Send us a MessageSubmit Data |  Help |  Video Tutorials |  News |  Publications |  Download |  REST API |  Citing RGD |  Contact   

Ontology Browser

Term:
tertiary alpha-hydroxy ketone (CHEBI:139592)
Annotations: Rat: (8484) Mouse: (8606) Human: (8995) Chinchilla: (0) Bonobo: (0) Dog: (13) Squirrel: (0) Pig: (24)
Parent Terms Term With Siblings Child Terms
tertiary alcohol +     
(+)-4-epi-cubebol 
(+)-6a-hydroxymaackiain +  
(+)-butaclamol  
(+)-caryolan-1-ol 
(+)-cis-isohumulone 
(+)-delta-cadinol 
(+)-diversonol 
(+)-epicubenol 
(+)-homalomenol A 
(+)-homalomenol B 
(+)-isoafricanol 
(+)-pisatin 
(-)-10-epi-cubebol 
(-)-cubebol 
(-)-cubenol 
(-)-delta-cadinol 
(-)-epicubenol 
(-)-homalomenol C 
(-)-homalomenol D 
(-)-Tau-muurolol 
(1-hydroxycyclopentyl)phenylacetic acid +  
(10S)-Juvenile hormone III diol 
(10S)-Juvenile hormone III diol phosphate 
(13S)-vitexifolin A 
(1E,4S,5E,7R)-germacra-1(10),5-dien-11-ol 
(1R,4R,5R,8S)-8-hydroxy-4,8-dimethyl-2-oxabicyclo[3.3.1]nonan-3-one 
(2,4-dichlorophenyl)(phenyl)pyrimidin-5-ylmethanol +  
(2-chlorophenyl)(4-chlorophenyl)pyrimidin-5-ylmethanol +   
(2-chlorophenyl)(4-fluorophenyl)pyrimidin-5-ylmethanol +   
(2E,6E)-hedycaryol 
(2R)-dihomocitric acid 
(2R,3R,4S,5S)-6-[(1E)-1-chloro-3-ethylpent-1-en-4-yn-3-yl]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid 
(2R,5S)-linalyl oxide 
(2Z,6E)-hedycaryol 
(3E)-3,4-didehydrorhodopin 
(3E,7E)-dolabella-3,7-dien-18-ol 
(3R)-1,2-didehydro-3-hydroxy-16-methoxy-2,3-dihydrotabersonine 
(3R)-1,2-didehydro-3-hydroxy-2,3-dihydrotabersonine 
(3R)-3-hydroxy-2,3-dihydrotabersonine 
(4-hydroxy-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)[3-(3-hydroxy-3-methylbutyl)phenyl]methanone 
(4betaH)-5alpha-hydroxy-8alpha-(2-methylbut-2-enoyloxy)-2-oxo-1(10),11(13)-guaiadien-12,6alpha-olide 
(5E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol +   
(6aS,11aS)-2-dimethylallyl-3,6a,9-trihydroxypterocarpan 
(6aS,11aS)-4-dimethylallyl-3,6a,9-trihydroxypterocarpan 
(6E)-8-oxolinalool 
(7R,8R)-alpha-diversonolic ester 
(E)-5-chloro-3-ethynylpent-4-ene-2,3-diol 
(R)-2-(phosphonomethyl)malic acid 
(R)-homocamptothecin +  
(R)-nephthenol 
(S)-9,10-Cyclo-p-menth-1-en-4-ol 
1'-hydroxy-demethylspheroidene 
1'-hydroxy-gamma-carotene 
1'-hydroxytorulene 
1,1'-dihydroxy-1,1',2,2'-tetrahydrolycopene 
1,1'-dihydroxy-3,4-didehydrolycopene 
1,1'-dihydroxyneurosporene 
1,30-diacetyltrichagmalin F 
1-(2-fluorophenyl)-1-(4-fluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanol +  
1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol +   
1-[2-Methyl-3-(methylthio) allyl]cyclohex-2-enol 
1-Methylcyclohexanol 
11-O-demethyl-17-O-deacetylvindoline 
12-deoxyphorbol-13-(3E,5E-decadienoate) 
13,14,15,16-tetranorlabdane-8alpha,12,18-triol 
13-deoxycarminomycin 
13-epi-manool 
16beta,17-dihydroxy-ent-kaurane-19-oic acid 
17-epi-17-hydroxyazadiradione 
17-hydroxyazadiradione 
17-O-deacetylvindoline 
17alpha-hydroxywithanolide D 
1alpha,2beta,25-trihydroxy vitamin D3 
1beta-hydroxy-6,7alpha-dihydroxyeudesm-4(15)-ene 
2'-deoxymeranzin hydrate 
2,2,6,7-Tetramethylbicyclo[4.3.0]nona-1(9),4-diene-7,8-diol 
2,3,6,8,9-pentahydroxy-1-oxo-3-(2-oxopropyl)-1,2,3,4-tetrahydroanthracene-2-carboxylate 
2,3,6,8,9-pentahydroxy-3-(2-oxopropyl)-1,2,3,4-tetrahydroanthracen-1-one 
2,4-Dimethyl-4-nonanol 
2,5-epoxy-2beta-hydroxy-8alpha-(2-methylbut-2-enoyloxy)-4(15),10(14),11(13)-germacratrien-12,6alpha-olide 
2,6-Dimethyl-3,7-octadiene-2,6-diol 
2,6-Dimethyl-7-octene-2,6-diol 
2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol +   
2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol +   
2-(4-fluorophenyl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-3-(trimethylsilyl)propan-2-ol +  
2-(4-methoxyphenyl)propan-2-ol 
2-(omega-methylthio)alkylmalic acid +  
2-[(dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol +   
2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-1,2-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione +   
2-[3-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-enyl)cyclohex-3-enyl]propan-2-ol 
2-[4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-enyl)cyclohex-3-enyl]propan-2-ol 
2-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol +  
2-epi-valiolone 
2-hydroxy-2-methylpropanal 
2-Hydroxyfelbamate 
2-hydroxyibuprofen 
2-methyl-1-oxo-4-[(2E,6E)-farnesyl]-3,4-dihydroquinoline-3,4-diol 
2-methylbutan-2-ol 
2-methylpropane-1,2-diol 
2-phenylpropan-2-ol  
20(R),22(xi),24(S)-dammar-25(26)-ene-3beta,6alpha,12beta,20,22,24-hexanol 
20-hydroxytubocapsanolide A 
23-epivepaol 
25-hydroxy-3-epidehydrotumulosic acid 
2beta-methylhopan-22-ol 
3,4-Bis(hydroxymethyl)-4a,8,8-trimethyl-5,6,7,8a-tetrahydro-1H-naphthalene-1,4-diol 
3,7-dihydroxytropolone 
3,7-Dimethyl-1,5(E),7-octatrien-3-ol 
3,7-dimethyl-3-octanol 
3-Amino-5,7-dimethyl-1-adamantanol 
3-deoxy-keto-D-fructose 
3-farnesyl-3-hydroxy-2-methyl-1-oxo-1lambda(5)-quinolin-4-one 
3-hydroxy-16-methoxy-2,3-dihydrotabersonine 
3-hydroxy-3-(thiazol-2-yl)indolin-2-one 
3-hydroxy-3-methylbut-1-ene 
3-hydroxy-3-methylglutaric acid +  
3-hydroxybutane-1,2,3-tricarboxylic acid +  
3-Methyl-1-penten-3-ol 
3-methyl-3-heptanol 
4',5'-dihydro-11,5'-dihydroxy-4'-methoxytephrosin 
4,4'-dichlorobenzilic acid +   
4-(4-hydroxy-1,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-(hydroxymethyl)-4-methyl-2-cyclopenten-1-one 
4-(diethylamino)but-2-yn-1-ol +   
4-epiisoinuviscolide 
4-hydroxy-2-methyl-3-oxo-[(2E,6E)-farnesyl]-3,4-dihydroquinoline-1-oxide 
4-hydroxy-4-methylglutamate 
4-hydroxy-4-methylglutamic acid 
4-hydroxyleucine +  
4-hydroxyprotoasukamycin +  
4-terpineol +   
4beta,10alpha-dihydroxy-5alphaH-guai-1(2),11(13)-dien-12,8alpha-olide 
4beta,14-dihydroxy-6alpha,7beta-H-1(10)-cadinene 
5(1->10)-Abeo-1,12-patchoulanediol 
5-formyl-6-hydroxy-1,1,4a,6-tetramethyl-decahydronaphthalen-2-yl acetate 
5-hydroxy-alpha-gurjunene 
5-Methyl-5-pentacosanol 
6-amino-2-methyl-2-heptanol 
6-Hydroxy-4,6-dimethyl-3-hepten-2-one 
6alpha-acetoxyisoinuviscolide 
6beta,16beta-diacetoxy-25-hydroxy-3,7-dioxy-29-nordammara-1,17(20)-dien-21-oic acid 
7'-hydroxyabscisic acid 
7-deacetyl-17-epinimolicinol 
7-epi-alpha-eudesmol 
7-epi-ent-eudesmane-5,11-diol 
7alpha-hydroperoxy manool 
8,8-Diethoxy-2,6-dimethyl-2-octanol 
8,8-Dimethoxy-2,6-dimethyl-2-octanol 
8-acetoxy-4,10-dihydroxy-2,11(13)-guaiadiene-12,6-olide 
8-epiinuviscolide 
8-hydroxy-11-(hydroxymethyl)-1,5,11-trimethyltricyclo[6.2.1.02,6]undec-2-en-9-one 
9'-hydroxyabscisic acid 
9-hydroxy hedychenone 
[5-hydroxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydropyrazol-1-yl]-[5-phenyl-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl]methanone 
aclacinomycin N 
aclacinomycin T 
aclacinomycin Y 
aconine 
acroptilin 
Aeroplysinin 1  
aflatoxin M1 +   
aflatoxin M1 8,9-epoxide 
aglaiabbreviatin E 
aglaiabbreviatin F 
aigialone 
ajugaciliatin A 
ajugaciliatin B 
ajugaciliatin C 
ajugaciliatin D 
ajugaciliatin E 
ajugaciliatin F 
ajugacumbin A chlorohydrin 
ajugamarin A2 chlorohydrin 
aklaviketone 
aklavinone +   
alismorientol A 
alpha-cadinol 
alpha-eudesmol 
amabiline 
ambiguine I 
ambrein 
ancymidol 
aplysinoplide C 
arabidiol 
arbusculin A +  
arisugacin A 
arisugacin B 
arisugacin C 
arisugacin D 
arugosin C 
asperaculin A 
asperfuranone 
aspergillusone B 
asperlicin E 
asukamycin 
atrochrysone 
aurachin A 
azadirachtin A  
azanigerone E 
AZD7545 
bacterioruberin 
barbinine 
bedaquiline 
benzoylaconine  
benzoylhypaconine  
benzoylmesaconine  
berkeleydione 
berkeleyone B 
berkeleyone C 
berkeleytrione 
beta-eudesmol  
beta-terpineol 
betaenone A +  
biperiden +   
biperiden hydrochloride 
bisanhydrobacterioruberin 
blebbistatin +   
brachialactone 
brassinazole 
brazilein  
brazilin  
bromophycolide A 
bruceolline F 
bruceolline M 
bruceolline N 
bullatantriol 
cabraleadiol monoacetate 
cabraleone 
caesalpinin C 
caesalpinin D 
caesalpinin F 
CAF-603 
cafestol  
callophycoic acid C 
callophycoic acid D 
camptothecin  
candelalide B 
candelalide C 
candidachalcone 
cardivin A 
cardivin B 
cardivin C 
cardivin D 
caribenol A 
caribenol B 
caudatin-3-O-beta-cymaropyranoside 
cedrol  
cetoniacytone A 
chaetomugilin A 
chaetomugilin D  
chasmanine 
chermesinone A 
chloralodol 
chlorobutanol  
chloropropylate  
chloroxanthin 
chlortetracycline  
cimifoetiside A 
cimifoetiside B 
Cinnamodial 
cis-5-caffeoyl-quinic acid 
cis-abienol 
cis-heme d hydroxychlorin gamma-spirolactone +  
cis-sesquisabinene hydrate 
citric acid-d4 
cladoniamide A 
cladoniamide B 
cladoniamide C 
cladoniamide D 
cladoniamide E 
cladoniamide F 
cladoniamide G 
cobimetinib  
colossolactone V 
colossolactone VII 
columbianetin +  
comazaphilone D 
comazaphilone E 
comazaphilone F 
corianin 
coriatin 
cortistatin D 
crassicauline A 
crassifogenin C 
cyclooctat-9-en-5,7-diol 
cyclooctatin +  
cyclopentolate +  
cyclosporin A metabolite M1 +  
cyclosporin A metabolite M10 
cyclosporin A metabolite M13 
cyclosporin A metabolite M16 +  
cyclosporin A metabolite M26 
cyclosporin A metabolite M8 +  
cyclosporin A metabolite M9 
cycrimine +  
cytochalasin D  
dammarenediol-II +  
deacetoxyvindoline 
deacetyltanghinin 
deltaline 
desacetylpyramidaglain D 
desmethyl loperamide 
dicofol  
diflomotecan 
dihydrobisanhydrobacterioruberin 
dihydroisopentenyldehydrorhodopin 
dihydromyrcenol 
dihydrophaseic acid 
dihydrostemphyloxin I 
dinochrome A 
diphenidol  
edaxadiene +  
efinaconazole 
EI-1511-3 
EI-1511-5 
EI-1625-2 
elaeodendroside B 
elemol 
enasidenib 
ent-manool 
epi-cedrol 
epi-cochlioquinone A 
epi-dihydrophaseic acid 
ethchlorvynol 
ethisterone  
ethylestrenol  
eucalyptal A 
eucalyptal B 
eucalyptal C 
Eunicea sesquiterpenoid 7 
eurycomanone  
ferroptocide 
fluconazole +   
flutropium +  
foresticine 
fucoxanthin  
fumicycline A 
furowanin B 
gardenoside 
geranyllinalool +  
gibberellin A1 methyl ester +  
gibberellin A20 methyl ester 
gibberellin A3 methyl ester 
gibberosin K 
glomosporin 
grayanotoxin I 
Grayanotoxin II 
GSK690693  
guignardone N 
haematoxylin +  
hallactone B 
haloperidol  
hederacine A 
hematein 
heme d cis-diol +  
heme d trans-diol 
hesseltin A 
hokbusine A 
hopan-22-ol +  
hotrienol 
hydropyrenol 
hydroxycitronellal  
hypaconine 
hypocrellin D 
inuchinenolide B 
inuviscolide  
ipconazole 
irinotecan  
isavuconazole 
isoaigialone B 
isograyanotoxin II 
isopentenyldehydrorhodopin 
isotabtoxin 
isotalatizidine 
isowigtheone hydrate 
jacobine N-oxide 
jacozine +  
jacozine N-oxide 
josamycin  
julichrome Q6 +  
julichrome Q6-6 
kadlongilactone A 
kadlongilactone B 
kadsuphilactone B 
kahweol  
karakoline 
kievitone hydrate 
klugine 
komodoquinone A 
komodoquinone B +  
koraiol 
KT 5720  
KT 5926  
labd-13(16),14-diene-9-ol 
labd-13Z-ene-9,15,16-triol 
lamesticumin A 
lanigerol 
lasalocid  
leucisterol 
leucosesterlactone 
leucosesterterpenone 
licoagroside B 
linalool +   
loperamide  
lupan-3beta,20-diol 
luzonial A 
luzonial B 
manool 
manumycin A  
marianine 
marianoside A 
marmesin +  
mesaconine 
metconazole  
methyl (13E)-11,16-dihydroxy-16-methyl-9-oxoprost-13-en-1-oate +   
methyl 3,5-di-O-caffeoyl quinate 
methyl 4-amino-2-(2,3-dihydroxy-3-methylbutyl)benzoate 
Methyl-2-hydoxyisobutyric acid 
michaolide I 
michaolide J 
michaolide K 
microdiplodiasol 
militarinone A 
mimosifolenone 
mitchellene A 
mitchellene C 
monoanhydrobacterioruberin 
Mukaadial 
Mycosporine 
myrcenol 
Myrocin A 
myrothenone A 
N(2)-(3-hydroxy-3-methylhexanoyl)-L-glutamine 
N-(10-Hydroxy-10-methylundecyl)acetamide 
N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide +   
N-deethylaconine 
naloxegol 
naloxone +   
neojiangyouaconitine 
neoline 
neosartoricin 
nezukol 
nimolicinol 
NK154183A 
NK154183B 
nogalaviketone 
norcaesalpinin D 
norcaesalpinin E 
norethisterone +   
ochrocarpin A 
ochrocarpin B 
ochrocarpin C 
ochrocarpin E 
ochrocarpin F 
ochrocarpin G 
ochrocarpinone B 
ochrocarpinone C 
ocotillone 
omacetaxine mepesuccinate  
ophiobolin A  
ophiobolin C 
ophiobolin F 
oplodiol 
ossamycin 
otosenine +   
Ovalicine subst. 
oxolucidine B 
oxonitine 
Oxyhumulinic acid 
oxymetholone +   
p-menthan-1-ol 
Pacificin C(rel) 
Pacificin H(rel) 
Pacificin K(rel) 
Pacificin L(rel) 
Paeonenoide C 
papuamide B 
paraherquonin 
patchouli alcohol  
peregrinol +  
peregrinol diphosphate 
phorbol +   
picrotin +   
picrotoxinin +   
platensimycin A3 methyl ester 
platensin A4 
praliciguat 
preaustinoid A 
preaustinoid A1 
preaustinoid A2 
preaustinoid A3 
presilphiperfolan-8beta-ol 
Presphaerol 
pridinol  
primary alpha-hydroxy ketone +   
procyclidine +   
protoaustinoid A 
protoaustinoid B 
protubonine A +  
pterolinus I 
PUNCTAPORIN B 
Punctaporonin B 
Quinolacetic acid 
ravuconazole 
regelidine 
rel-(+)-(1R,4S,10R)-4-hydroxycembra-2E,7E,11Z-trien-20,10-olide 
rel-(-)-(1S,4R,10R)-1,4-dihydroxycembra-2E,7E,11Z-trien-20,10-olide 
rel-(-)-(1S,4R,10R)-1-hydroxy-4-methoxycembra-2E,7E,11Z-trien-20,10-olide 
rhizobactin 1021 
rhizopycnolide A 
rhodopin +  
riddelliine N-oxide 
rotiorinol B 
rotundifuran 
rubitecan  
samaderine E 
saxagliptin +   
sch 213766 
schisanwilsonene A 
secondary alpha-hydroxy ketone +   
Seiricardine A 
senbusine A 
senecionine +   
seneciphylline N-oxide 
senecivernine N-oxide 
serratol 
Sg17-1-4 
sinomendine 
SN-38 +   
SN-38 carboxylic acid 
spartioidine +  
spartioidine N-oxide 
spathulenol  
sporidesmin A  
stanozolol  
staphyloferrin A +  
staphyloferrin B 
stemphyloxin I +  
stemphyloxin II 
sterebin L 
Stereumin J 
strongylophorine-26 
tanghinigenin +  
tanghinin 
tasumatrol E 
tasumatrol F 
tau-cadinol 
taxine B 
tephrocandidin A 
tephrocandidin B 
terpendole J 
terpendole K 
terpendole L 
tert-butanol +   
tertiary allylic alcohol +   
tertiary alpha-hydroxy ketone +   
An alpha-hydroxy ketone in which the carbonyl group and the hydroxy group are linked by a carbon bearing two organyl groups.
tetrangomycin +  
theogallin 
TMC-1A 
TMC-1B 
TMC-1C 
TMC-1D 
TMC-95A 
TMC-95B 
TMC-95C 
TMC-95D 
Toxin FS2 
trans-2-hydroxyisoxypropyl-3-hydroxy-7-isopentene-2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylic acid 
trans-heme d hydroxychlorin gamma-spirolactone 
tridihexethyl +  
trikendiol 
tripterifordin 
triptofordin C 2 
tropolone +   
trospium +   
tubocapsanolide F 
UCS1025 A 
usaramine N-oxide 
valerianol 
valiolone +  
venlafaxine +   
vepaol 
veracevine 
vibrioferrin 
vibsanin B 
vincaleukoblastine +   
vincristine  
vindesine +   
vindoline +  
viridicatumtoxin 
viridiflorol 
viscumneoside IV +  
viscumneoside VII 
viteagnusin I 
vitetrifolin D 
vitexilactone 
voriconazole  
Warburganal 
withanolide D +  
yanuthone D 
yanuthone E +  
yanuthone J 
yunaconitine 
YW3548 
zaragozic acid A +   
zaragozic acid C 
 algestone +  
 beclomethasone +   
 betamethasone +   
 blebbistatin +   
 carminomycin +  
 clobetasol +   
 cortisol +   
 cortisone +   
 cucurbitacin B +   
 cucurbitacin E +   
 cucurbitacin I +   
 cyproterone +   
 diflorasone +   
 doxorubicin +   
 flumethasone +   
 fluorometholone +   
 forskolin +   
 megestrol +   
 minocycline +   
 mometasone +   
 phorbol +   
 prednisolone +   
 prednisone +   
 tetracycline +   
 tigecycline +   
 tixocortol +  
 triamcinolone +   

Synonyms
Related Synonyms: Formula=C2HO2R3 ;   SMILES=C(C(=O)*)(O)(*)* ;   tertiary alpha-hydroxy-ketones ;   tertiary alpha-hydroxyketone ;   tertiary alpha-hydroxyketones

paths to the root