chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
469575146957515TG33GENIChomozygous789185532
469577536957754TG9GENIChomozygous789185533