chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
19587340895873409TG60GENICheterozygous924772712
19587365395873654AG57GENICheterozygous924772713