Submit Data |  Help |  Video Tutorials |  News |  Publications |  FTP Download |  REST API |  Citing RGD |  Contact   

Ontology Browser

Term:
platensimycin methyl ester (CHEBI:68237)
Annotations: Rat: (0) Mouse: (0) Human: (0) Chinchilla: (0) Bonobo: (0) Dog: (0) Squirrel: (0) Pig: (0)
Parent Terms Term With Siblings Child Terms
aromatic amide +     
benzoate ester +     
cyclic ether +     
cyclic ketone +     
polycyclic cage +     
(+)-(12E,2S,3S,4R,5R,6R,9S,11S,15R)-3-benzoyloxy-5,6-epoxylathyr-12-en-15-ol-14-one 
(+)-(2S,3R,9R)-pristinol 
(+)-aplysinillin 
(+)-calanolide A 
(+)-caryolan-1-ol 
(+)-cis-isohumulone 
(+)-corvol ether A 
(+)-corvol ether B 
(+)-isoafricanol 
(+)-O-methylkolavelool 
(+)-pronuciferine 
(+)-tephrosone 
(-)-(12E,2S,3S,4R,5R,6R,9S,11S,15R)-3,15-dibenzoyloxy-5,6-epoxylathyr-12-en-14-one 
(-)-(12E,2S,3S,4R,5R,6R,9S,11S,15R)-3-acetoxy-15-benzoyloxy-5,6-epoxylathyr-12-en-14-one 
(-)-(4S,5S,10R,20R)-12,18-dihydroxy-7-oxo-abieta-8,11,13-trien-20-aldehyde 18,20-ethyl acetal 
(-)-(4S,5S,10R,20R)-12,18-dihydroxyabieta-8,11,13-trien-20-aldehyde 18,20-ethyl acetal 
(-)-(4S,5S,10R,20R)-12,18-dihydroxyabieta-8,11,13-trien-20-aldehyde18,20-methyl acetal 
(-)-(4S,5S,10R,20S)-12,18-dihydroxyabieta-8,11,13-trien-20-aldehyde 18,20-methyl acetal 
(-)-(4S,5S,7S,10R,20S)-7,12,18-trihydroxyabieta-8,11,13-trien-20-aldehyde 7,18,20-acetal 
(-)-(5E,12E,2S,3S,4S,9S,11S,15R)-15-benzoyloxylathyra-5,12-dien-3-ol-14-one 
(-)-(6Z,12E,2S,3S,4R,5R,9S,11S,15R)-3-acetoxy-15-benzoyloxylathyra-6,12-dien-5-ol-14-one 
(-)-(6Z,12E,2S,3S,4R,5R,9S,11S,15R)-5-acetoxy-15-benzoyloxylathyra-6,12-dien-3-ol-14-one 
(-)-anisomycin  
(-)-calanolide B 
(-)-chuangxinmycin 
(-)-ephedrine  
(-)-homalomenol D 
(-)-marinopyrrole A 
(-)-marinopyrrole B 
(-)-Tau-muurolol 
(13R)-epi-8,13-epoxylabd-14-ene 
(13R)-manoyl oxide 
(1R)-2-[(cyanomethyl)amino]-1-(\{[2-(difluoromethoxy)benzyl]sulfonyl\}methyl)-2-oxoethyl morpholine-4-carboxylate 
(1R,10aS)-1,4,10,10a-tetrahydrophenazine-1,6-dicarboxylic acid 
(1R,10aS)-1,4,10,10a-tetrahydrophenazine-1-carboxylic acid 
(1R,5aS,6R)-1,4,5,5a,6,9-hexahydrophenazine-1,6-dicarboxylic acid 
(1R,5R,6S,7R,8S,10R)-8-hydroxy-4-oxopseudoguai-2(3),11(13)-dien-12,6-olide 
(1R,5R,6S,7S,8S,10R,11S)-6-hydroxy-4-oxopseudoguai-2(3)-en-12,8-olide 
(1S)-2-[(2S,5R)-2-(aminomethyl)-5-prop-1-yn-1-ylpyrrolidin-1-yl]-1-cyclopentyl-2-oxoethanamine 
(1S,2R,5R,6S,7R,8S,10R)-6-acetoxy-2-methoxy-4-oxopseudoguai-11(13)-en-12,8-olide 
(1S,2R,5R,6S,7S,8S,10R)-6-hydroxy-2-ethoxy-4-oxopseudoguai-11(13)-en-12,8-olide 
(1S,2R,5R,6S,7S,8S,10R)-6-hydroxy-2-methoxy-4-oxopseudoguai-11(13)-en-12,8-olide 
(1S,2S,3S)-3-methoxy-2-[(2E)-6-methylhept-2-en-2-yl]-4-oxocyclohexanecarbaldehyde +  
(1S,2S,5R,6S,7R,8S,10R)-6-acetoxy-2-methoxy-4-oxopseudoguai-11(13)-en-12,8-olide 
(1S,5R,6S,7S,8S,10R,11R)-6-hydroxy-4-oxopseudoguai-12,8-olide 
(1S,5S,7R,8S,10R)-14-acetoxy-4-oxopseudoguai-11(13)-en-12,8-olide 
(2,2,3-trimethyl-5-oxocyclopent-3-en-1-yl)acetate +  
(2,2,3-trimethyl-5-oxocyclopent-3-en-1-yl)acetic acid +  
(2->6)-beta-D-fructan 
(24R)-24-[(alpha-L-ascarosyl)oxy]-N-(2-hydroxyethyl)-2-methyl-3-oxopentacosanamide 
(25R)-3alpha,7alpha-dihydroxy-5beta-cholestan-26-oyl taurine 
(26R)-26-[(alpha-L-ascarosyl)oxy]-N-(2-hydroxyethyl)-3-oxoheptacosanamide 
(2E)-2-ethylidene-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone 
(2E,4R,5S,6E)-7-\{2'-[(1S,2E,4E)-1,6-dimethylhepta-2,4-dien-1-yl]-2,4'-bi-1,3-thiazol-4-yl\}-3,5-dimethoxy-4-methylhepta-2,6-dienamide 
(2R)-2-[(1R)-1-hydroxy-12-\{2-[14-(2-icosylcyclopropyl)tetradecyl]cyclopropyl\}dodecyl]hexacosanoate 
(2R)-2-[(1R)-1-hydroxy-12-\{2-[14-(2-icosylcyclopropyl)tetradecyl]cyclopropyl\}dodecyl]hexacosanoic acid 
(2R)-2-[(1R)-1-hydroxy-14-\{2-[14-(2-icosylcyclopropyl)tetradecyl]cyclopropyl\}tetradecyl]hexacosanoate 
(2R)-2-[(1R)-1-hydroxy-14-\{2-[14-(2-icosylcyclopropyl)tetradecyl]cyclopropyl\}tetradecyl]hexacosanoic acid 
(2R)-2-[(1R)-1-hydroxy-16-\{2-[10-(2-octadecylcyclopropyl)decyl]cyclopropyl\}hexadecyl]hexacosanoic acid 
(2R)-2-[(1R)-1-hydroxy-18-\{2-[10-(2-icosylcyclopropyl)decyl]cyclopropyl\}octadecyl]hexacosanoate 
(2R)-2-[(1R)-1-hydroxy-18-\{2-[10-(2-icosylcyclopropyl)decyl]cyclopropyl\}octadecyl]hexacosanoic acid 
(2R)-2-[(1R)-1-hydroxy-18-\{2-[10-(2-nonadecylcyclopropyl)decyl]cyclopropyl\}octadecyl]hexacosanoate 
(2R)-2-[(1R)-1-hydroxy-18-\{2-[10-(2-nonadecylcyclopropyl)decyl]cyclopropyl\}octadecyl]hexacosanoic acid 
(2R)-2-[(1R)-1-hydroxy-18-\{2-[10-(2-octadecylcyclopropyl)decyl]cyclopropyl\}octadecyl]hexacosanoate 
(2R)-2-[(1R)-1-hydroxy-18-\{2-[10-(2-octadecylcyclopropyl)decyl]cyclopropyl\}octadecyl]hexacosanoic acid 
(2R)-2-[(1R)-1-hydroxy-18-\{2-[10-(2-octadecylcyclopropyl)decyl]cyclopropyl\}octadecyl]tetracosanoate 
(2R)-2-[(1R)-1-hydroxy-18-\{2-[10-(2-octadecylcyclopropyl)decyl]cyclopropyl\}octadecyl]tetracosanoic acid 
(2R)-2-[(1R)-1-hydroxy-20-\{2-[10-(2-icosylcyclopropyl)decyl]cyclopropyl\}icosyl]hexacosanoate 
(2R)-2-[(1R)-1-hydroxy-20-\{2-[10-(2-icosylcyclopropyl)decyl]cyclopropyl\}icosyl]hexacosanoic acid 
(2R)-2-[(1R)-1-hydroxy-20-\{2-[10-(2-nonadecylcyclopropyl)decyl]cyclopropyl\}icosyl]hexacosanoate 
(2R)-2-[(1R)-1-hydroxy-20-\{2-[10-(2-nonadecylcyclopropyl)decyl]cyclopropyl\}icosyl]hexacosanoic acid 
(2R)-2-[(1R)-1-hydroxy-20-\{2-[10-(2-octadecylcyclopropyl)decyl]cyclopropyl\}icosyl]hexacosanoate 
(2R)-2-[(1R)-1-hydroxy-20-\{2-[10-(2-octadecylcyclopropyl)decyl]cyclopropyl\}icosyl]hexacosanoic acid 
(2R)-2-[(1R)-1-hydroxy-20-\{2-[10-(2-octadecylcyclopropyl)decyl]cyclopropyl\}icosyl]tetracosanoate 
(2R)-2-[(1R)-1-hydroxy-20-\{2-[10-(2-octadecylcyclopropyl)decyl]cyclopropyl\}icosyl]tetracosanoic acid 
(2R)-2-[(1R)-1-hydroxy-22-\{2-[10-(2-octadecylcyclopropyl)decyl]cyclopropyl\}docosyl]hexacosanoate 
(2R)-2-[(1R)-1-hydroxy-22-\{2-[10-(2-octadecylcyclopropyl)decyl]cyclopropyl\}docosyl]hexacosanoic acid 
(2R)-2-[(1R)-14-\{2-[(15Z)-hexatriacont-15-en-1-yl]cyclopropyl\}-1-hydroxytetradecyl]hexacosanoate 
(2R)-2-[(1R)-14-\{2-[(15Z)-hexatriacont-15-en-1-yl]cyclopropyl\}-1-hydroxytetradecyl]hexacosanoic acid 
(2R)-2-[3-isobutyl-2,5-dioxo-4-(quinolin-3-ylmethyl)-1,4-diazepan-1-yl]-N-methyl-3-(2-naphthyl)propanamide 
(2R)-2-\{(1R)-1-hydroxy-15-[2-(20-methoxy-21-methylnonatriacontyl)cyclopropyl]pentadecyl\}hexacosanoic acid +  
(2R,2'R,4R,4'R)-4,4'-dihydroxy-3,3',4,4'-tetrahydro-2,2'-binaphthalene-1,1'(2H,2'H)-dione 
(2R,3R,4S,5R)-5-(3,4-dichlorophenyl)-5'-methyl-1',3'-dioxo-4-\{[4-(1,2,3-thiadiazol-4-yl)phenyl]carbamoyl\}-1',3',4,5-tetrahydro-3H-spiro[furan-2,2'-indene]-3-carboxylic acid 
(2R,4S)-5,5-dimethyl-2-\{(1R)-2-oxo-1-[(phenylacetyl)amino]ethyl\}-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid 
(2R,5Z)-4-methyl-5-[2-(phosphonooxy)ethylidene]-2,5-dihydro-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 
(2S)-2-(hydroxymethyl)-2-(methoxymethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one 
(2S)-2-[[[4-[(4-chloroanilino)-oxomethyl]-1H-imidazol-5-yl]-oxomethyl]amino]-6-[[(2-methylpropan-2-yl)oxy-oxomethyl]amino]hexanoic acid tert-butyl ester 
(2S)-2-[[[4-[[4-[[[(2-methylpropan-2-yl)oxy-oxomethyl]amino]methyl]anilino]-oxomethyl]-1H-imidazol-5-yl]-oxomethyl]amino]propanoic acid tert-butyl ester 
(2S)-N-((1S,2R)-2-hydroxy-1-(4-hydroxybenzyl)-3-\{[(8S,11S)-8-[(1S)-1-methylpropyl]-7,10-dioxo-2-oxa-6,9-diazabicyclo[11.2.2]heptadeca-1(15),13,16-trien-11-yl]amino\}propyl)-3-methyl-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamide 
(2S)-N-[(1S,3S,4S)-1-benzyl-4-\{[(2,6-dimethylphenoxy)acetyl]amino\}-3-hydroxy-5-phenylpentyl]-3-methyl-2-(2-oxotetrahydropyrimidin-1(2H)-yl)butanamide 
(2S)-N-[(3Z)-5-cyclopropyl-3H-pyrazol-3-ylidene]-2-[4-(2-oxoimidazolidin-1-yl)phenyl]propanamide 
(2S)-N-\{(1R,2R)-1-benzyl-2-hydroxy-3-[(\{4-[(E)-(hydroxyimino)methyl]phenyl\}sulfonyl)(2-methylpropyl)amino]propyl\}-3-methyl-2-\{3-[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]-2-oxoimidazolidin-1-yl\}butanamide 
(2S,4S,5S)-5-[((2S)-2-\{(3R)-3-benzyl-4-[(4-methylpiperazin-1-yl)carbonyl]-2-oxopiperazin-1-yl\}hexanoyl)amino]-N-butyl-6-cyclohexyl-4-hydroxy-2-isopropylhexanamide 
(2Z,10Z)-3-hydroxy-5,17-dioxo-4,5-secoestra-2,10-diene-3-oate 
(2Z,10Z)-3-hydroxy-5,17-dioxo-4,5-secoestra-2,10-diene-3-oic acid 
(2Z,4Z)-2,3-dichloromuconic acid 
(3beta,16alpha)-13,28-epoxyoleanane-3,16,30-triol +  
(3beta,16alpha)-13,28-epoxyoleanane-3,16-diol +  
(3E)-3,4-didehydrorhodopin 
(3E)-3-[(1R,5R,6S)-5-hydroxy-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-ylidene]pyruvate 
(3E)-3-[(1R,5R,6S)-5-hydroxy-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-ylidene]pyruvic acid 
(3E)-N-(2,6-diethylphenyl)-3-\{[4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoyl]imino\}pyrrolo[3,4-c]pyrazole-5(3H)-carboxamide 
(3R,6R,8aS)-6-[(benzylsulfonyl)amino]-N-(3-carbamimidamidopropyl)-5-oxohexahydro-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyridine-3-carboxamide 
(3S,11aS)-3-(4-hydroxybenzyl)-2-[(1S)-1-\{[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]carbamoyl\}butyl]-4-oxo-3,6,11,11a-tetrahydro-4H-pyrazino[1,2-b]isoquinolin-2-ium-1-olate 
(4-\{4-[2-(gamma-L-glutamylamino)ethyl]phenoxymethyl\}furan-2-yl)methanamine 
(4aR,10bS)-noroxomaritidine 
(4aS,10bR)-noroxomaritidine 
(4R,6R)-hydroxy-2,2,6-trimethylcyclohexanone 
(4S)-4-\{[(5-amino-6-oxo-2-thiophen-2-ylpyrimidin-1(6H)-yl)acetyl]amino\}-2,2-difluoro-5-methyl-N-(2-morpholin-4-ylethyl)-3-oxohexanamide 
(4S,5S,10R,20R)-12,18-dihydroxyabieta-8,11,13-trien-20-aldehyde 18,20-hemiacetal 
(4S,5S,10R,20S)-12,18-dihydroxyabieta-8,11,13-trien-20-aldehyde 18,20-hemiacetal 
(5-bromo-2-thiophenyl)-[4-(3-phenylprop-2-enyl)-1-piperazinyl]methanone 
(5-fluoro-2-\{[(4,5,7-trifluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)methyl]carbamoyl\}phenoxy)acetic acid 
(5-phenyl-3-isoxazolyl)-(1-pyrrolidinyl)methanone 
(5aS)-5,5a-dihydrophenazine-1,6-dicarboxylic acid 
(5S)-2-\{2-[(4-bromophenyl)sulfonyl]ethyl\}-N-[(trans-4-carbamimidoylcyclohexyl)methyl]-1,3-dioxo-2,3,5,8-tetrahydro-1H-[1,2,4]triazolo[1,2-a]pyridazine-5-carboxamide 
(5S)-3-(3-acetylphenyl)-N-[(1S,2R)-1-benzyl-2-hydroxy-3-\{isobutyl[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]amino\}propyl]-2-oxo-1,3-oxazolidine-5-carboxamide 
(5S)-3-(4-acetylphenyl)-N-[(1S,2R)-1-benzyl-2-hydroxy-3-\{isobutyl[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]amino\}propyl]-2-oxo-1,3-oxazolidine-5-carboxamide 
(5S)-N-[(trans-4-carbamimidoylcyclohexyl)methyl]-2-(2,2-diphenylethyl)-7-methyl-1,3-dioxo-2,3,5,8-tetrahydro-1H-[1,2,4]triazolo[1,2-a]pyridazine-5-carboxamide 
(5S)-N-[trans-4-(2-amino-1H-imidazol-5-yl)cyclohexyl]-2-(2,2-diphenylethyl)-7-methyl-1,3-dioxo-2,3,5,8-tetrahydro-1H-[1,2,4]triazolo[1,2-a]pyridazine-5-carboxamide 
(6R)-2-acetyl-6-(3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methylphenyl)-3-hydroxy-6-methylcyclohexa-2,4-dien-1-one 
(6S,8aS)-2-(benzylsulfonyl)-N-\{[1-(N'-hydroxycarbamimidoyl)piperidin-4-yl]methyl\}-4-oxooctahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine-6-carboxamide 
(9R,13R)-1a,1b-dihomo-jasmonic acid 
(\{[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino\}methyl)boronic acid 
(E)-1-(2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-2-methyldec-8-ene-1,3-dione 
(E)-1-hydroxy-2-(non-1-en-1-yl)quinolin-4-one 
(E)-N-(3-hydroxy-1-oxocyclopent-2-en-2-yl)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl) propenamide 
(E,E)-bastadin 19 
(E,Z)-bastadin 19 
(R)-(2-chloro-5-oxo-2,5-dihydro-2-furyl)acetate 
(R)-(2-chloro-5-oxo-2,5-dihydro-2-furyl)acetic acid 
(R)-12-hydroxysqualene 
(R)-3-(indol-3-yl)-2-oxobutyric acid 
(R)-cembrene A 
(R)-nephthenol 
(S)-6-acetamido-3-aminohexanoic acid 
(S)-DNPA 
(Z)-4-methoxy-2,2-bipyridine-6-carbaldehyde oxime 
1'-hydroxy-gamma-carotene 
1'-hydroxytorulene 
1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2,4-dione 
1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid [2-[[[(3-fluorophenyl)-oxomethyl]hydrazinylidene]methyl]phenyl] ester 
1,3-dichloro-7-hydroxy-9,9-dimethyl-9H-acridin-2-one 
1,3-diphenylcyclopenta[l]phenanthren-2-one 
1,3-selenazole-4-carboxamide adenine beta-methylenedinucleotide 
1,3-selenazole-4-carboxamide adenine dinucleotide 
1,3-thiazolecarboxamide +   
1,5-anhydro-D-fructose 
1,5-oxathiocane +  
1-(2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-2-methyldecane-1,3-dione 
1-(2-methylphenyl)-3-[[(5-methyl-3-thiophenyl)-oxomethyl]amino]thiourea 
1-(3,4-dihydroxybenzoyl)-beta-D-glucopyranose +  
1-(3-methylphenyl)-3-[[(5-methyl-3-thiophenyl)-oxomethyl]amino]thiourea 
1-(3-methylphenyl)-3-[[oxo-(5-propyl-3-thiophenyl)methyl]amino]thiourea 
1-(6-methyl-2-pyridinyl)-N-(3-pyridinyl)-4-imidazolecarboxamide 
1-(beta-D-xylopyranosyl)cytosine 
1-(methylthio)ribulose 5-phosphate 
1-(methylthio)ribulose 5-phosphate(2-) 
1-(tert-butylamino)-3-[(2-methyl-1H-indol-4-yl)oxy]propan-2-yl benzoate +   
1-[(2-chlorophenyl)methyl]-3-methyl-N-(4-methyl-2-thiazolyl)-5-thieno[2,3-c]pyrazolecarboxamide 
1-[(4-fluorophenyl)methyl]-N-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-2-oxo-3H-benzimidazole-5-carboxamide 
1-[1-(1,3-dioxo-2-indenylidene)ethyl]-4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester 
1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitrile +   
1-[4-[[(5-methyl-7-oxo-4H-isothiazolo[4,3-d]pyrimidin-3-yl)-oxomethyl]amino]phenyl]-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester 
1-[4-[[oxo-(7-oxo-4H-isothiazolo[4,3-d]pyrimidin-3-yl)methyl]amino]phenyl]-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester 
1-[[(1,3-dimethyl-4-pyrazolyl)-oxomethyl]amino]-3-(4-methylphenyl)thiourea 
1-[[(4-ethyl-5-methyl-3-thiophenyl)-oxomethyl]amino]-3-(2-phenylethyl)thiourea 
1-[oxo-[4-oxo-6-[(4-propan-2-ylphenyl)sulfamoyl]-1H-quinolin-3-yl]methyl]-4-piperidinecarboxamide 
1-\{4-[(2-hydroxyethyl)carbamoyl]benzyl\}-1-methylpiperidinium +  
1-acetylpiperidine 
1-allyl-4-hydroxy-2-oxo-N-(1,3-thiazol-2-yl)-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide 
1-allyl-4-hydroxy-2-oxo-N-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide 
1-amino-N-methyl-5-(4-morpholinyl)-N-phenyl-6,7,8,9-tetrahydrothieno[2,3-c]isoquinoline-2-carboxamide 
1-butyl-3-[[(4,5-dimethyl-3-thiophenyl)-oxomethyl]amino]thiourea 
1-butyl-3-[[oxo-(5-propan-2-yl-3-thiophenyl)methyl]amino]thiourea 
1-butyl-4-hydroxy-N-(3-methyl-2-pyridinyl)-2-oxo-3-quinolinecarboxamide 
1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide +   
1-butyl-N-(5-ethyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-4-hydroxy-2-oxoquinoline-3-carboxamide 
1-butyl-N-[(4-chlorophenyl)methyl]-4-hydroxy-2-oxo-3-quinolinecarboxamide 
1-cyclohexyl-3-[[oxo(thiophen-2-yl)methyl]amino]thiourea 
1-ethyl-4-hydroxy-2-oxo-N'-(1-oxodecyl)-3-quinolinecarbohydrazide 
1-ethyl-4-hydroxy-2-oxo-N'-(1-oxoheptyl)-3-quinolinecarbohydrazide 
1-ethyl-4-hydroxy-2-oxo-N-(3-pyridinylmethyl)-3-quinolinecarboxamide 
1-ethyl-N-(2-fluorophenyl)-4-hydroxy-2-oxo-3-quinolinecarboxamide 
1-hydroxycrisamicin A 
1-isomangostin 
1-methyl-6-[(4-methyl-1-piperidinyl)sulfonyl]-3-[oxo(1-piperidinyl)methyl]-4-quinolinone 
1-methyl-N-(2-methylcyclohexyl)-4-oxo-6-(1-pyrrolidinylsulfonyl)-3-quinolinecarboxamide 
1-methyl-N-(8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)-3-indazolecarboxamide 
1-methyl-N-[(1S,5R)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]-3-indazolecarboxamide 
1-methyl-N-[(1S,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]-3-indazolecarboxamide 
1-methyl-N-[2-(4-methylpentan-2-yl)-3-thienyl]-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxamide +  
1-naphthyl tetradecanoate 
1-O-3,4-dimethoxy-5-hydroxyphenyl-(6-O-3,5-dimethoxygalloyl)-beta-D-glucopyranoside 
1-O-3,4-dimethoxy-5-hydroxyphenyl-(6-O-vanilloyl)-beta-D-glucopyranoside 
1-ribosylimidazolecarboxamide +   
1-tuberculosinyladenosine(1+) 
10-hydroxyicajine 
11-hydroxyicajine 
11beta-prostaglandin F2alpha ethanolamide 
12,18-didecarboxysirohaem 
12-aminododecanoic acid 
12-deoxynogalonic acid 
12-epi-fischerindole G 
12-epi-fischerindole U 
12-epi-hapalindole U 
12-ethyl-8-isobutyl-3-vinylbacteriochlorophyllide d 
12-ethyl-8-isobutyl-3-vinylbacteriochlorophyllide d(1-) 
12-ethyl-8-propyl-3-vinylbacteriochlorophyllide d 
12-ethyl-8-propyl-3-vinylbacteriochlorophyllide d(1-) 
13-deoxycarminomycin 
13-hydroxyplatencinic acid methyl ester 
13-hydroxytetradecanoic acid 
14-deoxo-3-O-propionyl-5,15-di-O-acetyl-7-O-benzoylmyrsinol-14beta-acetate 
14-deoxo-3-O-propionyl-5,15-di-O-acetyl-7-O-benzoylmyrsinol-14beta-nicotinoate 
14-hydroxyicajine 
14-hydroxyplatensic acid +  
14-hydroxyplatensic acid methyl ester 
15,17(3)-seco-F430-17(3)-acid 
15-acetoxyorbiculin G 
15-deoxy-Delta(12,14)-prostaglandin A2 
15-hydroxysolavetivone 
15-O-acetylbruceolide 
15-O-deacetylnimbolidin B 
15-O-propionylbruceolide 
15beta-O-benzoyl-5alpha-hydroxyisolathyrol 
16,23-epoxy-5beta-cholestane triglycoside 
17-oxo steroid +   
17beta-(Benzoyloxy)-B-norandrost-4-en-3-one 
17beta-estradiol 3-benzoate  
18-hydroxycarbocyclic thromboxane A2 
19-hydroxycarbocyclic thromboxane A2 
1alpha-acetoxy-2alpha-hydroxy-6beta,9beta,15-tribenzoyloxy-beta-dihydroagarofuran 
1beta-hydroxymaprounic acid 3-p-hydroxybenzoate 
1S,6R-di(2-)methylbutanoyloxy-4S-hydroxy-8S-benzoyloxy-9R-(3-)furancarbonyloxy-13-acetyloxy-beta-dihydroagarofuran 
2',3'-dipalmitoyl-2-sulfo-alpha,alpha-trehalose(1-) 
2,2,3,3-tetrafluoro-N-(1H-1,2,4-triazol-5-yl)propanamide 
2,2-bis(hydroxymethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one  
2,3,3-trimethylpentane 
2,3-bis(2-furanyl)-N-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-6-quinoxalinecarboxamide 
2,3-bis(hydroxymethyl)-7-hydroxy-6-methoxy-1-tetralone 
2,3-dinor-prostaglandin E2 
2,3-dipalmitoyl-2'-sulfo-alpha,alpha-trehalose 
2,3-dipalmitoyl-alpha,alpha-trehalose 
2,4-di-tert-butylphenol  
2,4-diacetylphloroglucinol 
2,4-dichlorobenzoate 
2,4-dichlorobenzoic acid +  
2,4-dichlorobenzoic acid 1,2,4-triazol-1-ylmethyl ester 
2,4-didehydro-3-deoxy-L-rhamnonic acid 
2,4-difluorobenzoic acid [2-(cyclopropylamino)-2-oxoethyl] ester 
2,5-dichloro-N-[5-(4-fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-3-thiophenecarboxamide 
2,5-diiminio-3,4-bis(indol-3-yl)hexanedioate 
2,5-diimino-3,4-bis(indol-3-yl)hexanedioic acid 
2,5-dimethyl-1-(3-methylphenyl)-N-(4-methylphenyl)-3-pyrrolecarboxamide 
2,5-dimethyl-4-nitro-N-[4-(1-pyrazolylmethyl)phenyl]-3-pyrazolecarboxamide 
2,6-difluorobenzoic acid 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-ylmethyl ester 
2,7-dihydroxy-5-methyl-1-naphthoate 
2,7-dihydroxy-5-methyl-1-naphthoic acid 
2-((2-hydroxyethyl)sulfanyl)-N-methylpropionamide +  
2-(1-cyclopropyliminoethyl)indene-1,3-dione 
2-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylsulfonylamino)benzoic acid thiophen-2-ylmethyl ester 
2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(1-carboxy-1-methylethoxyimino)acetylaminomethylboronic acid 
2-(2-cyclohexylidenehydrazinyl)-1-cyclohepta-2,4,6-trienone 
2-(2-furanylmethylamino)benzoic acid [2-[(3-cyano-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)amino]-2-oxoethyl] ester 
2-(2-furanylmethylamino)benzoic acid [2-oxo-2-(3-oxo-2,4-dihydroquinoxalin-1-yl)ethyl] ester 
2-(3,4-dihydroxybenzoyloxy)-4,6-dihydroxybenzoic acid 
2-(3-isopropyloxyphenyl)-N-(pyridin-4-yl)quinoline-4-carboxamide 
2-(4,5-dihydrothiazol-2-ylthio)-N-[5-(ethylthio)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]acetamide 
2-(4-chlorophenyl)-N-\{2-[3-methoxy-4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl]ethyl\}-2-(prop-2-yn-1-yloxy)acetamide +  
2-(4-morpholinyl)-5-[[oxo-[2-(trifluoromethyl)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-furanyl]methyl]amino]benzoic acid methyl ester 
2-(6-methoxy-1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-N-[4-(piperazin-1-yl)pyridin-3-yl]-1,3-thiazole-4-carboxamide 
2-(butylamino)benzoic acid [2-oxo-2-(4-sulfamoylanilino)ethyl] ester 
2-(carbamoylamino)-5-(4-fluorophenyl)-3-thiophenecarboxamide 
2-(thiophen-2-ylmethylidene)indene-1,3-dione 
2-(thiophen-2-ylsulfonylamino)benzoic acid [2-(cyclohexylamino)-2-oxoethyl] ester 
2-[(1-ethyl-2,5-dimethyl-3-pyrrolyl)methylidene]indene-1,3-dione 
2-[(2,2-difluoro-2-pyridinium-2-ylethyl)amino]-4-(2-\{[(3-fluoro-4-methylpyridin-2-yl)methyl]amino\}-2-oxoethyl)-5-methyl-3-oxo-3,4-dihydropyrazin-1-ium 
2-[(2-ethyl-6-methylphenyl)(1-methoxypropan-2-yl)amino]-2-oxoethanesulfonic acid +  
2-[(2R,4aR,12aR)-5-methyl-6-oxo-8-[(1-oxo-2-thiophen-2-ylethyl)amino]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]-N-(2-pyridin-4-ylethyl)acetamide 
2-[(2R,4aR,12aR)-5-methyl-6-oxo-8-[(1-oxo-2-thiophen-2-ylethyl)amino]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]-N-[3-(4-morpholinyl)propyl]acetamide 
2-[(2R,4aR,12aR)-5-methyl-8-[[(5-methyl-3-isoxazolyl)-oxomethyl]amino]-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]acetic acid 
2-[(2R,4aR,12aR)-8-acetamido-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]-N-ethylacetamide 
2-[(2R,4aR,12aS)-5-methyl-6-oxo-8-[(1-oxo-2-thiophen-2-ylethyl)amino]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]-N-(2-pyridin-4-ylethyl)acetamide 
2-[(2R,4aR,12aS)-5-methyl-6-oxo-8-[(1-oxo-2-thiophen-2-ylethyl)amino]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]-N-[3-(4-morpholinyl)propyl]acetamide 
2-[(2R,4aR,12aS)-5-methyl-6-oxo-8-[(1-oxo-2-thiophen-2-ylethyl)amino]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]acetic acid methyl ester 
2-[(2R,4aR,12aS)-8-acetamido-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]-N-ethylacetamide 
2-[(2R,4aS,12aR)-5-methyl-6-oxo-8-[(1-oxo-2-thiophen-2-ylethyl)amino]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]-N-(2-pyridin-4-ylethyl)acetamide 
2-[(2R,4aS,12aR)-5-methyl-6-oxo-8-[(1-oxo-2-thiophen-2-ylethyl)amino]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]-N-[3-(4-morpholinyl)propyl]acetamide 
2-[(2R,4aS,12aR)-5-methyl-6-oxo-8-[(1-oxo-2-thiophen-2-ylethyl)amino]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]acetic acid methyl ester 
2-[(2R,4aS,12aR)-8-acetamido-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]-N-ethylacetamide 
2-[(2R,4aS,12aS)-5-methyl-6-oxo-8-[(1-oxo-2-thiophen-2-ylethyl)amino]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]-N-(2-pyridin-4-ylethyl)acetamide 
2-[(2R,4aS,12aS)-5-methyl-6-oxo-8-[(1-oxo-2-thiophen-2-ylethyl)amino]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]-N-[3-(4-morpholinyl)propyl]acetamide 
2-[(2R,4aS,12aS)-5-methyl-6-oxo-8-[[oxo(5-thiazolyl)methyl]amino]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]acetic acid methyl ester 
2-[(2R,4aS,12aS)-8-acetamido-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]-N-ethylacetamide 
2-[(2S,4aR,12aR)-5-methyl-6-oxo-8-[(1-oxo-2-thiophen-2-ylethyl)amino]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]-N-(2-pyridin-4-ylethyl)acetamide 
2-[(2S,4aR,12aR)-5-methyl-6-oxo-8-[(1-oxo-2-thiophen-2-ylethyl)amino]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]-N-[3-(4-morpholinyl)propyl]acetamide 
2-[(2S,4aR,12aR)-5-methyl-6-oxo-8-[(1-oxo-2-thiophen-2-ylethyl)amino]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]acetic acid methyl ester 
2-[(2S,4aR,12aR)-8-acetamido-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]-N-ethylacetamide 
2-[(2S,4aR,12aS)-5-methyl-6-oxo-8-[(1-oxo-2-thiophen-2-ylethyl)amino]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]-N-(2-pyridin-4-ylethyl)acetamide 
2-[(2S,4aR,12aS)-5-methyl-6-oxo-8-[(1-oxo-2-thiophen-2-ylethyl)amino]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]acetic acid methyl ester 
2-[(2S,4aR,12aS)-5-methyl-6-oxo-8-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]-N-(3-morpholin-4-ylpropyl)acetamide 
2-[(2S,4aR,12aS)-8-acetamido-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]-N-ethylacetamide 
2-[(2S,4aS,12aR)-5-methyl-6-oxo-8-[(1-oxo-2-thiophen-2-ylethyl)amino]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]-N-(2-pyridin-4-ylethyl)acetamide 
2-[(2S,4aS,12aR)-5-methyl-6-oxo-8-[(1-oxo-2-thiophen-2-ylethyl)amino]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]-N-[3-(4-morpholinyl)propyl]acetamide 
2-[(2S,4aS,12aR)-5-methyl-6-oxo-8-[(1-oxo-2-thiophen-2-ylethyl)amino]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]-N-propylacetamide 
2-[(2S,4aS,12aR)-8-acetamido-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]-N-ethylacetamide 
2-[(2S,4aS,12aS)-5-methyl-6-oxo-8-[(1-oxo-2-thiophen-2-ylethyl)amino]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]acetic acid methyl ester 
2-[(2S,4aS,12aS)-5-methyl-6-oxo-8-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]-N-(2-pyridin-4-ylethyl)acetamide 
2-[(2S,4aS,12aS)-5-methyl-6-oxo-8-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]-N-(3-morpholin-4-ylpropyl)acetamide 
2-[(2S,4aS,12aS)-8-acetamido-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]-N-ethylacetamide 
2-[(3-cyano-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-2-yl)thio]-N-(3-cyano-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-yl)acetamide 
2-[(3-cyano-6-methyl-2-pyridinyl)thio]-N-(2-thiazolyl)acetamide 
2-[(3-methyl-2-thiophenyl)methylidene]indene-1,3-dione 
2-[(3-nitrophenyl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one 
2-[(3R,6aR,8R,10aR)-3-hydroxy-1,2,3,4,6,6a,8,9,10,10a-decahydropyrano[2,3-c][1,5]oxazocin-8-yl]-N-(2-thiazolyl)acetamide 
2-[(3R,6aR,8S,10aR)-3-hydroxy-1,2,3,4,6,6a,8,9,10,10a-decahydropyrano[2,3-c][1,5]oxazocin-8-yl]-N-(2-thiazolyl)acetamide 
2-[(3R,6aS,8R,10aS)-3-hydroxy-1,2,3,4,6,6a,8,9,10,10a-decahydropyrano[2,3-c][1,5]oxazocin-8-yl]-N-(2-thiazolyl)acetamide 
2-[(3R,6aS,8S,10aS)-3-hydroxy-1,2,3,4,6,6a,8,9,10,10a-decahydropyrano[2,3-c][1,5]oxazocin-8-yl]-N-(2-thiazolyl)acetamide 
2-[(3S,6aR,8R,10aR)-3-hydroxy-1,2,3,4,6,6a,8,9,10,10a-decahydropyrano[2,3-c][1,5]oxazocin-8-yl]-N-(1,3-thiazol-2-yl)acetamide 
2-[(3S,6aR,8S,10aR)-3-hydroxy-1,2,3,4,6,6a,8,9,10,10a-decahydropyrano[2,3-c][1,5]oxazocin-8-yl]-N-(1,3-thiazol-2-yl)acetamide 
2-[(3S,6aS,8R,10aS)-3-hydroxy-1,2,3,4,6,6a,8,9,10,10a-decahydropyrano[2,3-c][1,5]oxazocin-8-yl]-N-(2-thiazolyl)acetamide 
2-[(3S,6aS,8S,10aS)-3-hydroxy-1,2,3,4,6,6a,8,9,10,10a-decahydropyrano[2,3-c][1,5]oxazocin-8-yl]-N-(2-thiazolyl)acetamide 
2-[(4-acetyloxy-3-ethoxyphenyl)methylidene]-7-methyl-3-oxo-5-(2-phenylethenyl)-5H-thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid ethyl ester 
2-[(4-acetyloxyphenyl)methylidene]-7-methyl-3-oxo-5-(2-phenylethenyl)-5H-thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid ethyl ester 
2-[(4-methylphenyl)thio]-N-(1H-1,2,4-triazol-5-yl)propanamide 
2-[(benzoylamino)methyl]-3,4,6-trichlorophenyl 4-nitrobenzoate 
2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide +   
2-[1-(4-methoxyphenyl)iminoethyl]indene-1,3-dione 
2-[2-[[1-oxo-2-[(5-pyridin-4-yl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)thio]ethyl]amino]-4-thiazolyl]acetic acid ethyl ester 
2-[2-[[2-[(3-carbamoyl-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-yl)amino]-2-oxoethyl]thio]-4-thiazolyl]acetic acid ethyl ester 
2-[2-[[2-[(5-cyclopropyl-4-methyl-1,2,4-triazol-3-yl)thio]-1-oxoethyl]amino]-4-thiazolyl]acetic acid ethyl ester 
2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]sulfinylacetic acid (4-chlorophenyl) ester 
2-[3-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)propyliminomethyl]indene-1,3-dione 
2-[3-(trifluoromethyl)anilino]benzoic acid 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester 
2-[3-[(4-ethoxycarbonylphenyl)hydrazinylidene]-6-oxo-1-cyclohexa-1,4-dienyl]acetic acid 
2-[4-(difluoromethylthio)anilino]benzoic acid [2-(cyclopropylamino)-2-oxoethyl] ester 
2-[4-(difluoromethylthio)anilino]benzoic acid [2-(dimethylamino)-2-oxoethyl] ester 
2-[5-[(5-amino-1-tetrazolyl)iminomethyl]-2-furanyl]-5-bromobenzoic acid methyl ester 
2-[[(1,3-benzodioxol-5-ylamino)-oxomethyl]amino]benzoic acid methyl ester 
2-[[(2-methyl-3-furanyl)-oxomethyl]amino]benzoic acid 
2-[[(4-methyl-1-piperidinyl)-sulfanylidenemethyl]amino]benzoic acid ethyl ester 
2-[[(4-methyl-1-pyrazolyl)-oxomethyl]amino]benzoic acid methyl ester 
2-[[(4-methyl-5-thieno[3,2-b]pyrrolyl)-oxomethyl]amino]benzoic acid methyl ester 
2-[[(5-bromo-2-furanyl)-oxomethyl]amino]benzoic acid 
2-[[(5-tert-butyl-2-methyl-3-furanyl)-oxomethyl]amino]-4,5-dimethoxybenzoic acid methyl ester 
2-[[1,3-dimethyl-7-(4-methylphenyl)-2,4-dioxo-5-pyrimido[4,5-d]pyrimidinyl]thio]-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)acetamide 
2-[[2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl(oxo)methyl]amino]benzoic acid methyl ester 
2-[[2-(6-oxo-1-cyclohexa-2,4-dienylidene)-3H-1,3,4-oxadiazol-5-yl]thio]acetic acid (2,6-dimethylphenyl) ester 
2-[[2-(6-oxo-1-cyclohexa-2,4-dienylidene)-3H-1,3,4-oxadiazol-5-yl]thio]acetic acid (4-phenylmethoxyphenyl) ester 
2-[[2-[(2-hydroxyphenyl)-oxomethoxy]-1-oxoethyl]amino]-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylic acid methyl ester 
2-[[2-[5-(4-morpholinylsulfonyl)-2-thiophenyl]-1-oxoethyl]amino]-5-phenyl-3-thiophenecarboxamide 
2-[[2-[[4-(2-furanylmethyl)-5-(phenylmethyl)-1,2,4-triazol-3-yl]thio]-1-oxoethyl]amino]-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxamide 
2-[[2-[[5-(4-ethylanilino)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]thio]-1-oxoethyl]amino]-3-thiophenecarboxamide 
2-[[2-furanyl(oxo)methyl]amino]-4,5-dimethoxybenzoic acid [2-[(3,5-dichloro-2-pyridinyl)amino]-2-oxoethyl] ester 
2-[[2-furanyl(oxo)methyl]amino]benzoic acid [2-(cyclohexylmethylamino)-2-oxoethyl] ester 
2-[[3-(methylthio)-1,2,4-thiadiazol-5-yl]thio]acetic acid (4-acetamidophenyl) ester 
2-[[4-(2-furanyl)-6-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]thio]-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)acetamide 
2-[[4-(2-furanylmethyl)-5-methyl-1,2,4-triazol-3-yl]thio]-N-(4-methyl-2-thiazolyl)acetamide 
2-[[5-(3-fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]thio]-N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide 
2-[[5-[1-(dimethylamino)ethyl]-4-(phenylmethyl)-1,2,4-triazol-3-yl]thio]-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)acetamide 
2-[[[(1-ethyl-3,5-dimethyl-4-pyrazolyl)methylamino]-oxomethyl]amino]benzoic acid methyl ester 
2-[[[(5-chloro-2-pyridinyl)amino]-oxomethyl]amino]benzoic acid methyl ester 
2-[[[2-(2-methoxyphenyl)ethylamino]-oxomethyl]amino]benzoic acid methyl ester 
2-[[[4-[(3-methylanilino)-oxomethyl]-1H-imidazol-5-yl]-oxomethyl]amino]acetic acid (phenylmethyl) ester 
2-[[[4-[(4-chloroanilino)-oxomethyl]-1H-imidazol-5-yl]-oxomethyl]amino]acetic acid tert-butyl ester 
2-[[[5-(3-chlorophenyl)-2-furanyl]-oxomethyl]amino]benzoic acid methyl ester 
2-[[cyclohexyl(oxo)methyl]amino]-3-thiophenecarboxamide 
2-[[oxo(thiophen-2-yl)methyl]amino]-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid propan-2-yl ester 
2-[[oxo(thiophen-2-yl)methyl]amino]-6-propyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide 
2-[[oxo-(5-propyl-3-isoxazolyl)methyl]amino]benzoic acid methyl ester 
2-[acetyl(2-furanylmethyl)amino]-N-(4-chlorophenyl)-5-methyl-4-thiazolecarboxamide 
2-\{2-[(2,5-dimethylphenoxy)methyl]phenyl\}-2-methoxy-N-methylacetamide +  
2-acetamido-5-propyl-3-thiophenecarboxamide 
2-acetamidophenol sulfate 
2-amino-2-deoxy-D-gluconate 
2-amino-2-deoxy-D-gluconic acid +  
2-amino-3-hydroxy-4-methylbenzoyl-AMP 
2-amino-4-(3-cyclohexen-1-yl)-7,7-dimethyl-5-oxo-5,6,7,8-tetrahydrochromene-3-carbonitrile 
2-amino-4-chlorobenzoic acid [2-oxo-2-(3,3,5-trimethyl-7-azabicyclo[3.2.1]octan-7-yl)ethyl] ester 
2-amino-6-(1-hydroxyethyl)-7-methyl-7,8-dihydropteridin-4-one 
2-amino-6-(aminomethyl)-5-methylidene-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-5-ium 
2-amino-N'-[(3-methoxy-4-oxo-1-cyclohexa-2,5-dienylidene)methyl]-4-methyl-5-thiazolecarbohydrazide 
2-aminobenzoylacetic acid 
2-aminobenzoylacetyl-CoA 
2-aminophenol +   
2-aminopimelic acid +  
2-aminosulfonyl-benzoic acid methyl ester 
2-benzoylbenzene-1,4-diyl bis(4-bromo-3-nitrobenzoate) 
2-butenedioic acid O4-[2-[(5-chloro-2-pyridinyl)amino]-2-oxoethyl] ester O1-ethyl ester 
2-chloro-3-(3-methoxypropylimino)naphthalene-1,4-dione 
2-chloro-3-propan-2-yliminonaphthalene-1,4-dione 
2-chloro-5-[5-[(5-cyano-4-methyl-2,6-dioxo-3-pyridinylidene)methyl]-2-furanyl]benzoic acid ethyl ester 
2-chloro-N-(1-methyl-3-pyrazolyl)acetamide 
2-chloro-N-(2,4-dimethylthiophen-3-yl)-N-(1-methoxypropan-2-yl)acetamide +  
2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(2-oxotetrahydrofuran-3-yl)acetamide +  
2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(1-methoxypropan-2-yl)acetamide +   
2-chloro-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)acetamide 
2-chloro-N-[3-(2-thiazolo[5,4-b]pyridinyl)phenyl]-3-pyridinecarboxamide 
2-cyano-N-(2-thiazolyl)-3-thiophen-2-yl-2-propenamide 
2-cyano-N-[1-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-3,3-dimethylbutanamide +  
2-decaprenyl-6-methoxy-3-methyl-1,4-benzoquinone 
2-dehydro-D-gluconic acid +  
2-epi-5-epi-valiolone +  
2-epi-5-epi-valiolone 7-phosphate 
2-epi-5-epi-valiolone 7-phosphate(2-) 
2-epi-valiolone 
2-ethoxy-3-pyridinecarboxylic acid (4-methoxycarbonylphenyl)methyl ester 
2-ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone 
2-ethylfuran 
2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoate 
2-furancarboxylic acid [3-[[[1,3-benzodioxol-5-yl(oxo)methyl]hydrazinylidene]methyl]phenyl] ester 
2-furancarboxylic acid [3-[[[4-anilino-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin-2-yl]hydrazinylidene]methyl]phenyl] ester 
2-furancarboxylic acid [4-[(2,4-dioxo-5-thiazolidinylidene)methyl]-2-methoxyphenyl] ester 
2-furancarboxylic acid [4-[(3-methyl-4-oxo-2-sulfanylidene-5-thiazolidinylidene)methyl]phenyl] ester 
2-furancarboxylic acid [4-[[[(2-methylpropan-2-yl)oxy-oxomethyl]hydrazinylidene]methyl]phenyl] ester 
2-furancarboxylic acid [4-[[[oxo(2-pyridinyl)methyl]hydrazinylidene]methyl]phenyl] ester 
2-furanyl-(4,4,8-trimethyl-1-sulfanylidene-5-dithiolo[3,4-c]quinolinyl)methanone 
2-hydroxy-3,5,7-tris(hydroxymethyl)-1-cyclohepta-2,4,6-trienone 
2-hydroxy-3-methylbenzoic acid (3-cyano-4-imino-2-oxopentyl) ester 
2-hydroxy-4-methylbenzoic acid [2-(2-chloroanilino)-2-oxoethyl] ester 
2-hydroxy-5-[(4-methoxyphenyl)sulfamoyl]benzoic acid [2-[1-(3-bicyclo[2.2.1]heptanyl)ethylamino]-2-oxoethyl] ester 
2-hydroxy-5-[[(5-methyl-2-furanyl)-oxomethyl]amino]benzoic acid 
2-hydroxy-5-methyl-1-naphthoate 
2-hydroxy-5-methyl-1-naphthoic acid 
2-hydroxy-7-methoxy-5-methyl-1-naphthoate 
2-hydroxy-7-methoxy-5-methyl-1-naphthoic acid +  
2-hydroxybenzoic acid (3,3,5-trimethylcyclohexyl) ester  
2-hydroxybenzoic acid [2-(2-ethoxyanilino)-2-oxo-1-phenylethyl] ester 
2-hydroxybenzoic acid [2-[[(1-methyl-2-pyrrolyl)-oxomethyl]amino]-2-oxoethyl] ester 
2-hydroxylaminobenzoic acid 
2-imino-3-(indol-3-yl)propanoate 
2-imino-3-(indol-3-yl)propanoic acid +  
2-methoxy-N-(5-thiophen-2-yl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide 
2-methoxy-N-[3-oxo-3-(pyrrolidin-1-yl)propyl]acetamide 
2-methyl-1-oxo-4-[(2E,6E)-farnesyl]-3,4-dihydroquinoline-3,4-diol 
2-methyl-4-(1-methyl-4-pyrazolyl)-N-(5-methyl-2-pyridinyl)-5-oxo-4a,6,7,8-tetrahydro-4H-quinoline-3-carboxamide 
2-methyl-L-tryptophan 
2-methyl-L-tryptophan zwitterion 
2-methyl-N-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)-3-furancarboxamide 
2-methyl-N-(2,4,6-trimethylphenyl)-3-furancarboxamide 
2-methyl-N-(2,5,8,11-tetraoxabicyclo[10.4.0]hexadeca-1(12),13,15-trien-14-yl)-2-propenamide 
2-methyl-N-(3-methylphenyl)-3-imidazo[1,2-a]pyridinecarboxamide 
2-methyl-N-[2-methyl-4-(2-methylphenyl)azophenyl]-3-pyrazolecarboxamide 
2-methylbutyric acid +   
2-methylpropanethioic acid S-[7-oxo-7-[(4-phenyl-2-thiazolyl)amino]heptyl] ester 
2-methylthiolan-3-one 
2-O,3-dimethylflaviolin 
2-O-(alpha-D-glucopyranosyl)glycerol 
2-O-[alpha-D-mannosyl-(1->2)-alpha-D-glucosyl]-D-glyceric acid 
2-O-alpha-D-mannosyl-1-O-\{1-O-[(10S)-10-methyloctadecanoyl]-2-O-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphonato\}-5-O-palmitoyl-6-O-(6-O-palmitoyl-alpha-D-mannosyl)-1D-myo-inositol +  
2-O-alpha-D-mannosyl-1-O-\{1-O-[(10S)-10-methyloctadecanoyl]-2-O-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphono\}-5-O-palmitoyl-6-O-(6-O-palmitoyl-alpha-D-mannosyl)-1D-myo-inositol 
2-O-palmitoyl-alpha,alpha-trehalose 
2-palmitoyl-3,6,6'-tristearoyl-2'-sulfo-alpha,alpha-trehalose 
2-palmitoyl-3,6,6'-tristearoyl-2'-sulfo-alpha,alpha-trehalose(1-) 
2-palmitoyl-3-stearoyl-2'-sulfo-alpha,alpha-trehalose 
2-palmitoyl-3-stearoyl-2'-sulfo-alpha,alpha-trehalose(1-) 
2-phenylacetamide 
2-phosphinomethylmalic acid 
2-pyridin-4-yl-N-[4-(2-thiazolylsulfamoyl)phenyl]-4-quinolinecarboxamide 
2-thiophenecarboxylic acid (4-acetamidophenyl) ester 
2-thiophenecarboxylic acid [2-ethoxy-4-[(3-methyl-5-oxo-1-phenyl-4-pyrazolylidene)methyl]phenyl] ester 
2-thiophenecarboxylic acid [3-[[1-(3-chloro-4-fluorophenyl)-3,5-dioxo-4-pyrazolidinylidene]methyl]phenyl] ester 
2-thiophenecarboxylic acid [4-[2-cyano-2-(6-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)ethenyl]phenyl] ester 
20-oxo-5-O-beta-mycaminosyltylactone 
21beta-hydroxyolean-12-en-3-one 
24-dehydrozincophorin 
25-O-methoxycimigenol 3-O-alpha-L-arabinopyranoside 
27-O-demethylrifamycin SV 
2alpha-acetoxy-1alpha-hydroxy-6beta,9beta,15-tribenzoyloxy-beta-dihydroagarofuran 
2alpha-hydroxymaprounic acid 2,3-bis-p-hydroxybenzoate 
2beta-methoxy-2-deethoxy-8-O-deacylphantomolin-8-O-tiglinate 
2beta-methoxy-2-deethoxyphantomolin 
2beta-methylbacteriohopane-32,33,34,35-tetrol 
2beta-methylhop-22(29)-ene 
2beta-methylhopan-22-ol 
2beta-methyltetrahymanol 
2R-2-[(1R)-1-hydroxy-16-\{2-[10-(2-octadecylcyclopropyl)decyl]cyclopropyl\}hexadecyl]hexacosanoate 
3',5'-cyclic UMP 
3'-(enolpyruvyl)uridine 5'-monophosphate 
3'-dehydro-AMP 
3'-glycyl-AMP 
3'-hydroxyechinenone 
3,15-di-O-acetylbruceolide 
3,15-di-O-propionylbruceolide 
3,17-dihydroxy-9,10-seconandrost-1,3,5(10)-triene-9-one 
3,3-dimethyloctane 
3,4,17-trihydroxy-9,10-seconandrost-1,3,5(10)-triene-9-one 
3,4,5-trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid 
3,4,6-trimethoxy-5-oxo-8-benzo[7]annulenecarboxylic acid methyl ester 
3,4-bis(methoxycarbonyl)benzoic acid 
3,4-diethoxybenzoic acid [2-[(5-methyl-3-isoxazolyl)amino]-2-oxoethyl] ester 
3,4-dihydrospheroidene 
3,4-dimethylbenzoic acid (6-methyl-3-pyridinyl) ester 
3,4-dimethylindolyl precursor of nosiheptide 
3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-benzoic acid ethyl ester 
3,5-dichlorobenzoic acid (8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl) ester 
3,5-dimethyl-4-oxo-6-thieno[2,3-d]pyrimidinecarboxylic acid (4-methylphenyl) ester 
3,5-dimethyl-N-[2-(methylthio)phenyl]-4-isoxazolecarboxamide 
3,5-dimethylbenzoic acid (8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl) ester 
3-(1-hydroxyethyl)bacteriochlorophyllide a 
3-(1-hydroxyethyl)bacteriochlorophyllide a(2-) 
3-(1-hydroxyethyl)chlorophyllide a 
3-(1-hydroxyethyl)chlorophyllide a(2-) 
3-(2,4-dimethoxyphenyl)-N-(3-fluoro-4-methylphenyl)-4-oxo-2-sulfanylidene-1H-quinazoline-7-carboxamide 
3-(2-benzofuranyl)-N-(4-nitrophenyl)-1-phenyl-4-pyrazolecarboxamide 
3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-N-(3-fluoro-4-methylphenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxamide 
3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-N-[3-(3-methyl-2-imidazo[1,2-a]pyrimidinyl)phenyl]-4-isoxazolecarboxamide 
3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-N-[4-[2-(4-morpholinyl)-2-oxoethoxy]phenyl]-4-isoxazolecarboxamide 
3-(2-furanyl)-2-propenoic acid (3-formylphenyl) ester 
3-(2-furanyl)-N-(3-pyridinyl)-2-propenamide 
3-(2-methylpiperidin-1-yl)propyl 3,4-dichlorobenzoate +  
3-(4-hydroxyphenyl)lactic acid +  
3-(4-methylphenyl)-N-[3-(4-morpholinylsulfonyl)phenyl]-1-phenyl-4-pyrazolecarboxamide 
3-(4-quinolinylmethylamino)-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-2-thiophenecarboxamide 
3-(5-methyl-2-furanyl)-N-(2-thiazolyl)-2-propenamide 
3-(\{[5-(2-piperidin-4-ylethyl)thieno[2,3-b]thiophen-2-yl]carbonyl\}amino)-N-(pyridin-3-ylsulfonyl)-D-alanine 
3-(\{cis-4-[(2-\{[2-(acetylamino)ethyl]disulfanyl\}ethyl)carbamoyl]cyclohexyl\}carbamoyl)pyrazine-2-carboxylic acid 
3-(carbamoylamino)-5-(3-fluorophenyl)-N-[(3R)-3-piperidinyl]-2-thiophenecarboxamide 
3-(carbamoylamino)-5-(3-fluorophenyl)-N-[(3S)-3-piperidinyl]-2-thiophenecarboxamide 
3-(diethylsulfamoyl)benzoic acid [2-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-2-oxoethyl] ester 
3-(difluoromethyl)-N-(9-isopropyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide +  
3-(difluoromethyl)-N-methoxy-1-methyl-N-[1-(2,4,6-trichlorophenyl)propan-2-yl]pyrazole-4-carboxamide +  
3-(dimethylamino)propyl benzoate 
3-(hydroxymethyl)-6-[4-(3-methylbut-2-enyloxy)benzyl]piperazine-2,5-dione 
3-(methanesulfonamido)benzoic acid methyl ester 
3-(N-acetyl-3-amino-2,4,6-triiodoanilino)-2-methylpropanoic acid 
3-(phenethylamino)-butan-2-one 
3-[(1E,4R)-4-hydroxycyclohex-2-en-1-ylidene]pyruvate 
3-[(1E,4R)-4-hydroxycyclohex-2-en-1-ylidene]pyruvic acid 
3-[(1R,2S,5R,6S)-5-hydroxy-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-yl]pyruvate 
3-[(1R,2S,5R,6S)-5-hydroxy-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-yl]pyruvic acid 
3-[(1R,4R)-4-hydroxycyclohex-2-en-1-yl]pyruvic acid 
3-[(1S,4R)-4-hydroxycyclohex-2-en-1-yl]pyruvic acid 
3-[(1Z,4R)-4-hydroxycyclohex-2-en-1-ylidene]pyruvic acid 
3-[(2-aminoethyl)sulfanyl]-6-ethyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 
3-[(2-aminoethyl)sulfanyl]-6-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 
3-[(2-aminoethyl)sulfanyl]-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 
3-[(2-methoxyphenyl)-prop-2-enylsulfamoyl]benzoic acid [2-(1H-indol-3-yl)-2-oxoethyl] ester 
3-[(3,4-difluorophenyl)sulfonylamino]benzoic acid [2-[[(2-methylpropylamino)-oxomethyl]amino]-2-oxoethyl] ester 
3-[(3-aminopropyl)amino]-4-hydroxybenzoic acid 
3-[(3aS,4S,5R,7aS)-5-hydroxy-7a-methyl-1,5-dioxo-octahydroinden-4-yl]propanoic acid +  
3-[(3aS,4S,7aS)-1,5-dioxo-octahydroinden-4-yl]propanoic acid 
3-[(4-methylphenyl)sulfamoyl]benzoic acid [2-(2-furanylmethylamino)-2-oxoethyl] ester 
3-[(Z)-2-isocyanovinyl]indole 
3-[2-(2,6-dichlorophenyl)-6-quinolyl]-1-hydroxy-1-methoxypropan-2-yl 2,6-dichlorobenzoate 
3-[2-chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl]-4-(phenylthio)bicyclo[3.2.1]oct-3-en-2-one +  
3-[4-(4-chlorophenyl)cyclohexyl]naphthalene-1,2,4-trione 
3-[5-[anilino(oxo)methyl]-2-furanyl]-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester 
3-[5-[bis(3-methyl-5-oxo-1,2-dihydropyrazol-4-yl)methyl]-2-furanyl]benzoic acid methyl ester 
3-[[(2,5-dimethyl-3-furanyl)-oxomethyl]amino]benzoic acid 
3-[[(2-cyclohexyl-1,3-dioxo-5-isoindolyl)-oxomethyl]amino]benzoic acid 
3-[[(5-bromo-2-furanyl)-oxomethyl]amino]-2-methylbenzoic acid 
3-[[2-benzofuranyl(oxo)methyl]amino]benzoic acid ethyl ester 
3-[[2-furanyl(oxo)methyl]amino]-N-(4-methoxyphenyl)-2-benzofurancarboxamide 
3-[[[1,3-dioxo-2-(2-oxolanylmethyl)-5-isoindolyl]-oxomethyl]amino]benzoic acid 
3-[[oxo(2-quinoxalinyl)methyl]amino]benzoic acid ethyl ester 
3-[[oxo-[3-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]methoxy]methyl]benzoic acid ethyl ester 
3-[isopropyl(4-methylbenzoyl)amino]-5-phenylthiophene-2-carboxylic acid 
3-acetamidopropanal 
3-acetylbenzamide 
3-acetylchlorophyllide a 
3-acetylchlorophyllide a(2-) 
3-amino-2-[(4-methoxyanilino)-oxomethyl]-4-(4-methoxyphenyl)-6-methyl-5-thieno[2,3-b]pyridinecarboxylic acid ethyl ester 
3-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid 
3-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid zwitterion 
3-amino-4-chlorobenzoic acid [2-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)ethyl] ester 
3-amino-4-hydroxybenzaldehyde 
3-amino-5-methyl-4-[[3-(4-morpholinyl)propylamino]-oxomethyl]-2-thiophenecarboxylic acid ethyl ester 
3-amino-6-(4-methylsulfonylphenyl)-N-phenyl-2-pyrazinecarboxamide 
3-amino-8-methyl-N-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-thieno[2,3-b]quinolinecarboxamide 
3-amino-N-(2-fluorophenyl)-6-(2-furanyl)-2-thieno[2,3-b]pyridinecarboxamide 
3-amino-N-(2-fluorophenyl)-6-(3-pyridinyl)-2-thieno[2,3-b]pyridinecarboxamide 
3-amino-N-(2-fluorophenyl)-6-(phenylmethyl)-4-(trifluoromethyl)-2-thieno[2,3-b]pyridinecarboxamide 
3-amino-N-(4-methoxyphenyl)-6-(3-pyridinyl)-2-thieno[2,3-b]pyridinecarboxamide 
3-amino-N-(trans-3-carbamoyloxirane-2-carbonyl)-L-alanine 
3-amino-N-(trans-3-carbamoyloxirane-2-carbonyl)-L-alanine zwitterion 
3-chloro-4-propan-2-ylsulfonyl-2-thiophenecarbohydrazide 
3-cyclohexyl-1-(2-morpholin-4-yl-2-oxoethyl)-2-phenyl-1H-indole-6-carboxylic acid 
3-cyclohexyl-N-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-4-pyrimidinyl)propanamide 
3-dehydro-scyllo-inosose 
3-dehydrocarnityl CoA 
3-dehydrocarnityl CoA(3-) 
3-deoxy-D-glycero-beta-D-galacto-nonulosonate 
3-deoxy-D-glycero-beta-D-galacto-nonulosonic acid +  
3-deoxy-D-glycero-beta-D-galacto-nonulosonic acid 9-phosphate 
3-ethyl-1,3-dihydro-3-methoxy-2H-indol-2-one 
3-ethyl-N-(2H-tetrazol-5-yl)-1-adamantanecarboxamide 
3-farnesyl-3-hydroxy-2-methyl-1-oxo-1lambda(5)-quinolin-4-one 
3-Hexenyl salicylic acid 
3-hydroxy-2,4-dioxopentyl phosphate 
3-hydroxy-2,4-dioxopentyl phosphate(2-) 
3-hydroxy-4-methylanthranilic acid +  
3-hydroxy-5-methyl-1-naphthoate 
3-hydroxy-5-methyl-1-naphthoic acid 
3-hydroxy-9,10-secoandrosta-1,3,5(10)-triene-9,17-dione 
3-hydroxy-O,5-dimethyl-L-tyrosine 
3-hydroxybenzoate 
3-hydroxybenzoic acid +   
3-hydroxybenzoic acid [2-(1H-indol-3-yl)-2-oxoethyl] ester 
3-hydroxytetradecanoic acid +  
3-hydroxytetradecanoyl-CoA 
3-iodo-4-aminobenzyl-5'-N-methylcarboxamidoadenosine 
3-iodobenzyl-5'-N-methylcarboxamidoadenosine  
3-methoxy-5-methyl-1-naphthoate 
3-methoxy-5-methyl-1-naphthoic acid 
3-Methoxytropolone 
3-methyl-2-indolate 
3-methyl-2-indolic acid 
3-methyl-2-pentylcyclopent-2-en-1-one 
3-methyl-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-carbaldehyde 
3-methyl-N,6-diphenyl-2-imidazo[2,1-b]thiazolecarboxamide 
3-methylfentanyl 
3-methylindolyl precursor of nosiheptide 
3-methylthiofentanyl +  
3-O-ethylentacapone 
3-O-methylentacapone 
3-oxo steroid +   
3-oxo-N-[(3S)-2-oxotetrahydrofuran-3-yl]tetradecanamide 
3-pyridinecarboxylic acid [4-[heptoxy(oxo)methyl]phenyl] ester 
3-pyrones +  
3-sulfinopropionyl-CoA 
3-vinylbacteriochlorophyllide d 
3-vinylbacteriochlorophyllide d(1-) 
35-amino-3-methylbacteriohopane-30,31,32,33,34-pentol 
35-amino-3-methylbacteriohopane-31,32,33,34-tetrol 
35-aminobacteriohopane-30,31,32,33,34-pentol 
35-aminobacteriohopane-31,32,33,34-tetrol 
3alpha,6alpha-epoxy-4beta,5beta,27-trihydroxy-1-oxowitha-24-enolide 
3beta-[(beta-D-glucopyranosyl)oxy]-17alpha-hydroxy-16beta-[(O-(2-O-3,4,5-trimethoxybenzoyl-beta-D-xylopyranosyl)-(1->3)-2-O-acetyl-alpha-L-arabinopyranosyl)oxy]cholest-5-en-22-one 
3beta-[(beta-D-glucopyranosyl)oxy]-17alpha-hydroxy-16beta-[(O-(2-O-3,4-dimethoxybenzoyl-beta-D-xylopyranosyl)-(1->3)-2-O-acetyl-alpha-L-arabinopyranosyl)oxy]cholest-5-en-22-one 
3beta-[(O-beta-D-glucopyranosyl-(1->4)-O-beta-D-glucopyranosyl-(1->6)-beta-D-glucopyranosyl)oxy]-17alpha-hydroxy-16beta-[(O-(2-O-3,4,5-trimethoxybenzoyl-beta-D-xylopyranosyl)-(1->3)-2-O-acetyl-alpha-L-arabinopyranosyl)oxy]cholest-5-en-22-one 
3beta-[(O-beta-D-glucopyranosyl-(1->4)-O-beta-D-glucopyranosyl-(1->6)-beta-D-glucopyranosyl)oxy]-17alpha-hydroxy-16beta-[(O-(2-O-3,4-dimethoxybenzoyl-beta-D-xylopyranosyl)-(1->3)-2-O-acetyl-alpha-L-arabinopyranosyl)oxy]cholest-5-en-22-one 
3beta-[(O-beta-D-glucopyranosyl-(1->4)-O-beta-D-glucopyranosyl-(1->6)-beta-D-glucopyranosyl)oxy]-17alphahydroxy-16beta-[(O-(3-O-3,4-dimethoxybenzoyl-beta-D-xylopyranosyl)-(1->3)-2-O-acetyl-alpha-L-arabinopyranosyl)oxy]cholest-5-en-22-one 
3beta-[(O-beta-D-glucopyranosyl-(1->6)-beta-D-glucopyranosyl)oxy]-17alpha-hydroxy-16beta-[(O-(2-O-3,4,5-trimethoxybenzoyl-beta-D-xylopyranosyl)-(1->3)-2-O-acetyl-alpha-L-arabinopyranosyl)oxy]cholest-5-en-22-one 
3beta-[(O-beta-D-glucopyranosyl-(1->6)-beta-D-glucopyranosyl)oxy]-17alpha-hydroxy-16beta-[(O-(2-O-3,4-dimethoxybenzoyl-beta-D-xylopyranosyl)-(1->3)-2-O-acetyl-alpha-L-arabinopyranosyl)oxy]cholest-5-en-22-one 
3beta-hydroxycholest-5-en-26-al +  
3beta-hydroxycholest-5-en-26-oic acid +   
4',5'-dihydro-11,5'-dihydroxy-4'-methoxytephrosin 
4,4'-diapolycopen-4-al 
4,4'-diapolycopen-4-oic acid 
4,4'-diapolycopenedioic acid 
4,4'-diaponeurosporenoic acid 
4,4,4-trifluoro-N-[(2R,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2R,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2R,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(methylsulfonyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2R,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2R,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2R,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2R,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(methylsulfonyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2R,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2R,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2R,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2R,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2R,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(methylsulfonyl)amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2R,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2R,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2R,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2R,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(methylsulfonyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2R,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2S,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2S,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2S,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(methylsulfonyl)amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2S,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2S,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2S,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2S,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2S,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2S,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2S,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2S,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2S,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(methylsulfonyl)amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]butanamide 
4,4,4-trifluoro-N-[(2S,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]butanamide 
4,5-dihydroxyisophthalic acid 
4,5-dimethyl-2-[[oxo(thiophen-2-yl)methyl]amino]-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester 
4,5-dimethyl-N-(3-thiophenylmethylideneamino)-3-thiophenecarboxamide 
4,5-dimethyl-N-[[4-(2-methylpropoxy)phenyl]methylideneamino]-3-thiophenecarboxamide 
4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one +  
4,6-dioxo-1H-1,3,5-triazine-2-carboxamide 
4-(1-aminoethyl)-N-pyridin-4-yl-1-cyclohexanecarboxamide 
4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylsulfonylamino)benzoic acid [2-(cyclopropylamino)-2-oxoethyl] ester 
4-(2-hydroxy-5-methylphenylazo)acetanilide 
4-(4-\{(2S,5S)-5-[2-(dibenzylamino)-2-oxoethyl]-2-heptyl-4-oxo-1,3-thiazolidin-3-yl\}butyl)benzoic acid 
4-(4-chlorophenyl)sulfonyl-N-(2,4-difluorophenyl)-3-methyl-2-thiophenecarboxamide 
4-(4-methoxycarbonylphenyl)-1,2,6-trimethyl-4H-pyridine-3,5-dicarboxylic acid dimethyl ester 
4-(5-formyl-2-furanyl)benzoic acid propyl ester 
4-(5-O-phospho-beta-D-ribofuranosyl)phenol 
4-(carbamoylamino)benzoic acid [2-(3-chloro-4-methylanilino)-2-oxo-1-phenylethyl] ester 
4-(diethylsulfamoyl)benzoic acid 1,3-benzodioxol-5-yl ester 
4-(diethylsulfamoyl)benzoic acid [2-[4-(6-methyl-1,3-benzothiazol-2-yl)anilino]-2-oxoethyl] ester 
4-(dimethylamino)-N-[(2R,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4-(dimethylamino)-N-[(2R,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(methylsulfonyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4-(dimethylamino)-N-[(2R,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4-(dimethylamino)-N-[(2R,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4-(dimethylamino)-N-[(2R,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(methylsulfonyl)amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]butanamide 
4-(dimethylamino)-N-[(2R,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(methylsulfonyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4-(dimethylamino)-N-[(2R,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]butanamide 
4-(dimethylamino)-N-[(2R,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-[oxo-(propan-2-ylamino)methyl]amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]butanamide 
4-(dimethylamino)-N-[(2R,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4-(dimethylamino)-N-[(2R,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(methylsulfonyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4-(dimethylamino)-N-[(2R,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-[oxo-(propan-2-ylamino)methyl]amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]butanamide 
4-(dimethylamino)-N-[(2R,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4-(dimethylamino)-N-[(2R,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(methylsulfonyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4-(dimethylamino)-N-[(2S,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4-(dimethylamino)-N-[(2S,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(methylsulfonyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4-(dimethylamino)-N-[(2S,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4-(dimethylamino)-N-[(2S,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(methylsulfonyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4-(dimethylamino)-N-[(2S,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4-(dimethylamino)-N-[(2S,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(methylsulfonyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4-(dimethylamino)-N-[(2S,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]butanamide 
4-(dimethylamino)-N-[(2S,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4-(dimethylamino)-N-[(2S,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4-(dimethylamino)-N-[(2S,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(methylsulfonyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4-(dimethylamino)-N-[(2S,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]butanamide 
4-(dimethylamino)-N-[(2S,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-[oxo-(propan-2-ylamino)methyl]amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]butanamide 
4-(dimethylamino)benzoic acid (3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)methyl ester 
4-(dimethylamino)benzoic acid (phenylmethyl) ester 
4-(dimethylamino)benzoic acid [2-(cycloheptylamino)-2-oxoethyl] ester 
4-(dimethylsulfamoyl)benzoic acid [2-(2-furanylmethylamino)-2-oxoethyl] ester 
4-(phosphooxymethyl)-2-furancarboxaldehyde 
4-[(1H-benzimidazol-2-ylhydrazinylidene)methyl]benzoic acid methyl ester 
4-[(1R)-1-aminoethyl]-N-pyridin-4-yl-1-cyclohexanecarboxamide 
4-[(2-methoxyphenyl)-methylsulfamoyl]benzoic acid [2-[(5-methyl-3-isoxazolyl)amino]-2-oxoethyl] ester 
4-[(E)-[hydroxymethyl(methyl)amino]diazenyl]-1H-imidazole-5-carboxamide 
4-[2-(2-chloro-4-fluoroanilino)-5-methyl-4-pyrimidinyl]-N-[(1S)-1-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]-1H-pyrrole-2-carboxamide 
4-[2-(4-methoxycarbonylphenyl)iminohydrazinyl]benzoic acid methyl ester 
4-[2-(cyclohexylamino)-2-oxo-1-[(1-oxo-2-thiophen-2-ylethyl)-(phenylmethyl)amino]ethyl]benzoic acid methyl ester 
4-[3-(2-furanyl)-4-(3-nitrophenyl)-6-oxo-2,4-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrazol-5-yl]benzoic acid ethyl ester 
4-[3-[(3-chloro-4-fluoroanilino)-oxomethyl]-7-oxo-1H-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl]-1-piperidinecarboxylic acid tert-butyl ester 
4-[3-methyl-5-(4-methylphenyl)-6-oxo-2,4-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrazol-4-yl]benzoic acid methyl ester 
4-[5-(2-phenylethyl)-2-sulfanylidene-1,3,5-triazinan-1-yl]benzoic acid ethyl ester 
4-[5-[(4-methylphenyl)methylidene]-4-oxo-2-sulfanylidene-3-thiazolidinyl]-N-(2-pyridinyl)butanamide 
4-[5-[[(2-hydroxy-2-phenylethyl)amino]methyl]-2-furanyl]benzoic acid methyl ester 
4-[5-[[[(5-bromo-3-pyridinyl)-oxomethyl]hydrazinylidene]methyl]-2-furanyl]benzoic acid ethyl ester 
4-[5-[[[2-(2-methyl-1,3-dioxan-2-yl)-1-oxoethyl]hydrazinylidene]methyl]-2-furanyl]benzoic acid methyl ester 
4-[5-[[[ethylamino(sulfanylidene)methyl]hydrazinylidene]methyl]-2-furanyl]benzoic acid butyl ester 
4-[5-[oxo-(3-pyridinylamino)methyl]-2-furanyl]benzoic acid ethyl ester 
4-[6-(diaminomethylideneamino)-1-oxohexoxy]benzoic acid ethyl ester  
4-[[(2,3-dihydro-1H-inden-1-ylamino)-sulfanylidenemethyl]amino]benzoic acid methyl ester 
4-[[(2-methyl-1,3-benzothiazol-6-yl)-oxomethyl]amino]benzoic acid methyl ester 
4-[[(2-methyl-3-furanyl)-oxomethyl]amino]benzoic acid butyl ester 
4-[[(3,4-dimethoxyanilino)-oxomethyl]amino]benzoic acid butyl ester 
4-[[(4-bromo-2-ethyl-3-pyrazolyl)-oxomethyl]amino]benzoic acid propan-2-yl ester 
4-[[(4-hydroxy-1-piperidinyl)-sulfanylidenemethyl]amino]benzoic acid ethyl ester 
4-[[(4-methoxyanilino)-oxomethyl]amino]benzoic acid methyl ester 
4-[[(4-methyl-5-thieno[3,2-b]pyrrolyl)-oxomethyl]amino]benzoic acid methyl ester 
4-[[(4-oxo-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta[d]pyrimidin-2-yl)thio]methyl]benzoic acid methyl ester 
4-[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]amino]benzoic acid methyl ester 
4-[[1-azepanyl(oxo)methyl]amino]benzoic acid ethyl ester 
4-[[2,6-bis(4-morpholinyl)-3-pyridinyl]amino]-4-oxo-2-butenoic acid 
4-[[2-furanyl(oxo)methyl]amino]benzoic acid propan-2-yl ester 
4-[[3-[(2-methoxyanilino)-oxomethyl]-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophen-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid 
4-[[3-[(4-methylanilino)-oxomethyl]-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophen-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid 
4-[[3-[anilino(oxo)methyl]-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophen-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid 
4-[[4-[[[(2-methoxyethylamino)-sulfanylidenemethyl]hydrazinylidene]methyl]phenoxy]methyl]benzoic acid methyl ester 
4-[[4-cyclohexyl-3-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]methyl]benzoic acid methyl ester 
4-[[6-methyl-2-(6-oxo-1-cyclohexa-2,4-dienylidene)-1H-pyrimidin-4-yl]amino]benzoic acid methyl ester 
4-[[[(2-methoxy-1-oxoethyl)hydrazo]-sulfanylidenemethyl]amino]benzoic acid ethyl ester 
4-[[[(2-methoxyphenyl)methylamino]-oxomethyl]amino]benzoic acid ethyl ester 
4-[[[2-(1-azepanyl)ethyl-(2-furanylmethyl)amino]-sulfanylidenemethyl]amino]benzoic acid ethyl ester 
4-[[[2-(3-methylphenyl)ethylamino]-sulfanylidenemethyl]amino]benzoic acid methyl ester 
4-[[[2-(4-fluorophenyl)ethylamino]-sulfanylidenemethyl]amino]benzoic acid ethyl ester 
4-[[[2-(4-methoxyphenyl)-3-thiazolidinyl]-sulfanylidenemethyl]amino]benzoic acid ethyl ester 
4-[[[5-[(4-chloro-3,5-dimethyl-1-pyrazolyl)methyl]-2-furanyl]-oxomethyl]amino]benzoic acid propan-2-yl ester 
4-[[[5-[[[(2S)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-6-[[(2-methylpropan-2-yl)oxy-oxomethyl]amino]-1-oxohexan-2-yl]amino]-oxomethyl]-1H-imidazol-4-yl]-oxomethyl]amino]benzoic acid ethyl ester 
4-[[[[2-(3-pyridinyl)-1-piperidinyl]amino]-sulfanylidenemethyl]amino]benzoic acid methyl ester 
4-[[[[8-[(1-tert-butyl-5-tetrazolyl)methyl]-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl]amino]-oxomethyl]amino]benzoic acid ethyl ester 
4-[[diethylamino(oxo)methyl]amino]benzoic acid ethyl ester 
4-[[oxo(thiophen-2-yl)methyl]amino]benzoic acid 
4-[[oxo-(1-phenyl-3-pyridin-4-yl-4-pyrazolyl)methyl]amino]benzoic acid methyl ester 
4-[[oxo-[2-(2-pyridinyl)-4-quinolinyl]methyl]amino]benzoic acid methyl ester 
4-[oxo-(pyridin-4-ylamino)methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic acid ethyl ester 
4-\{[(E)-amino(imino)methyl]amino\}-N-(\{(2S)-1-[N-(2-naphthylsulfonyl)-L-seryl]pyrrolidin-2-yl\}methyl)butanamide 
4-acetamido-2-amino-6-nitrotoluene 
4-acetamidobutanal 
4-acetyl-3,5-dimethyl-N-(2-methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide 
4-acetyl-N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 
4-acetyl-N-[4-(4-chlorophenyl)-2-thiazolyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 
4-amino-1-methyl-3-propylpyrazole-5-carboxamide 
4-amino-3-(3,4-dimethylphenyl)-N-(2-fluorophenyl)-2-sulfanylidene-5-thiazolecarboxamide 
4-amino-3-(4-ethoxyphenyl)-N-(2-oxolanylmethyl)-2-sulfanylidene-5-thiazolecarboxamide 
4-amino-3-[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-5-isothiazolecarboxylic acid [1-(cyclohexylamino)-1-oxopropan-2-yl] ester 
4-amino-3-[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-5-isothiazolecarboxylic acid ethyl ester 
4-amino-3-methyl-N-(phenylmethyl)-2-sulfanylidene-5-thiazolecarboxamide 
4-amino-N-(2-oxolanylmethyl)-3-prop-2-enyl-2-sulfanylidene-5-thiazolecarboxamide 
4-amino-N-(4-methoxyphenyl)-2-(methylthio)-5-thiazolecarboxamide 
4-amino-N5-(4-butoxyphenyl)-N5-[2-(cyclohexylamino)-2-oxoethyl]isothiazole-3,5-dicarboxamide 
4-amino-N5-[1-(2-furanyl)-2-(3-methylbutylamino)-2-oxoethyl]-N5-(2-methoxyphenyl)isothiazole-3,5-dicarboxamide 
4-aminobenzoic acid 3-(dibutylamino)propyl ester 
4-bromo-1-methyl-N-(2-thiazolyl)-3-pyrazolecarboxamide 
4-bromo-3-(carboxymethoxy)-5-[4-[[oxo(3-pyridinyl)methyl]amino]phenyl]-2-thiophenecarboxylic acid 
4-bromo-N-(3-pyridinylmethylideneamino)-1H-pyrazole-5-carboxamide 
4-chloro-1-methyl-N-[1-[(4-methylphenyl)methyl]-3-pyrazolyl]-3-pyrazolecarboxamide 
4-chloro-3-(1-piperidinylsulfonyl)benzoic acid [2-(4-amino-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-5-pyrimidinyl)-2-oxoethyl] ester 
4-chloro-3-(1-pyrrolidinylsulfonyl)benzoic acid [2-(butylamino)-2-oxoethyl] ester 
4-chloro-N-(2,5-dichlorophenyl)-2-ethyl-3-pyrazolecarboxamide 
4-chloro-N-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-ethyl-3-pyrazolecarboxamide 
4-chloro-N-(4-ethylphenyl)-3-methyl-5-isoxazolecarboxamide 
4-chloro-N-[(4-chlorophenyl)methyl]-3-nitro-1H-pyrazole-5-carboxamide 
4-chloro-N-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-3-pyrazolecarboxamide 
4-chlorobenzoic acid (5-methyl-2-pyridin-4-yl-4-thiazolyl) ester 
4-cyano-3-methyl-5-(4-methylphenyl)-2-thiophenecarbohydrazide 
4-cyano-N-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-(4-methyl-1-piperidinyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxamide 
4-cyanobenzoic acid [4-oxo-6-[(2-pyrimidinylthio)methyl]-3-pyranyl] ester 
4-cyanobenzoic acid [6-[[(4-methyl-2-pyrimidinyl)thio]methyl]-4-oxo-3-pyranyl] ester 
4-de(dimethylamino)-4-oxoanhydrotetracycline 
4-ethyl-5-methyl-N-[1-[(3-methylphenyl)methyl]-1,2,4-triazol-3-yl]-3-thiophenecarboxamide 
4-ethylbenzoic acid [2-(2-ethoxyanilino)-2-oxo-1-phenylethyl] ester 
4-fluorobenzoic acid 4-[(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)thio]but-2-ynyl ester 
4-fluorobenzoic acid 4-[(5-thiophen-2-yl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)thio]but-2-ynyl ester 
4-fluorobenzoic acid 4-[[5-(2-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]thio]but-2-ynyl ester 
4-fluorobenzoic acid 4-[[5-(2-fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]thio]but-2-ynyl ester 
4-fluorobenzoic acid 4-[[5-(2-furanyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]thio]but-2-ynyl ester 
4-fluorobenzoic acid 4-[[5-(2-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]thio]but-2-ynyl ester 
4-fluorobenzoic acid 4-[[5-(3-fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]thio]but-2-ynyl ester 
4-fluorobenzoic acid 4-[[5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]thio]but-2-ynyl ester 
4-fluorobenzoic acid 4-[[5-(4-fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]thio]but-2-ynyl ester 
4-fluorofentanyl 
4-hydroxy-1-(2-methylpropyl)-2-oxo-N-(2-sulfamoylphenyl)-3-quinolinecarboxamide 
4-hydroxy-1-(2-methylpropyl)-2-oxo-N-[4-oxo-2-(phenylmethyl)-3-quinazolinyl]-5,6,7,8-tetrahydroquinoline-3-carboxamide 
4-hydroxy-1-isobutyl-N-(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-oxoquinoline-3-carboxamide 
4-hydroxy-1-isobutyl-N-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-oxoquinoline-3-carboxamide 
4-hydroxy-1-isopentyl-N-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-oxoquinoline-3-carboxamide 
4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-N-(4-oxo-2-propyl-3-quinazolinyl)-3-quinolinecarboxamide 
4-hydroxy-1-methyl-N'-[(3-methylphenyl)-oxomethyl]-2-oxo-3-quinolinecarbohydrazide 
4-hydroxy-1-methyl-N-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarboxamide 
4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-3-one 
4-hydroxy-2-methyl-3-oxo-[(2E,6E)-farnesyl]-3,4-dihydroquinoline-1-oxide 
4-hydroxy-2-oxo-1-pentyl-N-(1-phenylethyl)-3-quinolinecarboxamide 
4-hydroxy-2-oxo-1-pentyl-N-(2-pyridinylmethyl)-3-quinolinecarboxamide 
4-hydroxy-2-oxo-1-prop-2-enyl-N-(3-pyridinyl)-3-quinolinecarboxamide 
4-hydroxy-2-oxo-1-propyl-N-(pyridin-4-ylmethyl)-3-quinolinecarboxamide 
4-hydroxy-2-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-quinoline-3-carboxamide 
4-hydroxy-3-(methylthio)-4,5,6,7-tetrahydro-2-benzothiophene-1-carbohydrazide 
4-hydroxy-5-methyl-2-methylenefuran-3-one 
4-hydroxy-5-methyl-3-furanone 
4-hydroxy-6,7-dimethoxy-2-oxo-N-[3-(1-piperidinyl)propyl]-1H-quinoline-3-carboxamide 
4-hydroxy-6-methylpretetramide 
4-Hydroxy-benzenepropanedioate 
4-hydroxy-N,1-dimethyl-2-oxo-N-phenyl-3-quinolinecarboxamide 
4-hydroxy-N-(2-methyl-4-oxo-3-quinazolinyl)-1-(2-methylpropyl)-2-oxo-5,6,7,8-tetrahydroquinoline-3-carboxamide 
4-hydroxybenzoate ester +   
4-hydroxyphenyl retinamide  
4-hydroxyphenylacetylglycine 
4-hydroxyphenylglycine +  
4-hydroxyprotoasukamycin +  
4-methyl-2-[(1-oxo-2-phenoxyethyl)amino]-N-phenyl-5-thiazolecarboxamide 
4-methyl-3-(4-morpholinylsulfonyl)benzoic acid [3-(1H-benzimidazol-2-yl)-3-cyano-2-oxopropyl] ester 
4-methyl-N,5-diphenyl-3-thiophenecarboxamide 
4-methyl-N-(3-methylbutyl)-5-(5-methyl-3-phenyl-4H-isoxazol-5-yl)-2-thiazolecarboxamide 
4-methyl-N-(3-nitrophenyl)-5-phenyl-3-thiophenecarboxamide 
4-methylbenzoic acid [2-(1H-indol-3-yl)-2-oxoethyl] ester 
4-methylbenzoic acid [6-[[[5-[[cyclopropyl(oxo)methyl]amino]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]thio]methyl]-4-oxo-3-pyranyl] ester 
4-methylpent-3-enoic acid 
4-methylpentanoyl-CoA(4-) 
4-phenyl-N-(2-pyridinyl)butanamide 
4-pyranones +   
5'-deoxyinosine 
5'-O-[(S)-\{[6-(\{[6-(\{6-[(6-carbamoyl-3,6,7,8-tetrahydropyrrolo[3,2-e]indol-2-yl)carbonyl]-3,6,7,8-tetrahydropyrrolo[3,2-e]indol-2-yl\}carbonyl)-3,6,7,8-tetrahydropyrrolo[3,2-e]indol-2-yl]carbonyl\}amino)hexyl]oxy\}(hydroxy)phosphoryl]thymidine 
5'-O-\{(S)-hydroxy[(3-\{[(2R)-2-hydroxy-3,3-dimethyl-4-(phosphonooxy)butanoyl]amino\}propanoyl)oxy]phosphoryl\}cytidine 
5'-triphosphoadenylyl-(2'->5')-adenosine 
5,10-dihydro-9-dimethylallylphenazine 1-carboxylate 
5,10-dihydro-9-dimethylallylphenazine-1-carboxylic acid 
5,10-dihydrophenazine-1-carboxylate 
5,10-dihydrophenazine-1-carboxylic acid 
5,4'-dihydroxyflavone-4'-sulfate(2-) 
5,7-dimethyl-N-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-3-pyrazolo[1,5-a]pyrimidinecarboxamide 
5-(2,4-dichlorophenyl)-N-(2-methylphenyl)-2-furancarboxamide 
5-(2,5-dichlorophenyl)-N-(2,4-dimethylphenyl)-2-furancarboxamide 
5-(2,5-dichlorophenyl)-N-(2,6-diethylphenyl)-2-furancarboxamide 
5-(2,5-dichlorophenyl)-N-(2,6-dimethoxyphenyl)-2-furancarboxamide 
5-(2,5-dichlorophenyl)-N-[2,6-di(propan-2-yl)phenyl]-2-furancarboxamide 
5-(2,5-difluorophenyl)-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-furancarboxamide 
5-(2-chlorophenyl)-N-(4-methoxyphenyl)-2-furancarboxamide 
5-(2-chlorophenyl)-N-phenyl-2-furancarboxamide 
5-(2-furanyl)-N-(3-pyridinylmethyl)-3-isoxazolecarboxamide 
5-(2-furanyl)-N-(4-methylphenyl)-3-isoxazolecarboxamide 
5-(2-methylphenyl)-N-(phenylmethyl)-2-furancarboxamide 
5-(3-chlorophenyl)-N-(2-propyl-5-tetrazolyl)-2-furancarboxamide 
5-(3-chlorophenyl)-N-[2-methyl-5-(3-methyl-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazol-6-yl)phenyl]-2-furancarboxamide 
5-(3-hydroxyphenyl)-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3-isoxazolecarboxamide 
5-(4-acetyloxy-3-methoxyphenyl)-2,7-dimethyl-3-oxo-5H-thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid ethyl ester 
5-(4-bromophenyl)-N,N-diethyl-3-isoxazolecarboxamide 
5-(4-bromophenyl)-N-(2-methoxyphenyl)-2-furancarboxamide 
5-(4-bromophenyl)-N-[3-[[2-furanyl(oxo)methyl]amino]phenyl]-2-furancarboxamide 
5-(4-bromophenyl)-N-propan-2-yl-3-isoxazolecarboxamide 
5-(4-chlorophenyl)-N-(2-furanylmethyl)-3-isoxazolecarboxamide 
5-(4-chlorophenyl)-N-(5-ethyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-2-furancarboxamide 
5-(4-chlorophenyl)-N-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-2-furancarboxamide 
5-(4-fluorophenyl)-N-[2-(1-piperidinyl)phenyl]-4-oxazolecarboxamide 
5-(4-methyl-1-naphthalenyl)-N-phenyl-2-furancarboxamide 
5-(4-methylphenyl)-N-(3-pyridinylmethyl)-3-isoxazolecarboxamide 
5-(4-morpholinylsulfonyl)-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-2-furancarboxamide 
5-(5-chloro-2,4-dihydroxyphenyl)-N-ethyl-4-(4-methoxyphenyl)pyrazole-3-carboxamide 
5-(6-aminohexanamido)isatin 
5-(diethylsulfamoyl)-2-hydroxybenzoic acid [2-oxo-2-[4-(trifluoromethoxy)anilino]ethyl] ester 
5-(methylamino)-2-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]furan-3(2H)-one +  
5-(N,N-hexamethylene)amiloride  
5-[(2,4-dichlorophenoxy)methyl]-N-(2-fluorophenyl)-2-furancarboxamide 
5-[(3-aminoanilino)-oxomethyl]-4-methyl-2-(1-oxobutylamino)-3-thiophenecarboxylic acid methyl ester 
5-[(4-fluorophenyl)methylsulfonylmethyl]-N-(2-oxolanylmethyl)-2-furancarboxamide 
5-[(carbamimidoylthio)methyl]-2-(3-methylbutoxy)benzoic acid methyl ester 
5-[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-4-methyl-2-[(1-oxo-2-thiophen-2-ylethyl)amino]-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester 
5-[2-[[2-[[2-furanyl(oxo)methyl]amino]phenyl]-oxomethoxy]-1-oxoethyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester 
5-[3-(dimethylamino)propoxy]-N-(4-methoxyphenyl)-2-(phenylmethyl)-3-pyrazolecarboxamide 
5-[[2-[4-[1-(1,3-dioxo-2-indenylidene)ethyl]-1-piperazinyl]ethylamino]methylidene]-1,3-dimethyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione 
5-[[[2-[[2-furanyl(oxo)methyl]amino]phenyl]-oxomethoxy]methyl]-3-methyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylic acid diethyl ester 
5-[[[5-(2-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furanyl]-oxomethyl]amino]-2-(4-morpholinyl)benzoic acid methyl ester 
5-[[[5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furanyl]-oxomethyl]amino]-2-(4-morpholinyl)benzoic acid methyl ester 
5-[anilino(oxo)methyl]-4-methyl-2-(1-oxopropylamino)-3-thiophenecarboxylic acid methyl ester 
5-[diethylamino(oxo)methyl]-4-methyl-2-(1-oxopentylamino)-3-thiophenecarboxylic acid methyl ester 
5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil 
5-amino-1-(5-phospho-beta-D-ribosyl)imidazole 
5-amino-1-[(3-methoxyphenyl)methyl]-N-(4-methylphenyl)-4-triazolecarboxamide 
5-amino-4-[anilino(oxo)methyl]-3-methyl-2-thiophenecarboxylic acid ethyl ester 
5-amino-N-(2-methoxy-5-methylphenyl)-1-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-4-triazolecarboxamide 
5-aminoimidazole-4-carboxamide  
5-bromo-N-(2,4-dichlorophenyl)-2-furancarboxamide 
5-bromo-N-(2-fluorophenyl)-6-oxo-3-pyrancarboxamide 
5-bromo-N-(2-phenylphenyl)-2-furancarboxamide 
5-bromo-N-(4-propan-2-ylphenyl)-2-furancarboxamide 
5-bromo-N-(5-cyclohexyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-2-thiophenecarboxamide 
5-bromo-N-(5-pyridin-4-yl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-2-thiophenecarboxamide 
5-bromo-N-[1-(2,5-dimethylphenyl)ethyl]-2-furancarboxamide 
5-bromo-N-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-2-thiophenecarboxamide 
5-bromo-N-[2-(4-fluorophenyl)-2-(4-morpholinyl)ethyl]-2-furancarboxamide 
5-bromo-N-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-2-furancarboxamide 
5-bromo-N-[2-(4-morpholinyl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarboxamide 
5-bromo-N-[3-[methyl(phenyl)sulfamoyl]phenyl]-3-pyridinecarboxamide 
5-bromo-N-[3-chloro-2-(1-pyrrolidinyl)phenyl]-2-furancarboxamide 
5-bromo-N-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-2-furancarboxamide 
5-bromo-N-[4-[5-(2-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]phenyl]-2-furancarboxamide 
5-bromo-N-[6-[[(5-bromo-2-furanyl)-oxomethyl]amino]-2-pyridinyl]-2-furancarboxamide 
5-bromo-N-[[[oxo(thiophen-2-yl)methyl]hydrazo]-sulfanylidenemethyl]-2-furancarboxamide 
5-chloro-1,3-dimethyl-N-(1,1,3-trimethyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-4-yl)pyrazole-4-carboxamide +  
5-chloro-2-methyl-2,3,3a,12b-tetrahydrodibenzo[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole +  
5-chloro-N-(3,4-dimethylphenyl)-2,1-benzothiazole-3-carboxamide 
5-chloro-N-[4-[(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)sulfamoyl]phenyl]-3-methyl-2-benzofurancarboxamide 
5-cyano-N-[5-(hydroxymethyl)-2-(4-methylpiperidin-1-yl)phenyl]furan-2-carboxamide 
5-dehydro-L-gluconic acid 
5-epi-valiolone +  
5-epi-valiolone 7-phosphate 
5-epi-valiolone 7-phosphate(2-) 
5-ethyl-N-[2-methoxy-5-(4-morpholinylsulfonyl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carboxamide 
5-fluoro-1,3-dimethyl-N-[2-(4-methylpentan-2-yl)phenyl]pyrazole-4-carboxamide +  
5-hydroxy-7-prop-2-en-(E)-ylidene-7,7a-dihydro- 2H-cyclopenta[b]pyran-6-one 
5-hydroxy-7-prop-2-en-(Z)-ylidene-7,7a-dihydro- 2H-cyclopenta[b]pyran-6-one 
5-hydroxybenzimidazole 
5-hydroxyimidazole-4-carboxamide 
5-hydroxyvomicine 
5-hydroxyzerumbone 
5-methyl-1-naphthoate 
5-methyl-1-naphthoic acid 
5-methyl-N-(1-pyridin-4-ylethylideneamino)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carboxamide 
5-methyl-N-(1-thiophen-2-ylethylideneamino)-1H-pyrazole-3-carboxamide 
5-methyl-N-(3-pyridinyl)-3-isoxazolecarboxamide 
5-methyl-N-(4-propan-2-ylphenyl)-2-pyrazinecarboxamide 
5-methyl-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-3-isoxazolecarboxamide 
5-methyl-N-[2-(methylthio)phenyl]-2-furancarboxamide 
5-methyl-N-[4-(2-pyridinyl)-2-thiazolyl]-2-furancarboxamide 
5-methyl-N-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-pyrazinecarboxamide 
5-methyl-N-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-3-isoxazolecarboxamide 
5-nitro-N-[4-(2-oxazolo[4,5-b]pyridinyl)phenyl]-2-furancarboxamide 
5-oxo-4,5-dihydro-2-furylacetate 
5-oxo-4,5-dihydro-2-furylacetic acid 
5-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydrothiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxamide 
5-phenyl-N-(3-pyridinyl)-3-isoxazolecarboxamide 
5-tert-butyl-N-(4-fluorophenyl)-2-[(4-fluorophenyl)methyl]-3-pyrazolecarboxamide 
5-tert-butyl-N-[2-(cyclopentylamino)-2-oxoethyl]-N-(2,5-dimethylphenyl)-3-methyl-2-furancarboxamide 
5-tert-butyl-N-[5-(dimethylsulfamoyl)-2-methylphenyl]-2-(phenylmethyl)-3-pyrazolecarboxamide 
5a,11a-dehydrooxytetracycline 
5D-(5/6)-2,6-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-one 
6'',7''-dihydro-5',5'''-dicapsaicin 
6'-O-acetylpaeoniflorin 
6,8-dimethyl-N-[4-[(5-methyl-3-isoxazolyl)sulfamoyl]phenyl]-2-(2-pyridinyl)-4-quinolinecarboxamide 
6-(1-azepanylsulfonyl)-1-ethyl-N-(2-furanylmethyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxamide 
6-(3'-methylbuten-2-yl)isatin 
6-[(2-ethylphenyl)sulfamoyl]-4-oxo-N-(2-oxolanylmethyl)-1H-quinoline-3-carboxamide 
6-[(2-ethylphenyl)sulfamoyl]-N-(2-furanylmethyl)-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxamide 
6-[4-amino-4-hydroxy-2-oxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl]-3-[3-amino-5-(N-methylguanidino)pentanoylamino]-3,6-dihydro-2H-pyran-2-carboxylic acid 
6-[[[5-(ethylthio)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]amino]-oxomethyl]-1-cyclohex-3-enecarboxylic acid 
6-\{[5-(p-nitrophenoxy)-5-oxopentanoyl]amino\}hexanoic acid 
6-amino-5-oxocyclohex-2-ene-1-carboxylic acid +  
6-amino-N-[3-[4-(4-morpholinyl)-2-pyrido[2,3]furo[2,4-b]pyrimidinyl]phenyl]-3-pyridinecarboxamide 
6-aminonicotinamide  
6-aminopenicilloyl-benzylamine 
6-aminopenicilloyl-butylamine 
6-azathymine +  
6-bromo-1-(dibromomethyl)-5,5-dimethyl-N-(6-methyl-2-pyridinyl)-4-bicyclo[2.1.1]hexanecarboxamide 
6-bromo-2-(3-pyridinyl)-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-quinolinecarboxamide 
6-chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole-1-carboxamide +   
6-chloro-N-[3-[(2-chlorophenyl)sulfamoyl]phenyl]-3-pyridinecarboxamide 
6-diazo-5-oxo-L-norleucine 
6-fluoro-2',5'-dioxo-2,3-dihydrospiro[chromene-4,4'-imidazolidine]-2-carboxamide +  
6-ketopiperidine-2-carboxylic acid 
6-linalyl-2-O,3-dimethylflaviolin 
6-methyl-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide 
6-methylpretetramide 
6-O-methyl-2-deprenylrheediaxanthone B 
6-oxo-1,6-dihydrodibenzo[cd,g]indazole-3-sulfonic acid 
6alpha-malonyloxymanoyl oxide 
6beta,16beta-diacetoxy-25-hydroxy-3,7-dioxy-29-nordammara-1,17(20)-dien-21-oic acid 
7,12-dioxolithocholic acid 
7,8-dihydroxanthopterin 
7,8-dihydroxy-1-methoxy-3-methyl-10-oxo-1H,10H-pyrano[4,3-b]chromene-9-carboxylic acid 
7,8-dihydroxy-1-methoxy-3-methyl-10-oxo-4,10-dihydro-1H,3H-pyrano[4,3-b]chromene-9-carboxylic acid 
7,8-dihydroxy-3-methyl-10-oxo-10H-chromeno[3,2-c]pyridine-9-carboxylic acid 
7,9-bis(4-bromophenyl)-8H-cyclopenta[a]acenaphthylen-8-one 
7,9-di-tert-butyl-1-oxaspiro[4.5]deca-6,9-diene-2,8-dione 
7-(diethylamino)-N-[(Z)-2-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)vinyl]-2-oxo-2H-chromene-3-carboxamide 
7-amino-1-(5-nitro-2-furyl)-1,8-dioxo-11,14,17,20,23-pentaoxa-2-azahexacosan-26-amide 
7-amino-1-methyl-3-[2-methyl-5-(\{[3-(trifluoromethyl)phenyl]carbonyl\}amino)phenyl]-2-oxo-2,3-dihydropyrimido[4,5-d]pyrimidin-1-ium 
7-amino-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-9-one 
7-benzoylnimbocinol 
7-deacetyl-7-benzoylepoxyazadiradione 
7-deacetyl-7-benzoylgedunin 
7-epi-ent-eudesmane-5,11-diol 
7-glycidyloxy-9-(2-glycidyloxycarbonylphenyl)-2-xanthone 
7-methoxydeoxymorellin 
7-methyl-N-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxamide 
7-O-geranyl-2-O,3-dimethylflaviolin 
7-oxohernangerine 
7-oxotaurodeoxycholic acid 
7-oxotaurolithocholic acid 
8,12-diethyl-3-vinylbacteriochlorophyllide d 
8,8a-epoxymorellic acid 
8-chloro-N-(4-fluorophenyl)-2-(2-pyridinyl)-4-quinolinecarboxamide 
8-demethyl-8-(2,3,4-O-trimethyl-alpha-L-rhamnosyl)tetracenomycin C 
8-demethyl-8-(2,3-O-dimethyl-alpha-L-rhamnosyl)tetracenomycin C 
8-demethyl-8-(2-O-methyl-alpha-L-rhamnosyl)tetracenomycin C 
8-demethyl-8-(alpha-L-rhamnosyl)tetracenomycin C 
8-demethyltetracenomycin C 
8-epi-prostaglandin E2  
8-epihelenalin 
8-hydroxy-N-[3-(2-imidazo[1,2-a]pyridinyl)phenyl]-2-oxo-1-benzopyran-3-carboxamide 
8-hydroxyadenine 
8-methylmenaquinol-6 
8-methylmenaquinone-6 
9,10-dimethoxy-3-isobutyl-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-2H-pyrido[2,1-a]isoquinolin-2-one +   
9,17-dioxo-1,2,3,4,10,19-hexanorandrostan-5-oate 
9,17-dioxo-1,2,3,4,10,19-hexanorandrostan-5-oic acid +  
9-(methylsulfinyl)nonamide 
9-acetoxy-8,10-dehydrothymol 3-O-tiglate 
9-acetoxy-8,10-epoxythymol 3-O-tiglate 
9-amino-N-(2-morpholin-4-ylethyl)acridine-4-carboxamide 
9-oxo-N-(3-pyridinylmethyl)-3,6-dihydro-2H-[1,4]dioxino[2,3-g]quinoline-8-carboxamide 
9-thia-1,3,6,8-tetraazatricyclo[4.3.1.1(3,8)]undecane 9,9-dioxide 
[(2-ethyl-6-methylphenyl)(1-methoxypropan-2-yl)amino](oxo)acetic acid +  
[(3S)-4-(6-methylheptanoyl)-5-oxooxolan-3-yl]methyl phosphate 
[3,5-bis[(phenylmethyl)amino]-1,2,4-triazol-1-yl]-thiophen-2-ylmethanone 
[3-(2-furanyl)-5-(phenylmethylthio)-1,2,4-triazol-1-yl]-thiophen-2-ylmethanone 
[3-(2-hydroxyphenyl)-5-(4-methoxyphenyl)-3,4-dihydropyrazol-2-yl]-thiophen-2-ylmethanone 
[3-methyl-4-[oxo(thiophen-2-yl)methyl]-1-piperazinyl]-thiophen-2-ylmethanone 
[4,5-bis(4-methoxyphenyl)-2-thiazolyl]-(4-methyl-1-piperazinyl)methanone 
[4-(2-pyridinylmethyl)-1-piperazinyl]-thiophen-2-ylmethanone 
[4-(6-methylheptanoyl)-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-yl]methyl phosphate 
[4-[1-(1-cyclopentyl-5-tetrazolyl)propyl]-1-piperazinyl]-(2-furanyl)methanone 
[5-(aminomethyl)-3-furyl]methyl diphosphate 
[5-(aminomethyl)-3-furyl]methyl phosphate 
[5-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-5-(trifluoromethyl)-4H-pyrazol-1-yl]-thiophen-2-ylmethanone 
[5-hydroxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydropyrazol-1-yl]-[5-phenyl-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl]methanone 
[[2-[[4-(4-bromophenyl)-2-thiazolyl]amino]-2-oxoethyl]thio]methanethioic acid O-ethyl ester 
[[[3-[(4-methylphenyl)methoxy]-2-thiophenyl]-oxomethyl]amino]thiourea 
A41030A 
A47934 
acebutolol  
acetamide +   
acetazolamide +   
acetic acid [2-(4-acetamido-6-phenyl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl] ester 
acetic acid [2-[2-acetyl-3-(4-methoxyphenyl)-3,4-dihydropyrazol-5-yl]phenyl] ester 
acetic acid [3-[3-(dimethylamino)-1-oxopropyl]-5-benzofuranyl] ester 
acetic acid [4-(1-acetyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)-2-methoxyphenyl] ester 
acetic acid [4-[(1-oxo-2-phenylethyl)amino]phenyl] ester 
acetic acid [4-[oxo-(2-phenylethylamino)methyl]phenyl] ester 
acetoacetamide 
acetochlor  
acetochlor ESA 
acetochlor OXA 
acetyl phosphate(2-) 
Acetyleugenol  
acetylpyruvic acid +  
aclacinomycin A  
aclacinomycin S 
aclacinomycin S zwitterion 
acridone +  
acridone derivatives +  
actinorhodin 
adamantanones +  
adamanzane +  
adamexine 
adenine arabinoside +   
adenosine-5'-(N-butyl)carboxamide 
adenosine-5'-(N-propyl)carboxamide 
adenosylhopane 
adhumulone 
adonixanthin 
agrocin 84 
ajaconine 
aklaviketone 
alachlor  
alachlor ESA 
alachlor OXA 
albaflavenone 
albibrissinoside A 
albiflorin +   
albomycin delta1 +  
albomycin delta2 +  
albomycin epsilon +  
alfentanil  
alfuzosin +   
alicyclic ketone +   
alisiaquinol 
aliskiren +   
all-trans-4-oxoretinol  
allobetulinol 
Allocain-S 
allocryptopine  
aloin A +  
aloin B +  
aloxistatin 
alpha-aminoorcein +  
alpha-D-Galp-(1->4)-beta-D-Galp-(1->4)-beta-D-Glcp-O(CH2)2S(CH2)2CONH2 
alpha-D-Galp-(1->4)-beta-D-Galp-O(CH2)2S(CH2)2CONH2 
alpha-Eucaine 
alpha-hydroxyorcein +  
alpha-mycolic acid 
ambiguine H 
ambiguine I 
amburoside A 
amidobenzoic acid +   
amidopiperidine +   
amidopyrimidine +   
aminitrozole 
aminopyrrolnitrin 
amisulpride  
amoxicilloyl-benzylamine 
amoxicilloyl-butylamine 
amphotericin B +   
ampicilloyl-butylamine 
ampiroxicam 
Amyl salicylate 
anagalligenin A +  
ananolignan K 
angucycline +   
Angustifoline 
anilide +   
antelmycin 
anthra[1,9-cd]pyrazol-6(2H)-one  
anticapsin 
anticapsin zwitterion 
ardisianoside A 
ardisianoside B 
ardisianoside C 
ardisianoside D 
ardisianoside E 
ardisimamiloside E 
arenecarboxamide +   
arisugacin C 
arisugacin D 
aromaticin 
arotinolol  
Arotinolol hydrochloride 
arugosin A (lactol form) 
arugosin B 
arugosin C 
ascomycin  
asperfuranone 
aspergillide A 
aspergillide B 
aspergillide C 
aspernigrin A +  
aspernigrin B 
asperpyrone B 
asperpyrone C 
aspirin-based probe AP 
astromicin +  
asukamycin 
atenolol +   
atenolol-desisopropyl 
atorvastatin 
aurachin A 
aurachin B 
aurachin C +  
aurasperone A 
aurasperone B 
aurasperone C 
aureothin 
aurone +  
austocystin D 
autoinducer-2 
avanafil 
avermectin +   
avibactam 
avilamycin A 
avilamycin A precursor 
azanigerone A 
azanigerone B 
azanigerone C 
azanigerone D 
azanigerone E 
azanigerone F 
azoxybacilin 
baccatin III +   
bacillaene 
bacillithiol 
bacterial xenobiotic metabolite +   
bacteriochlorophyllide a +  
bacteriochlorophyllide a(2-) +  
bacteriochlorophyllide g 
bacteriochlorophyllide g(2-) 
bacteriohopane-32,33,34,35-tetrol +  
bacteriohopanetetrol cyclitol ether 
bacteriohopanetetrol glucosamine 
bacterioruberin 
bafilomycin A1  
barbinine 
bastadin 4 
bastadin 5 
bastadin 6 
bauhinoxepin A 
BAY 60-6583  
BE-24566B 
BE-54238A 
BE-54238B 
Beiwutine 
benomyl  
benzamidoxime  
benznidazole 
benzocaine  
benzoic acid (2-oxo-2-thiophen-2-ylethyl) ester 
benzoic acid 2-[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ylamino]ethyl ester  
benzoic acid [2-(2-furanylmethylamino)-2-oxoethyl] ester 
benzoic acid [2-methyl-2-(propylamino)propyl] ester 
benzoic acid [4-(6-amino-5-cyano-3-methyl-2,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazol-4-yl)-2-methoxyphenyl] ester 
benzoic acid [5-amino-1-(4-methoxyphenyl)sulfonyl-3-pyrazolyl] ester 
benzonatate 
benzoylaconine  
benzoylhypaconine  
benzoylmesaconine  
Benzoyltropein 
benzquinamide +  
benzyl benzoate  
Benzyl parahydroxybenzoate  
benzylpenicilloyl-benzylamine 
benzylpenicilloyl-butylamine 
beta-aminoorcein +  
beta-cyclocitral +   
beta-D-galactopyranosyl-(1->4)-beta-D-galactopyranose 
beta-D-glucuronamide 
beta-D-Manp-(1->4)-D-Glcp 
beta-dihydromenaquinone-9 
beta-Eucaine 
beta-geranylfarnesene 
beta-heptaprene 
beta-hexaprene 
beta-hibitakanine 
beta-hydroxyorcein +  
beta-L-altrose +  
beta-L-Ara4N-lipid A +  
beta-thujaplicin  
betoxycaine 
bezafibrate  
bianfugenine 
bigelovin 
bikaverin 
bilanafos 
bimatoprost 
biocytin +  
biotin amide 
bis(trimethylsilyl)isovanillate 
bisanhydrobacterioruberin 
bisaramil 
bixafen 
blasticidin S +  
blebbistatin +   
bleomycin A5  
BMS-192548 
Bopindolol malonate 
boromycin 
borrelidin  
brartemicin 
brasilicardin A 
bromindione  
bromobutide 
bruceanol D 
bruceanol E 
bruceanol F 
bruceolide +  
bruceolline I 
bruceolline J 
bruceolline K 
bruceolline N 
bunodosine 391 
burchellin 
burrodin 
butachlor  
butafenacil  
butamben +   
butan-2-one +   
butethamine 
butyl (2S,3S)-3-(trans-4-aminocyclohexyl)-3-(\{[2-(benzylsulfonyl)-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-6-yl]carbonyl\}amino)-2-hydroxypropanoate 
butyl anthranilate 
Bz-Arg-OEt 
cadabicine sulfate 
caerulomycin A 
caerulomycin C 
caerulomycin F 
caerulomycin G 
caerulomycin H 
caerulomycin I 
caerulomycin J 
caerulomycin K 
caerulomycinamide 
caerulomycinonitrile 
caesalpinin C 
caesalpinin D 
caesalpinin F 
callophycoic acid A 
callophycoic acid B 
callophycoic acid C 
callophycoic acid D 
callophycoic acid E 
callophycoic acid F 
calotropone 
candelalide A 
candelalide B 
candelalide C 
candicidin 
candicidin D +  
candoxatril 
cangorinine E-1 
capilliposide B 
carbetamide 
carbocyclic thromboxane A2 +   
carbonarone A 
carcinine 
cardivin A 
cardivin B 
cardivin C 
cardivin D 
carpesiolin 
caseamemebrol A 
caseamemebrol B 
caseanigrescen A 
caseanigrescen B 
caseanigrescen C 
caseanigrescen D 
caseargrewiin A 
caseargrewiin B 
caseargrewiin C 
caseargrewiin D 
cassameridine 
cassiarin A 
cembrene C +  
ceratamine A 
cercosporamide 
cerulenin  
cetoniacytone A 
chaetoglobosin L 
chaetoxanthone A 
chaetoxanthone B 
chlordecone  
chlorobactene 
chloroeremomycin 
chloroorienticin B 
chloropeptin I 
chloropeptin II 
chloroprallethrin 
chloroprocaine +  
chloroxanthin 
chlortetracycline  
cholesta-5,7-dien-3beta-ol benzoate 
chondramide +  
chondramide A +  
chondramide B 
chondramide C +  
chondramide D 
chondrochloren A 
chondrochloren B 
chromanone +   
chromomycin +  
chromopyrrolic acid 
chrysobactin 
cinchocaine +   
cineole +  
Cinnamyl anthranilate  
cioteronel 
cis-3-Hexenyl salicylate 
cis-3-hydroxy-D-proline 
citrinalin B 
civetone 
CJ-01 
CL-20 
clavaldehyde 
clavaldehyde(1-) 
clavulanic acid 
clethodim 
clethroidoside C 
clethroidoside D 
clethroidoside E 
clethroidoside F 
clorindione 
CMP-3-deoxy-D-glycero-beta-D-galacto-nonulosonic acid 
CMP-5'-phosphonoformic acid 
CMP-8-amino-3,8-dideoxy-alpha-D-manno-oct-2-ulosonic acid 
cobalt(II)-factor IV 
cobalt(II)-factor IV(6-) 
cobicistat +  
cocaine  
cochinchinone C 
cochinchinoxanthone 
Cochlearine 
coelichelin 
coelichelin(3-) +  
coelimycin P1 
coerulignone 
comazaphilone A 
comazaphilone B 
comazaphilone C 
comazaphilone D 
comazaphilone E 
comazaphilone F 
complestatin A 
complestatin B 
concanamycin +   
confertin 
conglobatin 
coniferyl benzoate 
cortistatin C +  
cortistatin D 
corynebactin 
coumermycin A1 
crambescidin 800 
crambescidin 826 
crassicauline A 
cratoxyarborenone D 
cresatin 
crown ether +  
CT2108B 
curamycin A 
curtisian A 
cyanotoxin +   
cyathusal A 
cyathusal B 
cyathusal C 
cyclazosin +   
cyclo(L-Leu-L-Pro) 
cycloheximide  
cycloinumakiol 
cyclomethycaine 
cyclomorusin A 
cyclomulberrin +  
cyclooctasulfur 
cyclooctatin +  
cyhalodiamide 
cylindol A 
cystothiazole A 
cytochalasin D  
cytochalasin Z16 
cytonic acid A 
cytonic acid B 
cytosporic acid 
cytosylglucuronate 
cytosylglucuronic acid 
D-2,4-diaminobutyric acid 
D-4-hydroxyphenylglycine zwitterion 
D-allothreonine 
D-erythrulose 4-phosphate 
D-erythrulose 4-phosphate(2-) 
D-glucose-(13)C6 
D-isoleucine +  
D-isoleucinium 
D-leucinate 
D-leucine +  
D-leucinium 
D-lysinate 
D-lysine +  
D-lysinium(1+) +  
D-lysinium(2+) 
D-tryptophan +  
D-tryptophanate +  
D-tryptophanium 
D-tryptophanyl radical +  
D-xylose 5-phosphate 
dabigatran +   
dabigatran etexilate 
dacarbazine  
dafadine A 
dafadine B 
dafadine C 
dafadine D 
dafadine O 
dapdiamide +  
dapdiamide A zwitterion 
dapdiamide B zwitterion 
dapdiamide C zwitterion 
dapdiamide E zwitterion 
daptomycin 
darifenacin +   
dasatinib (anhydrous) +  
daunorubicin +   
DDM-838 
decarbamoylsaxitoxin 
decatromicin A 
decursinol 
decyl palmitate 
dehydrodiconiferyl dibenzoate 
demethylzeylasteral 
deoxyaconitine 
deoxynivalenol  
deoxyspectinabilin +  
deoxyviolacein 
deoxyviolaceinate 
deoxyviolaceinic acid 
deserpidine 
desferrioxamine E 
desmethyl loperamide 
desmethyldoxepin +  
devancoaminyl vancomycin 
diamantane 
dichotomide III 
dichotomide IV 
dichotomide VI 
difenpiramide 
Dig-Cy5 
digallic acid  
dihydroagarofuran +  
dihydrobisanhydrobacterioruberin 
dihydrogenistein +  
dihydroisopentenyldehydrorhodopin 
dihydrolipoamide +   
dihydrophaseic acid 
dihydroxy mycolic acid 
Diloxanide furoate 
dimethachlor 
dimethachlor ESA 
dimethachlor OXA 
dimethenamid OXA 
dimethenamide ESA 
dimethoate  
dimethocaine  
dimoxystrobin 
dinitrogen oxide  
dinochrome A 
Dinoseb acetate 
dioxoaminopyrine 
dipicolinic acid +   
disopyramide +   
dolutegravir 
donepezil +   
donepezil hydrochloride 
doxazosin +   
dTDP-3,4-didehydro-2,6-dideoxy-alpha-D-glucose 
dTDP-4-(methylamino)-2,3,4,6-tetradeoxy-alpha-D-glucose 
dTDP-4-(methylammonio)-2,3,4,6-tetradeoxy-alpha-D-glucose(1-) 
dTDP-4-amino-2,3,4,6-tetradeoxy-alpha-D-glucose 
dTDP-4-dehydro-2,3,6-trideoxy-alpha-D-glucose 
dTDP-4-dehydro-2,3,6-trideoxy-alpha-D-glucose(2-) 
dTDP-4-dehydro-2,6-dideoxy-alpha-D-glucose 
dTDP-4-dehydro-2,6-dideoxy-alpha-D-glucose(2-) 
dTDP-alpha-D-forosamine 
dTDP-alpha-D-forosamine(1-) 
dTDP-beta-L-daunosamine 
dTDP-beta-L-daunosamine(1-) 
duvoglustat +   
ecgonine benzoate  
ecgonone methyl ester 
echinenone +  
edoxaban 
ehretianone 
EI-1511-3 
EI-1511-5 
EI-1625-2 
ekatetrone 
elaeodendroside B 
elaeodendroside F 
elaeodendroside G 
elaeodendroside T 
elaiophylin 
elatine 
ellagic acid +   
elloramycin A 
elongatol A 
elongatol E 
emamectins +   
emarginatine B 
emarginatine F 
entacapone +   
enterobactin +  
enterobactin(1-) 
epi-cochlioquinone A 
epi-dihydrophaseic acid 
epithienamycin E 
epothilone +   
epoxide +   
ergolide 
ergometrine +  
eribulin 
erythromycin +   
erythromycin A +   
erythromycin A(1+) 
Escherichia coli metabolite +   
etanidazole  
ethyl 4-\{2-[1-(6-methylpyridazin-3-yl)piperidin-4-yl]ethoxy\}benzoate 
ethyl 4-\{3-[1-(6-methylpyridazin-3-yl)piperidin-4-yl]propoxy\}benzoate 
ethyl 4-\{4-[1-(6-methylpyridazin-3-yl)piperidin-4-yl]butoxy\}benzoate 
ethyl 4-hydroxybenzoate sulfate 
ethyl 4-tert-butylbenzoate 
ethyl piperidinoacetylaminobenzoate 
Ethylhexyl salicylate 
ethylisopropylamiloride  
eucalyptal A 
eucalyptal B 
eucalyptal C 
Eunicea sesquiterpenoid 7 
Euphorbia diterpenoid 1 
Euphorbia diterpenoid 2 
Euphorbia diterpenoid 3 
Euphorbiaproliferin B, (rel)- 
Euphorbiaproliferin D 
Euphorbiaproliferin E 
Euphorbiaproliferin F 
Euphorbiaproliferin H 
euphornin L 
Euphorprolitherin B 
Euphorprolitherin C 
eurycomanone  
eurysterol A sulfonic acid 
eurysterol B sulfonic acid 
everolimus  
extended quinone +  
fatty acid-taurine conjugate +  
fatty amide +   
feclobuzone 
fenaminstrobin 
fenhexamid  
fentanyl +   
ferric yersiniabactin 
ferrioxamine E 
fidaxomicin 
filiforminol 
filipin III  
flavagline +  
flavalin A 
flavalin B 
flavalin C 
flavalin D 
flavanones +   
flavuxanthin 
flecainide  
fleephilone 
flexirubins +  
fluazaindolizine 
flufenacet  
flufenacet ESA 
flufenacet OXA 
fluindione 
fluoren-9-ones +   
FluoZin-3 
flurithromycin 
flutamide  
fluxapyroxad  
FMN +   
fonsecinone A 
fonsecinone B 
fonsecinone C 
foresaconitine 
formamide +   
formanilide 
formobactin 
forrestine 
forskoditerpenoside C 
forskoditerpenoside D 
forskoditerpenoside E 
forskolin +   
fortimicin KK1 
fosmidomycin 
FR177391 
FR191512 
FR901463 
FR901464 
FR901465 
fullerene +   
furano[2'',3'':6,7]aurone 
furanomycin 
futoenone 
G a G b G 
G b G AcO 
G b S 
G-573 
gabexate methanesulfonate 
gallate ester +   
gamma-aminoorcein +  
gamma-glutamyltyramine 
gamma-hydroxyorcein +  
gamma-Thujaplicin 
garciniaxanthone F 
garciniaxanthone G 
gaudichaudiic acid F 
gaudichaudiic acid G 
gaudichaudiic acid H 
gaudichaudiic acid I 
GCB 
GDP-N,N'-diacetylbacillosamine 
GDP-N,N'-diacetylbacillosamine(2-) 
gellan gum 
gepinacin 
gibberellin A15 (lactone form) +  
gibberellin A7 
gilvusmycin 
glipizide  
globosumone A 
globosumone B 
globosumone C 
glochierioside A 
glochierioside B 
Gloriosine 
GNF5343 
GNF6702 
granisetron  
Granisetron hydrochloride 
graveolide 
griseochelin 
GTRI-02 
Guaiacol acetate 
guaiacylglycerol beta-coniferyl ether 
guanidinoacetic acid 
gutolactone 
H b G AcO 
hapalindole +  
hapalindole H 
hapten OTAb 
hapten OTAd 
hapten OTAe 
hapten OTAf 
helenalin  
Heptyl p-hydroxybenzoate 
hernandonine 
herquline B 
hesseltin A 
hex-2-ulofuranosyl hexopyranoside 
hexamethylenetetramine +  
Hexyl salicylic acid 
Hexylcaine 
HG-10-102-01 
hispidospermidin 
hokbusine A 
homoplatensimide A +  
homoplatensimide A methyl ester 
hop-17(21)-ene +  
hop-21(22)-ene +  
humulone 
hydracarbazine 
Hydroxyphenylethanol diacetate 
hydroxytetracaine 
hygrolidin 
hyperxanthone E 
hypoglaunine C 
hyponine D 
ibopamine 
icajine  
ikarugamycin 
iminoarginine 
indanomycin 
indanones +   
indigoidine 
indisetron 
indol-3-ylacetaldehyde  
indole-3-acetamide 
indole-3-carbaldehyde 
indole-3-carboxylic acid +   
indolecarboxamide +   
indolmycenic acid 
indolmycin 
inflexin 
Ingenol 3,20-dibenzoate  
integracin A 
integracin B 
integracin C 
integrastatin A 
integrastatin B 
integric acid 
interiotherin A 
ionomycin  
iopronic acid 
Ioxynil octanoate 
iso-precytochalasin 
Isoarthonin 
isobromindione 
isobrucein A 
isobutyl benzoate 
isocomplestatin 
isofetamid 
isoflavanones +   
isoflavones +   
isonixin 
isonocardicin C 
isopentenyldehydrorhodopin 
isopentylamine 
isophorone +   
isopropyl salicylate +   
isotanshinone IIB 
isotenuazonic acid 
isotianil 
isoxicam 
ivacaftor +   
jadomycin B 
Jasmone 
juglanin A 
K-252a +   
kadsurenin C 
kadsurenin K 
kadsurenin L 
kalimantacin A 
kalimantacin B 
kalimantacin C 
kanamycin A +   
kanamycin A(4+) +  
Kansuinine B 
kasugamycin 
ketocytochalasin 
ketolactone +  
ketotifen  
klymollin A 
klymollin B 
kweichowenol B 
L-2-aminopentanoic acid 
L-2-aminopentanoic acid zwitterion 
L-685,458 +  
L-alpha-amino-gamma-oxalylaminobutyric acid 
L-altrarate(1-) 
L-altraric acid 
L-BMAA 
L-dihydroanticapsin 
L-erythrulose 4-phosphate 
L-erythrulose 4-phosphate(2-) 
L-homophenylalanine 
L-leucine 4-methoxy-2-naphthylamide 
L-ribonic acid 
L-tagatofuranose 6-phosphate(2-) 
lactamide 
lactiflorin 
lancifodilactone G 
lancovutide 
lanosterol +   
lanthionine +   
laquinimod  
leflunomide  
lenvatinib 
leptomycin A 
leptomycin B  
leucinocaine 
leucomycin +  
leucomycin V 
leupeptin  
levobunolol +   
levodione 
lidocaine +   
lignin cw compound-116 
lignin cw compound-138 
lignin cw compound-195 
lignin cw compound-202 
lignin cw compound-214 
lignin cw compound-218 
lignin cw compound-251 
lignin cw compound-254 
lignin cw compound-255 
lignin cw compound-280 
lignin cw compound-294 
lignin cw compound-3010 
lignin cw compound-3035 
lignin cw compound-3037 
lignin cw compound-3039 
lignin cw compound-3041 
lignin cw compound-99 
lincomycin +   
lindechunine A 
linkable pelitinib analogue 
linkable staurosporine analogue 
linkable sunitinib analogue 
liphagal 
lipid A 1,4'-bis(2-aminoethyl diphosphate) 
lipoamide +   
liriodenine 
lisuride +   
locoracemoside B 
loperamide  
lorlatinib 
lornoxicam  
LSM-17203 
LSM-19765 
LSM-20401 
LSM-20628 
LSM-20806 
LSM-23565 
LSM-2664 
LSM-31359 
LSM-31922 
LSM-3488 
LSM-36779 
LSM-3727 
LTX-109 
lucensimycin E 
lumacaftor +  
luminespib 
Luteoskyrin 
luzonial A 
luzonial B 
LY-2157299  
LY-221481 
lychnostatin 1 
lychnostatin 2 
lycojapodine A 
lysergic acid diethylamide  
lysikokianoside 1 
macrocin 
malacidin A 
malacidin B 
mandelamide +  
maraviroc  
marinacarboline B 
MCB-613 
Me-YTM-T 
Medinoterb acetate 
meloxicam  
menthyl salicylate 
Meprylcaine hydrochloride 
Metabutethamine 
metabutoxycaine 
metazachlor  
metazachlor ESA 
metazachlor OXA 
methane +   
methotrexate  
methoxy mycolic acid 
methoxyiminoacetamide strobilurin antifungal agent +  
methyl (13E)-11,16-dihydroxy-16-methyl-9-oxoprost-13-en-1-oate +   
methyl 2-[(2R,4aR,12aR)-5-methyl-6-oxo-8-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]acetate 
methyl 2-[(2R,4aS,12aS)-5-methyl-6-oxo-8-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]acetate 
methyl 2-[(2S,4aS,12aR)-5-methyl-6-oxo-8-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-2-yl]acetate 
methyl 2-\{[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl\}benzoate 
methyl 2-\{[5-(\{3-chloro-4-[(5S)-1,1-dioxido-3-oxo-1,2-thiazolidin-5-yl]-N-(phenylsulfonyl)-L-phenylalanyl\}amino)pentyl]oxy\}-6-hydroxybenzoate 
methyl 3,4-dihydroxy-5-(3'-methyl-2'-butenyl)benzoate 
methyl 4-\{[(\{[(2R,5S)-5-\{[(2S)-2-(aminomethyl)pyrrolidin-1-yl]carbonyl\}pyrrolidin-2-yl]methyl\}amino)carbonyl]amino\}benzoate 
methyl 4-acetoxy-3-methoxybenzoate 
methyl 4-amino-2-(2,3-dihydroxy-3-methylbutyl)benzoate 
methyl anthranilate 
methyl benzoate 
methyl brevifolincarboxylate 
methyl gamma-D-aspartate 
methyl gamma-linolenate 
methyl N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alaninate +  
methyl N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(phenylacetyl)alaninate +  
methyl N-(2,6-dimethylphenyl)-N-2-furoylalaninate +  
methyl N-methylanthranilate 
methyl p-anisate 
methyl pentadecanoate 
methyl salicylate  
methyl syringate 
methyl vanillate +  
methyl-4-acetoxybenzoate 
methyl-4-hydroxybenzoate O-sulfate 
methymycin 
methysergide  
metominostrobin 
metribuzin 
metronidazole benzoate 
metsulfuron methyl  
microcystin LF  
microcystin LW 
microcystin RR  
microcystin-LR  
milbemycin +   
mimosifolenone 
minheryin G 
mirabegron 
mitomycin +   
mivotilate 
monoanhydrobacterioruberin 
monocrotophos  
monodechloroaminopyrrolnitrin 
morellic acid +  
morellin +  
MTIC 
mupirocin 
muramic acid +  
mutalomycin 
mycinamicin +  
Mycoplasma genitalium metabolite +   
mycothiol +  
Myricanone 
myristyl palmitate 
myxochelin B 
myxothiazol  
N'-(2-aminophenyl)-N-(4-methylphenyl)heptanediamide 
N'-(2-aminophenyl)-N-[(2R,3R)-2-[[1,3-benzodioxol-5-ylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]heptanediamide 
N'-(2-aminophenyl)-N-[(2R,3R)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]heptanediamide 
N'-(2-aminophenyl)-N-[(2R,3R)-2-[[cyclopropylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]heptanediamide 
N'-(2-aminophenyl)-N-[(2R,3R)-2-[[cyclopropylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]heptanediamide 
N'-(2-aminophenyl)-N-[(2R,3S)-2-[[(3,4-dichlorophenyl)methyl-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]heptanediamide 
N'-(2-aminophenyl)-N-[(2R,3S)-2-[[(3,4-dichlorophenyl)methyl-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]heptanediamide 
N'-(2-aminophenyl)-N-[(2R,3S)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]heptanediamide 
N'-(2-aminophenyl)-N-[(2R,3S)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]heptanediamide 
N'-(2-aminophenyl)-N-[(2R,3S)-2-[[cyclopropylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]heptanediamide 
N'-(2-aminophenyl)-N-[(2R,3S)-2-[[cyclopropylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]heptanediamide 
N'-(2-aminophenyl)-N-[(2S,3R)-2-[[(3,4-dichlorophenyl)methyl-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]heptanediamide 
N'-(2-aminophenyl)-N-[(2S,3R)-2-[[(3,4-dichlorophenyl)methyl-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]heptanediamide 
N'-(2-aminophenyl)-N-[(2S,3R)-2-[[(3,4-dichlorophenyl)methyl-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]heptanediamide 
N'-(2-aminophenyl)-N-[(2S,3R)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]heptanediamide 
N'-(2-aminophenyl)-N-[(2S,3R)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]heptanediamide 
N'-(2-aminophenyl)-N-[(2S,3R)-2-[[cyclopropylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]heptanediamide 
N'-(2-aminophenyl)-N-[(2S,3R)-2-[[cyclopropylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]heptanediamide 
N'-(2-aminophenyl)-N-[(2S,3S)-2-[[(3,4-dichlorophenyl)methyl-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]heptanediamide 
N'-(2-aminophenyl)-N-[(2S,3S)-2-[[(3,4-dichlorophenyl)methyl-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]heptanediamide 
N'-(2-aminophenyl)-N-[(2S,3S)-2-[[1,3-benzodioxol-5-ylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]heptanediamide 
N'-(2-aminophenyl)-N-[(2S,3S)-2-[[1,3-benzodioxol-5-ylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]heptanediamide 
N'-(2-aminophenyl)-N-[(2S,3S)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]heptanediamide 
N'-(2-aminophenyl)-N-[(2S,3S)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]heptanediamide 
N'-(2-aminophenyl)-N-[(2S,3S)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]heptanediamide 
N'-(2-aminophenyl)-N-[(2S,3S)-2-[[cyclopropylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]heptanediamide 
N'-(2-aminophenyl)-N-[(2S,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-(phenylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]heptanediamide 
N'-[(2-chlorophenyl)-oxomethyl]-1-ethyl-4-hydroxy-2-oxo-3-quinolinecarbohydrazide 
N'-[(3-phenyl-4-pyrazolylidene)methyl]-2-thiophenecarbohydrazide 
N'-[4-(3-methoxyphenyl)-2-thiazolyl]-2-thiophenecarbohydrazide 
N'-hydroxy-N-(3-pyridinyl)octanediamide 
N(3)-(4-methoxyfumaroyl)-2,3-diaminopropionic acid 
N(3)-fumaramoyl-(S)-2,3-diaminopropanoic acid 
N(3)-fumaroyl-(S)-2,3-diaminopropanoic acid 
N(4)-aminopropylspermidine 
N(4)-aminopropylspermidine(4+) 
N(4)-aminopropylspermine 
N(4)-aminopropylspermine(5+) 
N(4)-bis(aminopropyl)spermidine(1+) 
N(4)-bis(aminopropyl)spermidine(5+) 
N(6)-(3,5-dioxo-1,2-diphenylpyrazolidin-4-ylacetyl)-6-aminohexanoic acid 
N(6)-carbamoylmethyl-2'-deoxyadenosine 
N(6)-carbamoylmethyl-2'-deoxyadenosine 5'-monophosphate 
N(6)-carbamoylmethyladenine 
N(6)-lactobionoylhexane-1,6-diamine 
N,4-dimethyl-5-phenyl-2-thiophenecarboxamide 
N,5-bis(4-methoxyphenyl)-2-thiophenecarboxamide 
N,N,4-trimethyl-2-[[(5-methyl-2-furanyl)-oxomethyl]amino]-5-thiazolecarboxamide 
N,N,N-trimethylglycyl-CoA 
N,N,N-trimethylglycyl-CoA(3-) 
N,N-dicyclohexyl-5-propyl-3-isoxazolecarboxamide 
N,N-diethyl-2-(naphthalen-1-yloxy)propanamide +   
N,N-diethyl-3-hydroxybut-2-enamide +   
N,N-diethyl-m-toluamide  
N,N-diethylcyanoacetamide 
N,N-dimethylacetamide 
N-(1,1-dioxo-2,3-dihydrothiophen-3-yl)-N-(2-ethylphenyl)-2-thiophenecarboxamide 
N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-1-ethyl-6-(4-morpholinylsulfonyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxamide 
N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-7-methoxy-2-oxo-8-pentoxy-1H-quinoline-3-carboxamide 
N-(1-thiophen-2-ylethylideneamino)-2-thiophenecarboxamide 
N-(1H-benzimidazol-2-yl)-1-ethyl-4-hydroxy-2-oxo-3-quinolinecarboxamide 
N-(2,3-dimethylphenyl)-3-methyl-5-(4-morpholinylsulfonyl)-2-benzofurancarboxamide 
N-(2,4-difluorophenyl)-6-(propylthio)-3-pyridinecarboxamide 
N-(2,4-dimethoxyphenyl)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)-1-oxoethyl]amino]-2-benzofurancarboxamide 
N-(2,4-dimethoxyphenyl)-3-[[2-furanyl(oxo)methyl]amino]-2-benzofurancarboxamide 
N-(2,4-dimethylphenyl)-3-methyl-5-(4-morpholinylsulfonyl)-2-benzofurancarboxamide 
N-(2,5-dimethoxyphenyl)-4-oxo-3-(2-phenylethyl)-2-sulfanylidene-1H-quinazoline-7-carboxamide 
N-(2,5-dimethylphenyl)-2-benzofurancarboxamide 
N-(2,6-dibromo-4-methylphenyl)-3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxamide 
N-(2,6-diethylphenyl)-2-chloroacetamide  
N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)-3-phenylpropanamide 
N-(2,6-dimethylphenyl)-2-\{4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]piperazin-1-yl\}acetamide +   
N-(2,6-dimethylphenyl)-5-(4-methyl-3-thiophenyl)-2-furancarboxamide 
N-(2-adamantyl)-4-bromo-1-methyl-3-pyrazolecarboxamide 
N-(2-amino-4-fluorophenyl)-3-[1-(3-phenylprop-2-enyl)-4-pyrazolyl]-2-propenamide 
N-(2-aminophenyl)-1-butyl-4-hydroxy-2-oxo-3-quinolinecarboxamide 
N-(2-aminophenyl)-2-anilino-5-pyrimidinecarboxamide 
N-(2-aminophenyl)-2-pyrazinecarboxamide 
N-(2-aminophenyl)-3-pyridinecarboxamide 
N-(2-aminophenyl)-4-hydroxy-2-oxo-1-pentyl-3-quinolinecarboxamide 
N-(2-aminophenyl)-4-pyridinecarboxamide 
N-(2-aminophenyl)-6-methyl-3-pyridinecarboxamide 
N-(2-aminophenyl)-7-[(3-chloro-6-methyl-5,5-dioxo-11H-benzo[c][2,1]benzothiazepin-11-yl)amino]heptanamide 
N-(2-aminophenyl)-N'-[(2R,3R)-2-[[(3,4-dichlorophenyl)methyl-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]heptanediamide 
N-(2-aminophenyl)-N'-[(2R,3R)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]heptanediamide 
N-(2-aminophenyl)-N'-[(2R,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-(phenylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]heptanediamide 
N-(2-aminophenyl)-N'-[(2R,3S)-2-[[(3,4-dichlorophenyl)methyl-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]heptanediamide 
N-(2-aminophenyl)-N'-[(2S,3S)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]heptanediamide 
N-(2-bromo-4-methylphenyl)-5-ethyl-3-thiophenecarboxamide 
N-(2-butan-2-ylphenyl)-7-nitro-1H-indole-2-carboxamide 
N-(2-carbamoylphenyl)-4-ethyl-5-methyl-3-thiophenecarboxamide 
N-(2-chloro-3-pyridinyl)-2-[[5-(3-methylanilino)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]thio]acetamide 
N-(2-chlorobenzyl)-1-(2,5-dimethylphenyl)benzimidazole-5-carboxamide 
N-(2-chlorophenyl)-2-[[cyclopropyl(oxo)methyl]amino]-4-methyl-5-thiazolecarboxamide 
N-(2-chlorophenyl)-4-hydroxy-2-oxo-1-pentyl-3-quinolinecarboxamide 
N-(2-chlorophenyl)-5-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylsulfonyl)-3-methyl-2-benzofurancarboxamide 
N-(2-chlorophenyl)-5-(2-pyridinyl)-2-thiophenecarboxamide 
N-(2-chlorophenyl)-5-nitro-2-furancarboxamide 
N-(2-cyano-1-cyclopentenyl)-1-ethyl-3-pyrazolecarboxamide 
N-(2-cyano-3-methylbutan-2-yl)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propanamide +  
N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-2-chloroacetamide 
N-(2-ethylphenyl)-5-(3-hydroxyphenyl)-3-isoxazolecarboxamide 
N-(2-fluorophenyl)-6-(1,2,4-triazol-1-yl)-3-pyridinecarboxamide 
N-(2-furanylmethyl)-5-(4-morpholinyl)-4-phenyl-2-thiophenecarboxamide 
N-(2-furanylmethyl)-5-methyl-4-phenyl-3-thiophenecarboxamide 
N-(2-furanylmethylideneamino)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide 
N-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-1,3-dioxo-2-propyl-5-isoindolecarboxamide 
N-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-2-furancarboxamide 
N-(2-hydroxyphenyl)-2-pyridinecarboxamide 
N-(2-hydroxyphenyl)-3-pyridinecarboxamide 
N-(2-hydroxyphenyl)-4-pyridinecarboxamide 
N-(2-methoxyphenyl)-2-methyl-4-[(2-oxo-1-naphthalenylidene)methylamino]-3-pyrazolecarboxamide 
N-(2-methoxyphenyl)-5-methyl-3-(1-naphthalenylmethyl)-4-oxo-6-thieno[2,3-d]pyrimidinecarboxamide 
N-(2-methoxyphenyl)-5-methyl-3-[(2-methylphenyl)methyl]-4-oxo-6-thieno[2,3-d]pyrimidinecarboxamide 
N-(2-methoxyphenyl)-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide 
N-(2-phenylphenyl)-2-pyrazinecarboxamide 
N-(2-phosphonoethyl)cholamide 
N-(2-pyridinyl)-2-[[5-(3-pyridinyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]thio]acetamide 
N-(2-pyridinyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide 
N-(2-sulfanylidene-3H-1,3,4-thiadiazol-5-yl)-2-furancarboxamide 
N-(2-tert-butyl-5-oxo-4,6-dihydrothieno[3,4-c]pyrazol-3-yl)-2-thiophenecarboxamide 
N-(2-tert-butylphenyl)-2,2-dioxo-3,4-dihydro-[1,2,4]thiadiazino[3,4-b][1,3]benzothiazole-8-carboxamide 
N-(3,3,5-trimethylcyclohexyl)-1H-1,2,4-triazole-5-carboxamide 
N-(3,4-dimethoxyphenyl)-7-methoxy-4,5-dihydrobenzo[g][1,2]benzoxazole-3-carboxamide 
N-(3,4-dimethylphenyl)-3-methyl-5-(4-morpholinylsulfonyl)-2-benzofurancarboxamide 
N-(3,4-dimethylphenyl)-5-(2-furanyl)-3-isoxazolecarboxamide 
N-(3,5-dimethoxyphenyl)-2-thiophenecarboxamide 
N-(3,5-dimethylphenyl)-2,5-dimethyl-1-(thiophen-2-ylmethyl)-3-pyrrolecarboxamide 
N-(3-acetamidopropyl)-4-aminobutanal 
N-(3-acetylphenyl)-5,7-dimethyl-2-pyrazolo[1,5-a]pyrimidinecarboxamide 
N-(3-acetylphenyl)-5,7-dimethyl-3-pyrazolo[1,5-a]pyrimidinecarboxamide 
N-(3-acetylphenyl)-5-propan-2-yl-3-isoxazolecarboxamide 
N-(3-carbamoyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)-2-methyl-3-pyrazolecarboxamide 
N-(3-carbamoyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)-5-methyl-4-nitro-3-isoxazolecarboxamide 
N-(3-carbamoyl-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-yl)-4-chloro-2-methyl-3-pyrazolecarboxamide 
N-(3-carbamoyl-5-propyl-2-thiophenyl)-2-methyl-3-furancarboxamide 
N-(3-carbamoyl-5-propyl-2-thiophenyl)-2-oxolanecarboxamide 
N-(3-carbamoyl-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)-3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxamide 
N-(3-chlorophenyl)-1-ethyl-5-methyl-4-pyrazolecarboxamide 
N-(3-chlorophenyl)-1H-imidazole-5-carboxamide 
N-(3-chlorophenyl)-5-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylsulfonyl)-3-methyl-2-benzofurancarboxamide 
N-(3-cyano-2-thiophenyl)-2-[(1-methyl-2-imidazolyl)thio]acetamide 
N-(3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)-2-[(3-cyano-6-thiophen-2-yl-2-pyridinyl)thio]acetamide 
N-(3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)-5-(2-methylpropyl)-3-isoxazolecarboxamide 
N-(3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)-5-methyl-4-nitro-3-isoxazolecarboxamide 
N-(3-cyano-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-yl)-5-cyclopropyl-3-isoxazolecarboxamide 
N-(3-cyano-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)-5-methyl-3-isoxazolecarboxamide 
N-(3-hydroxyphenyl)-3-pyrazolo[1,5-a]pyrimidinecarboxamide 
N-(3-hydroxyphenyl)-5-methyl-3-furancarboxamide 
N-(3-methoxyphenyl)-1,3-dioxo-2-(2-oxolanylmethyl)-5-isoindolecarboxamide 
N-(3-methoxyphenyl)-2-(3-methoxypropyl)-1,3-dioxo-5-isoindolecarboxamide 
N-(3-methoxyphenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide 
N-(3-methylphenyl)-4-(4-nitrophenyl)-2-phenyl-5-thiazolecarboxamide 
N-(3-nitrophenyl)-1,3-benzodioxole-5-carboxamide 
N-(3-oxododecanoyl)-L-homoserine lactone 
N-(3-pyridinyl)-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-carboxamide 
N-(3-pyridinyl)-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[d]isoxazole-3-carboxamide 
N-(4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-yl)-4-thiophen-2-ylbutanamide 
N-(4,5-dihydrothiazol-2-yl)-1-ethyl-3-pyrazolecarboxamide 
N-(4-acetylphenyl)-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[d]isoxazole-3-carboxamide 
N-(4-acetylphenyl)-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d]isoxazole-3-carboxamide 
N-(4-acetylphenyl)-5-[(phenylthio)methyl]-2-furancarboxamide 
N-(4-aminobutyl)dabigatranamide 
N-(4-bromo-2-fluorophenyl)-2-methyl-3-furancarboxamide 
N-(4-bromophenyl)-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-pyrrolecarboxamide 
N-(4-bromophenyl)-5-tert-butyl-2-methyl-4-nitro-3-pyrazolecarboxamide 
N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-5-cyclopropyl-3-isoxazolecarboxamide 
N-(4-chloro-2-fluorophenyl)-3-(methoxymethyl)-2-benzofurancarboxamide 
N-(4-chlorophenyl)-2,5-dimethyl-1-(thiophen-2-ylmethyl)-3-pyrrolecarboxamide 
N-(4-chlorophenyl)-5-methyl-2-[(4-methylphenyl)methyl]-3-pyrazolecarboxamide 
N-(4-chlorophenyl)-7,8-dimethoxy-1-oxo-2-benzothiopyran-3-carboxamide 
N-(4-chlorophenyl)-N-ethyl-6-(propan-2-ylamino)-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxamide 
N-(4-cyano-2-methyl-3-pyrazolyl)-5-(4-methylphenyl)-3-isoxazolecarboxamide 
N-(4-ethoxyphenyl)-1,2,5-thiadiazole-3-carboxamide 
N-(4-ethoxyphenyl)-1,5-dimethyl-4-oxo-2-pyrrolo[3,2-c]quinolinecarboxamide 
N-(4-ethylphenyl)-2-(2-furanylmethyl)-1,3-dioxo-5-isoindolecarboxamide 
N-(4-ethylphenyl)-4-oxo-3H-phthalazine-1-carboxamide 
N-(4-ethylphenyl)-5-(2-furanyl)-3-isoxazolecarboxamide 
N-(4-fluoro-3-nitrophenyl)-3-methyl-2-thiophenecarboxamide 
N-(4-fluorophenyl)-2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxamide 
N-(4-fluorophenyl)-3H-benzimidazole-5-carboxamide 
N-(4-fluorophenyl)-5-methyl-1H-indole-2-carboxamide 
N-(4-fluorophenyl)-7-methoxy-2-thieno[2,3-b]quinolinecarboxamide 
N-(4-methoxyphenyl)-2-(2-methylpropyl)-4-quinolinecarboxamide 
N-(4-methoxyphenyl)-2-benzofurancarboxamide 
N-(4-methoxyphenyl)-5-(phenoxymethyl)-2-furancarboxamide 
N-(4-methoxyphenyl)-5-[(4-methylphenyl)methyl]-2-furancarboxamide 
N-(4-methoxyphenyl)-5-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furancarboxamide 
N-(4-methoxyphenyl)-N-thiophen-2-ylsulfonyl-2-furancarboxamide 
N-(4-methyl-2-nitrophenyl)-2-furancarboxamide 
N-(4-methyl-2-thiazolyl)-2-[(5-pyridin-4-yl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)thio]acetamide 
N-(4-methylphenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carboxamide 
N-(4-methylphenyl)-6-(1-pyrazolyl)-3-pyridinecarboxamide 
N-(4-nitrophenyl)-3-oxovalidamine 
N-(4-oxo-2-thieno[3,2-d][1,3]thiazinyl)-2-furancarboxamide 
N-(4-tert-butyl-2-thiazolyl)-5-methyl-2-thiophenecarboxamide 
N-(5-bromo-2-hydroxyphenyl)-5-propyl-3-isoxazolecarboxamide 
N-(5-carbamoyl-2-methoxyphenyl)-3-(2,4-dimethoxyphenyl)-4-oxo-2-sulfanylidene-1H-quinazoline-7-carboxamide 
N-(5-chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-1-methyl-4-(4-morpholinylsulfonyl)-2-pyrrolecarboxamide 
N-(5-chloro-2-methoxyphenyl)-2,4-dimethyl-5-oxazolecarboxamide 
N-(5-chloro-2-methoxyphenyl)-5-cyclopropyl-3-isoxazolecarboxamide 
N-(5-chloro-2-pyridinyl)-2-(3,5-dimethyl-4-nitro-1-pyrazolyl)acetamide 
N-(5-chloro-2-pyridinyl)-2-ethyl-3-pyrazolecarboxamide 
N-(5-cyclohexyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-2-furancarboxamide 
N-(5-ethyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-2-[[5-(2-methyl-3-furanyl)-4-(2-methylpropyl)-1,2,4-triazol-3-yl]thio]acetamide 
N-(5-ethyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-3-(2-furanyl)-2-propenamide 
N-(5-fluoro-2-methylphenyl)-1,3-benzodioxole-5-carboxamide 
N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-2-[[1-(phenylmethyl)-2-imidazolyl]thio]acetamide 
N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-N-phenyl-2-pyrazinecarboxamide 
N-(5-methyl-2-thiazolyl)cyclopentanecarboxamide 
N-(5-nitro-2-pyridinyl)cyclopropanecarboxamide 
N-(5-tert-butyl-2-methoxyphenyl)-3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxamide 
N-(6-aminohexanoyl)-6-aminohexanoic acid 
N-(6-methoxy-3-pyridinyl)-2-thiophenecarboxamide 
N-(6-methoxy-3-pyridinyl)-3-methyl-2-thiophenecarboxamide 
N-(6-methyl-2-pyridinyl)-2-(phenylmethyl)sulfonylacetamide 
N-(6-tert-butyl-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)-5-cyclopropyl-3-isoxazolecarboxamide 
N-(\{4'-[(1-benzofuran-2-ylcarbonyl)amino]biphenyl-4-yl\}sulfonyl)-L-valine 
N-(benzenesulfonyl)-N-(4-methoxyphenyl)-3-pyridinecarboxamide 
N-(cyclopentylideneamino)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-3-carboxamide 
N-(gamma-L-glutamyl)-L-alaninol 
N-(gamma-L-glutamyl)-L-alaninol zwitterion 
N-(naphthyl)carboxamide +   
N-(p-nitrophenyl)-beta-alaninamide 
N-(tert-butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide 
N-[(1-ethyl-2-oxo-6-benzo[cd]indolyl)sulfonyl]-N-(4-methoxyphenyl)-3-pyridinecarboxamide 
N-[(1R)-2-(tert-butylamino)-2-oxo-1-(3-pyridinyl)ethyl]-N-(4-tert-butylphenyl)-2-furancarboxamide 
N-[(1S)-1-(1,3-benzothiazol-2-ylcarbonyl)-4-carbamimidamidobutyl]cyclopentanecarboxamide 
N-[(1S)-1-\{[(3S,4S,7R)-3-hydroxy-7-methyl-1-(pyridin-2-ylsulfonyl)-2,3,4,7-tetrahydro-1H-azepin-4-yl]carbamoyl\}-3-methylbutyl]-1-benzofuran-2-carboxamide 
N-[(1S)-2-(tert-butylamino)-2-oxo-1-(3-pyridinyl)ethyl]-N-(4-tert-butylphenyl)-2-furancarboxamide 
N-[(1S)-3-methyl-1-(\{(4S)-3-oxo-1-[(3-pyridin-2-ylphenyl)acetyl]azepan-4-yl\}carbamoyl)butyl]-5-(2-morpholin-4-ylethoxy)-1-benzofuran-2-carboxamide 
N-[(1S)-3-methyl-1-\{[(4S)-3-oxo-1-(pyridin-2-ylsulfonyl)azepan-4-yl]carbamoyl\}butyl]-1-benzofuran-2-carboxamide 
N-[(2-bromo-3-phenylprop-2-enylidene)amino]-5-(2-furanyl)-1H-pyrazole-3-carboxamide 
N-[(2-bromophenyl)methyl]-2-thiophenecarboxamide 
N-[(2-ethyl-1-piperidinyl)-sulfanylidenemethyl]-2-thiophenecarboxamide 
N-[(2-fluorophenyl)methyl]-2-thiophenecarboxamide 
N-[(2-fluorophenyl)methylideneamino]-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide 
N-[(2R,3R)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxamide 
N-[(2R,3R)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-2-(1-tetrazolyl)acetamide 
N-[(2R,3R)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxamide 
N-[(2R,3R)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxamide 
N-[(2R,3R)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2R,3R)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4-(dimethylamino)butanamide 
N-[(2R,3R)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2R,3R)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4-(dimethylamino)butanamide 
N-[(2R,3R)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-2-[[[[(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)amino]-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-2-[[[[(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)amino]-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2R,3R)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-2-(1-tetrazolyl)acetamide 
N-[(2R,3R)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-4-(dimethylamino)butanamide 
N-[(2R,3R)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-4-(dimethylamino)butanamide 
N-[(2R,3R)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2R,3R)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-2-[[cyclopropylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-2-[[cyclopropylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2R,3R)-2-[[cyclopropylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(methylsulfonyl)amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(methylsulfonyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(methylsulfonyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-[oxo-(propan-2-ylamino)methyl]amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-[oxo-(propan-2-ylamino)methyl]amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-[oxo-(propan-2-ylamino)methyl]amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-[oxo-(propan-2-ylamino)methyl]amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-[oxo-(propan-2-ylamino)methyl]amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[2-oxo-2-(2-thiazolylamino)ethyl]-3,6-dihydro-2H-pyran-3-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-1-((2S)-2-\{[(cyclopentylamino)carbonyl]amino\}-3-methylbutanoyl)-2-(1-formylcyclobutan-1-yl)pyrrolidin-3-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxamide 
N-[(2R,3S)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-2-(1-tetrazolyl)acetamide 
N-[(2R,3S)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2R,3S)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4-(dimethylamino)butanamide 
N-[(2R,3S)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2R,3S)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxamide 
N-[(2R,3S)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4-(dimethylamino)butanamide 
N-[(2R,3S)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-2-[[[[(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)amino]-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2R,3S)-2-[[[[(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)amino]-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2R,3S)-2-[[[[(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)amino]-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2R,3S)-2-[[[[(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)amino]-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-2-[[[[(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)amino]-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2R,3S)-2-[[[[(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)amino]-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-4-(dimethylamino)butanamide 
N-[(2R,3S)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2R,3S)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-2-[[cyclopropylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-2-(1-tetrazolyl)acetamide 
N-[(2R,3S)-2-[[cyclopropylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2R,3S)-2-[[cyclopropylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-2-[[cyclopropylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-2-(1-tetrazolyl)acetamide 
N-[(2R,3S)-2-[[cyclopropylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4-(dimethylamino)butanamide 
N-[(2R,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(thiophen-2-ylsulfonyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-[oxo-(propan-2-ylamino)methyl]amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-[oxo-(propan-2-ylamino)methyl]amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-[oxo-(propan-2-ylamino)methyl]amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(methylsulfonyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-[oxo-(propan-2-ylamino)methyl]amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-[oxo-(propan-2-ylamino)methyl]amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-[oxo-(propan-2-ylamino)methyl]amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3S,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[2-oxo-2-(2-thiazolylamino)ethyl]-3,6-dihydro-2H-pyran-3-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,3S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[2-oxo-2-(2-thiazolylamino)ethyl]-3,6-dihydro-2H-pyran-3-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2R,4aR,12aR)-2-[2-(cyclohexylmethylamino)-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2R,4aR,12aR)-2-[2-(cyclopentylamino)-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-5-methyl-1,2-oxazole-3-carboxamide 
N-[(2R,4aR,12aR)-2-[2-(ethylamino)-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-5-methyl-3-isoxazolecarboxamide 
N-[(2R,4aR,12aR)-2-[2-[(1,3-dimethyl-4-pyrazolyl)amino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2R,4aR,12aR)-2-[2-[(2-fluorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2R,4aR,12aR)-2-[2-[(3,4-dichlorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-thiazolecarboxamide 
N-[(2R,4aR,12aR)-2-[2-[(3-fluorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]butanamide 
N-[(2R,4aR,12aR)-2-[2-[(3-methoxyphenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-2-thiophenecarboxamide 
N-[(2R,4aR,12aR)-5-methyl-2-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-oxoethyl]-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-thiazolecarboxamide 
N-[(2R,4aR,12aR)-5-methyl-2-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-oxoethyl]-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]oxane-4-carboxamide 
N-[(2R,4aR,12aR)-5-methyl-6-oxo-2-[2-oxo-2-(2-pyridin-4-ylethylamino)ethyl]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2R,4aR,12aR)-5-methyl-6-oxo-2-[2-oxo-2-(propylamino)ethyl]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-5-methyl-3-isoxazolecarboxamide 
N-[(2R,4aR,12aR)-5-methyl-6-oxo-2-[2-oxo-2-[[(1R)-1-phenylethyl]amino]ethyl]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-5-methyl-3-isoxazolecarboxamide 
N-[(2R,4aR,12aS)-2-[2-(cyclohexylmethylamino)-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2R,4aR,12aS)-2-[2-(cyclopentylamino)-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-5-methyl-1,2-oxazole-3-carboxamide 
N-[(2R,4aR,12aS)-2-[2-[(1,3-dimethyl-4-pyrazolyl)amino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2R,4aR,12aS)-2-[2-[(2-fluorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2R,4aR,12aS)-2-[2-[(3-fluorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]butanamide 
N-[(2R,4aR,12aS)-2-[2-[(3-methoxyphenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-2-thiophenecarboxamide 
N-[(2R,4aR,12aS)-5-methyl-2-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-oxoethyl]-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2R,4aR,12aS)-5-methyl-2-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-oxoethyl]-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-1,3-thiazole-4-carboxamide 
N-[(2R,4aR,12aS)-5-methyl-6-oxo-2-[2-oxo-2-(2-pyridin-4-ylethylamino)ethyl]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2R,4aS,12aR)-2-[2-(cyclohexylmethylamino)-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]oxane-4-carboxamide 
N-[(2R,4aS,12aR)-2-[2-(cyclopentylamino)-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-5-methyl-3-isoxazolecarboxamide 
N-[(2R,4aS,12aR)-2-[2-[(1,3-dimethyl-4-pyrazolyl)amino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2R,4aS,12aR)-2-[2-[(2-fluorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2R,4aS,12aR)-2-[2-[(3-fluorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]butanamide 
N-[(2R,4aS,12aR)-2-[2-[(3-methoxyphenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-2-thiophenecarboxamide 
N-[(2R,4aS,12aR)-5-methyl-2-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-oxoethyl]-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2R,4aS,12aR)-5-methyl-2-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-oxoethyl]-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-thiazolecarboxamide 
N-[(2R,4aS,12aR)-5-methyl-6-oxo-2-[2-oxo-2-(2-pyridin-4-ylethylamino)ethyl]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2R,4aS,12aS)-2-[2-(cyclobutylamino)-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-3,3,3-trifluoropropanamide 
N-[(2R,4aS,12aS)-2-[2-(cyclohexylmethylamino)-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2R,4aS,12aS)-2-[2-[(1,3-dimethyl-4-pyrazolyl)amino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2R,4aS,12aS)-2-[2-[(2-fluorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2R,4aS,12aS)-2-[2-[(3-fluorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]butanamide 
N-[(2R,4aS,12aS)-2-[2-[(3-methoxyphenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-2-thiophenecarboxamide 
N-[(2R,4aS,12aS)-5-methyl-2-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-oxoethyl]-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-thiazolecarboxamide 
N-[(2R,4aS,12aS)-5-methyl-2-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-oxoethyl]-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]oxane-4-carboxamide 
N-[(2S)-2-amino-2-carboxyethyl]-L-glutamic acid 
N-[(2S,3R)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-2-(1-tetrazolyl)acetamide 
N-[(2S,3R)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxamide 
N-[(2S,3R)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-2-(1-tetrazolyl)acetamide 
N-[(2S,3R)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2S,3R)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4-(dimethylamino)butanamide 
N-[(2S,3R)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2S,3R)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxamide 
N-[(2S,3R)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2S,3R)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4-(dimethylamino)butanamide 
N-[(2S,3R)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-2-[[[[(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)amino]-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-2-[[[[(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)amino]-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2S,3R)-2-[[[[(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)amino]-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-2-[[[[(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)amino]-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2S,3R)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-2-(1-tetrazolyl)acetamide 
N-[(2S,3R)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-4-(dimethylamino)butanamide 
N-[(2S,3R)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2S,3R)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-2-(1-tetrazolyl)acetamide 
N-[(2S,3R)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-4-(dimethylamino)butanamide 
N-[(2S,3R)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2S,3R)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4-(dimethylamino)butanamide 
N-[(2S,3R)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-2-[[cyclopropylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2S,3R)-2-[[cyclopropylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(methylsulfonyl)amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-[oxo-(propan-2-ylamino)methyl]amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-[oxo-(propan-2-ylamino)methyl]amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(methylsulfonyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-[oxo-(propan-2-ylamino)methyl]amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3R)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-[oxo-(propan-2-ylamino)methyl]amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[2-oxo-2-(2-thiazolylamino)ethyl]-3,6-dihydro-2H-pyran-3-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[2-oxo-2-(2-thiazolylamino)ethyl]-3,6-dihydro-2H-pyran-3-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-2-(1-tetrazolyl)acetamide 
N-[(2S,3S)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxamide 
N-[(2S,3S)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-2-(1-tetrazolyl)acetamide 
N-[(2S,3S)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-2-[(dimethylamino)methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2S,3S)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxamide 
N-[(2S,3S)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2S,3S)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4-(dimethylamino)butanamide 
N-[(2S,3S)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2S,3S)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-2,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxamide 
N-[(2S,3S)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4-(dimethylamino)butanamide 
N-[(2S,3S)-2-[[[(cyclohexylamino)-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-2-[[[[(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)amino]-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2S,3S)-2-[[[[(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)amino]-oxomethyl]-methylamino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2S,3S)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-4-(dimethylamino)butanamide 
N-[(2S,3S)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-2-(1-tetrazolyl)acetamide 
N-[(2S,3S)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-4-(dimethylamino)butanamide 
N-[(2S,3S)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2S,3S)-2-[[cyclohexylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-2-[[cyclopropylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2S,3S)-2-[[cyclopropylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-2-[[cyclopropylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]-4,4,4-trifluorobutanamide 
N-[(2S,3S)-2-[[cyclopropylmethyl(methyl)amino]methyl]-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-[oxo-(propan-2-ylamino)methyl]amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-[oxo-(propan-2-ylamino)methyl]amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-5-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-[oxo-(propan-2-ylamino)methyl]amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-(methylaminomethyl)-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(methylsulfonyl)amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(methylsulfonyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl(pyridin-4-ylmethyl)amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-[oxo-(propan-2-ylamino)methyl]amino]methyl]-6-oxo-2,3,4,7-tetrahydro-1,5-benzoxazonin-9-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-[oxo-(propan-2-ylamino)methyl]amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-10-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3S)-5-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-3-methyl-2-[[methyl-[oxo-(propan-2-ylamino)methyl]amino]methyl]-6-oxo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxazocin-8-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3S,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[2-oxo-2-(2-thiazolylamino)ethyl]-3,6-dihydro-2H-pyran-3-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,3S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[2-oxo-2-(2-thiazolylamino)ethyl]-3,6-dihydro-2H-pyran-3-yl]cyclopropanecarboxamide 
N-[(2S,4aR,12aR)-2-[2-(cyclohexylmethylamino)-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2S,4aR,12aR)-2-[2-(cyclopentylamino)-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-5-methyl-3-isoxazolecarboxamide 
N-[(2S,4aR,12aR)-2-[2-(cyclopropylmethylamino)-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]butanamide 
N-[(2S,4aR,12aR)-2-[2-[(1,3-dimethylpyrazol-4-yl)amino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]oxane-4-carboxamide 
N-[(2S,4aR,12aR)-2-[2-[(2-fluorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2S,4aR,12aR)-2-[2-[(3,4-dichlorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-thiazolecarboxamide 
N-[(2S,4aR,12aR)-2-[2-[(3-fluorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]butanamide 
N-[(2S,4aR,12aR)-2-[2-[(3-methoxyphenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-2-thiophenecarboxamide 
N-[(2S,4aR,12aR)-5-methyl-2-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-oxoethyl]-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2S,4aR,12aR)-5-methyl-2-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-oxoethyl]-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-1,3-thiazole-4-carboxamide 
N-[(2S,4aR,12aR)-5-methyl-6-oxo-2-[2-oxo-2-(2-pyridin-4-ylethylamino)ethyl]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2S,4aR,12aS)-2-[2-(cyclohexylmethylamino)-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]oxane-4-carboxamide 
N-[(2S,4aR,12aS)-2-[2-(cyclopentylamino)-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-5-methyl-3-isoxazolecarboxamide 
N-[(2S,4aR,12aS)-2-[2-[(1,3-dimethylpyrazol-4-yl)amino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]oxane-4-carboxamide 
N-[(2S,4aR,12aS)-2-[2-[(2-fluorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2S,4aR,12aS)-2-[2-[(3,4-dichlorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-thiazolecarboxamide 
N-[(2S,4aR,12aS)-2-[2-[(3-fluorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]butanamide 
N-[(2S,4aR,12aS)-2-[2-[(3-methoxyphenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-2-thiophenecarboxamide 
N-[(2S,4aR,12aS)-5-methyl-2-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-oxoethyl]-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2S,4aR,12aS)-5-methyl-2-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-oxoethyl]-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-1,3-thiazole-4-carboxamide 
N-[(2S,4aR,12aS)-5-methyl-6-oxo-2-[2-oxo-2-(2-pyridin-4-ylethylamino)ethyl]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2S,4aS,12aR)-2-[2-(cyclohexylmethylamino)-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2S,4aS,12aR)-2-[2-(cyclopentylamino)-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-5-methyl-3-isoxazolecarboxamide 
N-[(2S,4aS,12aR)-2-[2-[(1,3-dimethyl-4-pyrazolyl)amino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2S,4aS,12aR)-2-[2-[(2-fluorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2S,4aS,12aR)-2-[2-[(3-fluorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]butanamide 
N-[(2S,4aS,12aR)-2-[2-[(3-methoxyphenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-2-thiophenecarboxamide 
N-[(2S,4aS,12aR)-5-methyl-2-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-oxoethyl]-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2S,4aS,12aR)-5-methyl-2-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-oxoethyl]-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-thiazolecarboxamide 
N-[(2S,4aS,12aR)-5-methyl-6-oxo-2-[2-oxo-2-(2-pyridin-4-ylethylamino)ethyl]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]oxane-4-carboxamide 
N-[(2S,4aS,12aS)-2-[2-(cyclohexylmethylamino)-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]oxane-4-carboxamide 
N-[(2S,4aS,12aS)-2-[2-(cyclopentylamino)-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-5-methyl-3-isoxazolecarboxamide 
N-[(2S,4aS,12aS)-2-[2-[(1,3-dimethyl-4-pyrazolyl)amino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2S,4aS,12aS)-2-[2-[(2-fluorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[(2S,4aS,12aS)-2-[2-[(3,4-dichlorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-thiazolecarboxamide 
N-[(2S,4aS,12aS)-2-[2-[(3-fluorophenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]butanamide 
N-[(2S,4aS,12aS)-2-[2-[(3-methoxyphenyl)methylamino]-2-oxoethyl]-5-methyl-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]thiophene-2-carboxamide 
N-[(2S,4aS,12aS)-5-methyl-2-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-oxoethyl]-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(2S,4aS,12aS)-5-methyl-2-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-oxoethyl]-6-oxo-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-thiazolecarboxamide 
N-[(2S,4aS,12aS)-5-methyl-6-oxo-2-[2-oxo-2-(2-pyridin-4-ylethylamino)ethyl]-2,3,4,4a,12,12a-hexahydropyrano[2,3-c][1,5]benzoxazocin-8-yl]-4-oxanecarboxamide 
N-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-4-hydroxy-2-oxo-1-propyl-3-quinolinecarboxamide 
N-[(3,5,5-trimethyl-1-cyclohex-2-enylidene)amino]-2-thiophenecarboxamide 
N-[(3-fluorophenyl)methylideneamino]-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide 
N-[(3-methyl-2-thiophenyl)methylideneamino]-2-thiophenecarboxamide 
N-[(4-chlorophenyl)methyl]-4-hydroxy-2-oxo-1-prop-2-enyl-3-quinolinecarboxamide 
N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2-(phenylmethyl)-4-thiazolecarboxamide 
N-[(5-acetyl-3-thienyl)methyl]-2-chloroacetamide semicarbazone 
N-[(5R)-5-(3,4-dichlorobenzyl)-4-oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl]thiophene-2-sulfonamide 
N-[(7-methyl-2-oxo-1H-quinolin-3-yl)methyl]-N-phenyl-2-furancarboxamide 
N-[(R)-[(1R,2R)-2-butylcyclopropyl]-(4-chlorophenyl)methyl]-2-thiophenecarboxamide 
N-[1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethyl]-1-methyl-4-oxo-6-(1-pyrrolidinylsulfonyl)-3-quinolinecarboxamide 
N-[1-(aminomethyl)cyclopropyl]-3-(morpholin-4-ylsulfonyl)-N(2)-[(1S)-2,2,2-trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethyl]-L-alaninamide 
N-[1-[(2-bromophenyl)methyl]-2-oxo-3-pyridinyl]butanamide 
N-[1-[(4-chlorophenyl)methyl]-4-pyrazolyl]cyclopentanecarboxamide 
N-[1-[(4-fluorophenyl)methyl]-3,5-dimethyl-4-pyrazolyl]-5-(2-furanyl)-3-isoxazolecarboxamide 
N-[1-[(4-fluorophenyl)methyl]-3-pyrazolyl]-5-methyl-2-furancarboxamide 
N-[1-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-pyrazolyl]-5-(2-furanyl)-3-isoxazolecarboxamide 
N-[2,2-dimethyl-3-[[oxo(thiophen-2-yl)methyl]amino]propyl]-2-thiophenecarboxamide 
N-[2,5-diethoxy-4-[[(2-furanylmethylamino)-sulfanylidenemethyl]amino]phenyl]-2-furancarboxamide 
N-[2,5-diethoxy-4-[[(2-methylpropylamino)-sulfanylidenemethyl]amino]phenyl]-2-furancarboxamide 
N-[2,5-diethoxy-4-[[2-(3-methoxyphenyl)-1-oxoethyl]amino]phenyl]-2-furancarboxamide 
N-[2,5-diethoxy-4-[[ethylamino(sulfanylidene)methyl]amino]phenyl]-2-thiophenecarboxamide 
N-[2,5-dimethoxy-4-[[oxo(thiophen-2-yl)methyl]amino]phenyl]-2-furancarboxamide 
N-[2-(1-azepanyl)phenyl]-2-(1,3-benzoxazol-2-ylthio)acetamide 
N-[2-(1-cyclohexenyl)ethyl]-5-methyl-3-isoxazolecarboxamide 
N-[2-(3-oxo-4H-quinoxalin-2-yl)-4-propan-2-ylphenyl]-2-thiophenecarboxamide 
N-[2-(3-oxo-4H-quinoxalin-2-yl)phenyl]-2-pyridinecarboxamide 
N-[2-(3-oxo-4H-quinoxalin-2-yl)phenyl]-2-thiophenecarboxamide 
N-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-4-hydroxy-2-oxo-1-propyl-3-quinolinecarboxamide 
N-[2-(4-fluorophenyl)ethyl]-5-methyl-2-thiophenecarboxamide 
N-[2-(cyclopentylamino)-2-oxoethyl]-N-(4-methoxyphenyl)-6-(1-piperidinyl)-3-pyridinecarboxamide 
N-[2-(tert-butylamino)-2-oxo-1-(3-pyridinyl)ethyl]-N-(4-tert-butylphenyl)-1H-imidazole-5-carboxamide 
N-[2-(tert-butylamino)-2-oxo-1-(3-pyridinyl)ethyl]-N-(4-tert-butylphenyl)-2-thiophenecarboxamide 
N-[2-(tert-butylamino)-2-oxo-1-(3-pyridinyl)ethyl]-N-(4-tert-butylphenyl)-5-oxazolecarboxamide 
N-[2-[(1,3-benzodioxol-5-ylmethylamino)-oxomethyl]phenyl]-2-ethoxy-3-pyridinecarboxamide 
N-[2-[2-[2-(4-ethoxyanilino)-2-oxoethyl]-5-tetrazolyl]phenyl]-2-thiophenecarboxamide 
N-[2-[2-[2-(4-methoxyanilino)-2-oxoethyl]-5-tetrazolyl]phenyl]-2-furancarboxamide 
N-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-oxomethyl]-1-piperazinyl]phenyl]-1,3-benzodioxole-5-carboxamide 
N-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-oxomethyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2-benzofurancarboxamide 
N-[2-hydroxy-2-(indol-3-yl)-2-(methylthio)ethyl]indole-3-carboxamide 
N-[2-methoxy-4-[(2-methyl-1-oxopropyl)amino]phenyl]-2-furancarboxamide 
N-[2-methoxy-4-[[2-[(3-methyl-4-oxo-2-quinazolinyl)thio]-1-oxoethyl]amino]phenyl]-2-furancarboxamide 
N-[2-methoxy-5-(4-morpholinylsulfonyl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carboxamide 
N-[2-methyl-5-(1-piperidinylsulfonyl)phenyl]-12-oxo-7,8,9,10-tetrahydro-6H-azepino[2,1-b]quinazoline-3-carboxamide 
N-[2-methyl-5-(3-methyl-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazol-6-yl)phenyl]-3-pyridinecarboxamide 
N-[3,5-dimethyl-1-(1-oxopropyl)-4-pyrazolyl]propanamide 
N-[3-(1,3-benzothiazol-2-yl)phenyl]-4-oxo-1-benzopyran-2-carboxamide 
N-[3-(1,3-dioxo-2-benzo[de]isoquinolinyl)propyl]-N-(2-methoxy-4-methylphenyl)-2-thiophenecarboxamide 
N-[3-(1,3-dioxo-2-benzo[de]isoquinolinyl)propyl]-N-(4-methoxyphenyl)-2-thiophenecarboxamide 
N-[3-(1-azepanylsulfonyl)phenyl]-4-oxo-1-benzopyran-2-carboxamide 
N-[3-(3,5-dimethyl-1-piperidinyl)propyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide 
N-[3-(3-chlorophenyl)-5-isoxazolyl]-2-(4,5,6,7-tetrahydroindazol-2-yl)acetamide 
N-[3-(7-methyl-2-imidazo[1,2-a]pyridinyl)phenyl]-2-thiophenecarboxamide 
N-[3-(dimethylsulfamoyl)-4-methylphenyl]-2-quinolinecarboxamide 
N-[3-(dimethylsulfamoyl)-4-methylphenyl]-5-methyl-2-pyrazinecarboxamide 
N-[3-[(1,3-dioxo-5-isoindolyl)oxy]phenyl]-2-furancarboxamide 
N-[3-[(2,4-dimethylphenyl)sulfamoyl]-4-methylphenyl]-3-oxo-4H-1,4-benzothiazine-6-carboxamide 
N-[3-[(2-methoxyphenyl)sulfamoyl]phenyl]-2-quinolinecarboxamide 
N-[3-[(5-bromo-3-chloro-6-oxo-1-cyclohexa-2,4-dienylidene)methylamino]phenyl]-2-furancarboxamide 
N-[3-[(cyclopropylamino)-oxomethyl]-4,5,6,7,8,9-hexahydrocycloocta[b]thiophen-2-yl]-2-furancarboxamide 
N-[3-[[2-(2,6-dimethylphenoxy)-1-oxoethyl]amino]phenyl]-2-furancarboxamide 
N-[3-[[2-(2-bromo-4,6-dimethylphenoxy)-1-oxoethyl]amino]phenyl]-2-furancarboxamide 
N-[3-[[2-furanyl(oxo)methyl]amino]phenyl]-1-isoquinolinecarboxamide 
N-[3-[[2-furanyl(oxo)methyl]amino]phenyl]-5-nitro-2-furancarboxamide 
N-[3-[oxo-(3-pyridinylmethylamino)methyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl]-2-furancarboxamide 
N-[3-[oxo-(3-pyridinylmethylamino)methyl]phenyl]-2-furancarboxamide 
N-[3-carbamoyl-5-[diethylamino(oxo)methyl]-4-methyl-2-thiophenyl]carbamic acid methyl ester 
N-[3-chloro-2-(4-morpholinyl)phenyl]-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxamide 
N-[3-chloro-4-(1,3-dioxo-2-azaspiro[4.5]decan-2-yl)phenyl]-2-pyridinecarboxamide 
N-[3-chloro-4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]-2-furancarboxamide 
N-[3-chloro-4-(2,5-dioxo-3-phenyl-1-pyrrolidinyl)phenyl]-2-pyridinecarboxamide 
N-[3-chloro-4-(3-methyl-2,5-dioxo-3-phenyl-1-pyrrolidinyl)phenyl]-2-pyridinecarboxamide 
N-[3-chloro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxamide 
N-[3-chloro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-furancarboxamide 
N-[3-chloro-4-[[2-furanyl(oxo)methyl]amino]phenyl]-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxamide 
N-[3-fluoro-4-[(7-methoxy-4-quinolinyl)oxy]phenyl]-1-(2-hydroxy-2-methylpropyl)-5-methyl-3-oxo-2-phenyl-4-pyrazolecarboxamide 
N-[4,5-bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]hexanamide 
N-[4-(1-adamantylsulfamoyl)phenyl]-4-bromo-1-methyl-3-pyrazolecarboxamide 
N-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-quinolinecarboxamide 
N-[4-(2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]acetamide 
N-[4-(2-pyridinyl)-2-thiazolyl]cyclopentanecarboxamide 
N-[4-(3,4-dimethylphenyl)-2-thiazolyl]-2-furancarboxamide 
N-[4-(4-acetyl-1-piperazinyl)-3-chlorophenyl]-2-furancarboxamide 
N-[4-(4-acetyl-1-piperazinyl)phenyl]-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxamide 
N-[4-(4-chlorophenyl)-2-thiazolyl]-N-[3-(diethylamino)propyl]-2-furancarboxamide 
N-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-pyridin-4-yl-4-quinolinecarboxamide 
N-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-5-(2-nitrophenyl)-2-furancarboxamide 
N-[4-(5-bromo-2-thiophenyl)-2-thiazolyl]acetamide 
N-[4-(5-Nitro-2-furyl)-2-thiazolyl]acetamide 
N-[4-(diethylamino)phenyl]-2-furancarboxamide 
N-[4-(difluoromethylthio)phenyl]-5-[(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)-oxomethyl]-2-imino-3-pyrancarboxamide 
N-[4-[(2-amino-3-chloro-4-pyridinyl)oxy]-3-fluorophenyl]-4-ethoxy-1-(4-fluorophenyl)-2-oxo-3-pyridinecarboxamide 
N-[4-[(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)sulfamoyl]phenyl]-3-methyl-5-oxo-6-thiazolo[3,2-a]pyrimidinecarboxamide 
N-[4-[(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)sulfamoyl]phenyl]-6,8-dimethyl-2-(2-pyridinyl)-4-quinolinecarboxamide 
N-[4-[(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)sulfamoyl]phenyl]-6,8-dimethyl-2-(3-pyridinyl)-4-quinolinecarboxamide 
N-[4-[(cyclohexylamino)-oxomethyl]phenyl]-3-pyridinecarboxamide 
N-[4-[1-[(4-bromophenyl)sulfonylhydrazinylidene]ethyl]phenyl]-5-methyl-2-furancarboxamide 
N-[4-[1-[4-(4-acetyl-1-piperazinyl)cyclohexyl]-4-amino-3-pyrazolo[3,4-d]pyrimidinyl]-2-methoxyphenyl]-1-methyl-2-indolecarboxamide 
N-[4-[4-(1-oxopropyl)-1-piperazinyl]phenyl]-2-furancarboxamide 
N-[4-[5-(3,4-dimethoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]phenyl]-4-pyridinecarboxamide 
N-[4-[5-[(2-methylphenoxy)methyl]-1,2,4-oxadiazol-3-yl]phenyl]-2-furancarboxamide 
N-[4-[[(1-oxohexylamino)-sulfanylidenemethyl]amino]phenyl]-2-furancarboxamide 
N-[4-[[2-(4-hydroxyphenyl)-1,3-dioxo-5-isoindolyl]oxy]phenyl]-2-thiophenecarboxamide 
N-[4-[[2-furanyl(oxo)methyl]amino]phenyl]-1,3-benzodioxole-5-carboxamide 
N-[4-[[[4-(4-methoxyphenyl)-4-oxanyl]methylamino]-oxomethyl]phenyl]-2-furancarboxamide 
N-[4-[[[[(4-tert-butylphenyl)-oxomethyl]amino]-sulfanylidenemethyl]amino]-2-methoxyphenyl]-2-thiophenecarboxamide 
N-[4-[[[[oxo(thiophen-2-yl)methyl]amino]-sulfanylidenemethyl]amino]phenyl]-2-furancarboxamide 
N-[4-[[acetamido(sulfanylidene)methyl]amino]phenyl]-2-thiophenecarboxamide 
N-[4-[methyl(phenyl)sulfamoyl]phenyl]-2-thiophenecarboxamide 
N-[4-[oxo(1-piperidinyl)methyl]phenyl]-2-thiophenecarboxamide 
N-[4-[oxo-(2-pyridinylamino)methyl]phenyl]-2-furancarboxamide 
N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide +   
N-[4-methoxy-3-(4-morpholinylsulfonyl)phenyl]-5-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carboxamide 
N-[4-methyl-3-(1-piperidinylsulfonyl)phenyl]-4-oxo-1-benzopyran-2-carboxamide 
N-[4-methyl-5-[2-(2-pyridinylamino)-4-thiazolyl]-2-thiazolyl]acetamide 
N-[5-(1,3-benzothiazol-2-yl)-2-chlorophenyl]-1,3-benzodioxole-5-carboxamide 
N-[5-(1-naphthylmethyl)-1,3-thiazol-2-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[5-(2-chlorophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-2-[(4-methyl-1,2,4-triazol-3-yl)thio]butanamide 
N-[5-(2-methylpropyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-2-thiophen-2-ylacetamide 
N-[5-(2-oxolanyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-2-thiophenecarboxamide 
N-[5-(3-methoxyphenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-2-thiophenecarboxamide 
N-[5-(4-morpholinylsulfonyl)-2-(1-pyrrolidinyl)phenyl]-2-oxo-1H-quinoline-4-carboxamide 
N-[5-(4-morpholinylsulfonyl)-2-(1-pyrrolidinyl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carboxamide 
N-[5-(diethylsulfamoyl)-2-(4-morpholinyl)phenyl]-2,3-dihydro-1H-cyclopenta[b]quinoline-9-carboxamide 
N-[5-(diethylsulfamoyl)-2-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-1-benzopyran-3-carboxamide 
N-[5-(diethylsulfamoyl)-2-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-1H-quinoline-4-carboxamide 
N-[5-(diethylsulfamoyl)-2-methoxyphenyl]-5-methyl-3-isoxazolecarboxamide 
N-[5-(dimethylsulfamoyl)-2-methylphenyl]-2-quinolinecarboxamide 
N-[5-(ethoxymethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-2-(phenylthio)acetamide 
N-[5-(ethylthio)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-2,2-bis(trifluoromethyl)butanamide 
N-[5-(ethylthio)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-3,3,3-trifluoro-2-methyl-2-(trifluoromethyl)propanamide 
N-[5-(methylthio)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-3-phenylpropanamide 
N-[5-[(2,2-dimethyl-1-oxopropyl)amino]-2-pyridinyl]-2-furancarboxamide 
N-[5-[(2-methylphenyl)methylthio]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-2-thiophen-2-ylacetamide 
N-[5-[(4-chlorophenoxy)methyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-2-thiophenecarboxamide 
N-[5-[(4-methylphenyl)methyl]-2-thiazolyl]-2-oxolanecarboxamide 
N-[5-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]cyclohexanecarboxamide 
N-[5-fluoro-2-(3-oxo-4H-quinoxalin-2-yl)phenyl]-2-thiophenecarboxamide 
N-[6-(2-amino-4-fluoroanilino)-6-oxohexyl]-4-methylbenzamide 
N-[6-(acetylamino)hexyl]-3',6'-dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-6-carboxamide 
N-[9-(dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide +  
N-[[(5-chloro-2-pyridinyl)amino]-sulfanylidenemethyl]-2-thiophenecarboxamide 
N-[[5-(3-bromophenyl)-2-furanyl]methylideneamino]-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide 
N-[cyano(2-thienyl)methyl]-4-ethyl-2-(ethylamino)-1,3-thiazole-5-carboxamide +  
N-\{1-amino-6-[(5-nitro-2-furoyl)amino]-1-oxohexan-2-yl\}-23-(indol-3-yl)-20-oxo-4,7,10,13,16-pentaoxa-19-azatricosan-1-amide 
N-\{1-amino-6-[(5-nitro-2-furoyl)amino]-1-oxohexan-2-yl\}-26-(indol-3-yl)-23-oxo-4,7,10,13,16,19-hexaoxa-22-azahexacosan-1-amide 
N-\{1-amino-6-[(5-nitro-2-furoyl)amino]-1-oxohexan-2-yl\}-32-(indol-3-yl)-29-oxo-4,7,10,13,16,19,22,25-octaoxa-28-azadotriacontan-1-amide 
N-\{1-amino-6-[(5-nitro-2-furoyl)amino]-1-oxohexan-2-yl\}-80-(indol-3-yl)-77-oxo-4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58,61,64,67,70,73-tetracosaoxa-76-azaoctacontan-1-amide 
N-\{2'-[(4-fluorophenyl)amino]-4,4'-bipyridin-2-yl\}-4-methoxycyclohexanecarboxamide 
N-\{2-[1,1'-bi(cyclopropyl)-2-yl]phenyl\}-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1pyrazole-4-carboxamide +  
N-\{2-[6-(2,4-diamino-6-ethylpyrimidin-5-yl)-2,2-dimethyl-3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-yl]ethyl\}acetamide 
N-\{3-[(4-\{[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino\}pyrimidin-2-yl)amino]phenyl\}cyclopropanecarboxamide 
N-\{4-[(1E)-3-oxo-3-phenylprop-1-en-1-yl]phenyl\}-2,2-diphenylacetamide 
N-\{4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)-6-(5-methyl-2H-pyrazol-3-ylamino)pyrimidin-2-ylsulfanyl]phenyl\}cyclopropanecarboxamide 
N-\{5-chloro-4-[(4-chlorophenyl)(cyano)methyl]-2-methylphenyl\}-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide +   
N-\{[(3S,5S)-5-(1,3-thiazolidin-3-ylcarbonyl)pyrrolidin-3-yl]methyl\}-1,3-thiazole-4-carboxamide 
N-acetyl-D-glucosamine +   
N-acetyl-D-mannosamine +  
N-acetylethanolamine 
N-acetylneuraminamide +  
N-acetylneuraminic acid +   
N-acyl homoserine lactone +   
N-acylphosphatidylethanolamine +  
N-benzyl-2-(2,6-dimethylphenoxy)-N-[((3R,4S)-4-\{[isobutyl(phenylsulfonyl)amino]methyl\}pyrrolidin-3-yl)methyl]acetamide 
N-benzyl-2-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenoxy]butanamide +  
N-benzyl-N-methyl-2-(3-oxo-1,2-benzothiazol-2-yl)acetamide 
N-butan-2-yl-6-[(4-ethoxyphenyl)sulfamoyl]-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxamide 
N-butyl-N(2)-(2-thienylacetyl)-L-cysteinamide 
N-butyl-N(2)-(2-thienylacetyl)-L-serinamide 
N-butyl-N(2)-[(2Z)-2-(2-furyl)-2-(methoxyimino)acetyl]-3,3-dimethoxyalaninamide 
N-butyl-N(2)-[(2Z)-2-(2-furyl)-2-(methoxyimino)acetyl]-L-cysteinamide 
N-butyl-N(2)-[(2Z)-2-(2-furyl)-2-(methoxyimino)acetyl]-L-serinamide 
N-butyl-N(2)-[(R)-2-hydroxy-2-phenylacetyl]-L-cysteinamide 
N-butyl-N(2)-[(R)-2-hydroxy-2-phenylacetyl]-L-serinamide 
N-cyclohexyl-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[d]isoxazole-3-carboxamide 
N-cyclohexyl-5-propyl-3-isoxazolecarboxamide 
N-cyclopropyl-2',6-dimethyl-4'-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)biphenyl-3-carboxamide 
N-cyclopropyl-5-thiophen-2-yl-3-isoxazolecarboxamide 
N-demethylindolmycin 
N-ethyl-3-(1-pyrrolyl)-2-thiophenecarboxamide 
N-ethyl-3-[4-morpholinyl(oxo)methyl]-4-oxo-N-phenyl-1H-quinoline-6-sulfonamide 
N-ethyl-5'-carboxamidoadenosine  
N-ethylphenylacetamide 
N-hydroxy-2-methylpropanamine 
N-isopropyl-L-glutamine 
N-isopropyl-L-glutamine zwitterion 
N-methyl-2-sulfanylacetamide +   
N-methyl-5-phenyl-2-thiophenecarboxamide 
N-methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide 
N-methylacetamide 
N-methylfentanyl 
N-methylhydantoin 
N-octylhomovanillamide 
N-palmitoyl dopamine 
N-phenyl-2-benzo[g][1]benzothiolecarboxamide 
N-propyl-N-(5-pyridin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-2-thiophenecarboxamide 
N-purin-6-oyl-epsilon-aminocaproic acid 
N-purin-6-oylglycine 
N1',N6'-bis[(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-oxomethyl]hexanedihydrazide 
N2,N5-bis(3-acetamidophenyl)pyridine-2,5-dicarboxamide 
N2,N6-bis[4-(dimethylamino)phenyl]pyridine-2,6-dicarboxamide 
N3-(2,4-dimethylphenyl)-N1-phenylpyrazole-1,3-dicarboxamide 
N3-[4-(difluoromethoxy)phenyl]-1-(3,4-dimethylphenyl)-N7-(2-hydroxyethyl)-2-mercaptoimidazo[1,2-a]pyridin-4-ium-3,7-dicarboxamide 
N4,N5-bis(2-ethoxyphenyl)-1H-imidazole-4,5-dicarboxamide 
N4-(4-fluorophenyl)-N5-(2-nitrophenyl)-1H-imidazole-4,5-dicarboxamide 
N4-(4-methoxyphenyl)-N5-[(1R)-1-phenylethyl]-1H-imidazole-4,5-dicarboxamide 
N4-(4-methoxyphenyl)-N5-[(1S)-1-phenylethyl]-1H-imidazole-4,5-dicarboxamide 
naepaine 
nafamostat methanesulfonate 
nanaomycin A 
nanocage 
naphthalene-1,2,4-trione 
naphthalenone +  
naphtho-gamma-pyrone +  
narbomycin 
neltenexine 
neojiangyouaconitine 
neomethymycin 
neopikromycin 
neopikromycin(1+) 
neosartoricin 
nepafenac 
nepalensinol F 
netupitant +  
nigericin  
nile red 
nintedanib  
nocamycin E +  
nocamycin E(2-) 
nocamycin I 
nocamycin I(1-) 
nocardicin C 
nocardicin G 
nogalaviketone 
nogalonic acid +  
nonadec-1-ene 
nonaflavuxanthin 
nonyl palmitate 
norcaesalpinin D 
norcaesalpinin E 
norfentanyl 
norsolorinic acid anthrone 
novacine 
novamethymycin 
novapikromycin 
novclobiocin 109 
novobiocin  
nygerone B +  
nystatins +   
O-acetyl-L-serine +  
o-aminoacetophenone 
O-benzoylecgonine 5-carboxypentyl ester 
o-orsellinate depside 
obochalcolactone 
ochratoxin A +   
ochrocarpinone A 
ochrocarpinone B 
ochrocarpinone C 
octadecane +   
octyl palmitate 
oleandomycins +   
oligomycin +   
olivomycin +  
ombitasvir +  
omega-3 fatty acid +   
omega-hydroxy-beta-dihydromenaquinone-9 
onosmin B 
ophiobolin A  
opine +  
orbiculin A 
orbiculin D 
orbiculin E 
orbiculin F 
orbiculin G +  
orbiculin H 
orbiculin I 
oriciacridone C 
oriciacridone F 
orlistat  
orotidine 
Orthoform 
orysastrobin 
ossamycin 
OSU-03012  
oxadixyl 
oxcarbazepine  
oxepane +  
oxetanocin A +  
oxidized Renilla luciferin 
oxolane +   
oxonitine 
oxybuprocaine +   
oxyphenisatine acetate 
oxytetracycline  
p-fluoro nygerone B 
p-Hydroxybenzyl-alcohol-diacetate 
p-methoxybenzaldehyde  
Padimate A 
Padimate O  
paeoniflorigenone 
paeoniflorin sulfonate 
Paeonilactone C 
Paeonilide 
paerucumarin 
palmitoyllipid A 
pantothenol 
parbenate 
parethoxycaine 
paritaprevir +  
pavinetant 
pederin 
pelitinib +  
pentalenolactone 
pentalenolactone D 
pentalenolactone E 
pentalenolactone F 
pentanamide +  
pethoxamide 
phantomolin 
phaseolotoxin 
phenazine-1,6-dicarboxylic acid 
phenazine-1-carboxamide 
phenazine-1-carboxylic acid  
phenyl benzoate  
phenyl salicylate  
phenylacetylglycine +   
Phenyliodoundecynoate 
phleomycin D1 +  
phorbol +   
phosphatidyl-myo-inositol 6-acylmannoside(1-) 
phosphatoquinone A 
phosphinomethylisomalic acid 
phosphoramidon  
physalin D 
phytuberin 
piclamilast  
piericidin A  
pikromycin 
pipamperone 
piperazinecarboxamide +   
piperidinecarboxamide +   
Piperocaine 
piridocaine 
piroxicam +   
PK-11195  
platencin +  
platencin A1 +  
platencin A1 methyl ester 
platencin A2 +  
platencin A2 methyl ester 
platencin A3 +  
platencin A3 methyl ester 
platensic acid +  
platensic acid methyl ester 
platensimide A 
platensimycin +  
platensimycin A1 +  
platensimycin A1 methyl ester 
platensimycin A2 methyl ester 
platensimycin A3 methyl ester 
platensimycin A4 methyl ester 
platensimycin A5 methyl ester 
platensimycin B1 
platensimycin B2 
platensimycin B3 
platensimycin B4 +  
platensimycin B4 methyl ester 
platensimycin methyl ester 
A polycyclic cage compound that is methyl ester derivative of platensimycin. It is isolated from Streptomyces platensis.
platensin A4 
Pleuromutilin +   
PM-94128 
poly(glycerol phosphate) anion 
poly(glycerol phosphate) macromolecule +  
polycyclic ether +   
polyhedrane +  
polyhydroxyalkanoate 
polyketomycin 
polyoxin +  
pradimicin +  
praziquantel  
prazosin +   
premithramycin A2' 
premithramycin A3' 
pretetramide +  
prilocaine +  
pristinamycin 
pristinamycin IA +  
pristinamycin IIA +  
procaine  
prodigiosin  
Proliferin A 
Proliferin B 
Proliferin C 
propachlor  
propanoic acid [4-[[2-furanyl(oxo)methyl]amino]phenyl] ester 
Proparacaine  
propionamide +   
Propoxycaine 
propyl 4-hydroxybenzoate sulfate 
propyl linoleate 
propylparaben  
prostaglandin D2 ethanolamide 
prostaglandin E2-UM 
prostaglandins B +   
prostaglandins E +   
protoasukamycin +  
protodeoxyviolaceinate 
protodeoxyviolaceinic acid 
protuboxepin A 
protuboxepin B 
proviolacein +   
pseudomonate C 
pseudopelletierine 
pterolinus D 
pterolinus F 
pterolinus H 
pterolinus I 
Pulicatin E 
pulicatin F 
pulicatin G 
purine-6-caboxamide 
purpurogallin  
purpurquinone A 
purpurquinone B 
purpurquinone C 
pyocyanine  
pyoverdine 
pyranochromane +   
pyranojacareubin 
pyranonigrin A 
pyranonigrin E 
pyranonigrin G 
pyranonigrin H 
pyranonigrin K 
pyranoxanthones +   
pyraziflumid 
pyrazinecarboxamide  
pyridinestrone-3-carboxylic acid 
pyridoindolecarboxamide +  
pyrimidinecarboxamide +  
pyrrolecarboxamide +   
pyrrolidinecarboxamide +   
pyrrolnitrin 
quassimarin 
quercetin 3-(6''-p-hydroxybenzoylgalactoside) 
quinone +   
QX-314 
radicicol  
rauvomitine 
ravidomycin 
rediocide C 
rediocide F 
rediocide G 
regelidine 
regelin 
remifentanil +   
reumycin +  
rhabduscin 
rhamnose +   
rhodopin +  
ribavirin  
rifamycin SV +   
rifamycin-undecaketide carboxylic acid +  
ristocetin 
rivaroxaban  
robustaside D 
robustaside G 
robustine 
rocaglamide 
rosaramicin 
roseoflavin 
rostratin B 
rostratin C 
rostratin D 
rotenones +   
rotundifolioside A 
rotundifolioside H 
rotundifolioside I 
rotundifolioside J 
rubriflordilactone B 
rufinamide 
Rugulosin 
S a S b S 
S b S AcO 
S-substituted dihydrolipoamide +  
salinosporamide +  
salsalate  
samaderine B 
samaderine C 
samaderine E 
samaderine X 
samaderine Y 
samaderine Z 
saxagliptin +   
scalusamide A 
SCH-351591  
schizokinen 
schweinfurthin E 
schweinfurthin F 
schweinfurthin G 
scoparic acid A 
scutebarbatine C 
scutebarbatine D 
scutebarbatine E 
scytalone 
scytonemin 
seldomycin 5 
selexipag 
semicarbazide +   
Ser-Lys 
Sg17-1-4 
shamixanthone 
sibiromycin 
silsesquioxane cage +  
silthiofam 
simalikalactone D 
Sinapyl alcohol diacetate 
sirolimus +   
SIS3 free base 
sodorifen 
solavetivone +  
soraphen A 
soyasapogenol E +  
Specionin 
spectinabilin 
spectinomycin 
spheroiden-2-one 
spiculoic acid A 
spinosyn +  
spiramycin I 
spiramycin II 
spirilloxanthin +  
spiruchostatin B  
spongia-13(16),14-dien-19-oic acid 
squaric acid dibutyl ester 
staphcoccomycin 
staphyloferrin A +  
staphyloferrin B 
stigmatellin A  
Stovaine 
Streptococcus pneumoniae metabolite +  
streptolydigin 
streptomycin +   
stryvomitine 
SU1498 
succinoglucan 
sulfometuron methyl 
sunitinib +   
suvorexant 
syringolin A 
syringomycin +  
tabtoxinine-delta-lactam +  
tacrolimus (anhydrous) +   
tagatose 6-phosphate +  
taiwankadsurin B 
taiwanschirin D 
talmapimod 
TAN-1612 
tarocin B 
tasimelteon 
tasumatrol E 
tasumatrol F 
Tasumatrol I(rel) 
Tasumatrol J(rel) 
tauro-beta-muricholic acid  
taurolithocholic acid +   
taurosteine 
TDP-actinospectose 
TDP-actinospectose(2-) 
TDP-beta-L-rhamnose 
TDP-beta-L-rhamnose(2-) 
tebutam 
teicoplanin A2-1 +   
teicoplanin A2-2 +   
teicoplanin A2-3 +   
teicoplanin A2-4 +   
teicoplanin A2-5 +   
teicoplanin A3-1 +   
tembotrione 
temozolomide  
tenovin-6 
tenoxicam  
tephrosin +   
teriflunomide  
tert-butyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate 
tert-butyl benzoate 
tetracaine  
Tetracaine hydrochloride 
tetrachlorantraniliprole 
tetradecanal 
tetradecanoic-d27 acid 
tetramethylpyrazine  
tetrangomycin +  
tetrangulol +  
tetrodotoxin  
thiamphenicol 
thiazole-5-carboxamide 
thiazolidinecarboxamide +  
thiazomycin 
thienodolin 
thifluzamide 
thiomarinol A 
thiomarinol B 
thiomarinol C 
thiomarinol D 
thiomarinol E 
thiomarinol F 
thiomarinol G 
tiadinil 
tiamulin  
tiazofurine  
TMC-1A 
TMC-1B 
TMC-1C 
TMC-1D 
TMC-86A 
TMC-86B 
TMC-89A 
TMC-89B 
TMC-95A 
TMC-96 
tocainide 
tolfenpyrad 
tolybyssidin A 
tolybyssidin B 
Tolylacetate 
toxoflavin 
toyocamycin 
trans-benzylideneacetone 
trehalose 6,6'-dimycolate 
trehalulose 
triacsin C  
tricaine  
trichodimerol 
trichostatin A +   
triflusulfuron-methyl  
trigoheterin E, (rel)- +  
triptobenzene K 
triptofordin C 2 
triptonide  
triptonoterpene methyl ether 
triptonoterpenol 
triptotritepenonic acid A 
Tropacocaine  
tropanyl 3,5-dimethylbenzoate 
Tropolone  
tschimganine 
TTT-3002 
tubercidin +   
tylosin 
tyrocidine A +  
tyrocidine B +  
tyrocidine C +  
tyrphostin B42 
U100313 
U50488  
U69593  
UDP-N-acetylgalactosamine-5,6-ene 
UDP-N-acetylgalactosamine-5,6-ene(2-) 
UDP-N-acetyltunicamine-uracil 
UDP-N-acetyltunicamine-uracil(2-) 
UK 63052 
UK 63598 
UK 65662 
UK-2A 
UK-2B 
UK-3A 
uracil octosyl acid 5'-phosphate 
urea +   
uridine-5'-aldehyde 
vaccihein A 
valanimycin 
validamycin A(1+) 
validamycins +  
validone +  
validoxylamine A 
validoxylamine A 7'-phosphate 
valinomycin  
Valnemulin  
valsartan +   
vancomycin +   
vancomycin aglycone +   
Vanillin a G b CA 
vedelianin +  
venturicidin 
verongamine 
vilazodone 
vinyl benzoate 
violacein  
violaceinate 
violaceinic acid 
virginiamycin 
virginiamycin S1 +  
viridicatumtoxin 
VM 44857 
vobasine 
Weinreb amide +  
wilfordinine C 
wilforine 
wilfornine A 
wortmannin +   
xanthones +   
xenovulene A 
xylobiose 
Y-27632  
YTM-T 
yunaconitine 
zeaxanthin +  
zerumbone +   
zerumboneoxide 
zorbamycin 

Synonyms
Exact Synonyms: methyl 3-({3-[(1S,4aS,6S,7S,9S,9aR)-1,6-dimethyl-2-oxo-1,2,5,6,7,8,9,9a-octahydro-6,9-epoxy-4a,7-methanobenzo[7]annulen-1-yl]propanoyl}amino)-2,4-dihydroxybenzoate
Related Synonyms: Formula=C25H29NO7 ;   InChI=1S/C25H29NO7/c1-23(8-7-18(29)26-19-15(27)5-4-14(20(19)30)22(31)32-3)17(28)6-9-25-11-13-10-16(21(23)25)33-24(13,2)12-25/h4-6,9,13,16,21,27,30H,7-8,10-12H2,1-3H3,(H,26,29)/t13-,16+,21+,23-,24+,25+/m1/s1 ;   InChIKey=BLKSEVPCJYYCLH-USZGVGCCSA-N ;   SMILES=[H][C@]12C[C@@H]3O[C@@]1(C)C[C@@]1(C2)C=CC(=O)[C@@](C)(CCC(=O)Nc2c(O)ccc(C(=O)OC)c2O)[C@]31[H]
Xrefs: PMID:21214253 "Europe PMC" ;   Reaxys:19701471 "Reaxys"

paths to the root

NHLBI Logo

RGD is funded by grant HL64541 from the National Heart, Lung, and Blood Institute on behalf of the NIH.