chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
139547052995470530TTG10GENICheterozygous924938915
139547060595470606TG18GENICheterozygous924806325