chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
173394955833949559TG31GENICpossibly homozygous782728067
173395093833950939AG40GENIChomozygous782728068