chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
10109301505109301506GA23GENICpossibly homozygous598270108
10109301746109301747AG19GENICheterozygous598270109