chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
87734364777343648TG32GENIChomozygous656805605
87734408777344088TTAA30GENIChomozygous761109842
87734408877344089TA30GENIChomozygous656805606
87734408977344090GGA31GENIChomozygous761109843
87734505577345056AC23GENIChomozygous656805607
87734543677345437T-20GENIChomozygous761109844
87734670777346708TTG25GENIChomozygous761109845
87734817377348174TC15GENIChomozygous656805608
87734835277348353AG25GENIChomozygous656805609
87734857077348571A-21GENIChomozygous761109846
87734865377348654AAC22GENIChomozygous761109847
87734865877348659AC21GENIChomozygous656805610
87734866877348673AAACC-----25GENIChomozygous761109848
87734869977348700TC30GENIChomozygous656805611
87734875977348760AG28GENIChomozygous656805612
87734882077348821GC25GENIChomozygous656805613
87734892677348927TC20GENIChomozygous656805614
87735019477350195GA36GENIChomozygous656805615
87735062077350621TTGCGCGCGCACACGCAG7GENICpossibly homozygous761109849
87735062277350623TTAGAGCAGAAGCTG6GENIChomozygous761109850
87735067477350675CT30GENIChomozygous656805616
87735086277350863TC39GENIChomozygous656805617
87735135377351354CT29GENICpossibly homozygous656805618
87735145277351453CT27GENIChomozygous656805619
87735160077351602TG--5GENIChomozygous761109851
87735222177352222TC21GENIChomozygous656805620
87735247677352477AG34GENIChomozygous656805621
87735262377352624CT32GENIChomozygous656805622
87735337077353371CT22GENIChomozygous656805623
87735337377353374TC24GENIChomozygous656805624
87735339477353395AG24GENIChomozygous656805625
87735345177353452TC29GENICpossibly homozygous656805626
87735357977353580TC23GENIChomozygous656805627
87735438377354384GA36GENICpossibly homozygous656805628
87735506077355061A-28GENIChomozygous761109852
87735579277355793AG27GENIChomozygous656805629
87735595977355960CT34GENIChomozygous656805630
87735600777356008CCACGTGT1GENIChomozygous761109853
87735633577356347TTTTTTTTTTTT------------9GENIChomozygous761109855
87735644377356444AG20GENIChomozygous656805631
87735663677356637CCG22GENIChomozygous761109857
87735692177356922CT25GENIChomozygous656805632
87735695477356955TC25GENIChomozygous656805633
87735717677357177CT34GENIChomozygous656805634
87735779277357793CG19GENIChomozygous656805635
87735813877358139AG16GENIChomozygous656805636
87735930177359302AC19GENICpossibly homozygous656805637
87735963177359632GGTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT7GENICheterozygous761109859
87735963277359633T-7GENICheterozygous761109858
87736131277361313TC27GENIChomozygous656805638
87737023677370237GA44GENIChomozygous656805639
87737046977370470T-19GENICpossibly homozygous761109860
87737081677370819TGT---9GENIChomozygous761109861
87737139377371394T-21GENIChomozygous761109862
87737224777372248GA28GENIChomozygous656805640
87737225877372259CG31GENIChomozygous656805641
87737233677372337GGGTGTGTGT7GENICheterozygous761109866
87737233677372337GGGTGTGTGTGT7GENICheterozygous761109867
87737282477372825TC22GENIChomozygous656805642
87737305477373055CT32GENIChomozygous656805643
87737414177374142T-17GENIChomozygous761109868
87737435977374360GA25GENIChomozygous656805644
87737461277374613AG26GENICpossibly homozygous656805645
87738118077381181AG33GENICpossibly homozygous656805646
87738120877381209TC31GENICpossibly homozygous656805647
87738205277382053T-9GENIChomozygous761109869
87739572577395726G-8GENIChomozygous761109871
87739573377395735CA--10GENIChomozygous761109872
87739573877395739GA10GENIChomozygous656805648
87739577377395775CA--10GENIChomozygous761109873
87739680677396807TC17GENIChomozygous656805649
87739689977396901AT--4GENIChomozygous761109874
87739725077397251CCCCA15GENIChomozygous761109875
87740015977400160TC37GENIChomozygous656805650
87740120577401207AA--9GENICheterozygous761109876
87740120677401207A-9GENICpossibly homozygous761109877
87740136577401366AG19GENIChomozygous656805651
87740178477401785CT26GENICpossibly homozygous656805652
87740223977402240GA31GENIChomozygous656805653
87740236877402383AAAACAAAACAAAAC---------------22GENIChomozygous761109878
87740254077402541TC35GENIChomozygous656805654
87740265477402655CT32GENIChomozygous656805655
87740267277402673AG32GENIChomozygous656805656
87740292677402927CG32GENIChomozygous656805657
87740427577404279TCCT----8GENIChomozygous761109879
87740458677404587GT28GENICpossibly homozygous656805658
87740481177404812AC25GENIChomozygous656805659
87740499877404999C-23GENIChomozygous761109881
87740520677405210GTGT----26GENIChomozygous761109884
87740523277405233GA27GENIChomozygous656805660
87740582377405824TC37GENIChomozygous656805661
87740605277406053CT26GENIChomozygous656805662
87740618977406190AG26GENIChomozygous656805663
87740627477406275CT25GENIChomozygous656805664
87740652377406524CT22GENIChomozygous656805665
87740674077406741TC19GENIChomozygous656805666
87740731377407314A-23GENIChomozygous761109886
87740731977407320AG21GENIChomozygous656805667
87740787777407879TG--32GENIChomozygous761109887
87740832777408328TC28GENIChomozygous656805668
87740841077408411CT25GENIChomozygous656805669
87740856677408572ATGATG------15GENIChomozygous761109888
87740872177408722TC30GENIChomozygous656805670
87740892377408924AT30GENIChomozygous656805671
87740898077408981TC34GENIChomozygous656805672
87740898677408987CG33GENIChomozygous656805673
87740905177409052AT32GENIChomozygous656805674
87740911277409113AG33GENIChomozygous656805675
87740911377409114CT33GENIChomozygous656805676
87740917277409173TC26GENIChomozygous656805677
87740922777409228CT29GENIChomozygous656805678
87740932177409322TC42GENIChomozygous656805679
87740932477409325CG42GENIChomozygous656805680
87740933777409338TC38GENIChomozygous656805681
87740937677409377AG33GENIChomozygous656805682
87740943677409437AC35GENIChomozygous656805683
87740944377409444TC36GENIChomozygous656805684
87740945677409457CT41GENIChomozygous656805685
87740948777409488GA38GENICpossibly homozygous656805686
87740972377409724AG28GENICpossibly homozygous656805687
87740974977409750CT25GENICpossibly homozygous656805688
87740976477409765TA22GENICpossibly homozygous656805689
87741038077410381TA28GENIChomozygous656805690
87741041877410419AG33GENIChomozygous656805691
87741046577410466AG36GENIChomozygous656805692
87741061977410620AG25GENIChomozygous656805693
87741066777410668TC20GENIChomozygous656805694
87741077677410777AACAGCTTACCCTGGCC28GENIChomozygous761109890
87741161177411612GA19GENIChomozygous656805695
87741161377411614GA19GENIChomozygous656805696
87741248977412490CCT11GENICheterozygous761109893
87741249077412492TT--11GENICheterozygous761109891
87741249177412492T-11GENICheterozygous761109892
87741353377413534AG29GENIChomozygous656805697
87741408277414083GA31GENIChomozygous656805698
87741495377414954TC28GENIChomozygous656805699
87741548077415481GA41GENICpossibly homozygous656805700
87741728477417285GGCACACA17GENIChomozygous761109895
87741733377417334CCACACACACACACAGACAGACACAGACACAG6GENIChomozygous761109896
87741773777417738TG25GENIChomozygous656805701
87742064077420641CT39GENIChomozygous656805702
87742139477421408GTGTGTGTGTGTGT--------------19GENICheterozygous761109899
87742139677421408GTGTGTGTGTGT------------19GENICheterozygous761109900
87742187977421891ACACACACACAC------------7GENIChomozygous761109904
87742232677422327TTG25GENIChomozygous761109907
87742281877422819AT14GENIChomozygous656805703
87742492077424921TC40GENIChomozygous656805704
87742494777424948AC43GENIChomozygous656805705
87742588177425882CT25GENIChomozygous656805706
87742602277426023GA24GENIChomozygous656805707
87742674777426876ACACACTCACACTCATAACACACTCACACTTATAACACACTCATAACACACACTCATAACACATTCACACACACACTCACACTCATAACACACTCACACTCATAACACACACTCATAACACATTCACAC---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10GENICheterozygous761109908
87742687577426876CCACACACTCACACTCATA4GENIChomozygous761109909
87742782977427830CT35GENIChomozygous656805708
87742979277429793CT37GENIChomozygous656805709
87743068877430689TA33GENIChomozygous656805710
87743117977431180GT24GENICpossibly homozygous656805711
87743165277431661TTCTCTTGG---------8GENIChomozygous761109911
87743231377432314GGC27GENIChomozygous761109912
87743362777433628CT28GENIChomozygous656805712
87743593077435931TA25GENIChomozygous656805713
87743682877436829AG27GENIChomozygous656805714
87743813577438136A-25GENIChomozygous761109913
87743872877438729CT27GENIChomozygous656805715
87744009177440092GA29GENIChomozygous656805716
87744034477440345CA18GENIChomozygous656805717
87744212177442122A-24GENIChomozygous761109914
87744242977442430TC27GENIChomozygous656805718
87744304977443050AG12GENIChomozygous656805719
87744368577443686CT17GENIChomozygous656805720
87744371777443721ACAC----4GENICheterozygous761109916
87744371977443721AC--4GENICheterozygous761109917
87744530377445304GA26GENIChomozygous656805721
87744581377445814CT28GENIChomozygous656805722
87744590977445911TT--19GENIChomozygous761109919
87744625777446258TC23GENIChomozygous656805723
87744626877446269TC20GENIChomozygous656805724
87744628377446284TTAA16GENIChomozygous761109922
87744660377446604GA27GENIChomozygous656805725
87744677577446776A-31GENIChomozygous761109924
87744719877447199GGGGATA24GENIChomozygous761109925
87744721277447213CT21GENIChomozygous656805726
87744722377447224AG20GENIChomozygous656805727
87744746077447461C-12GENIChomozygous761109926
87744746377447478ATATATATATATATA---------------17GENIChomozygous761109927
87744748077447481TA17GENIChomozygous656805728
87744767877447679CT25GENICpossibly homozygous656805729
87744770377447704CT27GENIChomozygous656805730
87744770477447705AG27GENIChomozygous656805731
87744786577447866GC30GENIChomozygous656805732
87744787577447876TC31GENIChomozygous656805733
87744797377447974CT32GENIChomozygous656805734
87744808077448081CG29GENIChomozygous656805735
87744819777448198CT25GENIChomozygous656805736
87744822477448225CT21GENIChomozygous656805737
87744850377448504A-35GENIChomozygous761109928
87744872677448727GA22GENIChomozygous656805738
87744875777448758TC20GENIChomozygous656805739
87744883777448838TC23GENIChomozygous656805740
87744899577448996GT29GENIChomozygous656805741
87744917077449171CT25GENIChomozygous656805742
87744922577449237CTCCAAACTTGG------------27GENICpossibly homozygous761109929
87744936677449367GA18GENIChomozygous656805743
87744949177449492CCA5GENIChomozygous761109930
87744949477449495AACACACACACACAC6GENIChomozygous761109933
87744954777449548AG24GENIChomozygous656805744
87744955577449556AAAG28GENIChomozygous761109934
87744997477449975CCAG27GENIChomozygous761109935
87745003977450040AG20GENICpossibly homozygous656805745
87745044277450443GGA32GENIChomozygous761109936
87745048677450487GA20GENIChomozygous656805746
87745049077450491GA17GENIChomozygous656805747
87745114877451149CT34GENIChomozygous656805748
87745117177451172AG34GENIChomozygous656805749
87745136477451365CCT25GENICpossibly homozygous761109937
87745167177451672C-25GENIChomozygous761109938
87745168977451690GT25GENIChomozygous656805750
87745190077451901AAT2GENIChomozygous761109939
87745191277451913AAT2GENIChomozygous761109940
87745224377452244AC16GENIChomozygous656805751
87745236177452362TC20GENIChomozygous656805752
87745247077452471CT27GENICpossibly homozygous656805753
87745278177452782TC23GENICpossibly homozygous656805754
87745297677452977CT31GENICpossibly homozygous656805755
87745324677453247TC34GENIChomozygous656805756
87745334077453341TC40GENIChomozygous656805757
87745345177453452TC31GENIChomozygous656805758
87745348977453490TC42GENIChomozygous656805759
87745363577453636A-37GENIChomozygous761109941
87745373377453734CT24GENIChomozygous656805760
87745380377453804GA32GENIChomozygous656805761
87745421477454215TA31GENIChomozygous656805762
87745457977454580GGT35GENIChomozygous761109942
87745473977454740GA35GENIChomozygous656805763
87745567377455674CA29GENIChomozygous656805764
87745588877455889TC25GENIChomozygous656805765
87745611677456117GT28GENIChomozygous656805766
87745617177456172AG25GENIChomozygous656805767
87745620377456204CT26GENIChomozygous656805768
87745630477456305CA32GENICpossibly homozygous656805769
87745637077456371AG36GENIChomozygous656805770
87745638777456388GT31GENIChomozygous656805771
87745639777456398TTGA30GENIChomozygous761109943
87745824077458241GA17GENIChomozygous656805772
87745893377458934GA29GENIChomozygous656805773
87746026077460261AG14GENIChomozygous656805774
87746031577460316G-13GENIChomozygous761109944
87746040377460404AAAG3GENIChomozygous761109945
87746054877460549GA36GENIChomozygous656805775
87746231877462324TCTCTC------5GENICheterozygous761109947
87746237677462378CA--20GENICpossibly homozygous761109949
87746238477462385CT22GENICpossibly homozygous656805776
87746282877462829TA22GENIChomozygous656805777
87746528777465288GT24GENIChomozygous656805778
87746567777465678GGA30GENIChomozygous761109950
87746672377466724TC24GENIChomozygous656805779
87746709977467100GA29GENIChomozygous656805780
87746743977467440TC20GENIChomozygous656805781
87746759377467594TTGTAC5GENIChomozygous761109952
87746771577467716CT17GENIChomozygous656805782
87746786777467868TG12GENIChomozygous656805783
87746787277467873T-11GENIChomozygous761109953
87746791277467913GA14GENIChomozygous656805784
87746796077467961GGGGA1GENIChomozygous761109954
87746799977468000GGAAAGAGAAGA15GENIChomozygous761109955
87746861477468615TTA31GENIChomozygous761109956
87746893577468936GA28GENIChomozygous656805785
87746893977468940GA31GENIChomozygous656805786
87746952277469523TC22GENIChomozygous656805787
87746962677469627CT16GENIChomozygous656805788
87746968077469681GA23GENIChomozygous656805789
87747006477470065CA28GENIChomozygous656805790
87747011877470119TC28GENIChomozygous656805791
87747059977470600CG21GENIChomozygous656805792
87747080877470809AG26GENIChomozygous656805793
87747139577471396CT27GENIChomozygous656805794
87747233977472340GA30GENICpossibly homozygous656805795
87747374677473747CCAAAA13GENICpossibly homozygous761109957
87747374677473747CCAAAAA13GENICheterozygous761109958
87747392277473926GACA----24GENICpossibly homozygous761109959
87747427077474271CT18GENIChomozygous656805796
87747484677474847AG27GENIChomozygous656805797
87747594377475944AAAGAGAGAGAGAGAGAG11GENIChomozygous761109961
87747640377476404TC22GENIChomozygous656805798
87747726677477267GT23GENIChomozygous656805799
87748075577480756TG33GENIChomozygous656805800
87748112277481123AC25GENIChomozygous656805801
87748271877482719TC28GENIChomozygous656805802
87748403977484040AG21GENICpossibly homozygous656805803
87748408177484082T-15GENIChomozygous761109963
87748409177484093AG--16GENIChomozygous761109964
87748410077484101T-16GENIChomozygous761109965
87748421577484216G-13GENIChomozygous761109966
87748424377484244CA14GENICpossibly homozygous656805804
87748425177484252CA16GENICpossibly homozygous656805805
87748429777484300TTT---18GENIChomozygous761109968
87748430577484306TC19GENIChomozygous656805806
87748430877484309TC20GENIChomozygous656805807
87748442977484430GA23GENIChomozygous656805808
87748444677484447GA33GENIChomozygous656805809
87748459577484596GA21GENIChomozygous656805810
87748485877484859CT25GENIChomozygous656805811
87748524277485243AC25GENIChomozygous656805812
87748631777486318CA35GENIChomozygous656805813
87748669877486699TG28GENIChomozygous656805814
87748772077487721TTAA13GENICpossibly homozygous761109973
87748786477487865AAAAAAACAAAAACAAAAACAAAACAAAC12GENIChomozygous761109975
87748795077487951CT24GENIChomozygous656805815
87748801377488028GACTGCTGGAGGAGA---------------19GENIChomozygous761109976
87748807077488071TC20GENIChomozygous656805816
87748952177489522G-16GENIChomozygous761109977
87748970677489707CT16GENIChomozygous656805817
87749024777490249AT--21GENIChomozygous761109979
87749056377490564CA27GENIChomozygous656805818
87749082277490823AG21GENIChomozygous656805819
87749091577490916CT19GENIChomozygous656805820
87749106177491062GT27GENIChomozygous656805821
87749114077491141CT23GENIChomozygous656805822
87749130677491307CT13GENIChomozygous656805823
87749193277491933CT35GENIChomozygous656805824
87749235977492361AA--21GENIChomozygous761109980
87749286777492868GA43GENIChomozygous656805825
87749536177495362A-6GENIChomozygous761109981
87749536377495383ACAACACACACACACACACA--------------------6GENIChomozygous761109982
87749546977495470CCT19GENIChomozygous761109983
87749565277495653G-16GENIChomozygous761109984
87749599877496001AGT---20GENIChomozygous761109985
87749657177496572CT32GENICpossibly homozygous656805826
87749695477496955CG25GENIChomozygous656805827
87749718877497189CA27GENIChomozygous656805828
87749721577497216GA30GENIChomozygous656805829
87749764077497641AC20GENICpossibly homozygous656805830
87749766377497664GT31GENICpossibly homozygous656805831
87749781277497813AG33GENIChomozygous656805832
87749864977498650CT24GENIChomozygous656805833
87749877177498772AG10GENICheterozygous656805834
87749901577499016CA12GENIChomozygous656805835
87749939477499402AAACAAAC--------20GENICpossibly homozygous761109986
87749954977499550TTG30GENIChomozygous761109988
87749963377499634TC29GENIChomozygous656805836
87749965977499660GA26GENIChomozygous656805837
87750040077500401CA34GENICpossibly homozygous656805838
87750085177500852GGA18GENIChomozygous761109989
87750164677501647TTG32GENICpossibly homozygous761109991
87750184177501842CT35GENIChomozygous656805839
87750184577501846GGTTTT35GENIChomozygous761109992
87750192777501928AT34GENICpossibly homozygous656805840
87750214777502148AT31GENIChomozygous656805841
87750215477502155TG30GENIChomozygous656805842
87750234677502347CA31GENIChomozygous656805843
87750239477502395TC26GENIChomozygous656805844
87750252377502524TC27GENICpossibly homozygous656805845
87750262377502624CT25GENIChomozygous656805846
87750286977502870AC29GENIChomozygous656805847
87750299577502996AG24GENIChomozygous656805848
87750356377503564TA19GENIChomozygous656805849
87750370977503710TTG12GENIChomozygous761109993
87750378177503782GA18GENIChomozygous656805850
87750408977504090CT15GENIChomozygous656805851
87750410777504108TC14GENIChomozygous656805852
87750474377504753TTTTTTTTTT----------10GENICpossibly homozygous761109995
87750478077504781AG16GENIChomozygous656805853
87750493277504933CT18GENIChomozygous656805854
87750512377505124GA28GENIChomozygous656805855
87750536277505363GGCAGA32GENIChomozygous761109996
87750570477505705GA31GENIChomozygous656805856
87750578177505782TC33GENIChomozygous656805857
87750578377505784GT32GENIChomozygous656805858
87750622977506230TC25GENIChomozygous656805859
87750645977506460CT23GENIChomozygous656805860
87750683577506836TA29GENIChomozygous656805861
87750687577506876AT27GENIChomozygous656805862
87750703677507037CT26GENIChomozygous656805863
87750705077507051AT26GENIChomozygous656805864
87750756577507566AT26GENIChomozygous656805865
87750783077507831GA32GENICpossibly homozygous656805866
87750794877507949TA40GENIChomozygous656805867
87750799077507991TC38GENIChomozygous656805868
87750809577508096TC34GENIChomozygous656805869
87750878077508781G-27GENIChomozygous761109999
87750972677509727GA33GENIChomozygous656805870
87750974877509749GA31GENIChomozygous656805871
87750983577509836AG37GENIChomozygous656805872
87750986977509870CCCA34GENIChomozygous761110000
87751000177510002GA37GENIChomozygous656805873
87751027777510278GA46GENIChomozygous656805874
87751032277510323AT33GENIChomozygous656805875
87751032677510327GC33GENIChomozygous656805876
87751035077510351CT30GENIChomozygous656805877
87751036477510365TTG26GENIChomozygous761110001
87751045277510453CT25GENIChomozygous656805878
87751062777510628AC25GENIChomozygous656805879
87751068477510685TC28GENICpossibly homozygous656805880
87751095077510951TC22GENIChomozygous656805881
87751097177510972TC22GENIChomozygous656805882
87751193377511934GA33GENIChomozygous656805883
87751297077512971CG20GENIChomozygous656805884
87751317677513177TA26GENIChomozygous656805885
87751332977513330AT23GENICpossibly homozygous656805886
87751394377513945TT--15GENIChomozygous761110003
87751396277513963CT14GENIChomozygous656805887
87751397177513972AAT10GENIChomozygous761110005
87751403977514040CT14GENIChomozygous656805888
87751494777514948CT33GENIChomozygous656805889
87751560277515603TTA38GENIChomozygous761110007
87751606577516066TC21GENIChomozygous656805890
87751618777516188GA32GENIChomozygous656805891
87751633177516332GT23GENIChomozygous656805892
87751685977516860TC21GENIChomozygous656805893
87751691777516918AG26GENIChomozygous656805894
87751695677516957GA20GENIChomozygous656805895
87751707177517072TC33GENICpossibly homozygous656805896
87751742077517421AG35GENIChomozygous656805897
87751765177517652CA30GENIChomozygous656805898
87751798677517987GA24GENIChomozygous656805899
87751820177518202GA19GENIChomozygous656805900
87751840977518410AT22GENIChomozygous656805901
87751856677518568TT--25GENIChomozygous761110008
87751868877518689AG33GENIChomozygous656805902
87751879777518798TC20GENIChomozygous656805903
87751880277518803GA20GENIChomozygous656805904
87751898477518985CT20GENICpossibly homozygous656805905
87751907377519074TC35GENIChomozygous656805906
87751951877519519AG14GENIChomozygous656805907
87751964477519645AAAGTC15GENIChomozygous761110009
87751968577519686GA21GENIChomozygous656805908
87751972777519728TTC8GENICpossibly homozygous761110010
87751973677519737TTCTTCTCTCTCTTCTCTCTCCTCTCTCTC16GENIChomozygous761110014
87752007977520080TC14GENIChomozygous656805909
87752023877520239GT13GENIChomozygous656805910
87752025077520251AT14GENIChomozygous656805911
87752044177520442CG20GENIChomozygous656805912
87752054277520543TC39GENIChomozygous656805913
87752158877521589AG24GENIChomozygous656805914
87752163577521636TTCTGC25GENIChomozygous761110015
87752172877521729GGAC4GENICheterozygous761110017
87752172877521729GGACACTGACAC4GENICheterozygous761110019
87752198977521990TG32GENIChomozygous656805915
87752212677522127GC22GENIChomozygous656805916
87752235877522359CCGCACAT27GENIChomozygous761110020
87752263377522636TTT---19GENIChomozygous761110021
87752271377522714AG22GENIChomozygous656805917
87752278477522785GGAAAAA17GENICheterozygous761110025
87752278577522789AAAA----17GENICheterozygous761110023
87752340977523410GA27GENIChomozygous656805918
87752385577523856AG20GENIChomozygous656805919
87752452077524522TT--23GENIChomozygous761110026
87752488777524888CT39GENIChomozygous656805920
87752555177525552TC36GENIChomozygous656805921
87752570677525707AG25GENICpossibly homozygous656805922
87752586577525866CA27GENICpossibly homozygous656805923
87752589177525913CACACACACACACACACACACT----------------------22GENICheterozygous761110028
87752622177526222TC25GENIChomozygous656805924
87752667777526679AA--29GENIChomozygous761110029
87752703377527034AT27GENIChomozygous656805925
87752703977527040GT27GENIChomozygous656805926
87752707077527071GA28GENIChomozygous656805927
87752737677527377AG32GENIChomozygous656805928
87752770477527705TC34GENICpossibly homozygous656805929
87752814677528147GA22GENIChomozygous656805930
87752816077528161AG23GENIChomozygous656805931
87752836377528364TC26GENIChomozygous656805932
87752876377528764GA32GENICpossibly homozygous656805933
87752979477529795AATGTGTGTG3GENIChomozygous761110030
87752985077529851GA18GENIChomozygous656805934
87752994777529948AG31GENIChomozygous656805935
87753001377530014CT35GENIChomozygous656805936
87753089177530892T-11GENIChomozygous761110031
87753095377530954AT31GENIChomozygous656805937
87753208577532086TC21GENIChomozygous656805938
87753291977532920CT32GENIChomozygous656805939
87753375977533760TTA21GENICpossibly homozygous761110032
87753478177534782AG29GENIChomozygous656805940
87753484077534841GA28GENIChomozygous656805941
87753566377535664T-24GENICpossibly homozygous761110033
87753631077536311AG31GENIChomozygous656805942
87753738977537390TC26GENICpossibly homozygous656805943
87753739977537400GA26GENICpossibly homozygous656805944
87753881177538816TTTTT-----17GENIChomozygous761110034
87753923377539234GA20GENIChomozygous656805945
87753958177539582C-22GENIChomozygous761110037
87753958277539583CA22GENIChomozygous656805946
87753959977539600CT21GENIChomozygous656805947
87753961877539619TC18GENIChomozygous656805948
87754008677540087GC39GENIChomozygous656805949
87754112577541126CT13GENIChomozygous656805950
87754129677541297GGAT6GENICheterozygous761110040
87754129677541297GGATAT6GENICheterozygous761110041
87754459677544597CG28GENIChomozygous656805951
87754459777544598TG28GENIChomozygous656805952
87754784977547850AG24GENICpossibly homozygous656805953
87754887677548877T-2GENIChomozygous761110042
87754887877548895TCTCTCTCTCTCTCTCT-----------------2GENIChomozygous761110043
87755036377550364CT27GENICpossibly homozygous656805954
87755104177551042AG30GENICpossibly homozygous656805955
87755371577553716CCGT12GENICheterozygous761110045
87755427577554276TC22GENIChomozygous656805956
87755521077555211TC29GENIChomozygous656805957
87755530777555308GA15GENIChomozygous656805958
87755575377555762CACCACCAT---------15GENIChomozygous761110047
87755737777557379AC--5GENICheterozygous761110048
87755776977557771AA--17GENICheterozygous761110049
87755777077557771A-17GENICpossibly homozygous761110050
87755831877558319TG25GENIChomozygous656805959
87755961377559614AC19GENIChomozygous656805960
87755961977559620AC19GENIChomozygous656805961
87755962577559626C-18GENIChomozygous761110051
87756097677560991TTATTATTATTATTA---------------6GENIChomozygous761110052
87756135577561356T-18GENIChomozygous761110055
87756525477565255A-7GENICpossibly homozygous761110056
87756636977566370TTAC3GENIChomozygous761110058
87756736477567365CCG3GENIChomozygous761110060
87756838677568387GGACACACAC13GENIChomozygous761110063
87756855977568560TTACAC3GENIChomozygous761110066
87756880577568806TC21GENIChomozygous656805962
87757030577570306AG31GENICpossibly homozygous656805963
87757077177570772CCGT11GENICheterozygous761110069
87757229877572299GGT11GENICpossibly homozygous761110071
87757374777573748AG38GENIChomozygous656805964
87757515177575152GA34GENIChomozygous656805965
87757625777576258TC27GENICpossibly homozygous656805966
87757658077576581GA30GENIChomozygous656805967
87757812377578124TC31GENIChomozygous656805968
87758000377580004TTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGA11GENIChomozygous761110072
87758155377581554AG22GENIChomozygous656805969
87758167877581679GA23GENIChomozygous656805970
87758243177582432TC26GENIChomozygous656805971
87758255277582553CT24GENIChomozygous656805972
87758283877582839AG29GENIChomozygous656805973
87758352577583526AG19GENIChomozygous656805974
87758403377584044ACACACACCAC-----------15GENICpossibly homozygous761110073
87758462877584629GGT25GENIChomozygous761110074
87758464477584645T-16GENIChomozygous761110075
87758466177584662GA25GENIChomozygous656805975
87758471677584717CG25GENIChomozygous656805976
87758596877585972GTGT----5GENIChomozygous761110080
87758892077588921AG23GENIChomozygous656805977
87759150877591509TTAC10GENICheterozygous761110081
87759150877591509TTACACACAC10GENICpossibly homozygous761110082
87759251277592513AAC10GENIChomozygous761110083
87759366577593666GGAA20GENIChomozygous761110084
87759392077593921AAATC28GENIChomozygous761110085
87759676877596769A-16GENICpossibly homozygous761110087
87759687177596872GT26GENIChomozygous656805978
87760102677601027GT26GENICpossibly homozygous656805979
87760102777601028TA26GENICpossibly homozygous656805980
87760141577601416TTGC6GENICheterozygous761110088
87760302977603030CT24GENIChomozygous656805981
87760357377603574A-15GENIChomozygous761110090
87760402877604029TTTG17GENICpossibly homozygous761110091
87760428577604286CCT4GENIChomozygous761110095
87761016677610167T-13GENIChomozygous761110097
87761090377610904GGC15GENIChomozygous761110099
87761341477613415CCGACA33GENIChomozygous761110100
87761418277614190CAGACAGA--------12GENIChomozygous761110102
87761464677614647GA22GENICpossibly homozygous656805982
87761791877617919GGAA4GENICheterozygous761110106
87761794277617943GGT14GENIChomozygous761110108
87761932377619324G-5GENIChomozygous761110110
87761981577619816G-17GENIChomozygous761110111
87761986477619865AG14GENIChomozygous656805983
87761987577619876CCACTCCAGCCCCAGGGGAAGCGACACCCTTGCCTGGCCTCTTA16GENIChomozygous761110113
87762082777620828CA33GENIChomozygous656805984
87762177577621776GA22GENIChomozygous656805985
87762202677622027GGCACA5GENICheterozygous761110114
87762301177623012CCAA34GENIChomozygous761110116
87762555077625552TC--12GENICheterozygous761110117
87762580377625804CG31GENIChomozygous656805986
87762865277628670GGAGGAGGAGGAAGATGG------------------2GENIChomozygous761110118
87763151077631511A-23GENIChomozygous761110119
87763371377633714T-14GENIChomozygous761110120
87763378377633785CT--14GENIChomozygous761110121
87763379277633793AAC12GENIChomozygous761110122
87763380177633802GA8GENIChomozygous656805987
87763380477633815GGCGGGGGGGG-----------12GENIChomozygous761110123
87763381477633815GGCCCTCTCCCCC8GENIChomozygous761110124
87763381777633818GC7GENIChomozygous656805988
87763439077634391CCGTGTGTGT4GENIChomozygous761110125
87763446377634464GA13GENIChomozygous656805989
87763504877635053TCCCC-----2GENIChomozygous761110128
87763653277636533GGATTATT2GENIChomozygous761110130
87763837377638383AAATGGGGGA----------21GENIChomozygous761110133
87763948277639483AACACACACACACAC15GENICheterozygous761110134
87764085477640855GGCA8GENIChomozygous761110135
87764139377641394AC26GENIChomozygous656805990
87764149977641500CCAGAGAGAG4GENIChomozygous761110136
87764184777641849TT--17GENICheterozygous761110137
87764184877641849T-17GENICheterozygous761110138
87764237677642377GGC26GENIChomozygous761110139
87764311777643118GA28GENIChomozygous656805991
87764319877643199TC20GENIChomozygous656805992
87764320077643201TC20GENIChomozygous656805993
87764333777643338GA19GENIChomozygous656805994
87764392977643930AG33GENIChomozygous656805995
87764548577645486CG25GENICpossibly homozygous656805996
87764638577646386GA24GENIChomozygous656805997
87764646977646470TC18GENIChomozygous656805998
87764673977646740AG18GENIChomozygous656805999
87764690477646905GGAC19GENIChomozygous761110140
87764724777647248TC29GENIChomozygous656806000
87764888577648886GA11GENIChomozygous656806001
87764913977649149CTGTAACAGC----------4GENIChomozygous761110141
87764948277649483GA12GENIChomozygous656806002
87764954577649546AG12GENIChomozygous656806003
87765180477651805AAAAAG16GENIChomozygous761110142
87765193877651939CCA14GENIChomozygous761110143
87765199977652000AG24GENIChomozygous656806004
87765249877652499AG23GENIChomozygous656806005
87765352377653524GA29GENIChomozygous656806006
87765358577653586AC32GENIChomozygous656806007
87765452177654522GA33GENICpossibly homozygous656806008
87765508077655081CT14GENIChomozygous656806009
87765516677655172AAAAAT------17GENIChomozygous761110144
87765522977655230CT21GENIChomozygous656806010
87765703277657033CT16GENIChomozygous656806011
87765717577657179TAAT----7GENIChomozygous761110146
87765795777657958TTC12GENIChomozygous761110148
87765893377658934CT23GENIChomozygous656806012
87765921877659219TC28GENIChomozygous656806013
87766082677660827TG27GENIChomozygous656806014
87766100077661001TTAGCAAAAAAAAAACAA27GENICpossibly homozygous761110151
87766100077661001TTAGCAAAAAAAAAAAACAA27GENICheterozygous761110152
87766299477662995TC21GENIChomozygous656806015
87766367277663673TA11GENIChomozygous656806016
87766465877664659TC16GENIChomozygous656806017
87766569577665696GA22GENIChomozygous656806018
87766571777665720AAA---21GENICpossibly homozygous761110153
87766571877665720AA--21GENICheterozygous761110154
87766608277666083GA19GENIChomozygous656806019
87766611277666113TC16GENIChomozygous656806020
87766621777666218AG14GENIChomozygous656806021
87766655877666559AG27GENIChomozygous656806022
87766797377667974CG33GENIChomozygous656806023
87766801177668012TC22GENIChomozygous656806024
87766822077668221CG25GENIChomozygous656806025
87766828977668290CT30GENICpossibly homozygous656806026
87766838377668384AT31GENIChomozygous656806027
87766845577668456TC30GENICpossibly homozygous656806028
87766954577669546CA22GENIChomozygous656806029
87766955977669560GA22GENIChomozygous656806030
87766961877669619CT20GENIChomozygous656806031
87766983577669836CA24GENICpossibly homozygous656806032
87766988377669884TC22GENIChomozygous656806033
87767015777670158CT26GENICpossibly homozygous656806034
87767099877670999TTCCCACC19GENIChomozygous761110155
87767127677671278AA--13GENIChomozygous761110157
87767165777671658GA22GENIChomozygous656806035
87767173077671731TTG20GENIChomozygous761110158
87767220577672206TTGCTCG27GENIChomozygous761110159
87767226277672263CA29GENIChomozygous656806036
87767229177672292AG28GENIChomozygous656806037
87767229377672294TC28GENIChomozygous656806038
87767317677673177GA33GENIChomozygous656806039
87767322277673223TG31GENIChomozygous656806040
87767381277673813TC29GENIChomozygous656806041
87767593477675935TA19GENIChomozygous656806042
87767608677676087GGAAAAA3GENICheterozygous761110161
87767628177676282AATCCCC5GENIChomozygous761110162
87767628377676284CA5GENIChomozygous656806043
87767633977676340T-21GENIChomozygous761110163
87767645277676453GA26GENIChomozygous656806044
87767793377677934CT19GENIChomozygous656806045
87767987177679872AG26GENIChomozygous656806046
87768392677683927AC28GENIChomozygous656806047
87768605877686059AG48GENIChomozygous656806048
87768609977686100CT41GENIChomozygous656806049
87768747177687472AG24GENIChomozygous656806050
87768758977687590CT32GENIChomozygous656806051
87768780977687810CCA7GENIChomozygous761110165
87768823277688233TC32GENICpossibly homozygous656806052
87768836177688362CG20GENICpossibly homozygous656806053
87768892677688927AAT21GENICpossibly homozygous761110166
87768910177689111AAGGCTTCTT----------17GENIChomozygous761110168
87768940577689406CT24GENIChomozygous656806054
87768978477689785AG16GENIChomozygous656806055
87769050577690506GA31GENIChomozygous656806056
87769127877691279AG31GENIChomozygous656806057
87769295977692961GT--3GENIChomozygous761110170
87769315077693151TC13GENIChomozygous656806058
87769317977693180CT21GENIChomozygous656806059
87769398277693983CT27GENIChomozygous656806060
87769452777694528GGT23GENIChomozygous761110172
87769462777694628T-18GENICpossibly homozygous761110173
87769464977694650TG31GENIChomozygous656806061
87769536477695365TG31GENIChomozygous656806062
87769631077696311AG25GENIChomozygous656806063
87769876777698768AG35GENIChomozygous656806064
87769882977698833ATGG----28GENIChomozygous761110174
87769884577698846CT23GENIChomozygous656806065
87769922977699230CCAA17GENICheterozygous761110175
87769947477699475CT5GENIChomozygous656806066
87769949677699497TC8GENIChomozygous656806067
87770148777701488TTA22GENICheterozygous761110177
87770179377701794CCGTGTGT22GENICpossibly homozygous761110180
87770187977701880CT18GENIChomozygous656806068
87770189477701906TGTGTGTGTGTG------------8GENICpossibly homozygous761110181
87770300377703004TC13GENIChomozygous656806069
87770310977703110CT25GENIChomozygous656806070
87770315277703153CA18GENIChomozygous656806071
87770322277703223TA28GENIChomozygous656806072
87770351377703514AAGT40GENIChomozygous761110182
87770408477704085AG37GENIChomozygous656806073
87770532377705324GA29GENICpossibly homozygous656806074
87770536077705361AG32GENICpossibly homozygous656806075
87770552777705528A-27GENIChomozygous761110183
87770630477706305CT25GENIChomozygous656806076
87770748777707488TC29GENICpossibly homozygous656806077
87770760077707601TC16GENIChomozygous656806078
87770925177709252GA19GENIChomozygous656806079
87771054677710547TTACACACACAC3GENIChomozygous761110187
87771140977711410CT30GENIChomozygous656806080
87771165377711654CCACACACCACT11GENICheterozygous761110188
87771170877711709GT25GENIChomozygous656806081
87771171177711712AG24GENIChomozygous656806082
87771171977711720AAACAGCAAAATAGAAGTGAAAT23GENIChomozygous761110189
87771190677711907GC24GENIChomozygous656806083
87771204377712044GT32GENIChomozygous656806084
87771234177712342GA44GENIChomozygous656806085
87771271677712717AG25GENIChomozygous656806086
87771300477713031CTTTTTTTTTCTTTTTTTTTTCCTCTT---------------------------19GENIChomozygous761110190
87771360377713604GA25GENIChomozygous656806087
87771435677714357TTTTTTG14GENIChomozygous761110191
87771562577715626AG27GENIChomozygous656806088
87771635777716358AG23GENICpossibly homozygous656806089
87771666377716664CT25GENIChomozygous656806090
87771684677716847CCAAAAAAAAAAAA2GENIChomozygous761110192
87771691077716911GA28GENIChomozygous656806091
87771693777716938GC27GENIChomozygous656806092
87771794677717948TT--20GENICpossibly homozygous761110193
87771794777717948T-20GENICheterozygous761110194
87771816077718161GGCTCTCTCTCTCTCT3GENIChomozygous761110195
87771838977718390GGT15GENIChomozygous761110197
87771842577718426A-12GENIChomozygous761110198
87771844477718454TGTGTGTGTG----------6GENICheterozygous761110199
87772148777721488CCA11GENIChomozygous761110200
87772160077721602TG--4GENICheterozygous761110202
87772206977722070AG28GENIChomozygous656806093
87772319877723199T-21GENIChomozygous761110203
87772435077724351AG28GENIChomozygous656806094
87772736077727361CA27GENIChomozygous656806095
87772794977727950AATGG16GENIChomozygous761110204
87772796377727964AG22GENIChomozygous656806096
87772828277728283TC27GENIChomozygous656806097
87772840777728408CA26GENIChomozygous656806098
87772870877728709CT29GENIChomozygous656806099
87772878377728784GGCGCACACACA20GENICpossibly homozygous761110206
87772927777729278GA27GENIChomozygous656806100
87772962077729621CCA10GENICheterozygous761110209
87772962277729623A-10GENICheterozygous761110208
87773047177730472GA28GENIChomozygous656806101
87773120877731209GA26GENIChomozygous656806102
87773136677731367AG32GENICpossibly homozygous656806103
87773194777731948AC33GENICpossibly homozygous656806104
87773204177732042CT41GENIChomozygous656806105
87773906577739066AAAAAAAAAAGAAATGT14GENICheterozygous761110210
87773907677739077AAAAAAAAGAAAG17GENICheterozygous761110211
87773909077739091AG20GENICpossibly homozygous656806106
87773932677739328AC--26GENIChomozygous761110212
87774055777740558CT28GENICpossibly homozygous656806107
87774113177741132CT29GENIChomozygous656806108
87774217377742175AA--16GENICpossibly homozygous761110214
87774217477742175A-16GENICheterozygous761110215
87774310977743110TC19GENIChomozygous656806109
87774313777743138AG27GENIChomozygous656806110
87774339177743392TG19GENICpossibly homozygous656806111
87774340077743401CCT17GENIChomozygous761110217
87774455277744553GA17GENIChomozygous656806112
87774470177744702GA28GENIChomozygous656806113
87774477277744773CT20GENIChomozygous656806114
87774510077745101TC25GENIChomozygous656806115
87774579677745797GA26GENIChomozygous656806116
87774671177746712GGTT21GENICpossibly homozygous761110218
87774671177746712GGTTT21GENICheterozygous761110219
87774816877748169A-16GENIChomozygous761110220
87774828877748289A-1GENIChomozygous761110221
87774921177749212TTGGGCTACAGAAAAGGGGGG23GENICpossibly homozygous761110222
87774997177749972A-26GENIChomozygous761110224
87775014477750145TG23GENIChomozygous656806117
87775040877750409CA27GENIChomozygous656806118
87775042777750428GA20GENIChomozygous656806119
87775085877750872ACACACACACACAC--------------9GENICheterozygous761110225
87775086077750872ACACACACACAC------------9GENICpossibly homozygous761110226
87775132477751325GC38GENIChomozygous656806120
87775156077751561CT27GENIChomozygous656806121
87775162677751627CCAA14GENIChomozygous761110228
87775201877752019GA26GENIChomozygous656806122
87775286577752866GA20GENIChomozygous656806123
87775297577752976AC29GENIChomozygous656806124
87775462277754623AAG24GENIChomozygous761110230
87775530077755301CCG7GENICheterozygous761110232
87775530177755302G-7GENICheterozygous761110231
87775546577755466TC24GENIChomozygous656806125
87775579277755793TC24GENIChomozygous656806126
87775647677756477CT20GENIChomozygous656806127
87775705177757052TTC15GENICpossibly homozygous761110233
87775784577757846AG18GENIChomozygous656806128
87775793977757940CG19GENIChomozygous656806129
87775918877759189AT30GENICpossibly homozygous656806130
87775926877759269AC30GENIChomozygous656806131
87776055177760552G-24GENIChomozygous761110234
87776158477761585TC33GENIChomozygous656806132
87776226077762261GGTGTC19GENIChomozygous761110236
87776228077762281CCTGTG26GENIChomozygous761110238
87776383777763838TTG5GENIChomozygous761110240
87776455077764551AAAGAATGCTGG33GENIChomozygous761110242
87776564177765642GGGTTGGGGATTTAGCTCAGTGGTAGAGCGCTT12GENIChomozygous761110243
87776621577766216TTATAAATAAATAAATAAATAA7GENIChomozygous761110244
87776653077766531AG22GENIChomozygous656806133
87776690577766906AG24GENIChomozygous656806134
87776737777767378TTA22GENIChomozygous761110246
87776754577767546CT16GENIChomozygous656806135
87776791677767917AAATATATATAT3GENIChomozygous761110248
87776895877768959GA34GENIChomozygous656806136
87776965877769659GA24GENICpossibly homozygous656806137
87776996877769969TTAGCC23GENIChomozygous761110249
87777052177770522CG26GENIChomozygous656806138