chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
627055572705558TG31GENIChomozygous803118294
627223282722329TA7GENIChomozygous803118295