chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
142251368422513685AT26GENIChomozygous998324772
142251376422513765TG31GENIChomozygous998324773
142251473522514736CT21GENIChomozygous998324774
142251474822514749AG23GENIChomozygous998324775
142251541722515418GA23GENIChomozygous998324776
142251575822515759TC22GENIChomozygous998324777
142251578522515786GA28GENIChomozygous998324778
142251659222516593GC30GENIChomozygous998324779
142251710222517103CA25GENIChomozygous998324780
142251855822518559TG34GENIChomozygous998324781
142251876122518762AG21GENIChomozygous998324782
142251879722518798TG16GENIChomozygous998324783
142251880622518807GC17GENIChomozygous998324784
142251901022519011GA25GENICpossibly homozygous998324785
142251959522519596TC14GENIChomozygous998324786
142251983322519834CT29GENIChomozygous998324787
142251985822519859CT31GENIChomozygous998324788
142252080122520802TA29GENIChomozygous998324789
142252184722521848AT9GENIChomozygous998324790
142252192522521926TC20GENIChomozygous998324791
142252197922521980TC21GENIChomozygous998324792
142252215622522157TC24GENIChomozygous998324793
142252225522522256TG35GENIChomozygous998324794
142252236722522368TG27GENIChomozygous998324795
142252336022523361TC24GENIChomozygous998324796
142252352622523527TG24GENIChomozygous998324797
142252373122523732TA36GENIChomozygous998324798
142252377822523779GA30GENIChomozygous998324799
142252420222524203TC37GENIChomozygous998324800
142252435422524355CA25GENIChomozygous998324801
142252516222525163AG25GENIChomozygous998324802
142252553122525532TC28GENIChomozygous998324803
142252728922527290CA28GENIChomozygous998324804
142252793122527932GA23GENIChomozygous998324805
142252795022527951GT18GENIChomozygous998324806
142252809922528100TC7GENIChomozygous998324807
142252811522528116GT9GENIChomozygous998324808
142252833422528335AG32GENIChomozygous998324809
142252842022528421AT32GENIChomozygous998324810
142252875722528758GT22GENIChomozygous998324811
142252986722529868AG70GENICheterozygous998324812
142252989722529898TA77GENICheterozygous998324813
142252990522529906TG76GENICheterozygous998324814
142252990822529909AT80GENICheterozygous998324815
142252991422529915CA76GENICheterozygous998324816
142252991522529916AG74GENICheterozygous998324817
142252992822529929TC76GENICheterozygous998324818
142252993622529937AG75GENICheterozygous998324819
142252993722529938AC76GENICheterozygous998324820
142252994022529941TA75GENICheterozygous998324821
142252994222529943AG74GENICheterozygous998324822
142253001822530019CT69GENICheterozygous998324823
142253118722531188GA23GENIChomozygous998324824
142253194022531941TG34GENIChomozygous998324825
142253206322532064CT38GENIChomozygous998324826
142253290422532905AG14GENIChomozygous998324827