chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
7118095439118095440TTG15GENIChomozygous729217702
7118101187118101188AG18GENIChomozygous604215836