chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
63691067936910680TG58GENIChomozygous794110042
63691083436910835TA53GENIChomozygous794110043
63691136136911362AC52GENIChomozygous794110044
63691157936911580TC48GENIChomozygous794110045
63691176636911767TC48GENIChomozygous794110046
63691234636912347TC53GENIChomozygous794110047
63691301636913017CT65GENIChomozygous794110048
63691319536913196AT40GENIChomozygous794110049
63691324136913242AC44GENIChomozygous794110050
63691354636913547TC57GENICpossibly homozygous794110051
63691371436913715AT43GENIChomozygous794110052
63691441036914411GA37GENIChomozygous794110053
63691458336914584AT34GENICpossibly homozygous794110054
63691474236914743CT63GENICpossibly homozygous794110055
63691510936915110CT33GENIChomozygous794110056
63691511336915114CT37GENIChomozygous794110057
63691565636915657GA40GENICpossibly homozygous794110058
63691624136916242CA51GENIChomozygous794110059
63691696736916968CT28GENIChomozygous794110060
63691720936917210GA14GENIChomozygous794110061
63691747136917472TC48GENIChomozygous794110062
63691764236917643GA9GENICheterozygous794110063
63691842536918426CT40GENIChomozygous794110064
63691850636918507CT43GENIChomozygous794110065
63691961336919614AC43GENIChomozygous794110066
63691963936919640GA55GENIChomozygous794110067
63691968436919685TC58GENIChomozygous794110068
63691996536919966CT36GENIChomozygous794110069
63692011036920111TC43GENICpossibly homozygous794110070
63692016136920162CT38GENIChomozygous794110071
63692151936921520CT46GENIChomozygous794110072
63692218736922188AT45GENICpossibly homozygous794110073
63692232936922330AT54GENICpossibly homozygous794110074
63692247536922476TC28GENIChomozygous794110075
63692253536922536TC41GENICpossibly homozygous794110076
63692276436922765AG61GENIChomozygous794110077
63692281736922818CT47GENICpossibly homozygous794110078
63692292836922929GA49GENICpossibly homozygous794110079
63692305036923051AG57GENIChomozygous794110080
63692335336923354TC48GENIChomozygous794110081
63692353936923540GC59GENICpossibly homozygous794110082
63692383036923831GA35GENIChomozygous794110083
63692399636923997CT55GENIChomozygous794110084
63692403936924040AG51GENIChomozygous794110085
63692415536924156GT50GENIChomozygous794110086
63692420536924206AG55GENIChomozygous794110087
63692432536924326TA46GENICpossibly homozygous794110088
63692432736924328GA44GENICpossibly homozygous794110089
63692442936924430TC38GENIChomozygous794110090
63692445036924451GA37GENIChomozygous794110091
63692446036924461TC36GENICpossibly homozygous794110092
63692451836924519TG28GENIChomozygous794110093
63692472136924722CT34GENIChomozygous794110094
63692473436924735AG38GENIChomozygous794110095
63692474836924749CT44GENIChomozygous794110096
63692499336924994GA49GENIChomozygous794110097
63692512436925125CT50GENIChomozygous794110098
63692537436925375TC47GENIChomozygous794110099
63692580336925804TC36GENIChomozygous794110100
63692594536925946AG41GENICpossibly homozygous794110101
63692602936926030TC38GENIChomozygous794110102
63692624636926247AG32GENICpossibly homozygous794110103
63692633436926335GC13GENICheterozygous794110104
63692633836926339GT13GENICheterozygous794110105
63692649436926495AG6GENICheterozygous794110106
63692650636926507AT7GENICheterozygous794110107
63692653436926535CA11GENIChomozygous794110108
63692655036926551AG14GENIChomozygous794110109
63692657036926571CT25GENIChomozygous794110110
63692684736926848GA54GENIChomozygous794110111
63692685036926851GA55GENICheterozygous794110112
63692694536926946CT31GENIChomozygous794110113
63692712636927127TC66GENICpossibly homozygous794110114
63692723936927240AC56GENICpossibly homozygous794110115
63692742536927426GA71GENICheterozygous794110116
63692751636927517GA52GENICheterozygous794110117
63692752536927526CG35GENICpossibly homozygous794110118
63692753136927532AG33GENICheterozygous794110119
63692754136927542GA55GENICheterozygous794110120
63692754436927545AC55GENICheterozygous794110121
63692754836927549TA54GENICheterozygous794110122
63692755936927560CG55GENICheterozygous794110123
63692756136927562CG53GENICheterozygous794110124
63692760236927603AG47GENIChomozygous794110125
63692763736927638GA45GENICpossibly homozygous794110126
63692781336927814AG33GENIChomozygous794110127
63692802136928022CG28GENIChomozygous794110128
63692809336928094TA31GENIChomozygous794110129
63692810136928102GC35GENICpossibly homozygous794110130
63692819236928193CA45GENIChomozygous794110131
63692867336928674GC38GENIChomozygous794110132
63692870136928702CT38GENIChomozygous794110133
63692870236928703TG38GENIChomozygous794110134
63692874136928742TC45GENIChomozygous794110135
63692884636928847CT39GENIChomozygous794110136
63692901736929018CT33GENIChomozygous794110137
63692910936929110AG34GENIChomozygous794110138
63692927436929275GA34GENICpossibly homozygous794110139
63692930936929310GA38GENICpossibly homozygous794110140
63692931936929320AG37GENICpossibly homozygous794110141
63692940636929407GA34GENICpossibly homozygous794110142
63692946636929467TC32GENIChomozygous794110143
63692948436929485TC26GENIChomozygous794110144
63692960836929609CT46GENICpossibly homozygous794110145
63692966436929665GA36GENIChomozygous794110146
63692982336929824CT46GENIChomozygous794110147
63693001636930017GT59GENIChomozygous794110148
63693006036930061AT54GENIChomozygous794110149
63693012436930125GA34GENIChomozygous794110150
63693019236930193AG33GENIChomozygous794110151
63693019636930197AT32GENIChomozygous794110152
63693022636930227TA37GENIChomozygous794110153
63693026636930267AG43GENIChomozygous794110154
63693027436930275AG42GENIChomozygous794110155
63693037836930379AG37GENIChomozygous794110156
63693079236930793TC48GENICpossibly homozygous794110157
63693082036930821CA42GENIChomozygous794110158
63693083236930833GC37GENIChomozygous794110159
63693105736931058AG39GENIChomozygous794110160
63693107736931078AT44GENIChomozygous794110161
63693134536931346CG44GENICpossibly homozygous794110162
63693136936931370CT41GENIChomozygous794110163
63693160236931603AG40GENIChomozygous794110164
63693163136931632GC42GENIChomozygous794110165
63693166736931668CT56GENIChomozygous794110166
63693184336931844CT65GENIChomozygous794110167
63693185536931856CT66GENIChomozygous794110168
63693186636931867TC66GENIChomozygous794110169
63693203136932032TC44GENICpossibly homozygous794110170
63693207036932071CT38GENIChomozygous794110171
63693208736932088CT44GENIChomozygous794110172
63693219236932193AG35GENIChomozygous794110173
63693257936932580GC38GENICpossibly homozygous794110174
63693261236932613CT45GENICpossibly homozygous794110175
63693281036932811CT38GENIChomozygous794110176
63693298636932987GA45GENIChomozygous794110177
63693334436933345CA44GENIChomozygous794110178
63693360936933610AG41GENIChomozygous794110179
63693388636933887CT67GENICpossibly homozygous794110180
63693425736934258CT12GENICpossibly homozygous794110181
63693438936934390GA41GENIChomozygous794110182
63693454836934549TC48GENIChomozygous794110183
63693455936934560AT51GENICpossibly homozygous794110184
63693471336934714CT46GENIChomozygous794110185
63693472036934721AG44GENIChomozygous794110186
63693478936934790TC35GENIChomozygous794110187
63693502936935030CT45GENICpossibly homozygous794110188
63693508336935084TC40GENIChomozygous794110189
63693508436935085TC41GENICpossibly homozygous794110190
63693539436935395AG54GENIChomozygous794110191
63693542136935422AG62GENIChomozygous794110192
63693543136935432TC58GENIChomozygous794110193
63693564236935643GT42GENICpossibly homozygous794110194
63693576636935767TG30GENIChomozygous794110195
63693631636936317AT42GENIChomozygous794110196
63693728436937285CA44GENICpossibly homozygous794110197
63693762936937630CA51GENIChomozygous794110198
63693845736938458TC47GENICpossibly homozygous794110199
63693916036939161AT67GENIChomozygous794110200
63694006636940067TC42GENIChomozygous794110201
63694084336940844GA25GENICpossibly homozygous794110202