chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
10109301505109301506GA18GENICpossibly homozygous629110602
10109301746109301747AG13GENICheterozygous629110603