Send us a MessageSubmit Data |  Help |  Video Tutorials |  News |  Publications |  Download |  REST API |  Citing RGD |  Contact   

Ontology Browser

Term:
Parent Terms Term With Siblings Child Terms
guaiane +   
sesquiterpene +     
(+)-2-epi-prezizaene 
(+)-5-epi-aristolochene +  
(+)-alpha-barbatene 
(+)-alpha-gurjunene 
(+)-alpha-santalene +  
(+)-cubenene 
(+)-endo-beta-bergamotene +  
(+)-epi-isozizaene +  
(+)-eremophilene 
(+)-valencene 
(+)-vulgraon B 
(-)-4-epi-eremophilene +  
(-)-5-epi-eremophilene 
(-)-alpha-acorenol 
(-)-alpha-cuprenene 
(-)-alpha-gurjunene +  
(-)-alpha-isocomene 
(-)-beta-santalene 
(-)-eremophilene 
(1R,4R,5S)-(-)-guaia-6,10(14)-diene 
(1xi,4xi,5xi)-guaia-6,9-diene +  
(2S,3R,6S,9S)-(-)-protoillud-7-ene 
(3S)-(+)-asterisca-2(9),6-diene 
(6R,7S)-2,2,6-trimethyl-10-methylenebicyclo[5.4.0]undec-1(11)-ene 
(6R,7S)-himachala-9,11-diene 
(E)-2-epi-beta-caryophyllene 
(E)-Calamene 
(S)-beta-macrocarpene +  
2,6,10-trimethyldodeca-2,6,10-triene +  
3,4-Dihydrocadalene 
4,5,9,10-dehydroisolongifolene 
4,8,12-trimethyltrideca 1,3,7,11-tetraene 
6'-bromomelleolide F 
6'-chloromelleolide F(1-) 
7-epi-sesquithujene 
7-epi-zingiberene 
9-epi-caryophyllene 
african-1-ene 
african-3-ene 
alpha-acoradiene 
alpha-bergamotene +  
alpha-copaene 
alpha-cubebene 
alpha-curcumene +  
alpha-guaiene 
alpha-longipinene +  
alpha-muurolene 
ambrosane 
amorpha-4,11-diene 
aristolane +  
aristolochene +  
asperaculane D(1-) 
asperaculane E(1-) 
beta-acoradiene 
beta-Bourbonene 
beta-caryophyllene +  
beta-chamigrene +  
beta-copaene 
beta-cubebene 
beta-curcumene +  
beta-elemene +  
beta-Guaiene 
beta-gurjunene 
beta-maaliene 
beta-Neoclovene 
beta-sesquiphellandrene 
beta-Vatirenene 
beta-ylangene 
bicycloelemene 
bicyclogermacrene 
bisabolane +  
bisabolene +  
Cadalene 
cadinane +  
cadinene +  
caryophyllane 
cedr-8-ene 
cedrane +   
cis-muurola-3,5-diene 
cis-muurola-4(14),5-diene 
dauca-4,7-diene 
Delta(6)-protoilludene 
delta-elemene 
delta-guaiene 
drimane +   
ent-zingiberene 
epizonarene 
eremophilane +  
eudesmane +   
farnesane +   
farnesene +  
gamma-curcumene 
gamma-elemene 
gamma-gurjunene +  
gamma-muurolene 
germacrane +   
germacrene +  
germacrene A +  
germacrene C 
gibbane 
guaia-4,6-diene 
guaiane +   
guaiane sesquiterpenoid +   
guaiazulene  
A sesquiterpene that has formula C15H18.
himachalane +  
himachalene +  
humulane +   
humulene +   
isolongifolane +  
longifolene +  
Lycoposerramine F 
pentalenene +  
premnaspirodiene 
sativene 
selina-4(15),7(11)-diene 
selinene +  
sesquisabinene A 
sesquisabinene B 
sesquiterpenoid +   
sesquithujene 
sibirene +  
sodorifen 
thujopsene +  
trichodiene 
valerena-4,7(11)-diene 
vetispirane +  
viridiflorene 
zingiberene 

Synonyms
Exact Synonyms: 1,4-dimethyl-7-(propan-2-yl)azulene
Related Synonyms: 1,4-Dimethyl-7-isopropylazulene ;   1,4-dimethyl-7-(1-methylethyl)azulene ;   3,8-dimethyl-5-(2-propyl)azulene ;   7-isopropyl-1,4-dimethylazulene ;   Formula=C15H18 ;   InChI=1S/C15H18/c1-10(2)13-7-5-11(3)14-8-6-12(4)15(14)9-13/h5-10H,1-4H3 ;   InChIKey=FWKQNCXZGNBPFD-UHFFFAOYSA-N ;   SMILES=CC(C)c1ccc(C)c2ccc(C)c2c1
Xrefs: Beilstein:1365001 ;   CAS:489-84-9 ;   Drug_Central:3272 ;   KEGG:C09675 ;   KEGG:D01037 ;   KNApSAcK:C00003138
Xref Mesh: MESH:C004451

paths to the root