chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
5154518241154518242AG16GENICheterozygous812194089
5154540113154540114TG20GENIChomozygous812194090