amino]-6-[[(2-methylpropan-2-yl)oxy-oxomethyl]amino]hexanoic acid tert-butyl ester 
(2S)-2-acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propanamide 
(2S)-3-methyl-2-[[(3-methylphenyl)-oxomethyl]amino]butanoic acid (4-oxo-2-pyrimido[2,1-b][1,3]benzothiazolyl)methyl ester 
(2S,3R)-N'-[(3S)-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-3-yl]-2,3-bis(3,3,3-trifluoropropyl)butanediamide 
(2S,3S,4R)-4-cyclopropyl-2-ethoxy-3-(3-hydroxypropyl)-N-prop-2-ynyl-3,4-dihydro-2H-pyran-6-carboxamide 
(2Z,6E)-hedycaryol 
(3E)-3,4-didehydrorhodopin 
(3E,7E)-dolabella-3,7-dien-18-ol 
(3R)-1,2-didehydro-3-hydroxy-16-methoxy-2,3-dihydrotabersonine 
(3R)-1,2-didehydro-3-hydroxy-2,3-dihydrotabersonine 
(3R)-3-hydroxy-2,3-dihydrotabersonine 
(4-hydroxy-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)[3-(3-hydroxy-3-methylbutyl)phenyl]methanone 
(4betaH)-5alpha-hydroxy-8alpha-(2-methylbut-2-enoyloxy)-2-oxo-1(10),11(13)-guaiadien-12,6alpha-olide 
(5E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol +  
(6aS,11aS)-2-dimethylallyl-3,6a,9-trihydroxypterocarpan 
(6aS,11aS)-4-dimethylallyl-3,6a,9-trihydroxypterocarpan 
(6E)-8-oxolinalool 
(6R,7R)-7-[[(2R)-2-carboxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-oxoethyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-5-tetrazolyl)thio]methyl]-8-oxo-5-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid 
(7R,8R)-alpha-diversonolic ester 
(9Z,12Z,15Z)-octadecatrienamide 
(E)-2-(2-furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)acrylamide 
(E)-5-chloro-3-ethynylpent-4-ene-2,3-diol 
(R)-2-(phosphonomethyl)malic acid 
(R)-homocamptothecin +  
(R)-N-trans-feruloyloctopamine 
(R)-nephthenol 
(Z)-2-(2-furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)acrylamide 
(Z)-N-cyclopropyl-11-methyldodec-2-enamide 
(Z)-N-cyclopropyldodec-2-enamide 
1'-hydroxy-demethylspheroidene 
1'-hydroxy-gamma-carotene 
1'-hydroxytorulene 
1,1'-dihydroxy-1,1',2,2'-tetrahydrolycopene 
1,1'-dihydroxy-3,4-didehydrolycopene 
1,1'-dihydroxyneurosporene 
1,30-diacetyltrichagmalin F 
1-(2-fluorophenyl)-1-(4-fluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanol +  
1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol +   
1-amino-15-oxo-4,7,10-trioxa-14-azaoctadecan-18-oic acid 
1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-N-[4-(5-thioxo-4,5-dihydro-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamide 
1-Methylcyclohexanol 
1-naphthaleneacetamide 
11-O-demethyl-17-O-deacetylvindoline 
12-deoxyphorbol-13-(3E,5E-decadienoate) 
13,14,15,16-tetranorlabdane-8alpha,12,18-triol 
13-deoxycarminomycin 
13-epi-manool 
16beta,17-dihydroxy-ent-kaurane-19-oic acid 
17-epi-17-hydroxyazadiradione 
17-hydroxyazadiradione 
17-O-deacetylvindoline 
17alpha-hydroxywithanolide D 
1alpha,2beta,25-trihydroxy vitamin D3 
1beta-hydroxy-6,7alpha-dihydroxyeudesm-4(15)-ene 
2'-deoxymeranzin hydrate 
2,2,2-trideuterio-N-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide 
2,2,2-trifluoro-N-(2-methyl-8-quinolinyl)acetamide 
2,2,2-trifluoro-N-(5-oxo-1-phenyl-4H-pyrazol-3-yl)acetamide 
2,2,2-trifluoro-N-(8-hydroxyoctyl)acetamide +  
2,2,2-trifluoro-N-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide 
2,3,6,8,9-pentahydroxy-3-(2-oxopropyl)-1,2,3,4-tetrahydroanthracen-1-one 
2,5-epoxy-2beta-hydroxy-8alpha-(2-methylbut-2-enoyloxy)-4(15),10(14),11(13)-germacratrien-12,6alpha-olide 
2,9-dideoxy-9-glutaramido-2,3-dehydo-N-acetylneuraminic acid 
2-(1H-benzimidazol-2-yl)-N-(2-furanylmethyl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenamide 
2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol +   
2-(2,4-dioxo-1H-pyrimidin-6-yl)-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]acetamide 
2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol +   
2-(4-fluorophenyl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-3-(trimethylsilyl)propan-2-ol +  
2-(4-methoxyphenyl)propan-2-ol 
2-(omega-methylthio)alkylmalic acid +  
2-[(3R,6aR,8R,10aR)-3-hydroxy-1-(pyrazine-2-carbonyl)-3,4,6,6a,8,9,10,10a-octahydro-2H-pyrano[2,3-c][1,5]oxazocin-8-yl]-N-[(4-fluorophenyl)methyl]acetamide 
2-[(3R,6aR,8S,10aR)-3-hydroxy-1-[oxo(2-pyrazinyl)methyl]-3,4,6,6a,8,9,10,10a-octahydro-2H-pyrano[2,3-c][1,5]oxazocin-8-yl]-N-[(4-fluorophenyl)methyl]acetamide 
2-[(3R,6aS,8R,10aS)-3-hydroxy-1-[oxo(2-pyrazinyl)methyl]-3,4,6,6a,8,9,10,10a-octahydro-2H-pyrano[2,3-c][1,5]oxazocin-8-yl]-N-[(4-fluorophenyl)methyl]acetamide 
2-[(3R,6aS,8S,10aS)-3-hydroxy-1-(pyrazine-2-carbonyl)-3,4,6,6a,8,9,10,10a-octahydro-2H-pyrano[2,3-c][1,5]oxazocin-8-yl]-N-[(4-fluorophenyl)methyl]acetamide 
2-[(3S,6aR,8R,10aR)-3-hydroxy-1-[oxo(2-pyrazinyl)methyl]-3,4,6,6a,8,9,10,10a-octahydro-2H-pyrano[2,3-c][1,5]oxazocin-8-yl]-N-[(4-fluorophenyl)methyl]acetamide 
2-[(3S,6aR,8S,10aR)-3-hydroxy-1-[oxo(2-pyrazinyl)methyl]-3,4,6,6a,8,9,10,10a-octahydro-2H-pyrano[2,3-c][1,5]oxazocin-8-yl]-N-[(4-fluorophenyl)methyl]acetamide 
2-[(3S,6aS,8R,10aS)-3-hydroxy-1-[oxo(2-pyrazinyl)methyl]-3,4,6,6a,8,9,10,10a-octahydro-2H-pyrano[2,3-c][1,5]oxazocin-8-yl]-N-[(4-fluorophenyl)methyl]acetamide 
2-[(3S,6aS,8S,10aS)-3-hydroxy-1-[oxo(2-pyrazinyl)methyl]-3,4,6,6a,8,9,10,10a-octahydro-2H-pyrano[2,3-c][1,5]oxazocin-8-yl]-N-[(4-fluorophenyl)methyl]acetamide 
2-[(dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol +   
2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-1,2-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione +   
2-[2-[[3-(2-chlorophenyl)-1-oxoprop-2-enyl]amino]-4-thiazolyl]acetic acid ethyl ester 
2-[3-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-enyl)cyclohex-3-enyl]propan-2-ol 
2-[4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-enyl)cyclohex-3-enyl]propan-2-ol 
2-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol +  
2-[[(4-chlorophenyl)-oxomethyl]amino]-3-(2-oxo-1H-quinolin-4-yl)propanoic acid 
2-[[1-oxo-3-(4-pentylphenyl)prop-2-enyl]amino]benzoic acid 
2-[[2-(3,4-dimethoxyanilino)-2-oxoethyl]thio]-3-pyridinecarboxylic acid propan-2-yl ester 
2-[[2-cyano-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-oxoprop-2-enyl]amino]-4-phenyl-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester 
2-[[3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-oxoprop-2-enyl]amino]benzoic acid 
2-[[3-(4-methoxyphenyl)-1-oxoprop-2-enyl]amino]benzoic acid 
2-[[oxo(thiophen-2-yl)methyl]amino]-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid propan-2-yl ester 
2-\{[2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]amino\}-N-[(2-fluorophenyl)methyl]acetamide 
2-chloro-N-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-2-propenamide 
2-chloro-N-[2-[2-[(5-chloro-3-methyl-1-phenyl-4-pyrazolyl)methylidene]hydrazinyl]-2-oxoethyl]benzamide 
2-chloro-N-[2-[2-[(5-nitro-2-thiophenyl)methylidene]hydrazinyl]-2-oxoethyl]benzamide 
2-cyano-2-cyclohexylideneacetamide 
2-cyano-3-(1,3-dimethyl-2-oxo-5-benzimidazolyl)-N-(4-methoxyphenyl)-2-propenamide 
2-cyano-3-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)-N-(2-oxolanylmethyl)-2-propenamide 
2-cyano-N-(2-methoxyphenyl)-3-[5-nitro-2-(1-pyrrolidinyl)phenyl]-2-propenamide 
2-cyano-N-(3-methylphenyl)-3-[4-(methylthio)phenyl]-2-propenamide 
2-cyano-N-(4-ethoxyphenyl)-3-[3-methyl-4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]-2-propenamide 
2-cyano-N-[3-(1-imidazolyl)propyl]-3-(4-nitrophenyl)-2-propenamide 
2-cyano-N-cyclohexyl-3-[4-(methylthio)phenyl]-2-propenamide 
2-epi-valiolone 
2-hydroxy-2-methylpropanal 
2-Hydroxyfelbamate 
2-hydroxyibuprofen 
2-methyl-1-oxo-4-[(2E,6E)-farnesyl]-3,4-dihydroquinoline-3,4-diol 
2-methyl-N-(6-nitro-1,3-benzothiazol-2-yl)-3-phenyl-2-propenamide 
2-methylbutan-2-ol 
2-methylpropane-1,2-diol 
2-phenylpropan-2-ol  
20(R),22(xi),24(S)-dammar-25(26)-ene-3beta,6alpha,12beta,20,22,24-hexanol 
20-hydroxytubocapsanolide A 
23-epivepaol 
25-hydroxy-3-epidehydrotumulosic acid 
2beta-methylhopan-22-ol 
3',4'-difluoro-N-\{4'-fluoro-6-[(3S)-pyrrolidin-3-yloxy][biphenyl]-3-yl\}-6-[(3S)-pyrrolidin-3-yloxy][biphenyl]-3-carboxamide 
3,7-dimethyl-3-octanol 
3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-cyano-N-(4-hydroxyphenyl)-2-propenamide 
3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-(4-phenyl-2-thiazolyl)-2-propenamide 
3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-[2-(4-methylphenyl)-4,6-dihydrothieno[3,4-c]pyrazol-3-yl]-2-propenamide 
3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-[2-[(4-chlorophenyl)methylthio]ethyl]-2-propenamide 
3-(2,4-dimethylphenyl)-N-(thiophen-2-ylmethyl)-2-propenamide 
3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-N-pyridin-4-yl-2-propenamide 
3-(2-chlorophenyl)-N-[4-(dimethylsulfamoyl)phenyl]-2-propenamide 
3-(2-chlorophenyl)-N-pyridin-4-yl-2-propenamide 
3-(2-nitrophenyl)-N-(3-pyridinyl)-2-propenamide 
3-(3-anilino-3-oxoprop-1-enyl)-N-hydroxybenzamide 
3-(4-chlorophenyl)-N-(3-methoxyphenyl)-2-propenamide 
3-(4-fluorophenyl)-N-(6-methoxy-3-pyridinyl)-2-propenamide 
3-(4-fluorophenyl)-N-(thiophen-2-ylmethyl)-2-propenamide 
3-(4-methoxyphenyl)-N-(11-oxo-6,7,8,9-tetrahydropyrido[2,1-b]quinazolin-2-yl)-2-propenamide 
3-(4-tert-butylphenyl)-N-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-2-propenamide 
3-(5-nitro-2-furyl)acrylamide 
3-(difluoromethyl)-N-(7-fluoro-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide +  
3-[3-[(2-bromo-4-chlorophenoxy)methyl]-4-methoxyphenyl]-N-[(1,3-dimethyl-4-pyrazolyl)methyl]-2-propenamide 
3-acetylbenzamide 
3-amino-6-chloro-5-(dimethylamino)-N-(3-pyridinyl)-2-pyrazinecarboxamide 
3-amino-N-[2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl]propanamide 
3-bromo-N-\{2-bromo-4-chloro-6-[(1-cyclopropylethyl)carbamoyl]phenyl\}-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxamide +  
3-farnesyl-3-hydroxy-2-methyl-1-oxo-1lambda(5)-quinolin-4-one 
3-fluoro-Nalpha-(1H-indol-2-ylcarbonyl)-N-\{(2S)-1-oxo-3-[(3S)-2-oxopyrrolidin-3-yl]propan-2-yl\}-L-phenylalaninamide 
3-hydroxy-16-methoxy-2,3-dihydrotabersonine 
3-hydroxy-3-(thiazol-2-yl)indolin-2-one 
3-hydroxy-3-methylbut-1-ene 
3-hydroxy-3-methylglutaric acid +  
3-hydroxybutane-1,2,3-tricarboxylic acid +  
3-Methyl-1-penten-3-ol 
3-methyl-2-[[oxo-(4-pentoxyphenyl)methyl]amino]butanoic acid 
3-phenyl-N-(3-pyridinyl)-2-propenamide 
3-phenyl-N-[2,2,2-trichloro-1-[[(8-quinolinylamino)-sulfanylidenemethyl]amino]ethyl]-2-propenamide 
4',5'-dihydro-11,5'-dihydroxy-4'-methoxytephrosin 
4,4'-dichlorobenzilic acid +   
4-(2,6-dichlorobenzamido)-N-(piperidin-4-yl)-pyrazole-3-carboxamide 
4-(2,6-difluorobenzamido)-N-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazole-3-carboxamide 
4-(4-hydroxy-1,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-(hydroxymethyl)-4-methyl-2-cyclopenten-1-one 
4-(diethylamino)but-2-yn-1-ol +   
4-(dimethylamino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]benzamide 
4-[[(4-bromo-2-ethyl-3-pyrazolyl)-oxomethyl]amino]benzoic acid propan-2-yl ester 
4-[[2-furanyl(oxo)methyl]amino]benzoic acid propan-2-yl ester 
4-[[4-[2-cyano-3-(4-methoxyanilino)-3-oxoprop-1-enyl]-2-methoxyphenoxy]methyl]benzoic acid 
4-chloro-N-[1-[[5-(ethylthio)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]benzamide 
4-chloro-N-[3-(3-methylanilino)-1-(5-nitro-2-furanyl)-3-oxoprop-1-en-2-yl]benzamide 
4-epiisoinuviscolide 
4-hydroxy-2-methyl-3-oxo-[(2E,6E)-farnesyl]-3,4-dihydroquinoline-1-oxide 
4-hydroxy-4-methylglutamate 
4-hydroxyleucine +  
4-hydroxyprotoasukamycin +  
4-methylbenzenesulfonic acid [4-(3-amino-2-cyano-3-oxoprop-1-enyl)-2-methoxyphenyl] ester 
4-terpineol +   
4beta,10alpha-dihydroxy-5alphaH-guai-1(2),11(13)-dien-12,8alpha-olide 
4beta,14-dihydroxy-6alpha,7beta-H-1(10)-cadinene 
5-(3-azidopropylamino)-5-oxopentanoic acid +  
5-(4,6-dioxo-3-propan-2-yl-1-cyclohex-2-enylidene)-N-ethyl-4-[4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]-2H-isoxazole-3-carboxamide 
5-[[3-(1,5-dimethyl-4-pyrazolyl)-1-oxoprop-2-enyl]amino]-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylic acid O2-ethyl ester O4-propan-2-yl ester 
5-hydroxy-alpha-gurjunene 
6-amino-2-methyl-2-heptanol 
6alpha-acetoxyisoinuviscolide 
6beta,16beta-diacetoxy-25-hydroxy-3,7-dioxy-29-nordammara-1,17(20)-dien-21-oic acid 
7'-hydroxyabscisic acid 
7-amido-7-deazaguanosine 
7-deacetyl-17-epinimolicinol 
7-epi-alpha-eudesmol 
7-epi-ent-eudesmane-5,11-diol 
7alpha-hydroperoxy manool 
8,8-Diethoxy-2,6-dimethyl-2-octanol 
8-acetoxy-4,10-dihydroxy-2,11(13)-guaiadiene-12,6-olide 
8-epiinuviscolide 
9'-hydroxyabscisic acid 
9-hydroxy hedychenone 
[5-hydroxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydropyrazol-1-yl]-[5-phenyl-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl]methanone 
[6)-alpha-D-Glcp-(1->4)-alpha-D-NeupAc-(2->]n 
acedapsone 
aclacinomycin N 
aclacinomycin T 
aclacinomycin Y 
aconine 
acroptilin 
acrylamide  
acyl-CoA +   
adipiodone 
Aeroplysinin 1  
afatinib +   
aflatoxin M1 +   
aflatoxin M1 8,9-epoxide 
aglaiabbreviatin E 
aglaiabbreviatin F 
agrocybin 
aigialone 
ajugaciliatin A 
ajugaciliatin B 
ajugaciliatin C 
ajugaciliatin D 
ajugaciliatin E 
ajugaciliatin F 
ajugacumbin A chlorohydrin 
ajugamarin A2 chlorohydrin 
aklaviketone 
aklavinone +   
alismorientol A 
alpha-cadinol 
alpha-eudesmol 
alpha-hydroxyhippuric acid 
alpha-N-dichloroacetyl-p-aminophenylserinol 
amabiline 
ambiguine I 
ambrein 
ANA-12 
ancymidol 
aplysinoplide C 
arabidiol 
Arachidonoyl dopamine 
arbusculin A +  
arisugacin A 
arisugacin B 
arisugacin C 
arisugacin D 
arterolane 
arugosin C 
Asn-Ile 
asperaculin A 
asperfuranone 
aspergillusone B 
asperlicin E 
asukamycin 
atrochrysone 
aurachin A 
aureothricin 
azadirachtin A  
azanigerone E 
bacterioruberin 
barbinine 
bedaquiline 
benthiavalicarb-isopropyl 
benzoylaconine  
benzoylhypaconine  
benzoylmesaconine  
berkeleydione 
berkeleyone B 
berkeleyone C 
berkeleytrione 
beta-D-glucosyl-(1<->1')-N-eicosanoylsphinganine 
beta-eudesmol  
beta-sanshool 
beta-terpineol 
betaenone A +  
betrixaban 
biperiden +   
biperiden hydrochloride 
bisanhydrobacterioruberin 
bistratamide I 
blebbistatin +   
BMS 195614 
Boc-Asn-OPhNO2 
brassinazole 
brazilein  
brazilin  
bromophycolide A 
bruceolline F 
bruceolline M 
bruceolline N 
bullatantriol 
Butoctamide hydrogen succinate 
buzepide 
cabraleadiol monoacetate 
cabraleone 
cadabicine sulfate 
caesalpinin C 
caesalpinin D 
caesalpinin F 
CAF-603 
cafestol  
callophycoic acid C 
callophycoic acid D 
camptothecin  
candelalide B 
candelalide C 
candidachalcone 
Capsi-amide 
carboxin 
cardivin A 
cardivin B 
cardivin C 
cardivin D 
caribenol A 
caribenol B 
caudatin-3-O-beta-cymaropyranoside 
CDN1163 
cedrol  
cefcapene 
cefsulodin 
celacinnine 
cellocidin 
cenicriviroc 
cetoniacytone A 
chaetomugilin A 
chaetomugilin D  
chasmanine 
chermesinone A 
CHIC-35 
chloralodol 
chlorantraniliprole 
chlorobutanol  
chloropropylate  
chloroxanthin 
chlortetracycline  
cimifoetiside A 
cimifoetiside B 
cinanserin 
Cinnamodial 
cinromide 
cis-5-caffeoyl-quinic acid 
cis-abienol 
cis-heme d hydroxychlorin gamma-spirolactone +  
cis-sesquisabinene hydrate 
citric acid-d4 
cladoniamide A 
cladoniamide B 
cladoniamide C 
cladoniamide D 
cladoniamide E 
cladoniamide F 
cladoniamide G 
cobimetinib  
colibactin 
colossolactone V 
colossolactone VII 
columbianetin +  
comazaphilone D 
comazaphilone E 
comazaphilone F 
corianin 
coriatin 
cortistatin D 
crassicauline A 
crassifogenin C 
Cuscuta propenamide 1 
Cuscuta propenamide 2 
CX-5461 
Cyanthoate 
cyantraniliprole 
cyclobutrifluram 
cyclooctat-9-en-5,7-diol 
cyclooctatin +  
cyclopentolate +  
cyclosporin A metabolite M1 +  
cyclosporin A metabolite M10 
cyclosporin A metabolite M13 
cyclosporin A metabolite M16 +  
cyclosporin A metabolite M26 
cyclosporin A metabolite M8 +  
cyclosporin A metabolite M9 
cycrimine +  
cyproflanilide 
Cys-Ser 
cystodytin D +  
cystodytin E +  
cystodytin F 
cystodytin G 
cystodytin H 
cystodytin I 
cytochalasin D  
dacomitinib  
dalfopristin 
dammarenediol-II +  
dapdiamide A 
dapdiamide B 
dapdiamide C 
deacetoxyvindoline 
deacetyltanghinin 
DEL-22379 
delta-cadinol 
deltaline 
desacetylpyramidaglain D 
desmethyl loperamide 
dichotomide V 
dicofol  
diflomotecan 
dihydrobisanhydrobacterioruberin 
dihydroisopentenyldehydrorhodopin 
dihydromyrcenol 
dihydrophaseic acid 
dihydrostemphyloxin I 
dimethyloxalylglycine 
dinochrome A 
diphenidol  
edaxadiene +  
efinaconazole 
EG00229 
EI-1511-3 
EI-1511-5 
EI-1625-2 
ekatetrone 
elaeodendroside B 
elemol 
enasidenib 
ent-manool 
epi-cedrol 
epi-cochlioquinone A 
epi-dihydrophaseic acid 
eribaxaban 
ethchlorvynol 
ethisterone 
ethyl 3-phenyl-2-\{[4-(toluene-4-sulfonyl)thiomorpholine-3-carbonyl]amino\}propionate 
ethylestrenol  
eucalyptal A 
eucalyptal B 
eucalyptal C 
Eunicea sesquiterpenoid 7 
eurycomanone  
Fagaramide 
favipiravir 
fenpicoxamid 
florfenicol 
florylpicoxamid 
fluconazole +   
flutropium +  
foresticine 
fucoxanthin  
fumicycline A 
furowanin B 
fusarithioamide A 
gamma-Glu-Tyr 
gamma-glutamyl-beta-aminopropiononitrile 
gamma-sanshool 
gardenoside 
geranyllinalool +  
gibberellin A1 methyl ester +  
gibberellin A20 methyl ester 
gibberellin A3 methyl ester 
gibberosin K 
gilteritinib 
glomosporin 
grayanotoxin I 
Grayanotoxin II 
GSK690693  
guignardone N 
haematoxylin +  
hallactone B 
haloperidol  
hederacine A 
hematein 
heme d cis-diol +  
heme d trans-diol 
hesseltin A 
hexanamide 
hokbusine A 
homoplatensimide A methyl ester 
hookerianamide J 
hopan-22-ol +  
hydropyrenol 
hydroxycitronellal  
hydroxyphenylacetylglutamine 
hypaconine 
hypocrellin D 
idrocilamide 
inpyrfluxam 
inuchinenolide B 
inuviscolide  
ipconazole 
irinotecan  
isariotin F 
isavuconazole 
isograyanotoxin II 
isopentenyldehydrorhodopin 
isotabtoxin 
isotalatizidine 
isowigtheone hydrate 
ivosidenib 
jacobine N-oxide 
jacozine +  
jacozine N-oxide 
jawsamycin 
josamycin  
julichrome Q6 +  
julichrome Q6-6 
kadlongilactone A 
kadlongilactone B 
kadsuphilactone B 
kahweol  
kalimantacin B 
karakoline 
kievitone hydrate 
klugine 
KT 5720  
KT 5926  
L-beta-methylthioasparagine 
L-erythro-beta-hydroxyasparagine 
labd-13(16),14-diene-9-ol 
labd-13Z-ene-9,15,16-triol 
lamesticumin A 
lanigerol 
lasalocid  
leucisterol 
leucosesterlactone 
leucosesterterpenone 
LGK974  
licoagroside B 
LimKi 3 
linalool +   
loperamide  
LSM-14399 
LSM-17442 
LSM-4709 
LSM-9991 
lupan-3beta,20-diol 
luzonial A 
luzonial B 
manool 
marianine 
marianoside A 
marimastat  
marmesin +  
mesaconine 
metconazole 
methacrylamide 
methacycline 
methfuroxam 
methyl (13E)-11,16-dihydroxy-16-methyl-9-oxoprost-13-en-1-oate +   
methyl 3,5-di-O-caffeoyl quinate 
methyl 3-[2-(2-thienyl)acetamido]thiophene-2-carboxylate 
methyl 4-amino-2-(2,3-dihydroxy-3-methylbutyl)benzoate 
Methyl-2-hydoxyisobutyric acid 
MI-63 
michaolide I 
michaolide J 
michaolide K 
microdiplodiasol 
militarinone A 
mimosifolenone 
mitchellene A 
mitchellene C 
mivotilate 
MMP-9-IN-1 
monepantel 
monoacetyldapsone 
monoanhydrobacterioruberin 
morinamide 
Mukaadial 
Mycosporine 
myrcenol 
myristamide 
Myrocin A 
myrothenone A 
N(1),N(8)-bis(coumaroyl)spermidine 
N(1),N(8)-bis(sinapoyl)-spermidine 
N(1),N(8)-bis-(dihydrocaffeoyl)spermidine 
N(2)-(3-hydroxy-3-methylhexanoyl)-L-glutamine 
An N(2)-acyl-L-glutamine that has 3-hydroxy-3-methylhexanoyl as the N(2)-acyl group.
N(2)-[(2E)-3-methylhex-2-enoyl]-L-glutamine 
N(2)-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetyl]-N-butyl-3,3-dimethoxyalaninamide 
N(2)-[4-(2,4-dichlorophenoxy)butanoyl]-L-glutamine 
N(2)-[4-(indol-3-yl)butanoyl]-L-glutamine 
N(3)-fumaramoyl-(S)-2,3-diaminopropanoic acid 
N(3)-fumaroyl-(S)-2,3-diaminopropanoic acid 
N(4)-acetyl-2'-deoxycytidine 
N(4)-acetylcytidine 
N(6)-trifluoroacetyl-L-lysine 
N,N',N''-tris(3-pyridyl)benzene-1,3,5-tricarboxamide 
N,N,4-trimethyl-2-[(1-oxo-3-phenylprop-2-enyl)amino]-5-thiazolecarboxamide 
N,O-diacylethanolamine +  
N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-N-[2-(cyclohexylamino)-2-oxo-1-pyridin-4-ylethyl]-2,2,2-trifluoroacetamide 
N-(1-phenylethyl)acetamide +  
N-(11-oxo-6,7,8,9-tetrahydropyrido[2,1-b]quinazolin-2-yl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propenamide 
N-(2-anilino-2-oxoethyl)-2-methoxybenzamide 
N-(2-hydroxydocosanoyl)eicosasphinganine 
N-(2-hydroxyhexacosanoyl)phytosphingosine +  
N-(3-anilino-3-oxo-1-phenylprop-1-en-2-yl)benzamide 
N-(3-carbamoyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)-2-pyrazinecarboxamide 
N-(3-methoxyphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-2-propenamide 
N-(3-oxohexanoyl)homoserine lactone 
N-(4-\{[(1H-benzotriazol-1-yl)acetyl][(thiophen-3-yl)methyl]amino\}phenyl)propanamide 
N-(4-carboxy-4-oxobutanoyl)-L-ethylglycylglycine 
N-(5-\{[(5-tert-butyl-1,3-oxazol-2-yl)methyl]sulfanyl\}-1,3-thiazol-2-yl)-1-(N,N-dimethylglycyl)piperidine-4-carboxamide 
N-(5-\{[(5-tert-butyl-1,3-oxazol-2-yl)methyl]sulfanyl\}-1,3-thiazol-2-yl)-2-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine-4-carboxamide 
N-(5-\{[(5-tert-butyl-1,3-oxazol-2-yl)methyl]sulfanyl\}-1,3-thiazol-2-yl)piperidine-4-carboxamide 
N-(5-\{[(5-tert-butyl-1,3-oxazol-2-yl)methyl]sulfanyl\}-1,3-thiazol-2-yl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxamide 
N-(5-amino-1-phenyl-1,2,4-triazol-3-yl)-3-(4-fluorophenyl)-2-propenamide 
N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-3-(4-methylphenyl)-2-propenamide 
N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-3-phenyl-2-propenamide 
N-([biphenyl]-2-yl)-3-cyclopentylpropanamide 
N-(fatty acyl)-amine +   
N-(naphthyl)carboxamide +   
N-(p-amylcinnamoyl)anthranilic acid  
N-(saturated fatty acyl)ethanolamine +   
N-(tert-butoxycarbonyl)-L-seryl-L-valyl-N-\{(2S,3E)-5-ethoxy-5-oxo-1-[(3S)-2-oxopyrrolidin-3-yl]pent-3-en-2-yl\}-L-leucinamide 
N-(trifluoroacetyl)glycine 
N-[(2R,3R)-2-[[(3,4-dichlorophenyl)methyl-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2R,3R)-2-[[(3,4-dichlorophenyl)methyl-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2R,3R)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2R,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2R,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2R,3R,6R)-6-[2-[(2-fluorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-2-(hydroxymethyl)-3,6-dihydro-2H-pyran-3-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2R,3R,6S)-6-[2-[(2-fluorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-2-(hydroxymethyl)-3,6-dihydro-2H-pyran-3-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2R,3S)-2-[[(3,4-dichlorophenyl)methyl-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2R,3S)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2R,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2R,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2R,3S,6R)-6-[2-[(2-fluorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-2-(hydroxymethyl)-3,6-dihydro-2H-pyran-3-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2R,3S,6S)-6-[2-[(2-fluorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-2-(hydroxymethyl)-3,6-dihydro-2H-pyran-3-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2R,4aR,12aR)-2-[2-(cyclohexylmethylamino)-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2R,4aR,12aS)-2-[2-(cyclohexylmethylamino)-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2R,4aS,12aS)-5-methyl-6-oxo-2-[2-oxo-2-(3-propan-2-ylanilino)ethyl]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2S)-1-(1H-benzimidazol-2-ylamino)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-3,5-dimethoxybenzamide 
N-[(2S)-1-(1H-benzimidazol-2-ylamino)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-3-methylbenzamide 
N-[(2S)-2-aminobutanoyl]glycine 
N-[(2S)-3-cyclohexyl-1-oxo-1-(\{(2S)-1-oxo-3-[(3S)-2-oxopyrrolidin-3-yl]propan-2-yl\}amino)propan-2-yl]-1H-indole-2-carboxamide 
N-[(2S,3R)-2-[[(3,4-dichlorophenyl)methyl-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2S,3R)-2-[[(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)sulfonyl-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2S,3R)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2S,3R)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2S,3R)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2S,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2S,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2S,3R,6R)-6-[2-[(2-fluorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-2-(hydroxymethyl)-3,6-dihydro-2H-pyran-3-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2S,3R,6S)-6-[2-[(2-fluorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-2-(hydroxymethyl)-3,6-dihydro-2H-pyran-3-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2S,3S)-2-[[(3,4-dichlorophenyl)methyl-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2S,3S)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2S,3S)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2S,3S)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2S,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2S,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2S,3S,6R)-6-[2-[(2-fluorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-2-(hydroxymethyl)-3,6-dihydro-2H-pyran-3-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2S,3S,6S)-6-[2-[(2-fluorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-2-(hydroxymethyl)-3,6-dihydro-2H-pyran-3-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2S,4aR,12aR)-2-[2-(cyclohexylmethylamino)-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2S,4aR,12aS)-2-[2-(cyclohexylmethylamino)-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]pyrazine-2-carboxamide 
N-[(2S,4aS,12aR)-2-[2-(cyclohexylmethylamino)-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2S,4aS,12aR)-5-methyl-6-oxo-2-[2-oxo-2-[[(3S)-1-(phenylmethyl)-3-pyrrolidinyl]amino]ethyl]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[(2S,4aS,12aS)-2-[2-(cyclohexylmethylamino)-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]pyrazine-2-carboxamide 
N-[(2S,4aS,12aS)-2-[2-[[(3S)-1-benzylpyrrolidin-3-yl]amino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]pyrazine-2-carboxamide 
N-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(2,4-dioxo-1H-pyrimidin-6-yl)acetamide 
N-[(6-hydroxyindol-3-yl)acetyl]phenylalanine 
N-[1-(2,5-dimethoxyphenyl)-3-[2-[(5-methyl-2-thiophenyl)methylidene]hydrazinyl]-3-oxoprop-1-en-2-yl]benzamide 
N-[1-[(2,6-dimethylanilino)-oxomethyl]cyclopentyl]-N-(phenylmethyl)-4-(1-tetrazolyl)benzamide 
N-[1-[(4-chlorophenyl)methyl]-4-pyrazolyl]-2-pyrazinecarboxamide 
N-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]-3-(4-methoxyphenyl)-2-propenamide 
N-[2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl]-9-octadecenamide 
N-[2-(cyclohexylamino)-2-oxo-1-thiophen-2-ylethyl]-2,2,2-trifluoro-N-(4-methylphenyl)acetamide 
N-[2-[3-(dimethylamino)propylthio]phenyl]-3-phenyl-2-propenamide 
N-[2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-cyano-3-[3-methoxy-4-[2-oxo-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]ethoxy]phenyl]-2-propenamide 
N-[3-(4-\{[1-(5-chloro-2,4-dimethoxyanilino)-1-oxopropan-2-yl]sulfanyl\}anilino)-3-oxo-1-phenylprop-1-en-2-yl]benzamide 
N-[3-(4-hydroxyanilino)-3-oxo-1-pyridin-4-ylprop-1-en-2-yl]benzamide 
N-[3-(diethylsulfamoyl)phenyl]-3-(3-nitrophenyl)-2-propenamide 
N-[3-(N-(2-chloro-1-oxoethyl)-4-nitroanilino)propyl]-2,2,2-trifluoroacetamide 
N-[3-[2-[(4-methoxyphenyl)methylidene]hydrazinyl]-1-[(4-methyl-2-pyrimidinyl)amino]-3-oxoprop-1-en-2-yl]benzamide 
N-[3-[3-(dimethylamino)propylamino]-1-[5-(3-nitrophenyl)-2-furanyl]-3-oxoprop-1-en-2-yl]benzamide 
N-[4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]-3-phenyl-2-propenamide 
N-[4-(indol-3-yl)butanoyl]-L-cysteine 
N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide +   
N-[5-(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)-1H-indazol-3-yl]-N(2),N(2)-dimethylglycinamide 
N-[5-[(2,6-dichlorophenyl)methylthio]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-5-methyl-2-pyrazinecarboxamide 
N-[[4-oxo-4-(2-pyridinylamino)butan-2-ylidene]amino]-2-pyrazinecarboxamide 
N-\{3-[(5-cyclopropyl-2-\{[3-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazol-4-yl]amino\}pyrimidin-4-yl)amino]propyl\}cyclobutanecarboxamide 
N-\{4-[(1H-benzotriazol-1-ylacetyl)(thiophen-3-ylmethyl)amino]phenyl\}-2-methylpropanamide 
N-\{4-[(3-bromophenyl)amino]quinazolin-6-yl\}but-2-ynamide 
N-acetyl-L-glutamine 
N-acetylcadaverine 
N-acetyldopamine  
N-acyl-gamma-aminobutyric acid +  
N-acyl-L-alanine +   
N-acyl-O-(3-sn-phosphatidyl)-L-serine +  
N-acylglycine +   
N-benzoyl-D-arginine-4-nitroanilide 
N-benzoyl-L-phenylalaninol +   
N-benzylhexadecanamide 
N-butyl-N(2)-(2-thienylacetyl)-L-alaninamide 
N-butyl-N(2)-[(2Z)-2-(2-furyl)-2-(methoxyimino)acetyl]-L-alaninamide 
N-butyl-N(2)-[(R)-2-hydroxy-2-phenylacetyl]-L-alaninamide 
N-caffeoylspermidine 
N-decanoylglycine 
N-deethylaconine 
N-feruloylserotonin 
N-malonyltryptophan 
N-Methylolacrylamide  
N-oleoyldopamine  
N-pyrazin-2-yl-N(2)-\{1-[2-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]ethyl\}glycinamide 
N-trans-feruloyl-4'-O-methyldopamine 
N1,N5,N10-Tricaffeoyl spermidine 
naloxegol 
naloxone +   
neojiangyouaconitine 
neoline 
neosartoricin 
nezukol 
nilotinib  
nimolicinol 
NK154183A 
NK154183B 
nogalaviketone 
norcaesalpinin D 
norcaesalpinin E 
norethisterone +   
O(3)-(2-L-lysino-2-oxoethyl)-O(1)-[4-(trifluoroacetamido)benzylcarbonyl]chloramphenicol 
ochrocarpin A 
ochrocarpin B 
ochrocarpin C 
ochrocarpin E 
ochrocarpin F 
ochrocarpin G 
ochrocarpinone B 
ochrocarpinone C 
ocotillone 
octanamide 
omacetaxine mepesuccinate  
ophiobolin A  
ophiobolin F 
oplodiol 
Oroidine 
osimertinib  
ossamycin 
otosenine +  
oxolucidine B 
oxonitine 
oxymetholone +   
PA-16-0081C 
Pacificin C(rel) 
Pacificin H(rel) 
Pacificin K(rel) 
Pacificin L(rel) 
Paeonenoide C 
papuamide B 
paraherquonin 
patchouli alcohol  
pavinetant 
PD 168393  
pederin 
pepstatin A  
peregrinol +  
peregrinol diphosphate 
PHA-533533 
PHA-665752  
phorbol +   
picrotin +   
picrotoxinin +   
pilsicainide 
pipercallosidine 
pipercallosine 
pisoniamide 
platencin A1 methyl ester 
platencin A2 methyl ester 
platencin A3 methyl ester 
platensimycin A1 methyl ester 
platensimycin A3 methyl ester 
platensin A4 
praliciguat 
preaustinoid A 
preaustinoid A1 
preaustinoid A2 
preaustinoid A3 
presilphiperfolan-8beta-ol 
pridinol  
primary fatty amide +   
pristinamycin IIA +  
procyclidine +   
Propanoylagmatine 
propynamide 
protoasukamycin +  
protoaustinoid A 
protoaustinoid B 
protubonine A +  
pterolinus I 
pyrrolysine +  
rac5c 
ravuconazole 
regelidine 
rel-(+)-(1R,4S,10R)-4-hydroxycembra-2E,7E,11Z-trien-20,10-olide 
rel-(-)-(1S,4R,10R)-1,4-dihydroxycembra-2E,7E,11Z-trien-20,10-olide 
rel-(-)-(1S,4R,10R)-1-hydroxy-4-methoxycembra-2E,7E,11Z-trien-20,10-olide 
remikiren 
rhizobactin 1021 
rhizopycnolide A 
rhodopin +  
riddelliine N-oxide 
RO4927350 
rotiorinol B 
rotundifuran 
rubitecan  
salicyluric acid +   
salubrinal  
samaderine E 
sapacitabine 
saponaceol A 
saxagliptin +   
Sceptrin 
sch 213766 
schisanwilsonene A 
Seiricardine A 
senbusine A 
senecionine +   
seneciphylline N-oxide 
senecivernine N-oxide 
Ser-Tyr 
serratol 
Sg17-1-4 
SG85 
SGC-CK2-1 
sinomendine 
SN-38 +   
SN-38 carboxylic acid 
SNIR3 dye 
somocystinamide A 
spartioidine +  
spartioidine N-oxide 
spathulenol  
sphingomyelin +  
SR 144528  
stanozolol  
staphyloferrin A +  
staphyloferrin B 
stemphyloxin I +  
stemphyloxin II 
sterebin L 
Stereumin J 
strongylophorine-26 
SU1498 
suramin  
syncarpamide 
tanghinigenin +  
tanghinin 
tasumatrol E 
tasumatrol F 
tau-cadinol 
taxine B 
tephrocandidin A 
tephrocandidin B 
teriflunomide  
terpendole J 
terpendole K 
terpendole L 
tert-butanol +   
tert-butyl N-\{1-[(1S)-1-\{[(1R,2S)-1-(benzylcarbamoyl)-1-hydroxy-3-[(3S)-2-oxopyrrolidin-3-yl]propan-2-yl]carbamoyl\}-2-cyclopropylethyl]-2-oxopyridin-3-yl\}carbamate 
tertiary allylic alcohol +   
tertiary alpha-hydroxy ketone +   
tetrachlorantraniliprole 
tetrangomycin +  
tetraniliprole 
theogallin 
THZ531 
TMC-1A 
TMC-1B 
TMC-1C 
TMC-1D 
TMC-95A 
TMC-95B 
TMC-95C 
TMC-95D 
tranilast  
trans-2-hydroxyisoxypropyl-3-hydroxy-7-isopentene-2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylic acid 
trans-heme d hydroxychlorin gamma-spirolactone 
tridihexethyl +  
trikendiol 
tripterifordin 
triptofordin C 2 
tromantadine 
trospium +   
tubocapsanolide F 
tyrphostin AG 825 
tyrphostin B42  
UCS1025 A 
usaramine N-oxide 
valerianol 
valiolone +  
venlafaxine +   
vepaol 
veracevine 
vibegron 
vibriobactin +  
vibrioferrin 
vibsanin B 
vincaleukoblastine +   
vincristine  
vindesine +   
vindoline +  
viridicatumtoxin 
viridiflorol 
viscumneoside IV +  
viscumneoside VII 
viteagnusin I 
vitetrifolin D 
vitexilactone 
voriconazole  
VPC 23019 
Warburganal 
WIN 18446  
withanolide D +  
ximelagatran  
ximelagatran (hydroxylamine form) 
XV638 
yanuthone D 
yanuthone E +  
yanuthone J 
YM-47522 
yunaconitine 
YW3548 
zaragozic acid A +   
zaragozic acid C 

Synonyms
Related Synonyms: Formula=C12H22N2O5 ;   InChI=1S/C12H22N2O5/c1-3-6-12(2,19)7-10(16)14-8(11(17)18)4-5-9(13)15/h8,19H,3-7H2,1-2H3,(H2,13,15)(H,14,16)(H,17,18)/t8-,12?/m0/s1 ;   InChIKey=VICYTSBIRVLSRJ-KBPLZSHQSA-N ;   N(alpha)-(3-hydroxy-3-methylhexanoyl)-L-glutamine ;   SMILES=CCCC(CC(N[C@H](C(O)=O)CCC(N)=O)=O)(C)O
Xrefs: MetaCyc:CPD-21075 ;   PMID:12468539 ;   PMID:17193210
Cyclic Relationships: is_conjugate_acid_of CHEBI:143556

paths to the root