Submit Data |  Help |  Video Tutorials |  News |  Publications |  FTP Download |  REST API |  Citing RGD |  Contact   

Ontology Browser

Term:
Parent Terms Term With Siblings Child Terms
sesquiterpene +     
(+)-2-epi-prezizaene 
(+)-5-epi-aristolochene +  
(+)-alpha-barbatene 
(+)-alpha-gurjunene 
(+)-alpha-santalene +  
(+)-cubenene 
(+)-endo-beta-bergamotene +  
(+)-epi-isozizaene +  
A sesquiterpene that has formula C15H24.
(+)-eremophilene 
(+)-valencene 
(+)-vulgraon B 
(-)-4-epi-eremophilene +  
(-)-5-epi-eremophilene 
(-)-alpha-cuprenene 
(-)-alpha-gurjunene +  
(-)-alpha-isocomene 
(-)-beta-santalene 
(-)-eremophilene 
(1R,4R,5S)-(-)-guaia-6,10(14)-diene 
(1xi,4xi,5xi)-guaia-6,9-diene +  
(2S,3R,6S,9S)-(-)-protoillud-7-ene 
(3S)-(+)-asterisca-2(9),6-diene 
(E)-2-epi-beta-caryophyllene 
(E)-Calamene 
(S)-beta-macrocarpene +  
2,6,10-trimethyldodeca-2,6,10-triene +  
3,4-Dihydrocadalene 
4,8,12-trimethyltrideca 1,3,7,11-tetraene 
7-epi-sesquithujene 
7-epi-zingiberene 
aculene A(1+) 
aculene B(1+) 
aculene C 
aculene D 
alpha-bergamotene +  
alpha-copaene 
alpha-curcumene +  
alpha-guaiene 
alpha-longipinene +  
alpha-muurolene 
ambrosane 
amorpha-4,11-diene 
aristolane 
aristolochene +  
asperaculane D(1-) 
asperaculane E(1-) 
asperaculane G(1-) 
beta-Bourbonene 
beta-caryophyllene +  
beta-chamigrene +  
beta-copaene 
beta-cubebene 
beta-curcumene +  
beta-elemene +  
beta-Guaiene 
beta-maaliene 
beta-Neoclovene 
beta-sesquiphellandrene 
beta-Vatirenene 
bicyclogermacrene 
bisabolane +  
bisabolene +  
Cadalene 
cadinane +  
cadinene +  
caryophyllane 
cedr-8-ene 
cedrane +   
cis-muurola-3,5-diene 
cis-muurola-4(14),5-diene 
dauca-4,7-diene 
Delta(6)-protoilludene 
delta-elemene 
delta-guaiene 
drimane +   
ent-zingiberene 
eremophilane +  
eudesmane +   
farnesane +   
farnesene +  
gamma-curcumene 
gamma-elemene 
gamma-muurolene 
germacrane +   
germacrene +  
germacrene A +  
germacrene C 
gibbane 
guaia-4,6-diene 
guaiane +   
guaiazulene  
himachalane +  
himachalene +  
humulane +   
humulene +   
isolongifolane +  
longifolene +  
Lycoposerramine F 
pentalenene +  
premnaspirodiene 
sativene 
selina-4(15),7(11)-diene 
selinene +  
sesquisabinene A 
sesquisabinene B 
sesquiterpenoid +   
sesquithujene 
sibirene +  
sodorifen 
thujopsene +  
trichodiene 
valerena-4,7(11)-diene 
vetispirane +  
viridiflorene 
zingiberene 

Synonyms
Exact Synonyms: (3S,3aR,6S)-3,7,7,8-tetramethyl-2,3,4,5,6,7-hexahydro-1H-3a,6-methanoazulene
Related Synonyms: (1R,2S,8S)-2,6,7,7-tetramethyltricyclo[6.2.1.0(1,5)]undec-5-ene ;   Formula=C15H24 ;   InChI=1S/C15H24/c1-10-5-6-13-11(2)14(3,4)12-7-8-15(10,13)9-12/h10,12H,5-9H2,1-4H3/t10-,12?,15+/m0/s1 ;   InChIKey=CYLSPJUZBPWJGC-ITDIGPHOSA-N ;   SMILES=C[C@H]1CCC2=C(C)C(C)(C)[C@H]3CC[C@@]12C3
Xrefs: KEGG:C16269 ;   PDBeChem:EL3

paths to the root

NHLBI Logo

RGD is funded by grant HL64541 from the National Heart, Lung, and Blood Institute on behalf of the NIH.