chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
87734364777343648TG22GENIChomozygous645397526
87734408777344088TTAA18GENIChomozygous754314283
87734408877344089TA18GENIChomozygous645397527
87734408977344090GGA18GENIChomozygous754314284
87734505577345056AC24GENIChomozygous645397528
87734543677345437T-31GENIChomozygous754314285
87734670777346708TTG16GENIChomozygous754314286
87734817377348174TC6GENIChomozygous645397529
87734835277348353AG17GENIChomozygous645397530
87734857077348571A-30GENIChomozygous754314287
87734865377348654AAC21GENIChomozygous754314288
87734865877348659AC24GENIChomozygous645397531
87734866877348673AAACC-----20GENIChomozygous754314289
87734869977348700TC24GENIChomozygous645397532
87734875977348760AG21GENIChomozygous645397533
87734882077348821GC34GENIChomozygous645397534
87734892677348927TC14GENIChomozygous645397535
87735019477350195GA30GENIChomozygous645397536
87735062077350621TTGCGCGCGCACACGCAG7GENICpossibly homozygous754314290
87735062277350623TTAGAGCAGAAGCTG7GENICpossibly homozygous754314291
87735067477350675CT19GENIChomozygous645397537
87735086277350863TC23GENIChomozygous645397538
87735135377351354CT26GENIChomozygous645397539
87735145277351453CT27GENIChomozygous645397540
87735160077351602TG--2GENIChomozygous754314292
87735222177352222TC26GENIChomozygous645397541
87735247677352477AG31GENIChomozygous645397542
87735262377352624CT35GENIChomozygous645397543
87735337077353371CT27GENIChomozygous645397544
87735337377353374TC27GENIChomozygous645397545
87735339477353395AG30GENIChomozygous645397546
87735345177353452TC25GENIChomozygous645397547
87735357977353580TC28GENIChomozygous645397548
87735438377354384GA19GENIChomozygous645397549
87735506077355061A-27GENIChomozygous754314293
87735579277355793AG26GENIChomozygous645397550
87735595977355960CT24GENIChomozygous645397551
87735600777356008CCACGTGT2GENIChomozygous754314294
87735633577356347TTTTTTTTTTTT------------17GENIChomozygous754314296
87735644377356444AG25GENIChomozygous645397552
87735663677356637CCG15GENIChomozygous754314298
87735692177356922CT16GENIChomozygous645397553
87735695477356955TC19GENIChomozygous645397554
87735717677357177CT21GENIChomozygous645397555
87735779277357793CG18GENIChomozygous645397556
87735813877358139AG15GENIChomozygous645397557
87735930177359302AC21GENIChomozygous645397558
87735963277359633T-8GENICheterozygous754314299
87736131277361313TC24GENIChomozygous645397559
87737023677370237GA27GENIChomozygous645397560
87737046977370470T-15GENIChomozygous754314301
87737081677370819TGT---6GENIChomozygous754314302
87737139377371394T-18GENIChomozygous754314303
87737224777372248GA29GENIChomozygous645397561
87737225877372259CG23GENIChomozygous645397562
87737233677372337GGGTGTGTGTGT7GENIChomozygous754314308
87737282477372825TC24GENIChomozygous645397563
87737305477373055CT19GENIChomozygous645397564
87737414177374142T-22GENIChomozygous754314309
87737435977374360GA24GENIChomozygous645397565
87737461277374613AG22GENIChomozygous645397566
87738118077381181AG25GENICpossibly homozygous645397567
87738120877381209TC26GENICpossibly homozygous645397568
87738205277382053T-22GENIChomozygous754314310
87739572577395726G-7GENIChomozygous754314312
87739573377395735CA--7GENIChomozygous754314313
87739573877395739GA7GENIChomozygous645397569
87739577377395775CA--11GENIChomozygous754314314
87739680677396807TC19GENIChomozygous645397570
87739689977396901AT--3GENIChomozygous754314315
87739725077397251CCCCA23GENIChomozygous754314316
87740015977400160TC33GENIChomozygous645397571
87740120677401207A-14GENICpossibly homozygous754314318
87740136577401366AG17GENIChomozygous645397572
87740178477401785CT18GENIChomozygous645397573
87740223977402240GA19GENIChomozygous645397574
87740236877402383AAAACAAAACAAAAC---------------15GENIChomozygous754314319
87740254077402541TC35GENIChomozygous645397575
87740265477402655CT25GENIChomozygous645397576
87740267277402673AG25GENIChomozygous645397577
87740292677402927CG23GENIChomozygous645397578
87740427577404279TCCT----6GENICheterozygous754314320
87740427577404276T-6GENICheterozygous754314321
87740435777404358CT21GENIChomozygous645397579
87740458677404587GT25GENIChomozygous645397580
87740481177404812AC26GENIChomozygous645397581
87740499877404999C-21GENIChomozygous754314322
87740520677405210GTGT----17GENIChomozygous754314325
87740523277405233GA17GENIChomozygous645397582
87740582377405824TC29GENIChomozygous645397583
87740605277406053CT26GENIChomozygous645397584
87740618977406190AG26GENICpossibly homozygous645397585
87740627477406275CT31GENICpossibly homozygous645397586
87740652377406524CT32GENIChomozygous645397587
87740674077406741TC30GENIChomozygous645397588
87740731377407314A-32GENIChomozygous754314327
87740731977407320AG30GENIChomozygous645397589
87740787777407879TG--26GENIChomozygous754314328
87740832777408328TC22GENIChomozygous645397590
87740841077408411CT31GENIChomozygous645397591
87740856677408572ATGATG------19GENIChomozygous754314329
87740872177408722TC33GENIChomozygous645397592
87740892377408924AT22GENIChomozygous645397593
87740898077408981TC18GENIChomozygous645397594
87740898677408987CG18GENIChomozygous645397595
87740905177409052AT24GENIChomozygous645397596
87740911277409113AG29GENIChomozygous645397597
87740911377409114CT29GENIChomozygous645397598
87740917277409173TC23GENIChomozygous645397599
87740922777409228CT26GENIChomozygous645397600
87740932177409322TC24GENIChomozygous645397601
87740932477409325CG25GENIChomozygous645397602
87740933777409338TC26GENIChomozygous645397603
87740937677409377AG24GENICpossibly homozygous645397604
87740943677409437AC31GENIChomozygous645397605
87740944377409444TC33GENIChomozygous645397606
87740945677409457CT37GENIChomozygous645397607
87740948777409488GA37GENIChomozygous645397608
87740972377409724AG27GENIChomozygous645397609
87740974977409750CT27GENIChomozygous645397610
87740976477409765TA26GENIChomozygous645397611
87741038077410381TA34GENIChomozygous645397612
87741041877410419AG27GENIChomozygous645397613
87741046577410466AG36GENIChomozygous645397614
87741061977410620AG25GENIChomozygous645397615
87741066777410668TC33GENICpossibly homozygous645397616
87741077677410777AACAGCTTACCCTGGCC29GENIChomozygous754314331
87741161177411612GA24GENIChomozygous645397617
87741161377411614GA26GENIChomozygous645397618
87741249077412492TT--11GENICheterozygous754314332
87741249177412492T-11GENICpossibly homozygous754314333
87741353377413534AG18GENICpossibly homozygous645397619
87741408277414083GA27GENIChomozygous645397620
87741495377414954TC32GENIChomozygous645397621
87741548077415481GA27GENIChomozygous645397622
87741728477417285GGCA16GENICheterozygous754314335
87741728477417285GGCACACA16GENICpossibly homozygous754314336
87741733377417334CCACACACACACACAGACAGACACAGACACAG11GENICpossibly homozygous754314337
87741773777417738TG24GENIChomozygous645397623
87742064077420641CT23GENIChomozygous645397624
87742139477421408GTGTGTGTGTGTGT--------------10GENICheterozygous754314340
87742139677421408GTGTGTGTGTGT------------10GENICheterozygous754314341
87742186977421891ACACACACACACACACACACAC----------------------4GENICheterozygous754314344
87742187977421891ACACACACACAC------------4GENICheterozygous754314345
87742232677422327TTG34GENIChomozygous754314348
87742281877422819AT20GENIChomozygous645397625
87742492077424921TC22GENICpossibly homozygous645397626
87742494777424948AC28GENIChomozygous645397627
87742588177425882CT22GENICpossibly homozygous645397628
87742602277426023GA30GENICpossibly homozygous645397629
87742674777426876ACACACTCACACTCATAACACACTCACACTTATAACACACTCATAACACACACTCATAACACATTCACACACACACTCACACTCATAACACACTCACACTCATAACACACACTCATAACACATTCACAC---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11GENICheterozygous754314349
87742687577426876CCACACACTCACACTCATA4GENIChomozygous754314350
87742782977427830CT29GENIChomozygous645397630
87742979277429793CT23GENIChomozygous645397631
87743068877430689TA34GENIChomozygous645397632
87743117977431180GT39GENIChomozygous645397633
87743165277431661TTCTCTTGG---------5GENIChomozygous754314352
87743231377432314GGC27GENIChomozygous754314353
87743362777433628CT28GENIChomozygous645397634
87743593077435931TA19GENIChomozygous645397635
87743682877436829AG24GENIChomozygous645397636
87743813577438136A-24GENIChomozygous754314354
87743872877438729CT21GENIChomozygous645397637
87744009177440092GA27GENIChomozygous645397638
87744034477440345CA23GENIChomozygous645397639
87744212177442122A-23GENIChomozygous754314355
87744242977442430TC19GENIChomozygous645397640
87744304977443050AG19GENIChomozygous645397641
87744368577443686CT9GENICpossibly homozygous645397642
87744371777443721ACAC----2GENIChomozygous754314357
87744530377445304GA21GENIChomozygous645397643
87744581377445814CT14GENIChomozygous645397644
87744590977445911TT--18GENICpossibly homozygous754314360
87744591077445911T-18GENICheterozygous754314361
87744625777446258TC30GENIChomozygous645397645
87744626877446269TC30GENIChomozygous645397646
87744628377446284TTAA27GENIChomozygous754314363
87744660377446604GA28GENIChomozygous645397647
87744677577446776A-28GENIChomozygous754314365
87744719877447199GGGGATA14GENIChomozygous754314366
87744721277447213CT11GENIChomozygous645397648
87744722377447224AG13GENIChomozygous645397649
87744746077447461C-9GENIChomozygous754314367
87744746377447478ATATATATATATATA---------------17GENIChomozygous754314368
87744748077447481TA15GENIChomozygous645397650
87744767877447679CT21GENIChomozygous645397651
87744770377447704CT17GENIChomozygous645397652
87744770477447705AG17GENIChomozygous645397653
87744786577447866GC24GENIChomozygous645397654
87744787577447876TC26GENIChomozygous645397655
87744797377447974CT23GENIChomozygous645397656
87744808077448081CG20GENIChomozygous645397657
87744819777448198CT25GENIChomozygous645397658
87744822477448225CT20GENIChomozygous645397659
87744850377448504A-28GENIChomozygous754314369
87744872677448727GA29GENIChomozygous645397660
87744875777448758TC31GENIChomozygous645397661
87744883777448838TC25GENIChomozygous645397662
87744899577448996GT30GENIChomozygous645397663
87744917077449171CT19GENIChomozygous645397664
87744922577449237CTCCAAACTTGG------------28GENIChomozygous754314370
87744936677449367GA22GENIChomozygous645397665
87744949177449492CCA6GENIChomozygous754314371
87744949477449495AACACACACACACAC12GENIChomozygous754314374
87744954777449548AG32GENIChomozygous645397666
87744955577449556AAAG30GENIChomozygous754314375
87744997477449975CCAG21GENIChomozygous754314376
87745003977450040AG27GENICpossibly homozygous645397667
87745044277450443GGA32GENIChomozygous754314377
87745048677450487GA33GENIChomozygous645397668
87745049077450491GA32GENIChomozygous645397669
87745114877451149CT27GENIChomozygous645397670
87745117177451172AG29GENIChomozygous645397671
87745136477451365CCT14GENIChomozygous754314378
87745167177451672C-16GENIChomozygous754314379
87745168977451690GT20GENIChomozygous645397672
87745190077451901AAT1GENIChomozygous754314380
87745191277451913AAT1GENIChomozygous754314381
87745224377452244AC17GENIChomozygous645397673
87745236177452362TC19GENIChomozygous645397674
87745247077452471CT25GENIChomozygous645397675
87745278177452782TC25GENIChomozygous645397676
87745297677452977CT32GENIChomozygous645397677
87745324677453247TC22GENIChomozygous645397678
87745334077453341TC26GENIChomozygous645397679
87745345177453452TC28GENIChomozygous645397680
87745348977453490TC30GENIChomozygous645397681
87745363577453636A-17GENIChomozygous754314382
87745373377453734CT33GENIChomozygous645397682
87745380377453804GA30GENIChomozygous645397683
87745421477454215TA25GENIChomozygous645397684
87745457977454580GGT25GENIChomozygous754314383
87745473977454740GA23GENIChomozygous645397685
87745567377455674CA31GENIChomozygous645397686
87745588877455889TC29GENIChomozygous645397687
87745611677456117GT17GENIChomozygous645397688
87745617177456172AG23GENIChomozygous645397689
87745620377456204CT28GENIChomozygous645397690
87745630477456305CA28GENIChomozygous645397691
87745637077456371AG32GENIChomozygous645397692
87745638777456388GT28GENIChomozygous645397693
87745639777456398TTGA28GENIChomozygous754314384
87745678577456786CCTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG1GENIChomozygous754314388
87745824077458241GA23GENIChomozygous645397694
87745893377458934GA23GENIChomozygous645397695
87746026077460261AG6GENIChomozygous645397696
87746031577460316G-13GENIChomozygous754314389
87746040377460404AAAG13GENIChomozygous754314390
87746054877460549GA26GENIChomozygous645397697
87746231677462324TCTCTCTC--------13GENICheterozygous754314391
87746231877462324TCTCTC------13GENICheterozygous754314392
87746237677462378CA--21GENIChomozygous754314394
87746238477462385CT21GENIChomozygous645397698
87746282877462829TA22GENIChomozygous645397699
87746528777465288GT31GENIChomozygous645397700
87746567777465678GGA24GENIChomozygous754314395
87746672377466724TC23GENIChomozygous645397701
87746709977467100GA26GENIChomozygous645397702
87746743977467440TC21GENIChomozygous645397703
87746759377467594TTGTAC7GENIChomozygous754314397
87746771577467716CT15GENIChomozygous645397704
87746786777467868TG19GENIChomozygous645397705
87746787277467873T-17GENIChomozygous754314398
87746791277467913GA19GENIChomozygous645397706
87746796077467961GGGGA3GENIChomozygous754314399
87746799977468000GGAAAGAGAAGA6GENIChomozygous754314400
87746861477468615TTA20GENIChomozygous754314401
87746893577468936GA25GENIChomozygous645397707
87746893977468940GA24GENIChomozygous645397708
87746952277469523TC28GENIChomozygous645397709
87746962677469627CT18GENIChomozygous645397710
87746968077469681GA15GENIChomozygous645397711
87747006477470065CA28GENICpossibly homozygous645397712
87747011877470119TC29GENICpossibly homozygous645397713
87747059977470600CG37GENIChomozygous645397714
87747080877470809AG30GENIChomozygous645397715
87747139577471396CT28GENIChomozygous645397716
87747233977472340GA20GENIChomozygous645397717
87747374677473747CCAAAA9GENICheterozygous754314402
87747374677473747CCAAAAA9GENICheterozygous754314403
87747392277473926GACA----21GENIChomozygous754314404
87747427077474271CT28GENIChomozygous645397718
87747484677474847AG28GENIChomozygous645397719
87747594377475944AAAGAGAGAGAGAGAGAG6GENIChomozygous754314406
87747640377476404TC22GENIChomozygous645397720
87747726677477267GT37GENIChomozygous645397721
87748075577480756TG32GENIChomozygous645397722
87748112277481123AC25GENIChomozygous645397723
87748271877482719TC24GENIChomozygous645397724
87748403977484040AG24GENIChomozygous645397725
87748408177484082T-17GENIChomozygous754314408
87748409177484093AG--12GENIChomozygous754314409
87748410077484101T-14GENIChomozygous754314410
87748421577484216G-25GENIChomozygous754314411
87748424377484244CA24GENIChomozygous645397726
87748425177484252CA25GENIChomozygous645397727
87748429777484300TTT---16GENIChomozygous754314413
87748430577484306TC18GENIChomozygous645397728
87748430877484309TC18GENIChomozygous645397729
87748442977484430GA24GENIChomozygous645397730
87748444677484447GA27GENIChomozygous645397731
87748459577484596GA23GENIChomozygous645397732
87748485877484859CT29GENIChomozygous645397733
87748524277485243AC30GENIChomozygous645397734
87748631777486318CA30GENIChomozygous645397735
87748669877486699TG28GENIChomozygous645397736
87748772077487721TTAA10GENIChomozygous754314418
87748786477487865AAAAAAACAAAAACAAAAACAAAACAAAC19GENICpossibly homozygous754314420
87748795077487951CT24GENICpossibly homozygous645397737
87748801377488028GACTGCTGGAGGAGA---------------26GENIChomozygous754314421
87748807077488071TC22GENIChomozygous645397738
87748952177489522G-23GENIChomozygous754314422
87748970677489707CT22GENIChomozygous645397739
87749024777490249AT--27GENIChomozygous754314424
87749056377490564CA26GENIChomozygous645397740
87749082277490823AG25GENIChomozygous645397741
87749091577490916CT14GENIChomozygous645397742
87749106177491062GT19GENIChomozygous645397743
87749114077491141CT23GENIChomozygous645397744
87749130677491307CT6GENIChomozygous645397745
87749193277491933CT26GENIChomozygous645397746
87749235977492361AA--28GENIChomozygous754314425
87749286777492868GA31GENIChomozygous645397747
87749536177495362A-8GENIChomozygous754314426
87749536377495383ACAACACACACACACACACA--------------------8GENIChomozygous754314427
87749546977495470CCT27GENIChomozygous754314428
87749565277495653G-27GENIChomozygous754314429
87749599877496001AGT---28GENIChomozygous754314430
87749657177496572CT19GENICpossibly homozygous645397748
87749695477496955CG18GENIChomozygous645397749
87749718877497189CA22GENIChomozygous645397750
87749721577497216GA18GENIChomozygous645397751
87749764077497641AC25GENIChomozygous645397752
87749766377497664GT24GENIChomozygous645397753
87749781277497813AG26GENIChomozygous645397754
87749864977498650CT18GENIChomozygous645397755
87749877177498772AG9GENIChomozygous645397756
87749888377498884AATAT1GENIChomozygous754314431
87749901577499016CA17GENIChomozygous645397757
87749939477499402AAACAAAC--------16GENIChomozygous754314432
87749954977499550TTG27GENIChomozygous754314434
87749963377499634TC27GENIChomozygous645397758
87749965977499660GA25GENIChomozygous645397759
87750040077500401CA22GENIChomozygous645397760
87750085177500852GGA26GENICpossibly homozygous754314435
87750164677501647TTG28GENIChomozygous754314437
87750184177501842CT28GENIChomozygous645397761
87750184577501846GGTTTT26GENIChomozygous754314438
87750192777501928AT18GENIChomozygous645397762
87750214777502148AT27GENIChomozygous645397763
87750215477502155TG24GENIChomozygous645397764
87750234677502347CA28GENIChomozygous645397765
87750239477502395TC28GENIChomozygous645397766
87750252377502524TC28GENIChomozygous645397767
87750262377502624CT33GENIChomozygous645397768
87750286977502870AC22GENIChomozygous645397769
87750299577502996AG24GENIChomozygous645397770
87750356377503564TA21GENIChomozygous645397771
87750370977503710TTG7GENIChomozygous754314439
87750378177503782GA14GENIChomozygous645397772
87750408977504090CT11GENIChomozygous645397773
87750410777504108TC10GENIChomozygous645397774
87750474377504753TTTTTTTTTT----------3GENIChomozygous754314441
87750478077504781AG12GENIChomozygous645397775
87750493277504933CT16GENIChomozygous645397776
87750512377505124GA16GENIChomozygous645397777
87750536277505363GGCAGA22GENIChomozygous754314442
87750570477505705GA28GENIChomozygous645397778
87750578177505782TC26GENIChomozygous645397779
87750578377505784GT24GENIChomozygous645397780
87750622977506230TC29GENIChomozygous645397781
87750645977506460CT20GENIChomozygous645397782
87750683577506836TA34GENIChomozygous645397783
87750687577506876AT32GENIChomozygous645397784
87750703677507037CT13GENIChomozygous645397785
87750705077507051AT15GENIChomozygous645397786
87750756577507566AT17GENIChomozygous645397787
87750783077507831GA17GENIChomozygous645397788
87750794877507949TA30GENIChomozygous645397789
87750799077507991TC35GENIChomozygous645397790
87750809577508096TC27GENIChomozygous645397791
87750878077508781G-18GENIChomozygous754314445
87750972677509727GA34GENIChomozygous645397792
87750974877509749GA31GENIChomozygous645397793
87750983577509836AG27GENIChomozygous645397794
87750986977509870CCCA27GENIChomozygous754314446
87751000177510002GA30GENIChomozygous645397795
87751027777510278GA23GENIChomozygous645397796
87751032277510323AT24GENIChomozygous645397797
87751032677510327GC24GENIChomozygous645397798
87751035077510351CT24GENIChomozygous645397799
87751036477510365TTG25GENIChomozygous754314447
87751045277510453CT28GENIChomozygous645397800
87751062777510628AC30GENIChomozygous645397801
87751068477510685TC32GENIChomozygous645397802
87751095077510951TC32GENIChomozygous645397803
87751097177510972TC29GENIChomozygous645397804
87751193377511934GA25GENIChomozygous645397805
87751297077512971CG16GENIChomozygous645397806
87751317677513177TA20GENIChomozygous645397807
87751332977513330AT25GENIChomozygous645397808
87751394377513945TT--12GENIChomozygous754314449
87751396277513963CT10GENIChomozygous645397809
87751397177513972AAT8GENIChomozygous754314451
87751403977514040CT10GENIChomozygous645397810
87751494777514948CT28GENIChomozygous645397811
87751560277515603TTA25GENIChomozygous754314453
87751606577516066TC30GENIChomozygous645397812
87751618777516188GA25GENIChomozygous645397813
87751633177516332GT29GENIChomozygous645397814
87751685977516860TC23GENIChomozygous645397815
87751691777516918AG21GENIChomozygous645397816
87751695677516957GA20GENIChomozygous645397817
87751707177517072TC20GENIChomozygous645397818
87751742077517421AG22GENIChomozygous645397819
87751765177517652CA21GENIChomozygous645397820
87751798677517987GA27GENIChomozygous645397821
87751820177518202GA21GENICpossibly homozygous645397822
87751840977518410AT23GENICpossibly homozygous645397823
87751856677518568TT--26GENIChomozygous754314454
87751868877518689AG35GENIChomozygous645397824
87751879777518798TC41GENIChomozygous645397825
87751880277518803GA42GENIChomozygous645397826
87751898477518985CT30GENIChomozygous645397827
87751907377519074TC36GENIChomozygous645397828
87751951877519519AG27GENIChomozygous645397829
87751964477519645AAAGTC16GENIChomozygous754314455
87751968577519686GA16GENIChomozygous645397830
87751972777519728TTC9GENIChomozygous754314456
87751973677519737TTCTTCTCTCTCTTCTCTCTCCTCTCTCTC14GENIChomozygous754314460
87752007977520080TC23GENIChomozygous645397831
87752023877520239GT24GENICpossibly homozygous645397832
87752025077520251AT26GENIChomozygous645397833
87752044177520442CG21GENIChomozygous645397834
87752054277520543TC32GENIChomozygous645397835
87752158877521589AG14GENIChomozygous645397836
87752163577521636TTCTGC17GENIChomozygous754314461
87752172877521729GGACACTGACAC2GENIChomozygous754314465
87752198977521990TG26GENIChomozygous645397837
87752212677522127GC25GENIChomozygous645397838
87752235877522359CCGCACAT24GENIChomozygous754314466
87752263377522636TTT---19GENIChomozygous754314467
87752271377522714AG35GENIChomozygous645397839
87752278477522785GGAAAAA17GENICheterozygous754314471
87752278577522789AAAA----17GENICheterozygous754314469
87752340977523410GA29GENICpossibly homozygous645397840
87752385577523856AG19GENIChomozygous645397841
87752398377523984G-16GENICheterozygous754314472
87752452077524522TT--24GENIChomozygous754314473
87752488777524888CT36GENIChomozygous645397842
87752555177525552TC25GENIChomozygous645397843
87752570677525707AG18GENIChomozygous645397844
87752586577525866CA21GENIChomozygous645397845
87752589177525913CACACACACACACACACACACT----------------------14GENICheterozygous754314475
87752622177526222TC29GENIChomozygous645397846
87752667777526679AA--19GENIChomozygous754314476
87752703377527034AT24GENIChomozygous645397847
87752703977527040GT26GENIChomozygous645397848
87752707077527071GA38GENIChomozygous645397849
87752737677527377AG25GENIChomozygous645397850
87752770477527705TC28GENIChomozygous645397851
87752814677528147GA36GENIChomozygous645397852
87752816077528161AG36GENIChomozygous645397853
87752836377528364TC33GENIChomozygous645397854
87752876377528764GA30GENIChomozygous645397855
87752979477529795AATGTGTGTG5GENICheterozygous754314477
87752985077529851GA18GENIChomozygous645397856
87752994777529948AG25GENIChomozygous645397857
87753001377530014CT27GENIChomozygous645397858
87753089177530892T-11GENICpossibly homozygous754314478
87753095377530954AT19GENIChomozygous645397859
87753208577532086TC24GENIChomozygous645397860
87753291977532920CT28GENIChomozygous645397861
87753375977533760TTA27GENICpossibly homozygous754314479
87753478177534782AG24GENIChomozygous645397862
87753484077534841GA26GENIChomozygous645397863
87753566377535664T-27GENIChomozygous754314480
87753631077536311AG15GENIChomozygous645397864
87753738977537390TC29GENIChomozygous645397865
87753739977537400GA29GENIChomozygous645397866
87753881177538816TTTTT-----15GENIChomozygous754314481
87753923377539234GA35GENIChomozygous645397867
87753958177539582C-30GENIChomozygous754314484
87753958277539583CA29GENIChomozygous645397868
87753959977539600CT29GENIChomozygous645397869
87753961877539619TC31GENIChomozygous645397870
87754008677540087GC32GENIChomozygous645397871
87754112577541126CT17GENIChomozygous645397872
87754129677541297GGAT6GENICheterozygous754314487
87754129677541297GGATAT6GENICheterozygous754314488
87754459677544597CG24GENIChomozygous645397873
87754459777544598TG24GENIChomozygous645397874
87754784977547850AG19GENIChomozygous645397875
87754887677548877T-2GENIChomozygous754314489
87754887877548895TCTCTCTCTCTCTCTCT-----------------2GENIChomozygous754314490
87755036377550364CT34GENIChomozygous645397876
87755104177551042AG24GENIChomozygous645397877
87755371577553716CCGT17GENICheterozygous754314492
87755371677553718GT--17GENICheterozygous754314491
87755427577554276TC19GENIChomozygous645397878
87755436177554367AAAAAG------12GENIChomozygous754314494
87755521077555211TC33GENIChomozygous645397879
87755530777555308GA19GENIChomozygous645397880
87755575377555762CACCACCAT---------17GENIChomozygous754314495
87755737777557379AC--9GENICheterozygous754314496
87755777077557771A-19GENIChomozygous754314498
87755831877558319TG20GENICpossibly homozygous645397881
87755961377559614AC18GENIChomozygous645397882
87755961977559620AC19GENIChomozygous645397883
87755962577559626C-19GENIChomozygous754314499
87756097677560991TTATTATTATTATTA---------------7GENIChomozygous754314500
87756135577561356T-12GENIChomozygous754314503
87756525477565255A-11GENIChomozygous754314504
87756636977566370TTAC4GENIChomozygous754314506
87756736477567365CCG8GENIChomozygous754314508
87756838677568387GGACACACAC11GENIChomozygous754314511
87756855977568560TTACAC5GENIChomozygous754314514
87756880577568806TC15GENIChomozygous645397884
87757030577570306AG33GENIChomozygous645397885
87757077177570772CCGT10GENICpossibly homozygous754314517
87757229877572299GGT14GENICpossibly homozygous754314519
87757374777573748AG26GENIChomozygous645397886
87757515177575152GA29GENIChomozygous645397887
87757625777576258TC26GENIChomozygous645397888
87757658077576581GA33GENIChomozygous645397889
87757812377578124TC44GENICpossibly homozygous645397890
87758000377580004TTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGA12GENIChomozygous754314520
87758155377581554AG25GENIChomozygous645397891
87758167877581679GA24GENIChomozygous645397892
87758243177582432TC17GENIChomozygous645397893
87758255277582553CT16GENIChomozygous645397894
87758283877582839AG27GENIChomozygous645397895
87758352577583526AG30GENIChomozygous645397896
87758403377584044ACACACACCAC-----------17GENIChomozygous754314521
87758462877584629GGT13GENIChomozygous754314522
87758464477584645T-10GENIChomozygous754314523
87758466177584662GA16GENICpossibly homozygous645397897
87758471677584717CG21GENIChomozygous645397898
87758596877585972GTGT----7GENIChomozygous754314528
87758892077588921AG27GENIChomozygous645397899
87759150877591509TTACACACAC10GENIChomozygous754314530
87759251277592513AAC22GENIChomozygous754314531
87759366577593666GGAA17GENIChomozygous754314532
87759392077593921AAATC23GENIChomozygous754314533
87759676877596769A-15GENICpossibly homozygous754314535
87759687177596872GT19GENIChomozygous645397900
87760102677601027GT36GENIChomozygous645397901
87760102777601028TA36GENIChomozygous645397902
87760141577601416TTGC2GENIChomozygous754314536
87760302977603030CT39GENIChomozygous645397903
87760357277603574AA--20GENICheterozygous754314537
87760357377603574A-20GENICpossibly homozygous754314538
87760402877604029TTTG19GENICpossibly homozygous754314539
87760428577604286CCT1GENIChomozygous754314543
87761016677610167T-11GENIChomozygous754314545
87761090377610904GGC12GENIChomozygous754314547
87761341477613415CCGACA21GENIChomozygous754314548
87761418277614190CAGACAGA--------20GENIChomozygous754314550
87761464677614647GA18GENIChomozygous645397904
87761500977615010GGTA2GENIChomozygous754314553
87761501177615012GA2GENIChomozygous645397905
87761501577615016GA1GENIChomozygous645397906
87761791877617919GGA8GENICheterozygous754314554
87761791877617919GGAA8GENICheterozygous754314555
87761794277617943GGT26GENIChomozygous754314557
87761932377619324G-3GENIChomozygous754314559
87761981577619816G-25GENIChomozygous754314560
87761986477619865AG15GENICpossibly homozygous645397907
87761987577619876CCACTCCAGCCCCAGGGGAAGCGACACCCTTGCCTGGCCTCTTA17GENIChomozygous754314562
87762082777620828CA30GENIChomozygous645397908
87762177577621776GA16GENIChomozygous645397909
87762202677622027GGCACA7GENIChomozygous754314563
87762301177623012CCAA20GENIChomozygous754314565
87762580377625804CG27GENIChomozygous645397910
87763151077631511A-17GENIChomozygous754314566
87763371377633714T-16GENIChomozygous754314567
87763378377633785CT--6GENIChomozygous754314568
87763379277633793AAC7GENIChomozygous754314569
87763380177633802GA7GENIChomozygous645397911
87763380477633815GGCGGGGGGGG-----------10GENIChomozygous754314570
87763381477633815GGCCCTCTCCCCC7GENIChomozygous754314571
87763381777633818GC7GENIChomozygous645397912
87763439077634391CCGTGTGTGT1GENIChomozygous754314572
87763446377634464GA22GENIChomozygous645397913
87763504777635053CTCCCC------4GENICheterozygous754314574
87763504877635053TCCCC-----4GENICheterozygous754314575
87763506777635068GT21GENICheterozygous645397914
87763653277636533GGATTATT4GENIChomozygous754314577
87763837377638383AAATGGGGGA----------24GENIChomozygous754314580
87763948277639483AACACACACACACAC17GENICheterozygous754314581
87764085477640855GGCA6GENIChomozygous754314582
87764139377641394AC25GENIChomozygous645397915
87764184777641849TT--15GENICheterozygous754314583
87764184877641849T-15GENICpossibly homozygous754314584
87764237677642377GGC28GENIChomozygous754314585
87764311777643118GA28GENIChomozygous645397916
87764319877643199TC27GENIChomozygous645397917
87764320077643201TC26GENIChomozygous645397918
87764333777643338GA26GENIChomozygous645397919
87764392977643930AG43GENIChomozygous645397920
87764548577645486CG29GENIChomozygous645397921
87764638577646386GA25GENIChomozygous645397922
87764646977646470TC19GENIChomozygous645397923
87764673977646740AG15GENIChomozygous645397924
87764690477646905GGAC26GENIChomozygous754314586
87764724777647248TC26GENICpossibly homozygous645397925
87764888577648886GA14GENIChomozygous645397926
87764913977649149CTGTAACAGC----------6GENIChomozygous754314587
87764948277649483GA14GENIChomozygous645397927
87764954577649546AG13GENIChomozygous645397928
87765180477651805AAAAAG10GENIChomozygous754314588
87765193877651939CCA16GENIChomozygous754314589
87765199977652000AG22GENIChomozygous645397929
87765249877652499AG37GENIChomozygous645397930
87765352377653524GA27GENIChomozygous645397931
87765358577653586AC29GENIChomozygous645397932
87765452177654522GA33GENIChomozygous645397933
87765508077655081CT14GENIChomozygous645397934
87765516677655172AAAAAT------17GENIChomozygous754314590
87765522977655230CT25GENIChomozygous645397935
87765703277657033CT15GENIChomozygous645397936
87765717577657179TAAT----11GENIChomozygous754314592
87765795777657958TTC12GENICheterozygous754314594
87765893377658934CT24GENIChomozygous645397937
87765921877659219TC35GENIChomozygous645397938
87766082677660827TG22GENIChomozygous645397939
87766100077661001TTAGCAAAAAAAAAACAA25GENIChomozygous754314597
87766299477662995TC17GENIChomozygous645397940
87766367277663673TA13GENICpossibly homozygous645397941
87766465877664659TC20GENIChomozygous645397942
87766569577665696GA17GENIChomozygous645397943
87766571777665720AAA---18GENIChomozygous754314599
87766608277666083GA18GENIChomozygous645397944
87766611277666113TC20GENIChomozygous645397945
87766621777666218AG11GENIChomozygous645397946
87766655877666559AG29GENIChomozygous645397947
87766797377667974CG27GENIChomozygous645397948
87766801177668012TC29GENIChomozygous645397949
87766822077668221CG31GENIChomozygous645397950
87766828977668290CT35GENIChomozygous645397951
87766838377668384AT35GENIChomozygous645397952
87766845577668456TC34GENIChomozygous645397953
87766954577669546CA27GENIChomozygous645397954
87766955977669560GA32GENIChomozygous645397955
87766961877669619CT33GENICpossibly homozygous645397956
87766983577669836CA21GENIChomozygous645397957
87766988377669884TC25GENIChomozygous645397958
87767015777670158CT23GENIChomozygous645397959
87767099877670999TTCCCACC15GENIChomozygous754314601
87767127577671278AAA---17GENICheterozygous754314602
87767127677671278AA--17GENICpossibly homozygous754314603
87767165777671658GA28GENIChomozygous645397960
87767173077671731TTG34GENIChomozygous754314604
87767220577672206TTGCTCG21GENIChomozygous754314605
87767226277672263CA24GENIChomozygous645397961
87767229177672292AG24GENIChomozygous645397962
87767229377672294TC29GENIChomozygous645397963
87767317677673177GA31GENIChomozygous645397964
87767322277673223TG26GENIChomozygous645397965
87767381277673813TC23GENIChomozygous645397966
87767593477675935TA21GENIChomozygous645397967
87767608677676087GGAAAAA1GENIChomozygous754314607
87767618977676190CCT2GENICheterozygous754314608
87767628177676282AATCCCC3GENIChomozygous754314609
87767628377676284CA3GENIChomozygous645397968
87767633977676340T-15GENIChomozygous754314610
87767645277676453GA21GENICpossibly homozygous645397969
87767793377677934CT15GENIChomozygous645397970
87767987177679872AG23GENICpossibly homozygous645397971
87768392677683927AC30GENIChomozygous645397972
87768605877686059AG35GENIChomozygous645397973
87768609977686100CT27GENIChomozygous645397974
87768747177687472AG34GENIChomozygous645397975
87768758977687590CT20GENIChomozygous645397976
87768780977687810CCA12GENIChomozygous754314612
87768823277688233TC20GENIChomozygous645397977
87768836177688362CG20GENIChomozygous645397978
87768892677688927AAT14GENIChomozygous754314613
87768910177689111AAGGCTTCTT----------31GENIChomozygous754314615
87768940577689406CT19GENIChomozygous645397979
87768978477689785AG21GENIChomozygous645397980
87769050577690506GA29GENIChomozygous645397981
87769127877691279AG20GENIChomozygous645397982
87769295977692961GT--4GENIChomozygous754314617
87769315077693151TC18GENIChomozygous645397983
87769317977693180CT16GENIChomozygous645397984
87769398277693983CT31GENIChomozygous645397985
87769452777694528GGT36GENIChomozygous754314619
87769462777694628T-29GENICpossibly homozygous754314620
87769464977694650TG41GENIChomozygous645397986
87769536477695365TG28GENIChomozygous645397987
87769631077696311AG28GENIChomozygous645397988
87769876777698768AG36GENIChomozygous645397989
87769882977698833ATGG----28GENIChomozygous754314621
87769884577698846CT24GENIChomozygous645397990
87769922977699230CCAA12GENICpossibly homozygous754314622
87769949677699497TC1GENIChomozygous645397991
87770148777701488TTA19GENICheterozygous754314624
87770179377701794CCGTGTGT10GENIChomozygous754314627
87770187977701880CT21GENIChomozygous645397992
87770189477701906TGTGTGTGTGTG------------12GENIChomozygous754314628
87770291677702917AG1GENIChomozygous645397993
87770300377703004TC20GENIChomozygous645397994
87770310977703110CT18GENIChomozygous645397995
87770315277703153CA17GENIChomozygous645397996
87770322277703223TA20GENIChomozygous645397997
87770351377703514AAGT31GENIChomozygous754314629
87770408477704085AG29GENIChomozygous645397998
87770532377705324GA23GENIChomozygous645397999
87770536077705361AG24GENIChomozygous645398000
87770552777705528A-23GENIChomozygous754314630
87770630477706305CT25GENIChomozygous645398001
87770748777707488TC26GENIChomozygous645398002
87770760077707601TC14GENIChomozygous645398003
87770925177709252GA13GENIChomozygous645398004
87771054677710547TTACACACACAC1GENIChomozygous754314634
87771140977711410CT20GENIChomozygous645398005
87771165377711654CCACACACCACT19GENICpossibly homozygous754314635
87771170877711709GT26GENIChomozygous645398006
87771171177711712AG24GENIChomozygous645398007
87771171977711720AAACAGCAAAATAGAAGTGAAAT26GENIChomozygous754314636
87771190677711907GC19GENICpossibly homozygous645398008
87771204377712044GT24GENICpossibly homozygous645398009
87771234177712342GA30GENIChomozygous645398010
87771271677712717AG27GENIChomozygous645398011
87771300477713031CTTTTTTTTTCTTTTTTTTTTCCTCTT---------------------------9GENIChomozygous754314637
87771360377713604GA28GENIChomozygous645398012
87771435677714357TTTTTTG8GENIChomozygous754314638
87771562577715626AG22GENIChomozygous645398013
87771635777716358AG22GENICpossibly homozygous645398014
87771666377716664CT12GENIChomozygous645398015
87771684677716847CCAAAAAAAAAAAA3GENIChomozygous754314639
87771691077716911GA11GENIChomozygous645398016
87771693777716938GC12GENIChomozygous645398017
87771794677717948TT--18GENIChomozygous754314640
87771816077718161GGCTCTCTCTCTCTCT1GENIChomozygous754314642
87771838977718390GGT14GENIChomozygous754314644
87771842577718426A-12GENIChomozygous754314645
87772148777721488CCA25GENIChomozygous754314646
87772160077721602TG--1GENIChomozygous754314648
87772206977722070AG34GENIChomozygous645398018
87772319877723199T-29GENIChomozygous754314649
87772435077724351AG36GENIChomozygous645398019
87772736077727361CA29GENIChomozygous645398020
87772794977727950AATGG15GENIChomozygous754314650
87772796377727964AG21GENIChomozygous645398021
87772828277728283TC33GENICpossibly homozygous645398022
87772840777728408CA24GENIChomozygous645398023
87772870877728709CT30GENIChomozygous645398024
87772878377728784GGCGCACACACA14GENIChomozygous754314652
87772927777729278GA31GENIChomozygous645398025
87772962077729621CCA13GENICheterozygous754314655
87773047177730472GA28GENIChomozygous645398026
87773120877731209GA37GENIChomozygous645398027
87773136677731367AG26GENIChomozygous645398028
87773194777731948AC26GENIChomozygous645398029
87773204177732042CT32GENIChomozygous645398030
87773906577739066AAAAAAAAAAGAAATGT15GENICpossibly homozygous754314656
87773907677739077AAAAAAAAGAAAG17GENICpossibly homozygous754314657
87773909077739091AG19GENIChomozygous645398031
87773932677739328AC--31GENIChomozygous754314658
87774055777740558CT25GENIChomozygous645398032
87774113177741132CT29GENIChomozygous645398033
87774217377742175AA--21GENIChomozygous754314660
87774310977743110TC23GENIChomozygous645398034
87774313777743138AG26GENIChomozygous645398035
87774339177743392TG27GENICpossibly homozygous645398036
87774340077743401CCT21GENICpossibly homozygous754314663
87774340177743402T-21GENICheterozygous754314662
87774455277744553GA23GENIChomozygous645398037
87774470177744702GA30GENIChomozygous645398038
87774477277744773CT33GENIChomozygous645398039
87774510077745101TC34GENIChomozygous645398040
87774579677745797GA27GENIChomozygous645398041
87774671177746712GGTT16GENICheterozygous754314664
87774671177746712GGTTT16GENICheterozygous754314665
87774816877748169A-13GENIChomozygous754314666
87774828877748289A-2GENIChomozygous754314667
87774921177749212TTGGGCTACAGAAAAGGGGGG17GENIChomozygous754314668
87774997177749972A-28GENIChomozygous754314670
87775014477750145TG25GENIChomozygous645398042
87775040877750409CA23GENIChomozygous645398043
87775042777750428GA26GENIChomozygous645398044
87775086077750872ACACACACACAC------------4GENIChomozygous754314672
87775132477751325GC22GENIChomozygous645398045
87775156077751561CT29GENICpossibly homozygous645398046
87775162677751627CCAA19GENICpossibly homozygous754314674
87775162677751627CCAAAA19GENICheterozygous754314675
87775201877752019GA23GENIChomozygous645398047
87775250177752502TTA2GENIChomozygous754314676
87775286577752866GA26GENIChomozygous645398048
87775297577752976AC26GENIChomozygous645398049
87775462277754623AAG18GENIChomozygous754314677
87775530077755301CCG4GENICheterozygous754314679
87775530177755302G-4GENICheterozygous754314678
87775546577755466TC14GENIChomozygous645398050
87775579277755793TC20GENIChomozygous645398051
87775647677756477CT21GENIChomozygous645398052
87775705177757052TTC9GENIChomozygous754314680
87775784577757846AG24GENIChomozygous645398053
87775793977757940CG25GENIChomozygous645398054
87775918877759189AT40GENIChomozygous645398055
87775926877759269AC26GENIChomozygous645398056
87776055177760552G-24GENIChomozygous754314681
87776158477761585TC29GENIChomozygous645398057
87776226077762261GGTGTC22GENIChomozygous754314683
87776228077762281CCTGTG29GENIChomozygous754314685
87776383777763838TTG10GENIChomozygous754314687
87776455077764551AAAGAATGCTGG20GENIChomozygous754314689
87776564177765642GGGTTGGGGATTTAGCTCAGTGGTAGAGCGCTT18GENIChomozygous754314690
87776621577766216TTATAAATAAATAAATAAATAA6GENIChomozygous754314691
87776653077766531AG20GENIChomozygous645398058
87776690577766906AG25GENIChomozygous645398059
87776737777767378TTA22GENIChomozygous754314693
87776754577767546CT17GENIChomozygous645398060
87776791677767917AAATATATATAT5GENIChomozygous754314695
87776895877768959GA34GENIChomozygous645398061
87776965877769659GA19GENIChomozygous645398062
87776996877769969TTAGCC19GENIChomozygous754314696
87777052177770522CG23GENIChomozygous645398063