chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
22339885723398858GA25GENIChomozygous981349429
22339886323398864TG25GENIChomozygous981349430
22339911723399118GA19GENIChomozygous981349431
22339940523399406AC18GENIChomozygous981349432
22339967223399673TC10GENIChomozygous981349433
22339968723399688CT12GENIChomozygous981349434
22340074523400746AG20GENIChomozygous981349435
22340082523400826AG19GENIChomozygous981349436
22340131623401317CT17GENIChomozygous981349437
22340178823401789GA11GENIChomozygous981349438
22340556923405570CT21GENIChomozygous981349439
22340578523405786AG21GENIChomozygous981349440
22340658423406585AG20GENIChomozygous981349441
22340660423406605AG24GENIChomozygous981349442
22340661123406612CT24GENIChomozygous981349443
22340673723406738TC21GENIChomozygous981349444
22340675723406758AG24GENIChomozygous981349445
22340712923407130TC30GENIChomozygous981349446
22340715623407157AT32GENIChomozygous981349447
22340715823407159TA31GENIChomozygous981349448
22340726423407265AT33GENIChomozygous981349449
22340729723407298CT24GENIChomozygous981349450
22340735423407355AC22GENIChomozygous981349451
22340760023407601TC19GENIChomozygous981349452
22340763823407639TG10GENIChomozygous981349453
22340780923407810CT11GENIChomozygous981349454
22340783423407835AG18GENIChomozygous981349455
22340790323407904CA24GENIChomozygous981349456
22340792623407927GA25GENIChomozygous981349457
22340797223407973GT24GENIChomozygous981349458
22340802123408022CT22GENIChomozygous981349459
22340805423408055TC15GENIChomozygous981349460
22340805523408056GA16GENIChomozygous981349461
22340807423408075CT19GENIChomozygous981349462
22340807523408076AT19GENIChomozygous981349463
22340830123408302GC25GENIChomozygous981349464
22340833123408332GC23GENIChomozygous981349465
22340834623408347GA20GENIChomozygous981349466
22340837823408379GA16GENIChomozygous981349467
22340847723408478GC20GENIChomozygous981349468
22340853523408536CA26GENIChomozygous981349469
22340858823408589CT25GENIChomozygous981349470
22340865323408654TC20GENIChomozygous981349471
22340873023408731TC12GENIChomozygous981349472
22340878523408786GA20GENIChomozygous981349473
22340882423408825AG19GENIChomozygous981349474
22340886923408870GA23GENIChomozygous981349475
22340887123408872GA23GENIChomozygous981349476
22340889523408896CT22GENIChomozygous981349477
22340894823408949CT23GENIChomozygous981349478
22340900223409003CT19GENIChomozygous981349479
22340916123409162GC22GENIChomozygous981349480
22340960923409610CT26GENIChomozygous981349481
22340984523409846AC15GENIChomozygous981349482
22341052023410521AG28GENIChomozygous981349483
22341061923410620GT22GENIChomozygous981349484
22341072223410723TC31GENIChomozygous981349485
22341107623411077GT18GENIChomozygous981349486
22341187623411877AG13GENIChomozygous981349487
22341287223412873TC19GENIChomozygous981349488
22341305723413058AG26GENIChomozygous981349489
22341330823413309AG20GENIChomozygous981349490
22341344723413448CT20GENIChomozygous981349491
22341376123413762CT22GENIChomozygous981349492
22341416523414166GA24GENIChomozygous981349493
22341419323414194CT24GENIChomozygous981349494
22341421723414218CT24GENIChomozygous981349495
22341424323414244AT24GENIChomozygous981349496
22341426023414261TC24GENIChomozygous981349497
22341453023414531AT18GENIChomozygous981349498
22341473723414738GA21GENIChomozygous981349499
22341479523414796TC10GENIChomozygous981349500
22341481823414819AG8GENIChomozygous981349501
22341482223414823AG7GENIChomozygous981349502
22341482323414824TC7GENIChomozygous981349503
22341482723414828AG8GENIChomozygous981349504
22341483023414831TC7GENIChomozygous981349505
22341485623414857GA11GENIChomozygous981349506
22341488423414885TC14GENIChomozygous981349507
22341488723414888AG15GENIChomozygous981349508
22341489223414893GC18GENIChomozygous981349509
22341490223414903GA20GENIChomozygous981349510
22341492623414927CA18GENICpossibly homozygous981349511
22341502223415023CA21GENIChomozygous981349512
22341506523415066GC25GENIChomozygous981349513
22341507223415073TC24GENIChomozygous981349514
22341507323415074GA23GENIChomozygous981349515
22341515823415159AG16GENIChomozygous981349516
22341533923415340GA25GENIChomozygous981349517
22341537623415377CT27GENIChomozygous981349518
22341542123415422AG25GENIChomozygous981349519
22341543423415435GA23GENIChomozygous981349520
22341564523415646CT25GENIChomozygous981349521
22341565423415655GA24GENIChomozygous981349522
22341574323415744AG30GENIChomozygous981349523
22341574623415747CT31GENIChomozygous981349524
22341576823415769AG31GENIChomozygous981349525
22341578323415784CG20GENIChomozygous981349526
22341613223416133GA24GENIChomozygous981349527
22341618923416190AC31GENIChomozygous981349528
22341619923416200AG30GENIChomozygous981349529
22341621123416212AC28GENIChomozygous981349530
22341626523416266TC21GENIChomozygous981349531
22341628723416288CT23GENIChomozygous981349532
22341633923416340AC17GENIChomozygous981349533
22341653223416533TC17GENIChomozygous981349534
22341654923416550CT17GENIChomozygous981349535
22341656423416565CT15GENIChomozygous981349536
22341660023416601TC14GENIChomozygous981349537
22341663823416639AT9GENIChomozygous981349538
22341664223416643TC10GENIChomozygous981349539
22341664323416644GA10GENIChomozygous981349540
22341666023416661CT11GENIChomozygous981349541
22341669223416693GA12GENIChomozygous981349542
22341674123416742TC14GENIChomozygous981349543
22341692523416926GA14GENIChomozygous981349544
22341696723416968AC17GENIChomozygous981349545
22341714323417144CT8GENIChomozygous981349546
22341718923417190TC13GENIChomozygous981349547
22341732923417330TC22GENIChomozygous981349548
22341741123417412GC20GENIChomozygous981349549
22341748223417483AC16GENIChomozygous981349550
22341754123417542GA11GENIChomozygous981349551
22341755423417555CT13GENIChomozygous981349552
22341761123417612TC22GENIChomozygous981349553
22341766723417668GA20GENIChomozygous981349554
22341776523417766AG13GENIChomozygous981349555
22341785523417856GA8GENIChomozygous981349556
22341789623417897TC17GENIChomozygous981349557
22341793123417932TC24GENIChomozygous981349558
22341883723418838AG25GENIChomozygous981349559
22341888423418885AG28GENIChomozygous981349560
22341910523419106CG21GENIChomozygous981349561
22341921523419216CA27GENIChomozygous981349562
22341921623419217AG27GENIChomozygous981349563
22341923823419239AC29GENIChomozygous981349564
22341927223419273AC24GENIChomozygous981349565
22341932523419326CT24GENIChomozygous981349566
22342007223420073CT12GENICpossibly homozygous981349567
22342008823420089AG12GENIChomozygous981349568
22342011723420118CG11GENIChomozygous981349569
22342012223420123CT13GENIChomozygous981349570
22342039923420400AG19GENIChomozygous981349571
22342040323420404GA20GENIChomozygous981349572
22342089323420894GA28GENIChomozygous981349573
22342089623420897GT27GENIChomozygous981349574
22342099823420999CT11GENIChomozygous981349575
22342108323421084GT14GENIChomozygous981349576
22342108523421086CT15GENIChomozygous981349577
22342108623421087TG15GENIChomozygous981349578
22342110523421106GA22GENIChomozygous981349579
22342138223421383GA7GENIChomozygous981349580
22342147523421476CT10GENIChomozygous981349581
22342223323422234TG16GENIChomozygous981349582
22342233723422338AC7GENIChomozygous981349583
22342255523422556CT15GENIChomozygous981349584
22342267523422676GT14GENIChomozygous981349585
22342274023422741GA22GENIChomozygous981349586
22342282623422827CA17GENIChomozygous981349587
22342283223422833TC16GENIChomozygous981349588
22342292123422922CT16GENIChomozygous981349589
22342293523422936GA11GENIChomozygous981349590
22342299923423000AG17GENIChomozygous981349591
22342301123423012AG20GENIChomozygous981349592
22342316623423167AC15GENIChomozygous981349593
22342318723423188AG18GENIChomozygous981349594
22342320923423210TC20GENIChomozygous981349595
22342328823423289AG18GENIChomozygous981349596
22342332523423326CT20GENIChomozygous981349597
22342340123423402AG8GENIChomozygous981349598
22342345123423452TC13GENIChomozygous981349599
22342366023423661GA20GENIChomozygous981349600
22342367223423673AG20GENIChomozygous981349601
22342368623423687AG22GENIChomozygous981349602
22342369323423694AG25GENIChomozygous981349603
22342375523423756TG24GENIChomozygous981349604
22342376723423768CT24GENIChomozygous981349605
22342383423423835CT18GENIChomozygous981349606
22342384223423843CT19GENIChomozygous981349607
22342385323423854GC20GENIChomozygous981349608
22342385423423855GA20GENIChomozygous981349609
22342386923423870CT18GENIChomozygous981349610
22342391023423911TC20GENIChomozygous981349611
22342395023423951AG17GENIChomozygous981349612
22342395623423957AT17GENIChomozygous981349613
22342399223423993CT18GENIChomozygous981349614
22342401723424018AG18GENIChomozygous981349615
22342402223424023CT19GENIChomozygous981349616
22342402823424029AG19GENIChomozygous981349617
22342403323424034TA16GENIChomozygous981349618
22342415023424151GT29GENIChomozygous981349619
22342430023424301AG20GENIChomozygous981349620
22342430723424308GT20GENIChomozygous981349621
22342433223424333TC19GENIChomozygous981349622
22342438023424381AC22GENIChomozygous981349623
22342440723424408GA24GENIChomozygous981349624
22342449623424497GT28GENIChomozygous981349625
22342455223424553CA26GENIChomozygous981349626
22342456823424569AG25GENIChomozygous981349627
22342458623424587AG23GENIChomozygous981349628
22342458823424589AG23GENIChomozygous981349629
22342471623424717TC31GENIChomozygous981349630
22342484823424849CT15GENIChomozygous981349631
22342485123424852TA15GENIChomozygous981349632
22342492923424930TC25GENIChomozygous981349633
22342497123424972TA22GENIChomozygous981349634
22342497323424974TA21GENIChomozygous981349635
22342497523424976TA22GENIChomozygous981349636
22342497923424980TA23GENIChomozygous981349637
22342500723425008CA21GENIChomozygous981349638
22342502323425024GA22GENIChomozygous981349639
22342503323425034AT23GENIChomozygous981349640
22342516323425164GA11GENIChomozygous981349641
22342520723425208CG17GENIChomozygous981349642
22342561423425615AG14GENIChomozygous981349643
22342572623425727GA11GENIChomozygous981349644
22342599123425992TC28GENIChomozygous981349645
22342607423426075TC30GENICpossibly homozygous981349646
22342658023426581CG13GENIChomozygous981349647
22342667823426679GA7GENIChomozygous981349648
22342669823426699CT4GENIChomozygous981349649
22342719623427197GC9GENIChomozygous981349650
22342725823427259AG14GENIChomozygous981349651
22342758623427587AG18GENIChomozygous981349652
22342760323427604TG18GENIChomozygous981349653
22342794823427949AG21GENIChomozygous981349654
22342804823428049AG24GENIChomozygous981349655
22342825923428260GA29GENIChomozygous981349656
22342828023428281AG26GENIChomozygous981349657
22342838123428382TC12GENIChomozygous981349658
22342884423428845AT12GENIChomozygous981349659
22342916823429169TC7GENIChomozygous981349660
22342995423429955GA30GENIChomozygous981349661
22343011423430115CT24GENIChomozygous981349662
22343012323430124AT24GENIChomozygous981349663
22343022923430230TC19GENIChomozygous981349664
22343069423430695AT18GENIChomozygous981349665
22343071823430719CA20GENIChomozygous981349666
22343131923431320CT30GENIChomozygous981349667
22343167423431675TC22GENIChomozygous981349668
22343180423431805CT9GENIChomozygous981349669
22343184123431842CT13GENIChomozygous981349670
22343196523431966GA16GENIChomozygous981349671
22343197323431974CT16GENIChomozygous981349672
22343202123432022CG11GENIChomozygous981349673
22343204723432048GT15GENIChomozygous981349674
22343206823432069TC13GENIChomozygous981349675
22343213923432140CT12GENIChomozygous981349676
22343251723432518GA27GENIChomozygous981349677
22343287323432874CG9GENIChomozygous981349678
22343346123433462GA23GENIChomozygous981349679
22343373923433740GT14GENIChomozygous981349680
22343416423434165AT9GENIChomozygous981349681
22343474623434747AG23GENIChomozygous981349682
22343556323435564GA8GENIChomozygous981349683
22343570823435709AT10GENIChomozygous981349684
22343576023435761AG10GENIChomozygous981349685
22343582523435826GA14GENIChomozygous981349686
22343615423436155AG17GENIChomozygous981349687
22343661723436618GA12GENIChomozygous981349688
22343806823438069AC12GENIChomozygous981349689
22343913023439131CT14GENIChomozygous981349690
22344033723440338CT9GENIChomozygous981349691
22344038023440381GA10GENIChomozygous981349692
22344084723440848CA11GENIChomozygous981349693
22344125923441260CT34GENIChomozygous981349694
22344232923442330AG30GENIChomozygous981349695
22344567523445676AG39GENIChomozygous981349696
22344599123445992TC34GENIChomozygous981349697
22344631123446312TG16GENIChomozygous981349698
22344879123448792AG26GENIChomozygous981349699
22344900123449002GA22GENIChomozygous981349700
22344901723449018TA20GENIChomozygous981349701
22344921923449220GT22GENIChomozygous981349702
22345068023450681CT26GENIChomozygous981349703
22345118123451182CT14GENIChomozygous981349704
22345180923451810TC23GENIChomozygous981349705
22345202523452026GA26GENIChomozygous981349706
22345234223452343TC20GENIChomozygous981349707
22345244023452441GA20GENIChomozygous981349708
22345287823452879CT7GENIChomozygous981349709
22345290623452907TC7GENIChomozygous981349710
22345359423453595CT15GENIChomozygous981349711
22345398923453990GC8GENIChomozygous981349712
22345399023453991CT8GENIChomozygous981349713
22345449923454500GA34GENIChomozygous981349714
22345476223454763AG23GENIChomozygous981349715
22345497323454974AG27GENIChomozygous981349716
22345503123455032CT29GENIChomozygous981349717
22345506323455064TC27GENIChomozygous981349718
22345511023455111AC26GENIChomozygous981349719
22345512623455127AG28GENIChomozygous981349720
22345544023455441CT38GENIChomozygous981349721
22345550723455508TC20GENIChomozygous981349722
22345573823455739CT20GENIChomozygous981349723
22345662723456628GT17GENIChomozygous981349724
22345676423456765GA25GENIChomozygous981349725
22345700423457005CT28GENIChomozygous981349726
22345702323457024TC30GENIChomozygous981349727
22345705023457051GA28GENIChomozygous981349728
22345719823457199GA15GENIChomozygous981349729
22345728223457283AG27GENIChomozygous981349730
22345729623457297AG26GENIChomozygous981349731
22345816223458163TC25GENIChomozygous981349732
22345841223458413AG30GENIChomozygous981349733
22345859623458597CT23GENIChomozygous981349734
22345914423459145AG22GENIChomozygous981349735
22345929723459298GC21GENIChomozygous981349736
22345988023459881TA18GENIChomozygous981349737
22346000123460002AG22GENIChomozygous981349738
22346090623460907TC17GENIChomozygous981349739
22346121623461217AG9GENIChomozygous981349740
22346207223462073TG26GENIChomozygous981349741
22346207523462076CT26GENIChomozygous981349742
22346207723462078CT26GENIChomozygous981349743
22346251823462519TC7GENIChomozygous981349744
22346273023462731AT19GENIChomozygous981349745
22346279023462791AG18GENIChomozygous981349746
22346294523462946AG19GENIChomozygous981349747
22346302923463030AC20GENIChomozygous981349748
22346419923464200TC21GENIChomozygous981349749
22346438623464387TC24GENIChomozygous981349750
22346447523464476AG27GENIChomozygous981349751
22346449223464493TG23GENIChomozygous981349752
22346456223464563TC26GENIChomozygous981349753
22346468923464690AG14GENIChomozygous981349754
22346471223464713AG11GENIChomozygous981349755
22346479623464797AG8GENIChomozygous981349756
22346496323464964TG3GENIChomozygous981349757
22346578323465784AG13GENIChomozygous981349758
22346616623466167AG20GENIChomozygous981349759
22346620323466204TC23GENIChomozygous981349760
22346627823466279TC36GENIChomozygous981349761
22346633423466335AG31GENIChomozygous981349762
22346637723466378GA22GENIChomozygous981349763
22346717123467172CT26GENIChomozygous981349764
22346730023467301CA16GENIChomozygous981349765
22346990623469907AT15GENIChomozygous981349766
22347006523470066AG18GENIChomozygous981349767
22347086723470868GA21GENIChomozygous981349768
22347091723470918TC12GENIChomozygous981349769
22347148723471488GA9GENIChomozygous981349770
22347179423471795AG23GENIChomozygous981349771
22347184823471849GA28GENIChomozygous981349772
22347220123472202TC24GENIChomozygous981349773
22347231423472315GC22GENIChomozygous981349774
22347303023473031CA9GENIChomozygous981349775
22347307923473080GA12GENIChomozygous981349776
22347308923473090AG14GENIChomozygous981349777
22347324423473245GA15GENIChomozygous981349778
22347400823474009CT21GENIChomozygous981349779
22347412723474128GA16GENIChomozygous981349780
22347560323475604GA12GENIChomozygous981349781
22347569623475697GA20GENIChomozygous981349782
22347575023475751CG20GENIChomozygous981349783
22347632523476326CT22GENIChomozygous981349784
22347653223476533AT26GENIChomozygous981349785
22347692023476921CT26GENICpossibly homozygous981349786
22347710323477104AG25GENIChomozygous981349787
22347779223477793GA15GENIChomozygous981349788
22347829723478298GA31GENIChomozygous981349789
22347859223478593TA26GENIChomozygous981349790
22347871923478720CA26GENIChomozygous981349791
22347930223479303AG13GENIChomozygous981349792
22347931123479312AG12GENIChomozygous981349793
22347933423479335CG11GENIChomozygous981349794
22347937123479372GC19GENIChomozygous981349795
22347973523479736GT17GENIChomozygous981349796
22348017223480173TA32GENIChomozygous981349797
22348068923480690GC18GENIChomozygous981349798
22348113023481131AC14GENIChomozygous981349799
22348214223482143CT16GENIChomozygous981349800
22348309523483096CT13GENICheterozygous981349801
22348370023483701GA29GENIChomozygous981349802
22348387423483875CT15GENIChomozygous981349803
22348389423483895GA20GENIChomozygous981349804
22348393523483936GA27GENIChomozygous981349805
22348475823484759AC19GENICheterozygous981349806
22348649323486494TG16GENIChomozygous981349807
22348662123486622AG16GENIChomozygous981349808
22348668823486689CT25GENIChomozygous981349809
22348669723486698CT27GENIChomozygous981349810
22348951923489520GA23GENIChomozygous981349811
22349050123490502AG21GENIChomozygous981349812
22349076423490765GT21GENIChomozygous981349813
22349076523490766TA21GENIChomozygous981349814
22349076623490767GC22GENIChomozygous981349815
22349111823491119GA23GENIChomozygous981349816
22349159423491595CT22GENIChomozygous981349817
22349236623492367TG31GENIChomozygous981349818
22349285823492859TC26GENIChomozygous981349819
22349399623493997GA18GENIChomozygous981349820
22349411223494113AC17GENIChomozygous981349821
22349447423494475CT16GENIChomozygous981349822
22349451123494512TC7GENIChomozygous981349823
22349468323494684CA25GENIChomozygous981349824
22349481323494814TC24GENIChomozygous981349825
22349495423494955AG15GENIChomozygous981349826
22349500223495003GC24GENIChomozygous981349827
22349517223495173GA20GENIChomozygous981349828
22349543023495431CT13GENIChomozygous981349829
22349631423496315CT17GENIChomozygous981349830
22349709923497100AG24GENIChomozygous981349831
22349712623497127TC18GENIChomozygous981349832
22349729023497291AG30GENIChomozygous981349833
22349873023498731AT10GENIChomozygous981349834
22349962223499623GT26GENIChomozygous981349835
22349978023499781TC19GENIChomozygous981349836
22350068023500681TC33GENIChomozygous981349837
22350194223501943CT19GENIChomozygous981349838
22350215723502158AG28GENIChomozygous981349839
22350310923503110AG18GENIChomozygous981349840
22350481523504816GA20GENIChomozygous981349841
22350535023505351TC16GENIChomozygous981349842
22350648723506488GA23GENIChomozygous981349843
22350721723507218TC19GENIChomozygous981349844
22350739923507400AT18GENIChomozygous981349845
22350824223508243AG7GENIChomozygous981349846
22350830523508306GA9GENIChomozygous981349847
22350915123509152AG30GENIChomozygous981349848
22351048923510490GC17GENIChomozygous981349849
22351193423511935TC19GENIChomozygous981349850
22351211823512119CT18GENIChomozygous981349851
22351263823512639AG26GENIChomozygous981349852
22351271023512711GA17GENIChomozygous981349853
22351368723513688AG18GENIChomozygous981349854
22351371723513718GA24GENIChomozygous981349855
22351372423513725GA24GENIChomozygous981349856
22351380323513804CT14GENIChomozygous981349857
22351401323514014CA19GENIChomozygous981349858
22351475423514755AG20GENIChomozygous981349859
22351477423514775TA19GENIChomozygous981349860
22351499123514992AG19GENIChomozygous981349861
22351502523515026AG16GENIChomozygous981349862
22351547423515475GA25GENIChomozygous981349863
22351559823515599GA23GENIChomozygous981349864
22351574823515749CT21GENIChomozygous981349865
22351758023517581GA17GENIChomozygous981349866
22351898423518985GA9GENIChomozygous981349867
22351965423519655TC13GENIChomozygous981349868
22351974523519746AC13GENIChomozygous981349869
22352007423520075TC6GENIChomozygous981349870
22352011723520118TC3GENIChomozygous981349871
22352017923520180CG6GENIChomozygous981349872
22352045623520457CT29GENIChomozygous981349873
22352125223521253CT23GENIChomozygous981349874
22352149223521493GA24GENIChomozygous981349875
22352170323521704GT33GENIChomozygous981349876
22352229023522291AT17GENIChomozygous981349877
22352388623523887CT26GENIChomozygous981349878
22352392623523927CT19GENIChomozygous981349879
22352590423525905AG26GENIChomozygous981349880
22352637523526376GA11GENIChomozygous981349881
22352663623526637CT16GENIChomozygous981349882
22352730223527303CT20GENIChomozygous981349883
22352839923528400TC12GENIChomozygous981349884
22352941623529417TC19GENIChomozygous981349885
22352969623529697CG16GENIChomozygous981349886
22353005123530052GT23GENIChomozygous981349887
22353011823530119TC22GENIChomozygous981349888
22353026023530261GA16GENIChomozygous981349889
22353075423530755GA21GENIChomozygous981349890
22353094423530945AG17GENIChomozygous981349891
22353102023531021CT12GENIChomozygous981349892
22353132923531330TC26GENIChomozygous981349893
22353143223531433GA30GENIChomozygous981349894
22353144923531450AG31GENIChomozygous981349895
22353255423532555AC17GENIChomozygous981349896
22353290723532908TC19GENIChomozygous981349897
22353294423532945TC22GENIChomozygous981349898
22353356323533564GT28GENIChomozygous981349899
22353375923533760GC16GENIChomozygous981349900
22353451523534516CT17GENIChomozygous981349901
22353462323534624AC26GENIChomozygous981349902
22353556323535564TA34GENIChomozygous981349903
22353723023537231AG13GENIChomozygous981349904
22353774023537741TC20GENIChomozygous981349905
22353776323537764GA20GENIChomozygous981349906
22353919523539196TC19GENIChomozygous981349907
22353964823539649AG18GENIChomozygous981349908
22353979823539799AC23GENIChomozygous981349909
22354023423540235CT27GENIChomozygous981349910
22354028323540284AC22GENIChomozygous981349911
22354044323540444AG26GENIChomozygous981349912
22354046823540469AG27GENIChomozygous981349913
22354048323540484AT26GENIChomozygous981349914
22354049923540500AG18GENIChomozygous981349915
22354111323541114GA15GENIChomozygous981349916
22354143623541437TA23GENIChomozygous981349917
22354210523542106AG18GENIChomozygous981349918