Submit Data |  Help |  Video Tutorials |  News |  Publications |  FTP Download |  REST API |  Citing RGD |  Contact   

Ontology Browser

Term:
Parent Terms Term With Siblings Child Terms
(-)-duryne 
(-)-duryne B 
(-)-duryne C 
(-)-duryne D 
(-)-duryne E 
(-)-duryne F 
(-)-selegiline  
(1R)-cis-imiprothrin +  
(1R)-trans-imiprothrin +  
(1S)-2-[(2S,5R)-2-(aminomethyl)-5-ethynylpyrrolidin-1-yl]-1-cyclopentyl-2-oxoethanamine 
(2E,6E,10E)-omega-hydroxyfarnesol 
(2R,3R,4S,5S)-6-[(1E)-1-chloro-3-ethylpent-1-en-4-yn-3-yl]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid 
(E)-5-chloro-3-ethynylpent-4-ene-2,3-diol 
(EZ)-(1R)-empenthrin 
1-undecyne 
17alpha-ethynylestradiol +   
2-(4-chlorophenyl)-N-\{2-[3-methoxy-4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl]ethyl\}-2-(prop-2-yn-1-yloxy)acetamide +  
2-(6-heptynyl)-1,3-dioxolane 
2-[5-(but-3-yn-2-yloxy)-4-chloro-2-fluorophenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione +  
2-propyn-1-yl 2,4,6-tribromophenyl phthalate 
3-butynoic acid 
3-methyl-1-butyne 
4-(\{[4-(but-2-yn-1-yloxy)phenyl]sulfonyl\}methyl)-1-[(3,5-dimethylisoxazol-4-yl)sulfonyl]-N-hydroxypiperidine-4-carboxamide 
acetylene +   
acetylide +  
azafenidin 
but-1-yne +  
but-3-yn-1-ol +  
but-3-ynal 
buta-1,3-diyne 
butenyne 
butyn-2-one 
chloroprallethrin 
clorgyline  
danazol  
dec-1-yne 
deca-1,9-diyne 
desogestrel  
dexonorgestrel 
diazepinomicin 
dimethyl ethynylboronate 
dragonamide A 
erlotinib +   
erlotinib hydrochloride  
ethchlorvynol 
ethinamate 
ethisterone 
ethyl propiolate 
ethynodiol +   
ethynodiol diacetate  
ethynyl 
etonogestrel  
farnesal +   
farnesol +   
fenoxycarb  
flumioxazin 
hex-5-ynoic acid 
hexa-1,5-diyne 
histrionicotoxin 
hydroprene +  
isopropyl 11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate +   
juvenile hormone +   
kinoprene 
A farnesane sesquiterpenoid that has formula C18H28O2.
L-beta-ethynylserine 
L-propargylglycine +  
levonorgestrel  
mestranol  
methoprene +   
mycomycin 
nerolidol +  
nerolidol glycoside 
norethisterone +   
norethisterone acetate 
norgestimate  
norgestrel +   
octadec-17-ynoic acid 
potassium tetraethynylborate 
pralatrexate 
prallethrin  
prop-2-yn-1-ol +   
prop-2-ynal 
propargite  
propynamide 
propyne 
propynoic acid +  
propyzamide +   
Pyraclonil 
pyriproxyfen  
quinestrol 
rasagiline  
selegiline +   
selegiline hydrochloride 
sterculynic acid 
tibolone  
triacetylene 

Synonyms
Exact Synonyms: prop-2-yn-1-yl (2E,4E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate
Related Synonyms: (E,E)-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoic acid 2-propynyl ester ;   2-propynyl (E,E)-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate ;   Formula=C18H28O2 ;   InChI=1S/C18H28O2/c1-6-13-20-18(19)14-17(5)12-8-11-16(4)10-7-9-15(2)3/h1,8,12,14-16H,7,9-11,13H2,2-5H3/b12-8+,17-14+ ;   InChIKey=FZRBKIRIBLNOAM-WHVZTFIZSA-N ;   SMILES=CC(C)CCCC(C)C\\C=C\\C(C)=C\\C(=O)OCC#C
Xrefs: Beilstein:2108959 ;   CAS:42588-37-4 ;   KEGG:C19042 ;   PPDB:1131

paths to the root

NHLBI Logo

RGD is funded by grant HL64541 from the National Heart, Lung, and Blood Institute on behalf of the NIH.