chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
10108793796108793820CTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTT------------------------2GENIChomozygous722159030
10108800715108800716GA4GENICheterozygous588408365
10108804360108804361AG8GENICheterozygous588338295