chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
1222504574222504575G-6GENICheterozygous683437230
1222505968222505969AG37GENICpossibly homozygous502580585