Submit Data |  Help |  Video Tutorials |  News |  Publications |  FTP Download |  REST API |  Citing RGD |  Contact   

Ontology Browser

Term:
Parent Terms Term With Siblings Child Terms
selegiline +     
(-)-duryne 
(-)-duryne B 
(-)-duryne C 
(-)-duryne D 
(-)-duryne E 
(-)-duryne F 
(-)-selegiline  
A selegiline that has formula C13H17N.
(1R)-cis-imiprothrin +  
(1R)-trans-imiprothrin +  
(1S)-2-[(2S,5R)-2-(aminomethyl)-5-ethynylpyrrolidin-1-yl]-1-cyclopentyl-2-oxoethanamine 
(2R,3R,4S,5S)-6-[(1E)-1-chloro-3-ethylpent-1-en-4-yn-3-yl]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid 
(E)-5-chloro-3-ethynylpent-4-ene-2,3-diol 
(EZ)-(1R)-empenthrin 
1-undecyne 
17alpha-ethynylestradiol +   
2-(4-chlorophenyl)-N-\{2-[3-methoxy-4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl]ethyl\}-2-(prop-2-yn-1-yloxy)acetamide +  
2-(6-heptynyl)-1,3-dioxolane 
2-[5-(but-3-yn-2-yloxy)-4-chloro-2-fluorophenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione +  
2-propyn-1-yl 2,4,6-tribromophenyl phthalate 
3-butynoic acid 
3-methyl-1-butyne 
4-(\{[4-(but-2-yn-1-yloxy)phenyl]sulfonyl\}methyl)-1-[(3,5-dimethylisoxazol-4-yl)sulfonyl]-N-hydroxypiperidine-4-carboxamide 
acetylene +   
acetylide +  
azafenidin 
but-1-yne +  
but-3-yn-1-ol +  
but-3-ynal 
buta-1,3-diyne 
butenyne 
butyn-2-one 
chloroprallethrin 
clorgyline  
danazol  
dec-1-yne 
deca-1,9-diyne 
desogestrel  
dexonorgestrel 
dimethyl ethynylboronate 
dragonamide A 
erlotinib +   
erlotinib hydrochloride  
ethchlorvynol 
ethinamate 
ethisterone 
ethyl propiolate 
ethynodiol +   
ethynodiol diacetate  
ethynyl 
etonogestrel  
flumioxazin 
hex-5-ynoic acid 
hexa-1,5-diyne 
histrionicotoxin 
kinoprene 
L-beta-ethynylserine 
L-propargylglycine +  
levonorgestrel  
mestranol  
mycomycin 
norethisterone +   
norethisterone acetate 
norgestimate  
norgestrel +   
octadec-17-ynoic acid 
potassium tetraethynylborate 
pralatrexate 
prallethrin  
prop-2-yn-1-ol +   
prop-2-ynal 
propargite  
propynamide 
propyne 
propynoic acid +  
propyzamide +   
Pyraclonil 
quinestrol 
rasagiline  
selegiline +   
selegiline hydrochloride 
sterculynic acid 
tibolone  
triacetylene 

Synonyms
Exact Synonyms: N-methyl-N-[(2R)-1-phenylpropan-2-yl]prop-2-yn-1-amine
Related Synonyms: EmSam ;   Formula=C13H17N ;   InChI=1S/C13H17N/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3/t12-/m1/s1 ;   InChIKey=MEZLKOACVSPNER-GFCCVEGCSA-N ;   L-Deprenalin ;   SMILES=C[C@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C ;   selegilina ;   selegilinum
Xrefs: Beilstein:5863318 ;   CAS:14611-51-9 ;   DrugBank:DB01037 ;   Drug_Central:2429 ;   KEGG:C07245 ;   KEGG:D03731 ;   LINCS:LSM-5920
Xref Mesh: MESH:D012642
Xrefs: Patent:NL6605956 ;   Patent:US4564706 ;   Wikipedia:Selegiline
Cyclic Relationships: is_conjugate_base_of CHEBI:50350

paths to the root