chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
67375548373755484TTA2GENICheterozygous727124268
67375707773757078GGT2GENICheterozygous727124270
67375712473757125C-1GENIChomozygous727124271
67375712673757127GA1GENIChomozygous598294531
67376493773764938TG20GENICheterozygous598294532
67376537273765373T-11GENICheterozygous727124272
67376753073767531AG7GENICpossibly homozygous598294533