chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
139547052995470530TTG7GENICheterozygous926254315
139547060595470606TG15GENICheterozygous926130173