chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
162968594629685947AG4GENICheterozygous884683967
162971506729715068TG4GENIChomozygous884683968