chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
139547052995470530TTG14GENICheterozygous926628488
139547060595470606TG18GENICheterozygous926494190