RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
1000620354Myh2myosin heavy chain 2105371189553738164Ratn/aRegiongene