chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
109096795190967952TG27GENICheterozygous924612743
109096807790968078AG23GENICheterozygous924612744