chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
597838999783900GA16GENIChomozygous963801818
597839459783946TG21GENIChomozygous963801819
597841959784196GA25GENIChomozygous963801820
597843599784360TC25GENICpossibly homozygous963801821