chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
139547052995470530TTG11GENICheterozygous925477479
139547060595470606TG16GENICheterozygous925352781